archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bofellesskap
  Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Botilbud Bofellesskap Bofellesskap Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Botilbud Emneord Bofellesskap er et kommunalt botilbud til utviklingshemmede Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse I Askøy kommune har vi 10 bofellesskap med leiligheter for utviklingshemmede Her tilrettelegger vi for god livskvalitet ved å gi brukerne en meningsfull hverdag hvor trygge og gode levekår blir vektlagt Vi skal stimulere til utvikling og god helse basert på retten til selvbestemmelse Tilbud om leilighet i bofellesskap kan gis etter søknad til Forvaltningsavdelingen Ansvarlig enhet Forvaltningsavdelingen Tjenester til utviklingshemmede

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/bofellesskap (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Bolignummer
  og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Eiendom Bolignummer Bolignummer Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Eiendom Emneord Et unikt bostednummer som består av en bokstav og fire tall Bostednummeret skal brukes i flyttemeldinger til folkeregisteret og i byggemeldinger Ansvarlig enhet Ansvarlig enhet Seksjon Oppmåling Nettressurser Bolignummer Alternative navn Adresse Boligregister Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/bolignummer (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bostøtte / Boligkontoret
  Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV NAV Askøy Bostøtte Boligkontoret Bostøtte Boligkontoret Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Emneord NAV Askøy Boligkontorets mål er å bidra til at husstander i Askøy kommune skal kunne eie en god bolig i et godt bomiljø innenfor en utgiftsramme som står i forhold til husstandens inntekt Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Lokal beskrivelse Kontoret tilbyr følgende tjenester Startlån Tilskudd til etablering og tilpassing Husbankens statlige bostøtteordning Boligrådgivingstjenesten Økonomisk rådgiving Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig Tilskudd til etablering kommer gjerne inn som en toppfinansiering Hvor mye tilskudd som blir gitt avhenger av behov husstandens økonomi og muligheten for andre offentlige støtteordninger Tilskudd til utbedring tilpassing gis til enkeltpersoner husstander med nedsatt funksjonsevne som har varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene lån Ordningen er sterkt behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd Boligrådgivningstjenesten er en tverretatlig gruppe som består av ergoterapeut bygningskyndig person samt representanter som administrerer Husbankens tilskudd og låneordninger Gruppen gir råd og veiledning i forhold til mulige løsninger på nødvendige tilpasninger og som behandler søknader om tilskudd lån til kostnadene knyttet til tilpasningen utbedringen Husbankens statlige bostøtteordning administreres av Husbanken og kommunen Bostøtte kan du søke dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter Det stilles bestemte krav til husstand og til boligen Ordningen er behovsprøvd Økonomisk rådgiving

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/bostotte (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Brannvern og eksplosjonsvern
  om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Tekniske tjenester Brannvern og eksplosjonsvern Brannvern og eksplosjonsvern Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Beredskap og sikkerhet Emneord Tekniske tjenester Håndtering av brannfarlig eksplosjonsfarlig og andre farlige stoffer Til dette hører også transport av farlig gods på veg og jernbane og førebyggende brannvern Fyrverkeri er eget emneord Ansvarlig enhet Ansvarlig enhet Askøy Brann Reding Nettressurser Om håndtering av farlige stoffer Arbeid i ditt elektriske anlegg Brann og feiervesen Aktuelle lover og forskrifter Lov om vern mot brann eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/brannvern-og-eksplosjonsvern (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Brøyting
  visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Vei og samferdsel Brøyting Brøyting Opprettet 20 09 11 Sist endret 27 01 15 Tema Emneord Vei og samferdsel Snørydding og vintervedlikehold Ansvaret for brøyting ligger på den som eier veien Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Lokal beskrivelse En oppsynsmann og en brøytevakt er i beredskap hele døgnet De vurderer vær og føreforhold og kaller ut mannskaper etter behov Kommunens ansvar Kommunen har ansvar for å brøyte og strø kommunale veier samt gang sykkelveier og fortau Arbeidet blir utført etter følgende prioritering 1 Veier med busstrafikk 2 Resterende samleveier 3 Gang sykkelvei og fortau Vedlikeholdet av det kommunale vegnettet er delt opp i tre roder To av rodene brøytes av kommunale mannskap og en av innleid entreprenør Det tar ca 4 5 timer å komme gjennom en rode Ditt ansvar Bruk sunn fornuft slik at vi alle er med å bidrar til god fremkommelighet Ikke parker slik at du står til hinder for brøytebilen og husk at brann og bossbiler trenger minimum tre meter bredde for å komme frem Publikumshenvendelser For kommunale veier kontakt Kundetorget tlf 56 15 80 00 kommunen har ingen vakttelefon utover åpningstiden til Kundetorget For fylkesveier kontakt Vegmeldingsentralen tlf 175 Ansvarlig enhet Samferdsel

