archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Voksenopplæring
  og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Voksenopplæring Voksenopplæring Grunnskoleopplæring for voksne Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 02 15 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Grunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne kan handle om hele fag deler av fag eller grunnleggende ferdigheter Voksne med rett til grunnskoleopplæring har også rett til rådgivning for å kartlegge sitt opplæringsbehov og rett til en opplæring som er tilpasset deres kompetanse og behov for progresjon Les mer Karakterer Opprettet 20 09 11 Sist endret 30 12 14 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Vurdering av en elev eller av en prestasjon ved eksamen eller på skolen Til dette hører også karakterer Det er klagerett på alle karakterer som skal stå på vitnemålet Les mer Norskopplæring Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 02 15 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Innvandring og integrering De fleste innvandrere mellom 16 og 55 år som kommer til Norge har rett og plikt til norskopplæring Etter 1 1 2012 er det obligatorisk med 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap på deltakernes morsmål eller et språk de forstår Les mer Skolerute Opprettet 20 09 11 Sist endret 05 12 14 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Kalenderoversikt over ferieavviklingen i grunnskolen Les mer Særskilt norskopplæring for elever med annet morsmål Opprettet 20 09 11 Sist endret 11 02 15 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Innvandring og integrering Opplæringsloven 2 8

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/voksenopplaering (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vei og veitrafikk
  familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Vei og samferdsel Vei og veitrafikk Vei og veitrafikk Parkering Opprettet 20 09 11 Sist endret 02 12 14 Tema Emneord Vei og veitrafikk Vei og samferdsel Det skal vere ett felles regelverk for all parkeringsvirksomhet Regelverket skal sørge for lik skilting og like reaksjoner ved brudd på føresegnene Det er også en obligatorisk godkjenningsordning som gjelder både for kommunar private parkeringsselskap og andre Les mer Veilys Gatelys Opprettet 20 09 11 Sist endret 27 01 15 Tema Emneord Vei og veitrafikk Vei og samferdsel Lys for utendørs trafikkområder som for eksempel gater og veier Les mer Veivedlikehold Opprettet 20 09 11 Sist endret 27 01 15 Tema Emneord Vei og veitrafikk Vei og samferdsel Vedlikehold av vei skal sikre et trygt veinett i henhold til miljø og samfunnsinteressene Vedlikeholdsansvaret ligger på veieier Renhold klipping av vegetasjon brøyting og strøing ligger innenfor vedlikeholdsansvaret Les mer Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/vei-og-veitrafikk (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Samfunnsplanlegging
  Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Individ og samfunn Samfunnsplanlegging Samfunnsplanlegging Kommunal planstrategi Opprettet 19 02 13 Sist endret 27 08 15 Tema Kommunal planlegging Samfunnsplanlegging Kommunal planstrategi er en drøfting av utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon Planstrategien skal være et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov Les mer Kommuneplan Opprettet 20 09 11 Sist endret 16 01 15 Tema Emneord Kommunal planlegging Samfunnsplanlegging En overordnet plan for utviklingen av en kommune Bestemmelsene om kommuneplanlegging er hjemlet i plan og bygningsloven Kommuneplanen er todelt En del omhandler areal og den andre samfunn For nærmere informasjon om de ulike delene se lenker under Nettressurser nedenfor Les mer Regional planlegging Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 04 13 Tema Emneord Samfunnsplanlegging Offentlige planprosesser og dokumenter som gjelder for en region Les mer Universell utforming Opprettet 20 09 11 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Innbyggerrettigheter Kommunal planlegging Samfunnsplanlegging Utforming av bygg produkter og områder utført på en slik måte at alle så langt det er mulig kan benytte dem uten behov for tilpasning Det er et mål at bygg produkter og områder tar hensyn til menneskets variasjoner

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/samfunnsplanlegging (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Individ og samfunn
  Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Individ og samfunn Individ og samfunn Under temaet INDIVID OG SAMFUNN finner du beskrivelser av oppgaver som kommunen utfører og tjenester vi tilbyr til våre innbyggere Spørsmål du vil finne svar på er for eksempel Hvem kan søke om å motta en tjeneste Hvordan og hva må du søke om tillatelse til Hvordan kan du klage på en avgjørelse Vi håper sidene kan gjøre det enklere for deg å finne frem i tilbudene som ytes av vår

