archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gode råd til skuleleiarar om forvaltning
  oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Gode råd til skuleleiarar om forvaltning E post Utskrift Gode råd til skuleleiarar om forvaltning 10 september 2014 i kategorien Aktuelt Vi ønskjer å gje skuleleiarane hjelp til god forvaltning i kvardagen På skuleleiarsamlinga i dag handlar det om forvaltning Andre gonger tek vi opp tema knytt til pedagogikk eller juss seier fagsjef for skule i Askøy kommune Åge Rosnes om fellessamlingane skuleleiarane har i regionen Saman med skulesjef Wilhelm Anglevik ønskte han velkomen til skuleleiarsamling for Askøy Fjell Sund og Øygarden i dag 120 skuleleiarar var samla i Fjell rådhus for å lytta til seniorrådgjevar og jurist i utdanningsavdelinga hjå Fylkesmannen

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3201-gode-rad-til-skuleleiarar-om-forvaltning (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Fadderordning for nye gardbrukarar
  Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Fadderordning for nye gardbrukarar E post Utskrift Fadderordning for nye gardbrukarar 10 september 2014 i kategorien Aktuelt Fadderordninga er eit tilbod for nye brukarar der dei kan få påfyll av kunnskap og tilgang til nettverk Ordninga er eit av tiltaka i prosjektet Landskap i drift som fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling står bak Fadderprosjektet er ein unik sjanse for nye brukarar til å kome i kontakt med erfarne bønder som er interesserte i å dele kunnskap kompetanse og erfaring på ein lett og uhøgtideleg måte Gjennom fadderordninga ønskjer vi å leggje til rette for meir trivnad auka kompetanse tettare fagmiljø og meir samarbeid seier prosjektleiar Bastian Hoffmann Døme på samarbeid er sanking hausting avløysing og innkjøp av driftsmidlar Prosjektet legg til grunn et tett samarbeid med andre rådgivingstenester og både fadder og fadderelevane nystartarar vil få nytte gjennom kompetanse og nettverksbyggjande tiltak Å vere fadder noko for meg Har du drive ein del år som bonde ønskjer å styrkje næringa i nærområdet og liker å hjelpe til med råd så ta kontakt I prosjektet er det anslått bruk for 15 timar i året og eit godjerdsle av 250 kr timen til fadderen 10 aktørar står klare for at ein skal lukkast 1 Hordaland Bondelag 2 Hordaland Bonde og Småbrukarlag 3

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3196-fadderordning-for-nye-gardbrukare (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Fôringsplassar i utmark
  Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Fôringsplassar i utmark E post Utskrift Fôringsplassar i utmark 10 september 2014 i kategorien Aktuelt Vil du vere pilot i eit prosjekt som skal utvikle gode fôringsplassar i utmark Målgruppa er bruk med storfe og eller saueproduksjon Hordaland har gode føresetnader for kjøtproduksjon med mykje fôr frå beitedrift i innmark og utmark Utmarksressursane er store men kan ikkje alltid nyttast optimalt Det er viktig at nytta ved utmarksbeiting ikkje vert ete opp av mykje ekstra arbeid investering og skading av miljøet Ein fôringsplass kan gje høve til ein lengre beitesesong eller til og med heilårsbeiting Prosjektet søkjer bønder med gardsbruk som har trong for ein fôringsplass for å anten kunne utvide beitesesongen eller tilleggsfôre i periodar med snø Fôringsplassar med tak og høve til å samla opp møkk er nøkkelen men det har so langt ikkje vore mogeleg å finne gode løysingar Vert dyra fôra over ein lengre periode på ein plass vert det overgjødning og forureining Fôringsplassen må difor ha ein fast grunn og eit tak slik at området ikkje får alt for mykje trakkskader og vatn i møkka Prosjektet har som mål å finne ei god løysing som kan vere til nytte for mange Det er trong for samarbeid og innovasjon og fylkesmannen si landbruksavdeling håpar at pilotane vil føre til ei raskare utvikling av nye løysingar i heile fylket

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3195-foringsplassar-i-utmark (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kokevarsel opphevet
  og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Kokevarsel opphevet E post Utskrift Kokevarsel opphevet 05 september 2014 i kategorien Aktuelt Drikkevannsprøvene fra Kleppe vannrenseanlegg er nå friskmeldte og kokevarslet er opphevet Det er gjennom perioden ikke påvist skadelige bakterier De bakteriene som ble funnet er helt ufarlige koliforme bakterier som er en indikasjon på at det teoretisk kan forekomme mer skadelige bakterier Når kokevarsel iverksettes er det nettopp for å