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/broyting (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Byggesak
  levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Bygging Byggesak Byggesak Opprettet 20 09 11 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Byggesak omhandler tillatelse og dokumentasjon i forbindelse med oppføring eller endring av et bygg Byggesaksavdelingen er ansvarlig for behandlingen av bygge og delingssøknader i kommunen og fører tilsyn med at plan og bygningsloven følges I byggesak inngår også behandling av private reguleringsplaner og søknader om utslipp av sanitært avløpsvann Siste nytt Endringer i plan og bygningsloven fra 1 juli 2015 Forenklinger i byggesaksforskriften Planer Relaterte tjenester Skjema Kontakt Planer Kommuneplanens arealdel 2012 2023 Planbeskrivelse Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2012 2023 Lenker til kart og reguleringsplaner Planinnsyn Planinnsyn Relaterte tjenester Ferdigattest Forhåndskonferanse Midlertidig brukstillatelse Karttjenester Skjema Kontakt Avdeling Seksjon Byggesak og private planer Vakttelefon byggesak tlf 952 90 380 Kundetorget tlf 56 15 80 00 Epost postmottak askoy kommune no Nettressurser Byggsøk Aktuelle lover og forskrifter Plan og bygningsloven Alternative navn Bygging deling eiendom Gravetillatelse Grensejustering Ombygging oppmåling Reguleringsplan Utslippstillatelse Tweet Relaterte artikler Reguleringsplan Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/byggesak (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Dagtilbud
  Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Omsorgstjenester Dagtilbud Dagtilbud Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Tilbud om tilsyn aktivitet og behandling på dagtid Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse Dagsenter er et aktivitetstilbud til hjemmeboende personer som trenger hjelp til å ivareta sine behov for sosial kontakt Det kan også være et tilbud for pårørende med et særlig tyngende omsorgsansvar som har behov for avlastning deler av døgnet For å bli godkjent for dagtilbud må ditt fysiske eller psykiske funksjonstap være av en slik art at du ikke selv kan ivareta dine sosiale behov Prisen for dagopphold er fastsatt i Helse og omsorgsdepartementet blir årlig justert og kan ikke påklages Når dagopphold innvilges som avlastning skal det ikke betales vederlag Askøy Kommunes hjemmetjenester driver tre avdelinger som tilbyr dagopphold Etter søknad til Forvaltningsavdelingen kan man innvilges en eller flere dager med dagsentertilbud De tre dagsentrene er lokalisert forskjellige steder på Askøy ett på Fromreide eldresenter ett på Kleppestø sykehjem avd trygghetsavdelingen og ett på Erdal Furuly For mer informasjon om hvert av dagsentrene kan du trykke her Ansvarlig enhet Forvaltningsavdelingen Skjema Dokumenter Søknadsskjema Pleie og omsorgstjenester Nettressurser Pårørende en

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/dagtilbud (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Egenbetaling
  visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Omsorgstjenester Egenbetaling Egenbetaling Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Den delen av en tjeneste man selv delvis eller helt selv må betale Egenbetaling som begrep benyttes ofte om betaling for barnehage skolefritidsordning SFO og pleie og omsorgstjenester Det er ulike regler for kommunens adgang til å ta betaling for tjenester Innenfor pleie og omsorg er hjemmehjelps og husmorvikartjenester vanlig å kreve betaling for Kommunen kan i utgangspunktet selv bestemme nivået på egenandelene Øvre tak er imidlertid det tjenesten koster å produsere Nettressurser Egenbetaling for kommunale tjenester

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/egenbetaling (2016-02-10)
  Open archived version from archive •