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/individ-og-samfunn (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Innvandring og integrering
  Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Innvandring og integrering Innvandring og integrering Introduksjonsprogram for innvandrere Flyktningetjenester Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15 Tema Emneord Innvandring og integrering Målet med introduksjonsprogrammet er å gi grunnleggende ferdigheter i norsk grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og eller utdanning Les mer Norskopplæring Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 02 15 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Innvandring og integrering De fleste innvandrere mellom 16 og 55 år som kommer til Norge har rett og plikt til norskopplæring Etter 1 1 2012 er det obligatorisk med 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap på deltakernes morsmål eller et språk de forstår Les mer Særskilt norskopplæring for elever med annet morsmål Opprettet 20 09 11 Sist endret 11 02 15 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Innvandring og integrering Opplæringsloven 2 8 omhandler elever med annet morsmål enn norsk og samisk De har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig norskkompetanse til å følge den vanlige opplæringen i skolen Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring tospråklig fagopplæring eller begge

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/innvandring-og-integrering (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Språk
  idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Individ og samfunn Språk Språk Norsk språk Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 04 13 Tema Emneord Språk De to målformene bokmål og nynorsk Les mer Tolketjeneste Opprettet 20 09 11 Sist endret 25 11 14 Tema Integrering Emneord Språk En tolk eller tolk ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende og hørselshemmede døve eller døvblinde mennesker NAV Tolketjeneste har tilbud om tolketjenester Les mer Tema Barnevern Barnehage og skole

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/sprak (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kultur, idrett og fritid
  15 Tema Kultur idrett og fritid Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag Elevene og skole skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve og gjøre seg kjent med profesjonell kunst og kultur Les mer Den kulturelle spaserstokken Opprettet 03 02 15 Sist endret 04 03 15 Tema Kultur idrett og fritid Den kulturelle spaserstokken er et kommunalt og interkommunalt samarbeid der kunst og kulturtilbud skal være tilgjengelige for eldre Les mer Friluftsliv idrett og fysisk aktivitet Opprettet 03 02 15 Sist endret 03 02 15 Tema Kultur idrett og fritid Askøy kommune har en rekke idrettsanlegg og nærmiljøanlegg Bergen og omland friluftsråd ivaretar friluftsområdene på Askøy Les mer Frivilligsentral Opprettet 20 09 11 Sist endret 04 03 15 Tema Emneord Kultur idrett og fritid Askøy Frivilligsentral er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalsamfunnet Askøy Frivilligsentral er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe Les mer Kulturbygg Opprettet 20 09 11 Sist endret 06 01 15 Tema Emneord Kultur Kultur idrett og fritid Lokale og regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur som f eks nasjonale kulturbygg samfunnshus kulturbåter og lignende Les mer Kulturminnevern Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15 Tema Emneord Kultur Kultur idrett og fritid Arbeid med å ta vare på kulturminner fra nær og fjern fortid Les mer Mandagsklubb Opprettet 12 05 15 Sist endret 12 05 15 Tema Kultur idrett og fritid Fritidklubb for psykisk utviklingshemmede i ungdomskultursenteret Ungflimmer Les mer Museum Opprettet 20 09 11 Sist endret 12 05 15 Tema Emneord Kultur Kultur idrett og fritid Institusjoner eller bygninger med samling av gjenstander av kulturhistorisk historisk

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/kultur-idrett-og-fritid (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Natur og miljø
  Natur og miljø Avfall som inneholder helse og miljøfarlige stoffer Skal ikke leveres og behandles sammen med annet husholdsavfall eller næringsavfall men i egne mottaksordninger Les mer Forurenset grunn Opprettet 20 09 11 Sist endret 12 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Forurensning av grunn og jord Forurensning fra deponi Les mer Fritidsfiske Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Natur og miljø Det er ulike regler som gjelder for fritidsfiske avhengig av sjø vann årstider art etc Fiske for barn under 16 år er gratis Les mer Kompostering Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Omgjøring av organisk avfall til jord Biologisk prosess der planterester og annet organisk materiale blir brutt ned Les mer Luftkvalitet Opprettet 20 09 11 Sist endret 20 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Kvaliteten av uteluften karakterisert ved mengden av partikler og gasser i luften Les mer Motorferdsel i utmark Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Vei og samferdsel Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy som er motordrevet Med utmark menes udyrket mark Motorferdsel i utmark er generelt ikke lov For nærmere bestemmelser ta kontakt med kommunen Les mer Naturvern Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Naturvern er å ta vare på mangfoldet og produksjonsevnen i naturen Til dette hører f eks vernetiltak oppretting av nasjonalparker og landskapsvernområder og bevaring av urørt natur Les mer Radon og måling av radon Opprettet 20 09 11 Sist endret 27 05 15 Tema Folkehelse Emneord Natur og miljø Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/category/natur-og-miljo (2016-02-10)
  Open archived version from archive •