archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Idrett
  Politiske reglement Budsjett og økonomiplan Kommunale planer Innbyggerinitiativ Styrevervregister Min sak Valg 2015 Organisasjonen Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Kultur idrett og fritid Idrett Idrett Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og fritid Natur og miljø Næring Omsorg botilbud og NAV Vei og samferdsel Prislister gebyr og avgifter Last ned gebyrheftet i

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/idrett (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Innbyggerrettigheter
  Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Individ og samfunn Innbyggerrettigheter Innbyggerrettigheter Universell utforming Opprettet 20 09 11 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Innbyggerrettigheter Kommunal planlegging Samfunnsplanlegging Utforming av bygg produkter og områder utført på en slik måte at alle så langt det er mulig kan benytte dem uten behov for tilpasning Det er et mål at bygg produkter og områder tar hensyn til menneskets variasjoner alder som funksjonsevne I henhold til plan og bygningslovens formål skal universell utforming tas hensyn til allerede under

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/innbyggerrettigheter (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bolig og eiendom
  NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Bolig og eiendom Under temaet BOLIG OG EIENDOM finner du beskrivelser av oppgaver som kommunen utfører og tjenester vi tilbyr til våre innbyggere Vi håper sidene kan gjøre det enklere for deg å finne frem i tilbudene som ytes av vår kommune På hver enkelt tjeneste skal det ligge informasjon om hvordan du skal få tjenesten og hvem som leverer den Velg fra menyen til høyre Tema Barnevern Barnehage

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/bolig-og-eiendom-2 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Psykisk helse
  stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Psykisk helse Psykisk helse Helsesøster på skolene Skolehelsetjenesten Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 06 15 Tema Skole Helsetjenester Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold Les mer Mobbing Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Psykisk helse Emneord Tiltak i barnehage og skole Mobbing er når en person gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger fra andre Det kan dreie seg om trakassering plaging utfrysing og lignende Les mer PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Opprettet 20 09 11 Sist endret 10 07 15 Tema Skole Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT er kommunen sakkyndige instans hjemlet i Opplæringsloven 5 Målgruppen for PPT er barn i alderen 0 16 år som ikke har ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet samt voksne som har behov for spesialundervisning Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste Les mer Psykisk helsevern Opprettet 20 09 11 Sist endret 16 01 15 Tema Psykisk helse Emneord Tjenestene innenfor psykisk helsevern skal legge mestrings og brukerperspektivet til grunn og bidra til bedre levekår for mennesker med psykiske lidelser Tilbudene skal primært bygges opp og gis i nærmiljøet Les mer Psykologtjenester Opprettet 16 02 15 Sist endret 13 10 15 Tema Psykisk helse Psykologtjenesten i Askøy kommune tilbyr psykiske helsetjenester for barn og unge i alderen 0 18 år Les mer Rus og kriminalitet forebyggende tiltak SLT Opprettet 02 12 14 Sist endret 03 12 14 Tema Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole SLT skal redusere kriminalitet

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/psykisk-helse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kommunal planlegging
  samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Kommunal planlegging Kommunal planlegging Bebyggelsesplan Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Kommunal planlegging En detaljplan som fastlegger arealbruk og utforming av bygg og anlegg innenfor et nærmere avgrenset område Gjelder også for uteareal Bebyggelsesplan som begrep er utgått og Plan og bygningsloven tar for seg detaljregulering Denne brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel Bebyggelsesplaner som er vedtatt kan fortsatt være gjeldene og disse vil være gjeldene til planene er opphevet endret eller erstattet For fremtiden vil du finne erstatninger under reguleringsplan Les mer Kommunal planstrategi Opprettet 19 02 13 Sist endret 27 08 15 Tema Kommunal planlegging Samfunnsplanlegging Kommunal planstrategi er en drøfting av utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon Planstrategien skal være et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov Les mer Kommuneplan Opprettet 20 09 11 Sist endret 16 01 15 Tema Kommunal planlegging Emneord Samfunnsplanlegging En overordnet plan for utviklingen av en kommune Bestemmelsene om kommuneplanlegging er hjemlet i plan og bygningsloven Kommuneplanen er todelt En del omhandler areal og den andre samfunn For nærmere informasjon om de ulike delene se lenker under Nettressurser nedenfor Les mer Reguleringsplan Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Kommunal planlegging En reguleringsplan er et planverk over et avgrenset område i en kommune Planen skal tydelig fremvise fremtidig utnyttelse av området Det er to typer reguleringsplan Områderegulering er i kommunal regi Detaljregulering kan være både i privat og kommunal

