archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Radon og måling av radon
  Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Samfunnsmedisin informerer Radon og måling av radon E post Utskrift Radon og måling av radon 03 desember 2013 i kategorien Samfunnsmedisinsk avd informerer I skoler barnehager og utleieboliger som er omfattet av strålevernforskriften stilles det bindende krav til radonnivåene Når det gjelder andre bygninger anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier Tiltaksgrense er 100 Bq m 3 og øvre grense 200 Bq m 3 Bestilling av radonmåling Dersom du ønsker å få gjennomført målinger av din bolig må du selv bestille sporfilmer Målepakke fra Radonor inneholder alt som er nødvendig for å utføre en fullverdig måling og pakken består av 2 sporfilmer veiledning porto begge veier analyse og målerapport En målepakke med 2 sporfilm detektorer vil koste kr 390 inkl mva Ekstra sporfilm koster kr 130 inkl mva Bestillingsskjema hos Radonor for beboere i Askøy kommune Måling av radon Det er enkelt å måle radon og dersom radonnivåene skulle vise seg å være for høye finnes det effektive radonreduserende tiltak Askøy kommune har valgt å samarbeide med en leverandør av sporfilmer for å forenkle arbeidet med kartlegging av radon i kommunen Resultatene du får tilsendt vil også bli gjort tilgjengelig for Miljørettet helsevern og vil hjelpe kommunen til å få en oversikt over radonforholdene på Askøy Enkeltmålingene vil bli anonymisert og danne

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/samfunnsmedisin-informerer/1521-radon-og-maling-av-radon (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Smittevernlegen anbefaler influensavaksinering
  oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Andre utvalg råd og nemnder Politisk organisering Organisasjonskart Ungdommens kommunestyre Politiker i Askøy kommune Politiske reglement Budsjett og økonomiplan Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Samfunnsmedisin informerer Smittevernlegen anbefaler influensavaksinering E post Utskrift Smittevernlegen anbefaler influensavaksinering 04 november 2013 i kategorien Samfunnsmedisinsk avd informerer Selv om influensavaksinen ikke gir full beskyttelse mot smitte hos alle kan forløpet av sykdommen bli mer kortvarig og mildere når man er vaksinert Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i løpet av september november og full beskyttelse oppnås etter en til to uker sier kommunens smittevernlege Kristin Cotta Schönberg Hvor får man vaksinen og hva koster det Personer i risikogruppene får vaksinen hos fastlegen der selve vaksinen koster kr 40 Øvrige kan få resept på vaksinen Mer informasjon Forrige Neste Nytt fra avdelingene Areal og samfunn informerer Barnehage informerer Barn og familie informerer Helse pleie og omsorg informerer Kultur og idrett

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/samfunnsmedisin-informerer/1463-smittevernlegen-anbefaler-influensavaksinering (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Helsegevinst ved å vaksinere seg mot influensa
  Selv om influensavaksinen ikke gir full beskyttelse mot smitte hos alle kan forløpet av sykdommen bli mer kortvarig og mildere når man er vaksinert Influensavaksine har følgende virkninger Gjør folk mindre syke Færre trenger innleggelse i sykehus Færre får varig svekket helse Reduserer risiko for komplikasjoner hos gravide og foster Redder liv Hva koster det Personer i risikogruppene får vaksinen hos fastlegen der selve vaksinen koster kr 40 Øvrige kan få resept på vaksinen Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom For å oppnå best mulig beskyttelse tilpasses den hvert år Da effekten avtar over tid anbefales årlig vaksinering Bivirkninger Sesonginfluensavaksinen har vært brukt i mange år og gir generelt få bivirkninger Som andre vaksiner kan den den gi lett sykdomsfølelse og feber samt ømhet der vaksinen er satt Alvorlige bivirkninger etter denne vaksinen forekommer svært sjeldent Folkehelseinstituttes informasjon Slik smitter influensa Anbefalinger Slik smitter influensa Influensaviruset finnes i luftveiene Smittefaren er størst dersom den syke hoster eller nyser rett på en annen person slik at viruset overføres til den friskes slimhinner Viruset kan leve et par timer utenfor kroppen og kan også overføres indirekte via hender og gjenstander Vaner som forebygger influensa God hånd og hostehygiene forebygger smitte Bruk papirlommetørkle foran munn og nese beskytterandre når du hoster eller nyser Kast lommetørkleet etter bruk Vask så hendene Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig Vask hendene ofte og grundig spesielt når du har vært ute blant folk Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et alternativ når håndvask ikke er mulig for eksempel på reise Anbefalinger Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i risikogruppene Personer som er 65 år eller eldre Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer spesielt personer med nedsatt lungekapasitet Voksne og barn med kroniske hjerte karsykdommer spesielt personer med alvorlig hjertesvikt

