archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avløpshåndtering
  stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Tekniske tjenester Avløpshåndtering Avløpshåndtering Opprettet 20 09 11 Sist endret 20 01 15 Tema Emneord Tekniske tjenester Mottak transport rensing og utslipp av avløpsvann Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Ansvarlig enhet Vann og avløp Skjema Dokumenter Tilknytning til kommunale VA ledninger nybygg søknad VA tiltak som er søknadspliktig i henhold til plan og bygningsloven søknad Nettressurser Klima og forureiningsdirektoratet tidligere SFT Aktuelle lover og forskrifter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker forvaltningsloven Alternative navn Avløpsslam Avløpsvann Kloakk Slam Vann og avløp VAR

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/avlopshandtering (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Bålbrenning
  Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Tekniske tjenester Bålbrenning Bålbrenning Opprettet 20 09 11 Sist endret 06 01 15 Tema Eiendom Emneord Tekniske tjenester Utendørs brenning eller brenning av avfall i småovner Kommunen fastsetter lokale regler Det er det er forbud mot brenning av avfall på tettsteder i Askøy kommune hele året Som tettbygd strøk regnes Kleppestø Øvre og Nedre Kleppe Strusshamn Marikoven Follese Hetlevik Krokås Juvik Søre Haugland Ravnanger Tveit Kollevåg Florvåg Erdal Strømsnes og Ask Generelt bålforbud Om våren og sommeren der det ofte tørt da øker faren for skog og lyngbrann I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15 april til 15 september I dennne perioden er det forbud å tenne opp bål og grill også engangsgrill i nærheten av skog Under generelt bålforbud er det lov å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon Du kan også grille i egen hage Totalt bålforbud Hvis skogbranfaren er høy kan brannvesenet legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs Det betyr at det ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog mark eller på stranden Grilling i egen hage er som regel tillatt så lenge du passer godt på St Hans Bål på St Hans må meldes Askøy brann redning Tips til trygg bålbrenning Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten Det bør være en voksen edru person som er ansvarlig for bålet Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon Det er ikke

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/balbrenning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Barnehageplass
  ønsker plass i Det er viktig at opplysninger om arbeidssted adresse e post og annet er korrekt Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling Det skal ta hensyn til barnas alder funksjonsnivå kjønn sosiale etniske og kulturelle bakgrunn Du er velkommen til å søke barnehageplass Vi har 9 kommunale og 18 private barnehager i vår kommune Alle godkjente barnehager i kommunen samarbeider om opptak av barn Kommunen legger tilrette for en samordnet opptaksprosess der likebehandling av barn sikres Askøy kommune har et hovedopptak hver vår og supplerende opptak ved ledige plasser ellers gjennom året Det søkes elektronisk Vi anbefaler at du leser informasjon om søknad før du søker Søknadsprosess Søknadsfrist for hovedopptak er 1 mars Hovedopptaket foregår i perioden mars mai inntil alle med lovfestet rett til barnehageplass har fått et tilbud Første gang en søker trenger en ikke passord Ved videre søking eller endring av barnehageplass skjer innlogging med ID porten MinID BankID kan også benyttes Første gang en søker om barnehageplass trengs det ikke innloging Har du ikke MinID eller vil vite mer Les mer om ID porten MinID For søkere som ikke har tilgang til Internett kan Kundetorgets maskiner benyttes og eller den enkelte barnehage vil være behjelpelig med utfylling av skjemaet på internett Tilbud De første tilbudene sendes ut medio mars via det elektroniske barnehagesystemet Hypernet Barnehage I perioden 2 mars 31 mai vil det ikke være mulig å foreta endringer på innleverte søknader Nye søknader kan legges inn Pris Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass Kost kan komme i tillegg Søknadsbehandling Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket I Askøy kommune er hele søknad og opptaksprosessen elektronisk fra foreldre søker til de får tildelt en barnehageplass Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt kan du bli satt på søkerliste ved denne barnehagen Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene Tildeling skal skje elektronisk på Min side i Hypernet Barnehage der hele søknad og opptaksprosessen foregår Klage Du har rett til å klage ved hovedopptaket dersom du mener det er begått en saksbehandlingsfeil kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket Klagen sendes Askøy kommune Fagavdeling barnehage Postboks 323 5323 Kleppestø Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass Hvis du ikke får medhold går saken videre til klagenemnda i kommunen som er klageinstans Når hovedopptaket er ferdig skal alle med lovfestet rett ha fått tildelt en barnehageplass Kriterier Kommunale barnehager Tilbud om

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/barnehageplass (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Barnepark
  selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Barnehage Barnepark Barnepark Opprettet 20 09 11 Sist endret 02 01 15 Tema Barnehage Emneord En barnepark er en virksomhet med en eller flere ansatte Det er ingen krav til pedagogisk kompetanse hos personalet i en barnepark Det er begrenset åpningstid i barneparker Barneparker kan drives av kommuner og eller private Mer Kontakt Mer Hvis du ønsker å starte barnepark kan du henvende deg til fagavdeling barnehage for råd og veiledning Kontakt Fagavdeling barnehage ansatte Aktuelle lover og forskrifter Forskrift om miljørettet