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/kommunal-planlegging (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Emneord
  Eiendom Emneord Tildeling av gate eller vegnavn med husnummer Alle boliger fritidsboliger offentlige bygg og bygg benyttet til næringsvirksomhet skal ha en offisiell adresse Eventuelle klager behandles av kommunen og endelig klageinstans er Fylkesmannen Les mer Alkoholsalg Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Næring Salg av alkoholholdig drikke Det er krav om skjenkeløyve for å servere alkoholholdig drikke Skjenketider avgjøres av kommunen Med alkoholsalg følger det krav om skjenkebevilling avgrenset skjenketid krav om bordservering krav om ordensvakter m m Les mer Ambulerende vaktmester Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Kommunalt tilbud om hjelp til praktiske gjøremål enkle reperasjoner og vedlikeholdsarbeid Les mer Avlastningsbolig Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Bosted med tilpasninger og hjelpe og vernetiltak for personer som trenger dette på grunn av alder funksjonshemming eller av andre årsaker Les mer Avlastningshjem Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Det er to hovedformer for avlastningshjem med hver sine lovverk Familier som har store utfordringer i forhold til funksjonshemminger hos barn kan få et avlastningshjem Det kan være sosiale utfordringer i familien som gjør at barna trenger å få andre impulser og andre erfaringer enn de opplever hjemme Dette blir formidlet av barneverntjenesten Les mer Avløpshåndtering Opprettet 20 09 11 Sist endret 20 01 15 Tema Emneord Tekniske tjenester Mottak transport rensing og utslipp av avløpsvann Les mer Bålbrenning Opprettet 20 09 11 Sist endret 06 01 15 Tema Eiendom Emneord Tekniske tjenester Utendørs brenning eller brenning av avfall i småovner Kommunen fastsetter lokale regler Les mer Barnepark Opprettet 20 09 11 Sist endret 02 01 15 Tema Barnehage Emneord En barnepark er en virksomhet med en eller flere ansatte Det er ingen krav til pedagogisk kompetanse hos personalet i en barnepark Det er begrenset åpningstid i barneparker Barneparker kan drives av kommuner og eller private Les mer Barnevern Opprettet 20 09 11 Sist endret 13 05 15 Tema Barnevern Emneord Omsorg for barn og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar Foreldre kan likevel ha behov for hjelp Det kan for eksempel være behov for hjelp på grunn av en vanskelig livssituasjon Les mer Bebyggelsesplan Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Kommunal planlegging Emneord En detaljplan som fastlegger arealbruk og utforming av bygg og anlegg innenfor et nærmere avgrenset område Gjelder også for uteareal Bebyggelsesplan som begrep er utgått og Plan og bygningsloven tar for seg detaljregulering Denne brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel Bebyggelsesplaner som er vedtatt kan fortsatt være gjeldene og disse vil være gjeldene til planene er opphevet endret eller erstattet For fremtiden vil du finne erstatninger under reguleringsplan Les mer Besøkshjem Opprettet 20 09 11 Sist endret 02 12 14 Tema Barnevern Emneord Besøkshjem er helt vanlige hjem hvor barn og ungdom kan komme på besøk Hvor ofte en mottar besøk avtales men det er ofte snakk om helgebesøk og enkelte feriedager

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/emneord (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tiltak i barnehage og skole
  grunn og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold Les mer Individuell plan Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 08 15 Tema Avlastning og støtte Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Tiltak i barnehage og skole En individuell plan er en rettighet et verktøy og en arbeidsmetode og det innebærer samarbeid og samhandling mellom de ulike tilbyderne av helsetjenester omsorgstjenester og sosialtjenester Les mer Logopedi Opprettet 18 11 14 Sist endret 03 12 14 Tema Tiltak i barnehage og skole Logopedene arbeider med vansker knyttet til uttale stemme taleflytvansker stamming løpsk tale og afasi Fagavdeling Skole har ansatt logopeder som gir et tilbud til grunnskolen og i voksenopplæringen Les mer Mobbing Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Psykisk helse Emneord Tiltak i barnehage og skole Mobbing er når en person gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger fra andre Det kan dreie seg om trakassering plaging utfrysing og lignende Les mer Pedagogisk støtte i barnehage Opprettet 17 11 14 Sist endret 10 02 15 Tema Barnehage Tiltak i barnehage og skole Barn med nedsatt funksjonsevne og barn i en vanskelig livssituasjon skal få et godt og tilrettelagt tilbud Barn under opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp etter Opplæringsloven 5 7 Les mer PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Opprettet 20 09 11 Sist endret 10 07 15 Tema Skole Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT er kommunen sakkyndige instans hjemlet i Opplæringsloven 5 Målgruppen for PPT er barn i alderen 0 16 år som ikke har ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet samt voksne som har behov for spesialundervisning Alle kommuner og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/skolemiljo (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kultur
  og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Kultur idrett og fritid Kultur Kultur Askøy kulturskole Opprettet 20 09 11 Sist endret 04 03 15 Tema Skole Kultur Kultur idrett og fritid Musikk og kulturfaglig tilbud til barn og ungdom Tilbudet organiseres av kommunen Askøy kulturskole er organisert under Fagavdeling kultur og idrett Les mer Kulturbygg Opprettet 20 09 11 Sist endret 06 01 15 Tema Kultur Emneord Kultur idrett og fritid Lokale og regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur som f eks nasjonale kulturbygg samfunnshus kulturbåter og lignende Les mer Kulturminnevern Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15 Tema Kultur Emneord Kultur idrett og fritid Arbeid med å ta vare på kulturminner fra nær og fjern fortid Les mer Museum Opprettet 20 09 11 Sist endret 12 05 15 Tema Kultur Emneord Kultur idrett og fritid Institusjoner eller bygninger med samling av gjenstander av kulturhistorisk historisk naturvitenkaplig teknisk eller kunstnerisk interesse Her finner du informasjon om Herdla museum Bergen kringkaster Strusshamn kultursenter Les mer Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/kultur (2016-02-10)
  Open archived version from archive •