archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avlastning og støtte
  vernetiltak for personer som trenger dette på grunn av alder funksjonshemming eller av andre årsaker Les mer Avlastningshjem Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Det er to hovedformer for avlastningshjem med hver sine lovverk Familier som har store utfordringer i forhold til funksjonshemminger hos barn kan få et avlastningshjem Det kan være sosiale utfordringer i familien som gjør at barna trenger å få andre impulser og andre erfaringer enn de opplever hjemme Dette blir formidlet av barneverntjenesten Les mer Hjelpemidler Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Tekniske hjelpemiddel til personar som er funksjonshemmet er utsatt for skade opererte eller som har redusert funksjonsevne på grunn av sykdom Formålet er å gi enkeltmennesker en lettere hverdag Hjelpemiddel kan lånes for en kortere eller lengre periode NAV bistår i saker av lengre varighet Les mer Individuell plan Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 08 15 Tema Avlastning og støtte Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Tiltak i barnehage og skole En individuell plan er en rettighet et verktøy og en arbeidsmetode og det innebærer samarbeid og samhandling mellom de ulike tilbyderne av helsetjenester omsorgstjenester og sosialtjenester Les mer Korttidsopphold Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Tidsbegrenset opphold i institusjon som for eksempel sykehjem Korttidsopphold tildeles hjemmeboende som har behov for kortere institusjonsopphold For nærmere informasjon om korttidstilbud og tildeling av dette ta kontakt med kommunen Les mer Ledsager Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/avlastning-og-stotte (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Offentlige avgifter
  omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Skatter og avgifter Offentlige avgifter Offentlige avgifter Kommunale avgifter og gebyrer Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Offentlige avgifter Eiendom Emneord Kommunale avgifter er indirekte skatter på tjenester som kommunen utøver Kommunale avgifter er vannavgift avløpsavgift renovasjonsavgift feiergebyrer Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for innkreving Les mer Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/offentlige-avgifter (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Innvandring og innreise
  reglement Budsjett og økonomiplan Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Innvandring og integrering Innvandring og innreise Innvandring og innreise Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og fritid Natur og miljø Næring Omsorg botilbud og NAV Vei og samferdsel Prislister gebyr og avgifter Last ned

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/innvandring-og-innreise (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kommunale kaier
  Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Vei og samferdsel Kommunale kaier Kommunale kaier Område for publisering av tjenestene rundt kommunale kaier Her er kalender som viser hvilke båter som bruker de ulike kaiene og skjema for bestilling av kaiplass Kommunale havner og kaier Opprettet 13 11 14 Sist endret 20 01 15 Tema Kommunale kaier Vei og samferdsel Finn kommunale havner og kaier på kartet bestill kaiplass og se hvem som har bestilt kaien Les mer Tema Barnevern Barnehage

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/kommunale-kaier (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Privatøkonomi
  Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Forbrukerspørsmål Privatøkonomi Privatøkonomi Gjeldsrådgivning Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Privatøkonomi Emneord NAV Askøy Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til er det viktig å søke hjelp i tide Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv Les mer Tema Barnevern

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/privatokonomi (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bygging
  BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Bygging Bygging Byggesak Opprettet 20 09 11 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Byggesak omhandler tillatelse og dokumentasjon i forbindelse med oppføring eller endring av et bygg Byggesaksavdelingen er ansvarlig for behandlingen av bygge og delingssøknader i kommunen og fører tilsyn med at plan og bygningsloven følges Les mer Ferdigattest Opprettet 20 09 11 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Ferdigattest er et dokument fra bygningsmyndighetene som bekrefter at et byggearbeid er ferdig og at arbeidet er utført i samsvar med gjeldene vedtak og regelverk En ferdigattest bekrefter avsluttet byggeperiode Det er nødvendig å ha byggeattest før man tar et aktuelt bygg i bruk Les mer Forhåndskonferanse Opprettet 27 01 15 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som byggherre tiltakshaver og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for tiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan og bygningsloven For tiltak som er søknad uten ansvarsrett kan du møte kommunen alene Les mer Gravemelding Opprettet 20 09 11 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Gravemelding er en melding om at det skal utføres graving på offentlig grunn og all graving må gravemeldes En leverer gravemelding til kommunen Graving kan ikke starte før det er gitt tillatelse fra kommunen Les mer Karttjenester Opprettet 03 06 15 Sist endret 03 06 15 Tema Bygging Kommunen har forskjellige typer kart som du selv kan få tilgang til på nettet eller du kan henvende deg til Kundetorget og få hjelp der Les mer Midlertidig brukstillatelse Opprettet 20 09 11 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Midlertidig brukstillatelse er en tillatelse gitt av kommunen

