archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eldresenter
  og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Kultur idrett og fritid Fritid Eldresenter Eldresenter Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 04 13 Tema Fritid Emneord Et eldresenter er et treffested for personer som mottar pensjon eller trygd Eldresenter er ikke en lovpålagt oppgave Det er heller ikke krav til faglig innhold eller kvalifisert personale Alternative navn Seniorsenter Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/eldresenter (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Ergoterapi
  Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Ergoterapi Ergoterapi Opprettet 20 09 11 Sist endret 20 01 15 Tema Helsetjenester Emneord Ergoterapi har som formål å fremme hverdagslige aktiviteter for den enkelte Arbeidet utføres ut fra en rehabiliterende og forebyggende målsetning Ergoterapi er et tilbud til personer som har vanskeligheter med å gjennomføre dagligdagse aktiviteter eller til personer som står i fare for å få det som følge av alder sykdom funksjonshemming eller skade Hverdagslige aktiviteter regnes som de gjøremål som den enkelte finner meningsfulle eller nødvendige i det daglige i arbeidslivet og eller i samfunnslivet Ønsker du mer informasjon om tjenesten ta kontakt med kommunen Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse Den kommunale ergoterapitjenesten omfatter Den kommunale ergoterapitjenesten består av 3 5 ergoterapeut som jobber opp mot barn unge og voksne eldre Tjenesten omfatter Rehabilitering etter sykdom eller skade i samarbeid med andre aktuelle yrkesgrupper Trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter Kartlegging av funksjoner Tilrettelegging og tilpasning for aktiv fungering i eget hjem i barnehage på skole på institusjon og på arbeidsplassen Råd og veiledning i boligsaker Råd og veiledning i bilsaker Forebygging og helsefremmende tiltak for å redusere fall sosial isolasjon brann etc Vurdering søknad og tilpassing av tekniske hjelpemidler Opplæring og faglig undervisning veiledning knyttet opp mot enkeltbrukere i bruk av tekniske hjelpemidler Hjelpemiddelformidling tekniske hjelpemidler forflytningshjelpemidler rullestoler hørseltekniske hjelpemidler hukommelses og andre kognitive hjelpemidler Ansvarlig enhet Fysio ergoterapi og servicetjenesten holder til på Helsetunområdet For å kontakte tjenesten

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/ergoterapi (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Etablering av barnehage
  søker om godkjenning etter at barnehagesektoren er rammefinansiert 1 1 2011 Eier av en barnehage som ønsker å utvide sin kapasitet utover godkjenningen og samtidig få finansiert en slik utvidelse må søke om ny godkjenning etter barnehageloven og deretter søke om finansiering etter barnehageloven 14 Det følger av 14 andre ledd at barnehager som søker etter 1 januar 2011 og har krav på godkjenning ikke har tilsvarende lovfestet krav på finansiering Barnehager som søker om godkjenning og finansiering etter 1 januar 2011 kan derfor ha krav på godkjenning samtidig som det er opp til kommunen om de skal få finansiering Før en barnehage settes i drift skal den godkjennes av kommunen For å få godkjenning forplikter barnehageeier seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk med hensyn til både pedagogisk innhold og helse miljø og sikkerhet Blant kravene er Barnehagens vedtekter skal blant annet gi opplysninger om formål opptakskriterier og åpningstider For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg Barnehagen skal føre internkontroll Barnehageutbygging i Askøy kommune Her kan du lese utbyggingsplan for barnehager i Askøy kommune 2014 2030 Rutine for håndtering av henvendelser Kontakt med fagavdeling barnehage regelverk Barnehageloven Aktører som ønsker å bygge ny barnehage eller eiere som ønsker å utvide eksisterende barnehage må søke om ny godkjenning etter barnehageloven og deretter søke om finansiering etter barnehageloven 14 Det følger av 14 andre ledd at barnehager som søker etter 1 januar 2011 og har krav på godkjenning ikke har tilsvarende lovfestet krav på finansiering Alle innspill henvendelser fra aktører vedr barnehageutbygging og mulige barnehagetomter må skriftliggjøres Planer for prosjektet skisseres beskrives og det oppgis gårds og bruksnummer for den aktuelle tomten Dersom kommunen godkjenner barnehagen samt godkjenner finansiering Kontakt plan og bygningsmyndigheter Kontakt med Miljørettet HelseVern MHV Planer