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/barnepark (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Barnevern
  Barnevern Barnevern Opprettet 20 09 11 Sist endret 13 05 15 Tema Barnevern Emneord Omsorg for barn og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar Foreldre kan likevel ha behov for hjelp Det kan for eksempel være behov for hjelp på grunn av en vanskelig livssituasjon Barnevernet bistår barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg trygghet gode levekår og utviklingsmuligheter Barn skal bo hjemme så sant det er mulig Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn Hjelpetiltak kan være veiledning støttekontakt besøkshjem og økonomisk hjelp Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak Les også Vi trenger tilsynsførere og besøkshjem Melding Undersøkelse Klage Skjema Ansvarlig enhet Melding hvem melder Foreldre venner naboer barnehage skole helsestasjon osv som ser at et barn trenger et hjelpetiltak kan melde fra til barnevern Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for omsorgssvikt Du kan melde til Fagavdeling barnevern skriftlig muntlig pr telefon eller ved personlig oppmøte Meldingen din kan også være anonym Det kreves ikke at melder har observert det meldingen refererer til men man bør kunne identifisere kilden til informasjonen Et rykte er ikke en melding Ved mottatte meldinger skal barnevernet snarest eller innen en uke gjennomgå meldingen og vurdere om meldingen skal undersøkes hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven henlegges hvis lovens vilkår ikke er oppfylt eller meldingen er grunnløs Melding sendes Fagavdeling barnevern Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø eller epost til barnevern askoy kommune no Undersøkelse Barneverntjenesten skal innhente de opplysingene som er nødvendige for å avgjøre saken Vi kan velge å engasjere en sakkyndig person til å utrede saken nærmere I

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/barnevern (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bebyggelsesplan
  Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Kommunal planlegging Bebyggelsesplan Bebyggelsesplan Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Kommunal planlegging En detaljplan som fastlegger arealbruk og utforming av bygg og anlegg innenfor et nærmere avgrenset område Gjelder også for uteareal Bebyggelsesplan som begrep er utgått og Plan og bygningsloven tar for seg detaljregulering Denne brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel Bebyggelsesplaner som er vedtatt kan fortsatt være gjeldene og disse vil være gjeldene til planene er opphevet endret eller erstattet For fremtiden vil du finne erstatninger under reguleringsplan En bebyggelsesplan er utarbeidet på grunnlag av en kommuneplan kommunedelplan eller en reguleringsplan der dette

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/bebyggelsesplan (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Besøkshjem
  Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnevern Besøkshjem Besøkshjem Opprettet 20 09 11 Sist endret 02 12 14 Tema Barnevern Emneord Besøkshjem er helt vanlige hjem hvor barn og ungdom kan komme på besøk Hvor ofte en mottar besøk avtales men det er ofte snakk om helgebesøk og enkelte feriedager Det er ingen krav til utdanning for å bli besøkshjem Man kan være enslig eller leve i parforhold Det viktige er at man er en trygg voksenperson og at man ønsker å være sammen med barn og eller ungdom Ønsker du mer informasjon om besøkshjem ta kontakt med din kommune Ansvarlig enhet Ansvarlig enhet Fagavdeling

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/besokshjem (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bibliotektjenester
  stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Kultur idrett og fritid Bibliotektjenester Bibliotektjenester Opprettet 20 09 11 Sist endret 24 02 15 Tema Kultur idrett og fritid Askøy folkebibliotek finner du i Kleppestø senter 2 etasje telefon 56 15 85 00 Biblioteket har et variert og aktuelt tilbud til barn og voksne Facebook Askøy folkebibliotek Biblioteka i vest Askøy folkebibliotek På biblioteket kan du låne E bøker bøker lydbøker musikk språkkurs DS spill Wii U spill X box one spill og filmer Du kan lese aviser og tidsskrifter Finner du ikke det du er ute etter kan vi låne inn fra andre bibliotek Vi har lokalhistorie for Askøy og bygdebøker Vi har trådløse nett lesesal for studenter grupperom og spillrom Arrangementer vi har en del arrangementer for både barn og voksne som eventyrstunder språkgrupper strikkeklubb debatter litterærmatpakke forfattermøter ungdomskvelder mm Biblioteket har selvbetjent utlån Bøker du selv har lånt på et annet bibliotek kan leveres på Askøy Askøy folkebibliotek er en del av fagavdeling kultur og idrett og Biblioteka i vest Nettressurser Skolebiblioteket Adressekatalog for norske bibliotek Aktuelle lover og forskrifter Lov om folkebibliotek Alternative navn Bokbåt Bokbuss Fagbibliotek Folkebibliotek

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/bibliotektjenester (2016-02-10)
  Open archived version from archive •