archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sivilombudsmannens konklusjon
  og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Skole informerer Sivilombudsmannens konklusjon E post Utskrift Sivilombudsmannens konklusjon 26 april 2013 i kategorien Skole informerer Sivilombudsmannen SOM har i skriv til kommunen 19 4 13 konkludert i sak om Ansattes ytringsfrihet Bakgrunnen for saken er avisoppslag i lokalavisen 30 12 11 og oppfølgingen SOM har kommet til at klagerens uttalelser i oppslaget lå innenfor ytringsfriheten og mener at kommunens reaksjon innebar en begrensing av denne Sivilombudsmannen SOM har i skriv til kommunen 19 4 13 konkludert i sak om Ansattes ytringsfrihet Bakgrunnen for saken er avisoppslag i lokalavisen 30 12 11 og oppfølgingen SOM har kommet til at klagerens uttalelser i oppslaget lå innenfor ytringsfriheten og mener at kommunens reaksjon innebar en begrensing av denne Det fremkommer også kritiske merknader til praktisering av arkivsystemet og til utformingen kommunens pressereglement Kommunen har i prosessen ment at oppfølgingen lå innenfor det som er arbeidsgivers informasjons og veiledningsrett plikt og merker seg at Sivilombudsmannen har kommet til en annen konklusjon Kommunen tar SOMs konklusjon

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/undervisningsavdelingen-informerer/1053-sivilombudsmannens-konklusjon (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Høringssvar skolebruksplan
  Askøy kommune Politiske reglement Budsjett og økonomiplan Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Skole informerer Høringssvar skolebruksplan E post Utskrift Høringssvar skolebruksplan 25 april 2013 i kategorien Skole informerer Det er kommet inn over 100 høringer til skolebruksplanen Innsyn i dokumentene må bestilles fra dokumentsententeret Forrige Neste Nytt fra avdelingene

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/undervisningsavdelingen-informerer/1051-horingssvar-skolebruksplan-2 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Høringsutkast skolebruksplan
  og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Skole informerer Høringsutkast skolebruksplan E post Utskrift Høringsutkast skolebruksplan 07 februar 2013 i kategorien Skole informerer Formannskapet i Askøy kommune sendte i møte 10 1 2012 intensjonsforslaget Det fremmes sak om rullering av skolebruksplan over til rådmannen Med dette som bakgrunn har Fagavdeling skole utarbeidet plangrunnlag for skolebruksplan Til å bistå i utarbeiding av planen har Fagavdeling skole engasjert Norconsult Fagavdeling skole og Norconsult har hatt en tett dialog i dette arbeidet I tillegg har en bred sammensatt referansegruppe vært med i utarbeidelse av første del av planen Skolebruksplan for Askøy kommune 2013 2030 har som mål å identifisere de utfordringer skolen i vekstkommunen Askøy står overfor i perioden og vise mulige måter å ivareta utfordringene Kommunens hovedutfordringer innenfor skolesektoren kan oppsummeres i 4 hovedpunkt Sikre tilstrekkelig skolekapasitet for å håndtere elevtallsvekst i 2030 vil vi ha 6 200 elever mot knapt 4000 i dag Etablere en felles pedagogisk plattform i Askøyskolen Skape gode likeverdige og hensiktsmessige fysiske læringsmiljø Etablere skoleenheter med rasjonell størrelse både med tanke på elevmiljø og med tanke på kostnader Planen er tilgjengelig på kommunen sine nettsider I tillegg til hoveddokumentet har planen 3 vedlegg Planen blir også lagt ut til gjennomsyn i kommunehuset og på Askøy bibliotek Med grunnlag i pedagogisk plattform elevtallsprognoser og kapasitetsvurderinger

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/undervisningsavdelingen-informerer/830-horingsutkast-skolebruksplan (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Skolefritidsordning for skoleåret 2013-2014
  Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Skole informerer Skolefritidsordning for skoleåret 2013 2014 E post Utskrift Skolefritidsordning for skoleåret 2013 2014 07 februar 2013 i kategorien Skole informerer Fortløpende opptak kan skje gjennom året dersom bemanning og lokaliteter tillater dette Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev enkeltvedtak og gjelder fra startdato til utgangen av 4 årstrinn eller til plassen eventuelt blir sagt opp skriftlig på