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/samfunnsmedisin-informerer/1462-helsegevinst-ved-a-vaksinere-seg-mot-influensa (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • - Vær stolt
  visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Samfunnsmedisin informerer Vær stolt E post Utskrift Vær stolt 18 september 2013 i kategorien Samfunnsmedisinsk avd informerer Askøy kommune har som mål å være en røykfri arbeidsplass Organisasjonsleder Stig Terje Tolo i Landsforeningen for hjerte og lungesyke LHL er imponert over kommunens fokus på folkehelse Askøy kommune har all grunn til å være stolt sa Tolo under kommunens ledersamling i Erdal kirke i dag Rundt 100 ledere var samlet for å blant annet diskutere forebyggende helse Folkehelse er en av kommunens satsingsområder og som en del av dette arbeidet har kommunen vedtatt å være en røykfri kommune Nå må vi gjøre ord til handling og gå foran som et godt eksempel oppfordret rådmann Odd Magne Utkilen Stig Terje Tolo fra LHL oppfordret kommunen til å tilby gratis røykeslutt kurs Røyking må også være et naturlig tema å snakke om når kommunelegene møter pasientene sine I tillegg må det jobbes forebyggende ut mot barn og unge Snittalderen for å debutere som røyker går ned og det er bekymringsfullt Over halvparten av de som røyker i dag startet før de var 18 år LHL har som mål at Norge skal være et røykfritt land i 2023

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/samfunnsmedisin-informerer/1391-vaer-stolt (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Folkehelseprofiler
  A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Samfunnsmedisin informerer Folkehelseprofiler E post Utskrift Folkehelseprofiler 05 februar 2013 i kategorien Samfunnsmedisinsk avd informerer Her følger en oversikt over de faktorene man har funnet for Askøy Data til profilene er stort sett hentet fra helseregistre og andre sentrale registre Om befolkningen Forventet levealder for kvinner er høyere enn i landet som helhet Andelen eldre over 80 år er lavere enn i landet som helhet Andelen én personhusholdninger er lavere enn andelen i landet Levekår Andelen med videregående eller høyere utdanning er ikke entydig forskjellig fra landsnivået Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet Andelen uføretrygdede under 45 år er lavere enn landsnivået Andelen barn med enslig forsørger er lavere enn i landet som helhet Miljø Andelen personer tilknyttet vannverk med 12 analyserte prøver og med tilfredsstillende resultater mht E coli ser ut til å være høyere enn landsnivået Dette gjelder den delen av befolkningen som er tilknyttet rapportpliktig vannverk Andelen som skades i ulykker er lavere enn i landet som helhet vurdert etter sykehusinnleggelser Skole Andelen 10 klassinger som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet Andelen 5 klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er ikke entydig forskjellig fra landsnivået Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som helhet Levevaner Røyking ser ut til å være et større problem enn i landet som helhet vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll Vi har ikke tall for resten av befolkningen Overvekt ser ut til å være et større problem

