archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Varer og tjenester
  Politiske reglement Budsjett og økonomiplan Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Forbrukerspørsmål Varer og tjenester Varer og tjenester Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og fritid Natur og miljø Næring Omsorg botilbud og NAV Vei og samferdsel Prislister gebyr og avgifter Last ned gebyrheftet

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/varer-og-tjenester (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Integrering
  familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Innvandring og integrering Integrering Integrering Tolketjeneste Opprettet 20 09 11 Sist endret 25 11 14 Tema Integrering Emneord Språk En tolk eller tolk ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende og hørselshemmede døve eller døvblinde mennesker NAV Tolketjeneste har tilbud om tolketjenester Les mer Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og fritid

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/integrering (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Helsetjenester
  skade Les mer Fastlege Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Emneord Fastlegeordningen gir alle innbyggerne i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin fastlege Fastlegeordningen er frivillig De som ikke ønsker å være del av fastlegeordningen må selv finne en allmennlege å gå til Les mer Fysioterapi Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Emneord Fysioterapi inngår i rehabilitering og habilitering I kommunehelsetjenesten er fysioterapi en lovpålagt tjeneste Jf Lov om helsetjenester i kommuner av 1982 Les mer Habilitering og rehabilitering Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 03 15 Tema Helsetjenester Emneord Habilitering er hjelp til enkeltpersoner med sammensatte behov Rehabilitering er hjelp til personer med sammensatte behov som har årsak i nye skader Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser Det er kommunen som har primæransvaret for rehabilitering og habiliteringstilbudet til den enkelte Spesialisthelsetjenesten er et supplement Les mer Helsestasjon for barn Opprettet 20 09 11 Sist endret 10 06 15 Tema Helsetjenester Helsestasjons og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn unge og deres foresatte Helsestasjon for barn gir tilbud til barn 0 5 år og deres foresatte Les mer Helsestasjon for ungdom Opprettet 05 11 14 Sist endret 11 06 15 Tema Helsetjenester Helsestasjon for ungdom er en tjeneste som kommunen tilbyr sine innbyggere Helsestasjonen kan gi ungdom råd og veiledning om rus røyk alkohol seksualitet prevensjon kjønnssykdommer psykiske problemer fysisk aktivitet og kosthold Les mer Helsesøster på skolene Skolehelsetjenesten Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 06 15 Tema Helsetjenester Skole Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold Les mer Hjemmesykepleie Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Hjemmesykepleie er et tilbud til pasienter som bor hjemme Tjenesten gis ved behov for hjelp til medisinering stell av sår personlig hygiene og lignende Tjenesten utføres av sykepleier eller annen helsearbeider Tjenesten er gratis og det er ingen egenandel på tjenesten Les mer Individuell plan Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 08 15 Tema Avlastning og støtte Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Tiltak i barnehage og skole En individuell plan er en rettighet et verktøy og en arbeidsmetode og det innebærer samarbeid og samhandling mellom de ulike tilbyderne av helsetjenester omsorgstjenester og sosialtjenester Les mer Kreftsykepleie Opprettet 17 12 14 Sist endret 18 12 14 Tema Helsetjenester Askøy kommune har et godt tilbud innen kreftsykepleie Tjenesten er et lavterskeltilbud Les mer Legevakt Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Emneord Alle kommuner skal ha legevakt Dette for å dekke behovet for øyeblikkelig hjelp utenom fastlegens åpningstider Legevaktordningen er organisert på ulike måter Noen kommuner har egen legevakt mens andre inngår i en interkommunal ordning Les mer Nærjordmorsenter

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/helsetjenester (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Rettsvesen
  kommune Politiske reglement Budsjett og økonomiplan Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Rettslige spørsmål Rettsvesen Rettsvesen Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og fritid Natur og miljø Næring Omsorg botilbud og NAV Vei og samferdsel Prislister gebyr og avgifter Last ned gebyrheftet i pdf

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/rettsvesen (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Omsorgstjenester
  Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Omsorgstjenester Omsorgstjenester Ambulerende vaktmester Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Kommunalt tilbud om hjelp til praktiske gjøremål enkle reperasjoner og vedlikeholdsarbeid Les mer Dagtilbud Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Tilbud om tilsyn aktivitet og behandling på dagtid Les mer Egenbetaling Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Den delen av en tjeneste man selv delvis eller helt selv må betale Egenbetaling som begrep benyttes ofte om betaling for barnehage skolefritidsordning SFO og pleie og omsorgstjenester Les mer Hjemmehjelp Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Tilbud om praktisk hjelp i hjemmet Tilbudet gjelder for personer som på grunn av sykdom funksjonshemming rusmiddelbruk alder eller andre årsaker trenger hjelp til daglige gjøremål Det er kommunen som administrerer tilbudet om hjemmehjelp Les mer Hjemmesykepleie Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Hjemmesykepleie er et tilbud til pasienter som bor hjemme Tjenesten gis ved behov for hjelp til medisinering stell av sår personlig hygiene og lignende Tjenesten utføres av sykepleier eller annen helsearbeider Tjenesten er gratis og det er ingen egenandel på tjenesten Les mer Individuell plan Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 08 15 Tema Avlastning og støtte Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Tiltak i barnehage og skole En individuell plan er en rettighet et verktøy og en arbeidsmetode og det innebærer samarbeid og samhandling mellom de ulike tilbyderne av helsetjenester omsorgstjenester og sosialtjenester Les mer Matombringing Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Tilbud til hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av høy alder eller andre årsaker ikke er i stand til å lage mat For nærmere

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/omsorgstjenester (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Fritid
  Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Kultur idrett og fritid Fritid Fritid Eldresenter Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 04 13 Tema Fritid Emneord Et eldresenter er et treffested for personer som mottar pensjon eller trygd Les mer Ungdomstjenesten Opprettet 05 11 14 Sist endret 06 01 15 Tema Helsetjenester Fritid Kultur idrett og fritid Ungdomstjenesten er et tilbud for ungdom i alderen 13 25 år Det er et frivillig tilbud så du bestemmer selv om du vil ha kontakt med oss

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/fritid (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Inntekt
  Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Inntekt Dette er ikke en kommunal tjeneste men andre som står ansvarlig for å levere Tjenestene under Arbeid er i hovedsak levert av NAV Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og fritid Natur og miljø Næring Omsorg botilbud og NAV Vei og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/inntekt (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Barnehage og skole
  AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Barnehage og skole Under temaet Barnehage og skole finner du beskrivelser av oppgaver som kommunen utfører og tjenester vi tilbyr som har med barnehage skolefritidsordning grunnskole voksenopplæring opplæring for innvandrere kulturskole og ellers tiltak som gjøres for disse tjenestegruppene Vi håper sidene kan gjøre det enklere for deg å finne frem i tilbudene som ytes av Askøy kommune På hver enkelt tjeneste skal det ligge informasjon om hvordan du skal få tjenesten og hvem som leverer den Velg fra menyen til høyre for

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/barnehage-og-skole (2016-02-10)
  Open archived version from archive •