archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regionrådet drøftar brannvernsamarbeid
  til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Regionrådet drøftar brannvernsamarbeid E post Utskrift Regionrådet drøftar brannvernsamarbeid 03 mars 2015 i kategorien Aktuelt Styret i Regionrådet Vest skal på møtet 9 mars mellom anna drøfta vidare organisering av brannvernsamarbeid Ei arbeidsgruppe har tilrådd at det vert etablert ei felles brann og redningsteneste for kommunane Askøy Fjell Sund og Øygarden Askøy kommunestyre har vedteke at kommunen skal ha sitt eige brannvesen medan kommunestyra i Sund Øygarden og Fjell har vedteke å verta med i ei felles brann og redningsteneste med namnet Vesthordland brann redning VHBR Det nye selskapet er tenkt organisert som eit interkommunalt selskap med sikte på etablert innan

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3701-regionradet-droftar-brannvernsamarbeid (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • "Gamle butikken" på Erdal rives
  Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Gamle butikken på Erdal rives E post Utskrift Gamle butikken på Erdal rives 03 mars 2015 i kategorien Aktuelt Vegprosjektet Askøypakken informerer om at gamle butikken på Erdal skal rives og arbeidet starter 2 mars Hvis arbeidet går som planlagt vil jobben ta ca 14 dager Det er kommet en rekke henvendelser fra publikum om at noe må gjøres med gamle butikken på Erdal da den representerer en fare for både forbipasserende og nabolaget Huset er innløst og entrepenøren ønsker nå å rive bygget Vegvesenet har engasjert rivningsentreprenør Rivenes AS til å utføre jobben med rivingen De har nå fått de nødvendige tillatelsene til å gjøre jobben og er klar til å starte arbeidet Sikkerhet under arbeidet Under arbeidet skal entreprenøren holde fortauet åpent Det vil han gjøre ved å sette opp gjerder med filtduker slik at gående herunder skoleelevene skal kunne passere trygt forbi Akkurat i det rivningsarbeidet fysisk pågår vil folk fra entreprenøren lede bilister og gående forbi anleggsområdet Vegvesenet oppfordrer naboer skoleelever og andre til å vise varsomhet og tenke sikkerhet mens arbeidet pågår Det er viktig at dere følger entreprenørens anvisninger Vegprosjektet Askøypakken informerer videre Vegprosjektet Askøypakken holder på å planlegge delprosjektet Fv 563 Strømsnes Delprosjektet strekker seg fra krysset til fv 217 til Steinrusten på fv 563 ved Erdal ca 3 5 km til avkjøringen ved Hop videregående skole Langs parsellen skal eksisterende fylkesveg utbedres samt at det skal etableres gangveg Vi planlegger

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3700-gamlebutikken-pa-erdal-rives (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Sammenslåing av hjemmesykepleiebaser
  stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Sammenslåing av hjemmesykepleiebaser E post Utskrift Sammenslåing av hjemmesykepleiebaser 03 mars 2015 i kategorien Aktuelt Avdelingene Kleppestø og Flagget hjemmesykepleie er fra 1 mars slått sammen til en avdeling Avdelingen får navnet Sør og basen er lokalisert i Follesevegen 73B like ved Follese fotballanlegg og Skogen barnehage Telefonnummer til den nye avdelingen er 56 15 57 90 970 51 789 Avdelingen er tilgjengelig i ukedager kl 08 15 Avdelingen yter hjemmesykepleietjenester i områdene Kleppestø Øvre Kleppe Kleppe Juvik Krokås Strusshamn Skarholmen Marikoven

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3699-sammenslaing-av-hjemmesykepleiebaser (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Søk tilskudd til rådgiving om ny bruk av ledige landbruksbygg
  utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Søk tilskudd til rådgiving om ny bruk av ledige landbruksbygg E post Utskrift Søk tilskudd til rådgiving om ny bruk av ledige landbruksbygg 20 februar 2015 i kategorien Aktuelt Søk tilskudd til rådgiving om ny bruk av ledige landbruksbygg 2015 er siste året for denne tilskuddsordningen Ønsker du å leie inn faglig hjelp til tilstandsvurdering av ditt ledige landbruksbygg eller hjelp til utvikling av forretningsidé Hva kan du få hjelp til Søk din kommune om tilskudd på inntil kr 7500 Søknadsskjema kan du få ved å kontakte landbrukskontoret Skjemaet sendes din kommune før du setter i gang tiltak Etter at prosjektet er ferdig sender du inn en kort rapport med regnskap til kommunen Fylkesmannen i Hordaland betaler ut tilskuddet 2015 er siste året for denne tilskuddsordningen Det er 200 000 igjen til prosjekt Større prosjekt kan bevilges til to dagsverk 1 Tilstandsrapport En faglig vurdering av aktuelle bygninger kan utarbeides av konsulent eller arkitekt Konsulenten arkitekten vil sammen med eier gå gjennom bygningen vurdere bygningen sin tilstand og gi råd om aktuelle tiltak som må gjøres Resultatet blir en tilstandsrapport Tilstandsrapporten bør inneholde disse elementene Kort tilstandsvurdering av bygningen Bygningselement konstruksjoner som bør skiftes utbedres Spesielle arkitektoniske antikvariske kvaliteter ved bygningen som bør tas omsyn til under restaureringen ombyggingen Krav til brannsikring rømningsveier sprinkler isolasjon vann og avløp m m Skisse av et grovt kostnadsoverslag for restaureringen ombyggingen tilstrekkelig for at grunneiet kan fatte vedtak for videre drift Kostnadsoverslaget er rettledende og juridisk uforpliktende men basert på erfaringstall for tilsvarende tiltak