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/bygging (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Barnehage
  og skole Barnehage Barnehage Barnehageplass Opprettet 20 09 11 Sist endret 04 02 16 Tema Barnehage Barnehage er et pedagogisk tilbud til barn under skolealder Den skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling Les mer Barnepark Opprettet 20 09 11 Sist endret 02 01 15 Tema Barnehage Emneord En barnepark er en virksomhet med en eller flere ansatte Det er ingen krav til pedagogisk kompetanse hos personalet i en barnepark Det er begrenset åpningstid i barneparker Barneparker kan drives av kommuner og eller private Les mer Betalingsordninger i barnehage Opprettet 02 01 15 Sist endret 08 07 15 Tema Barnehage Barnehageprisene er regulert av forskrift om foreldrebetaling i barnehager som fastsetter en maksimalgrense Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak Les mer Dagmamma Opprettet 02 01 15 Sist endret 12 05 15 Tema Barnehage Hvis du ønsker å være dagmamma for tre barn eller flere og tilbyr ukentlig oppholdstid på ti timer eller mer regelmessig må du ha godkjenning av kommunen Les mer Etablering av barnehage Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Barnehage Emneord Etablering av familiebarnehage og ordinær barnehage Det er kommunen som godkjenner barnehagar Barnepark er eget emneord Les mer Gratis kjernetid i barnehagen Opprettet 08 07 15 Sist endret 08 07 15 Tema Barnehage Fra 1 august 2015 har alle 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke Ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner Gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids eller heltidsplass Les mer Inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen Opprettet 11 06 15

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/barnehage (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Barnevern
  tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnevern Barnevern Barnevern Opprettet 20 09 11 Sist endret 13 05 15 Tema Barnevern Emneord Omsorg for barn og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar Foreldre kan likevel ha behov for hjelp Det kan for eksempel være behov for hjelp på grunn av en vanskelig livssituasjon Les mer Barnevern Alarm og kontakttelefoner Opprettet 20 09 11 Sist endret 06 10 15 Tema Barnevern Her er liste over mulige kontakttelefoner og nettsteder når det gjelder bekymringsmeldinger eller annet som har med barn og ungdom å gjøre Les mer Besøkshjem Opprettet 20 09 11 Sist endret 02 12 14 Tema Barnevern Emneord Besøkshjem er helt vanlige hjem hvor barn og ungdom kan komme på besøk Hvor ofte en mottar besøk avtales men det er ofte snakk om helgebesøk og enkelte feriedager Les mer Familievern Opprettet 20 09 11 Sist endret 12 01 15 Tema Barnevern Emneord Familievernet gjev gratis råd og rettleiing om samlivsproblem til heile familien til paret eller til einskildpersonar Ein kan få hjelp til å fortsetje i eit parforhold eller hjelp i samband med samlivsbrudd og separasjon skilsmisse Les mer Fosterhjem Opprettet 20 09 11 Sist endret 05 01 15 Tema Barnevern Emneord Et fosterhjem tar imot barn når barneverntjenesten har besluttet

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/barne-og-familievern (2016-02-10)
  Open archived version from archive •