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/samfunnsmedisin-informerer/820-folkehelseprofiler (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • "Hopp for hjertet"
  og nemnder Politisk organisering Organisasjonskart Ungdommens kommunestyre Politiker i Askøy kommune Politiske reglement Budsjett og økonomiplan Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Samfunnsmedisin informerer Hopp for hjertet E post Utskrift Hopp for hjertet 29 januar 2013 i kategorien Samfunnsmedisinsk avd informerer I 2012 deltok 114 000 elever fra 58 prosent av landet skoler og hoppetaukonkurransen gjennomføres i år for åttende gang Å hoppe tau er et lavterskeltilbud som passer de aller fleste elever og tilbakemeldinger fra tidligere år forteller om et stort engasjement og begeistring blant både elever foresatte lærere og andre ansatte i skoleverket Mens elevene hopper og er i aktivitet kan de for eksempel pugge gloser i engelsk arbeide med gangetabellen i matematikktimene repetere grammatikkregler i norsktimen og øve på geografikunnskaper Invitasjon til konkurransen hopp for hjertet pdf Utsendelse til barneskoler hosten 2012 pdf Forrige Neste Nytt fra avdelingene Areal og samfunn informerer Barnehage informerer Barn og familie

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/samfunnsmedisin-informerer/729-hopp-for-hjertet (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Influensa
  medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Samfunnsmedisin informerer Influensa E post Utskrift Influensa 04 desember 2012 i kategorien Samfunnsmedisinsk avd informerer Vaksine kan redde liv og bevare din helse Vaksine mot svineinfluensa er nå en del av årets influensavaksine Nær 1 million mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner av influensasykdom og anbefales å ta influensavaksine hvert år Risikogrupper som bør vaksinere seg Alle fra fylte 65 år Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Gravide etter 12 svangerskapsuke 2 og 3 trimester Gravide i 1 trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon Barn og voksne med Diabetes mellitus type 1 og 2 Kronisk luftveissykdom Kronisk hjerte karsykdom Kronisk leversvikt Kronisk nyresvikt Kronisk nevrologisk sykdom eller skade Nedsatt infeksjonsforsvar Betydelig fedme BMI over 40 Vaksinen er også anbefalt til personer med ofte og nær kontakt med personer som er spesielt utsatt for eksempel helsepersonell pårørende mv For sesongen 2012 2013 er vaksinen anbefalt svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser Helsepersonell som har pasientkontakt er i stor grad utsatt for influensasmitte og kan være en betydelig smittekilde for sine pasienter dersom de selv blir smittet Vaksinering av helsepersonell er derfor et viktig tiltak for å forebygge influensasykdom både hos helsepersonell og pasienter Fastlegekontorene har vaksinene tilgjengelig og risikogruppene kan få den hos sin fastlege etter nærmere

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/samfunnsmedisin-informerer/571-influensa (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Skole informerer
  familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Skole informerer E post Utskrift Kvalitetsmelding skole 2015 27 november 2015 i kategorien Skole informerer Kvalitetsmelding skole 2015 er Askøy kommune sin tilstandsvurdering av grunnskoleopplæringen i Askøy kommune Les mer E post Utskrift Røde Kors og Gjensidige stiftelsen 24 november 2015 i kategorien Skole informerer Mange barnefamilier i fylket sliter økonomisk Konsekvensene er ofte at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale opplevelsene de har behov for Les mer E post Utskrift Innskriving elever 1 klasse 2016 2017 23 oktober 2015 i kategorien Skole informerer Innskrivning av elever som skal starte på skolen høsten 2016 Les mer E post Utskrift Foreldre klar for itslearning 28 september 2015 i kategorien Skole informerer Nå er det klart for at foreldre kan ta i bruk læringsplattformen itslearning Les mer E post Utskrift Temaplan skole 2015 2019 08 september 2015 i kategorien Skole informerer Temaplan skole Mål og satsingsområder Les mer Flere artikler Mobbing angår alle Rekruttering for fremtiden Hetlevik skole på

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/undervisningsavdelingen-informerer (2016-02-10)
  Open archived version from archive •