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/etablering-av-barnehage (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Familievern
  Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnevern Familievern Familievern Opprettet 20 09 11 Sist endret 12 01 15 Tema Barnevern Emneord Familievernet gjev gratis råd og rettleiing om samlivsproblem til heile familien til paret eller til einskildpersonar Ein kan få hjelp til å fortsetje i eit parforhold eller hjelp i samband med samlivsbrudd og separasjon skilsmisse Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon Familievern Nettressurser Barn og samlivsbrudd Vold i nære relasjoner Familievernkontor Aktuelle lover og forskrifter Lov om familievernkontorer Alternative navn Familiekontor Familierådgiving Familierådgivning Familievernkontor Husmorvikar Parkurs

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/familievern (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Farlig avfall
  ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Natur og miljø Farlig avfall Farlig avfall Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Avfall som inneholder helse og miljøfarlige stoffer Skal ikke leveres og behandles sammen med annet husholdsavfall eller næringsavfall men i egne mottaksordninger Nettressurser Mottak av farlig avfall på Askøy Miljødirektoratet Veiviser i miljølovverket Returordninger Aktuelle lover og forskrifter Lov om vern mot forurensninger og om avfall Forurensningsloven Alternative navn Deponi EE avfall Elektrisk avfall Elektronisk avfall Giftig avfall Miljøstasjon Miljøvern

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/farlig-avfall (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Fastlege
  og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Fastlege Fastlege Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Emneord Fastlegeordningen gir alle innbyggerne i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin fastlege Fastlegeordningen er frivillig De som ikke ønsker å være del av fastlegeordningen må selv finne en allmennlege å gå til Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Lokal beskrivelse Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen men da betaler du en høyere egenandel Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år velger du også fastlege for barnet ditt Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din men under oppholdet er det tilsynslegen som er din lege Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen Alle har rett til å være knyttet til en navngitt allmennpraktiserende lege Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste Legesenter i Askøy kommune For kontaktinformasjon se Ansvarlig enhet Fenring legesenter Kleppestø Fromreide legesenter Legekontoret Kleppestø senter Legesenteret i Florvåg Strand legesenter Kleppestø

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/fastlege (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Feiing
  Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Eiendom Feiing Feiing Opprettet 20 09 11 Sist endret 11 02 15 Tema Eiendom Emneord Tekniske tjenester Vedlikehold og tilsyn av fyringsanlegg Kommunen har forebyggende oppgaver som feiing og tilsyn Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Lokal beskrivelse Brannvesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg Hyppigheten av feiing skal fastsettes ut fra behov men minimum hvert fjerde år Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem sotmengde mv Tilsyn og kontroll av piper og ildsteder skal foretas hvert fjerde år Ansvarlig enhet Askøy Brann Redning Aktuelle lover og forskrifter Forskrift om brannforebyggende tiltak og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/feiing (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Ferdigattest
  stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Bygging Ferdigattest Ferdigattest Opprettet 20 09 11 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Ferdigattest er et dokument fra bygningsmyndighetene som bekrefter at et byggearbeid er ferdig og at arbeidet er utført i samsvar med gjeldene vedtak og regelverk En ferdigattest bekrefter avsluttet byggeperiode Det er nødvendig å ha byggeattest før man tar et aktuelt bygg i bruk Ansvarlig enhet Ansvarlig enhet Byggesak og private planer Aktuelle lover og forskrifter Plan og bygningsloven kap 21 krav til innhold og behandling

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/ferdigattest (2016-02-10)
  Open archived version from archive •