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/undervisningsavdelingen-informerer/827-skolefritidsordning-for-skolearet-2013-2014 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Skoleruten
  teknikk og miljø Andre utvalg råd og nemnder Politisk organisering Organisasjonskart Ungdommens kommunestyre Politiker i Askøy kommune Politiske reglement Budsjett og økonomiplan Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Skole informerer Skoleruten E post Utskrift Skoleruten 24 mai 2012 i kategorien Skole informerer I skolerutene fremgår tydelig når skolene har ferier Noen av planleggingsdagene er felles for hele askøyskolen bestemt av Fagavdeling skole mens andre er datofestet ut fra den enkelte skole sitt behov etter vedtak av rektor pdf Skoleruten 2015 2016 233 KB pdf Skoleruten 2016 2017 245 KB I skolerutene fremgår det når skolene har ferier Det er viktig for sammenhengen i læringsarbeidet at alle deltar og får med seg nødvendig læring og at man derfor ikke tar ut elever fra undervisningen uten ved helt spesielle anledninger Frode Solemdal Fagsjef skole Forrige Nytt fra avdelingene Areal og samfunn informerer Barnehage informerer Barn og familie informerer Helse pleie og omsorg

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/undervisningsavdelingen-informerer/405-skoleruten (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Staben informerer
  Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Staben informerer E post Utskrift Netto driftsresultat for kommunene 16 mars 2015 i kategorien Staben informerer Det foreligger nå en oversikt fra kommunal rapport over netto driftsresultat for kommunene Askøy kommune har et driftsresultat på 1 3 og ligger på plass 177 For de andre kommunene i regionen er resultatet slik Øygarden 7 6 og plass 14 Sund 1 9 og plass 140 Fjell 0 8 og plass 219 Les hele rapporten i Kommunal rapport E post Utskrift Samarbeidsprosjekt i region vest 20 mai 2014 i kategorien Staben informerer Aktuelle prosjekt er bostedssamarbeid innen psykisk helse felles landbrukskontor felles portal for kart oppmåling og byggesak kriminalitetsforebyggende tiltak og felles journal for JordmorHjem Les mer E post Utskrift Reiser til Italia 10 januar 2014 i kategorien Staben informerer Den 28 januar reiser tre av medlemmene i Arbeidsutvalget til Ungdommens kommunestyre i Askøy UKS på et 4 dagers kurs i byen Rimini i Italia De som reiser er Emma Gwinnell Erlend Mo og Ola Hiis Bergh Kurset er satt opp med støtte fra Aktiv ungdom Dette er EUs støtteordning for ungdomsprosjekter og reise og opphold blir hovedsakelig dekket av EU midler Internasjonalt samarbeid UKS Askøy har lenge ønsket seg samarbeidspartnere i europeiske demokratiprosjekter Nå har de sjansen til å finne partnere fra hele Europa og vi ønsker dem lykke til med kurset i Italia Dette skal bli både spennende og lærerikt og vi håper på at det kan bli starten på et godt og utviklende ungdomssamarbeid over landegrensene sier Emma forventningsfullt til Nettredaksjonen

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/staben-informerer (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Netto driftsresultat for kommunene
  Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Staben informerer Netto driftsresultat for kommunene E post Utskrift Netto driftsresultat for kommunene 16 mars 2015 i kategorien Staben informerer Det foreligger nå en oversikt fra kommunal rapport over netto driftsresultat for kommunene Askøy kommune har et driftsresultat på 1 3 og ligger på plass 177 For de andre kommunene i regionen er resultatet slik Øygarden 7 6 og plass

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/staben-informerer/3721-netto-driftsresultat-for-kommunene (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Samarbeidsprosjekt i region vest
  Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Nytt fra avdelingene Staben informerer Samarbeidsprosjekt i region vest E post Utskrift Samarbeidsprosjekt i region vest 20 mai 2014 i kategorien Staben informerer Aktuelle prosjekt er bostedssamarbeid innen psykisk helse felles landbrukskontor felles portal for kart oppmåling og byggesak kriminalitetsforebyggende tiltak og felles journal for JordmorHjem Styret i Regionrådet Vest drøftet igår hvordan skjønnsmidlene til fornyings og utviklingsprosjekt i regionen bør fordeles I 2013 bevilget Fylkesmannen 17 8 millioner til slike prosjekt i Hordaland Styret i Regionrådet Vest samlet seg om et prinsipp om å prioritere høyest de søknadene som gjelder alle de fire kommunene i region vest Askøy Fjell Sund og Øygarden Deretter tiltak som involverer tre av kommunene to av kommunene osv Forprosjekt om interkommunalt bostedsamarbeid innen psykisk helse Leder for psykiatritjenesten i Askøy kommune Ine Sture orienterte om bostedsamarbeidet innen psykisk helse for de fire kommunene i regionen Det er et stort behov for bosted til mennesker med alvorlig og sammensatt psykisk sykdom Det er et samlet behov på

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/nytt-fra-avdelingene/staben-informerer/2741-samarbeidsprosjekt-i-region-vest (2016-02-10)
  Open archived version from archive •