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3178-kokevarsel-opphevet (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kulturstipendene er tildelt Erik Fluge og Marius Solaat Rødland
  oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Kulturstipendene er tildelt Erik Fluge og Marius Solaat Rødland E post Utskrift Kulturstipendene er tildelt Erik Fluge og Marius Solaat Rødland 04 september 2014 i kategorien Aktuelt Utvalg for oppvekst og levekår vedtok 27 august 2014 å dele ut to stipend à kr 10 000 00 Det var kommet inn fem søknader Erik Fluge og Marius Solaat Rødland var de som ble valgt denne gangen Erik Fluge er i Norgestoppen i kastegrenen diskos friidrett Han har flere medaljer fra større stevner i aldersbestemte klasser junior og seniormestserskap Erik trener nå med de beste kasterne i landet har bosatt seg i Oslo og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3162-kulturstipendene-er-tildelt-erik-fluge-og-marius-solaat-rodland (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Ta foreldrerollen tilbake
  psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Ta foreldrerollen tilbake E post Utskrift Ta foreldrerollen tilbake 03 september 2014 i kategorien Aktuelt Temakveld om foreldrerollen Sted Ravnanger grendahus Tid Onsdag 15 oktober 2014 Kl 18 21 I samarbeid med Askøy kommunale foreldreutvalg inviterer Askøy kommune foreldre til barn på 4 7 trinn til en temakveld på Ravnanger grendahus Kvelden har fått tittelen Hvordan hjelpe En hjelp til å ta foreldrerollen tilbake Det handler om å formidle at ingen andre kan overta den viktige forebyggende rollen som foreldre har Relasjoner tillit og kommunikasjon Temaene er foreldrenes unike rolle og er tenkt å være et støttende bidrag for å gi dem viktige perspektiver i hverdagen med barn som snart blir ungdom Vi vet at i den sammenheng er gode relasjoner gjensidig tillit og god kommunikasjon med foreldre blant de aller viktigste forebyggende faktorene og ingen kan overta foreldrenes rolle Innledere og foredragsholdere Hvordan kan du få hjelp på veien angående psykisk helse og nettmobbing Foredragsholdere fra hjelpetjenestene i Askøy kommune Politiet og Barnevakten Gratis og åpent for alle Arrangementet er gratis og åpent

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3158-ta-foreldrerollen-tilbake (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Statens byggeskikkspris 2014
  og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Statens byggeskikkspris 2014 E post Utskrift Statens byggeskikkspris 2014 03 september 2014 i kategorien Aktuelt Statens Byggeskikkpris er ein hederspris som vert delt ut årlig til byggverk og bygde omgivnader som gjennom utføring materialbruk utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve fornye og utvikle den allmenne byggeskikk Vinner av byggeskikkprisen 2014 vart Gjensidige hovedkontor og NSB hovedkontor i Oslo Kvart år

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3156-statens-byggeskikkspris-2014 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Konsekvenser av streiken i utdanningssektoren
  Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Hjem Nyhetsarkivet Konsekvenser av streiken i utdanningssektoren E post Utskrift Konsekvenser av streiken i utdanningssektoren 02 september 2014 i kategorien Aktuelt Følgende artikkel er publisert av Utdanningsdirektoratet den 2 september 2014 Streiken i utdanningssektoren er nå over og her finner du informasjon om konsekvensene for elevene Tapt undervisning Skolene har en plikt til å tilpasse undervisningen slik at elevene får en forsvarlig opplæring i tråd med læreplanen Det betyr ikke at elever har rett til å få erstattet tapt undervisning time for time Det samme gjelder spesialundervisning Vi ber dere som er skoleeiere skoleledere og lærere om å vurdere hva dere kan gjøre for å begrense skadevirkningene for elevene Dere bør vurdere spesielt om det er enkelte elever eller elevgrupper som har behov for særskilt oppfølging etter streiken for eksempel ekstra undervisning Dette kan for eksempel være elever med spesielle utfordringer eller elever som skal ha avsluttende vurdering dette skoleåret Fravær Det skal ikke føres fravær for elever som ikke har fått undervisning på grunn av streiken For elever som har hatt undervisning føres fravær på vanlig måte Det gjelder både grunnskole og videregående opplæring Prøver Kartleggingsprøver på Vg1 Gjennomføringsperioden for de obligatoriske kartleggingsprøvene på Vg1 er fra mandag 18 august og varer i fire uker til og med fredag 12

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/hjem/nyhetsarkivet/3144-konsekvenser-av-streiken-i-utdanningssektoren (2016-02-10)
  Open archived version from archive •