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3675-sok-tilskudd-til-radgiving-om-ny-bruk-av-ledige-landbruksbygg (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kompetanseutvikling i Forvaltningsavdelingen
  Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Kompetanseutvikling i Forvaltningsavdelingen E post Utskrift Kompetanseutvikling i Forvaltningsavdelingen 19 februar 2015 i kategorien Aktuelt Forvaltningsavdelingen deltar fra 20 februar i programmet Basiskompetanse i arbeidslivet i samarbeid med Folkeuniversitetet Vestlandet Opplæringen foregår hver fredag kl 09 00 12 00 i vår og høst med unntak av skoleferier Dette betyr at Forvaltningsavdelingen ikke vil være tilgjengelig på telefon i dette tidsrommet Vi vil med dette videreutvikle vår kompetanse i forvaltningsrett offentlig rett generell saksbehandling og saksbehandlingsregler rettssikkerhetsprinsipper med mer sier

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3674-forvaltningsavdelingen-videreutvikler-sin-kompetanse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Festspillene til Askøy
  Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Festspillene til Askøy E post Utskrift Festspillene til Askøy 19 februar 2015 i kategorien Aktuelt Festspillene kommer til Askøy for første gang Det blir konsert i Herdla kirke 29 mai og i Erdal kirke 2 juni Bildet Lina Johnson er en av Norges største operastjerner 29 mai kommer hun til Herdla kirke sammen med Audun Iversen Foto Festspillene i Bergen Festspill programmet ble lansert onsdag denne uken og musikkinteresserte askøyværinger kan se fram til to spennende konserter på øyen Herdla kirke 29 mai

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3673-festspillene-til-askoy (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • 32,7 millioner i overskudd
  Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet 32 7 millioner i overskudd E post Utskrift 32 7 millioner i overskudd 18 februar 2015 i kategorien Aktuelt Askøy kommune fikk i fjor et driftsresultat på 32 7 millioner kroner Det viser årsregnskapet som rådmann Odd Magne Utkilen la fram for formannskapet i dag Politikerne berømmer administrasjonen Dette er et veldig bra resultat sier fungerende ordfører Roald Steinseide Nina Jarlind H mener at den effektiviseringen som er gjort er god for framtiden Det handler om å ikke bruke mer penger enn det man har Det gir større forutsigbarhet sier Jarlind og takker de ansatte for jobben som er gjort Rosalind Fosse FRP berømmer rådmannen og fagsjefene for god økonomistyring Dette gir mer stabile tjenester for innbyggerne sier hun Jeg er imponert sier Lill Harriet Andreassen KRF og trekker spesielt fram den innsparingen som er gjort i Fagavdelingen Helse og omsorg på 11 millioner Terje Mathiassen AP berømmer også rådmannen for at han har klart å styre mot et positivt resultat

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3664-32-7-millioner-i-overskudd (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Follese til topps i NM
  Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Follese til topps i NM E post Utskrift Follese til topps i NM 08 februar 2015 i kategorien Aktuelt Follese Musikklag med dirigent Oddvar Nøstdal vant 3 divisjon under NM brass i Bergen i helgen De andre Askøy korpsene oppnådde også gode resultater Foto fra TV 2 Sumo Follese Musikklag jubler over 1 plassen For seieren fikk Follese Musikklag 10 000 kroner fra Bergen kommune 5 000 kroner fra If Skadeforsikring og trofè fra Norges Musikkorps Forbund I tillegg til 1 plassen gikk også solistprisen i 3 divisjon til euphonium i Follese Musikklag De andre Askøy korpsene fikk følgende

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3643-follese-til-topps-i-nm (2016-02-10)
  Open archived version from archive •