archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veilys / Gatelys
  visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Vei og samferdsel Veilys Gatelys Veilys Gatelys Opprettet 20 09 11 Sist endret 27 01 15 Tema Emneord Vei og veitrafikk Vei og samferdsel Lys for utendørs trafikkområder som for eksempel gater og veier Lokal beskrivelse Lokal beskrivelse Ved feil på veilys gatelys skal melding om dette sendes direkte til BKK Klikk på denne lenken for å komme til BKK sin side for feilregistrering av veilys Dersom du ser større områder eller sterkt trafikkerte veier som er mørke ta kontakt på telefon 05 123 Nye veilys blir satt opp i forbindelse med utbygging av nye veier

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/gatelys (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Gjeldsrådgivning
  og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Forbrukerspørsmål Privatøkonomi Gjeldsrådgivning Gjeldsrådgivning Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Privatøkonomi Emneord NAV Askøy Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til er det viktig å søke hjelp i tide Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Lenker til NAV Lokal beskrivelse Alle kommuner skal ha et tilfredstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer Rådgivingen vil variere avhengig av hvilke behov du har det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene slik at du ikke får betalingsvanskligheter som igjen kan føre til sosiale problemer Økonomisk rådgivning Har du betalings eller gjeldsproblemer kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale 800GJELD økonomirådstelefonen Ansvarlig enhet NAV Askøy Lenker til NAV Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning 800GJELD Økonomirådstelefonen Nettressurser Forbrukerinformasjon fra Finanstilsynet Standardbudsjett forbruksutgifter for ulike typer hushold Gjeldsordning og gjeldsrådgivning

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/gjeldsradgivning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Grunnskole
  Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Skole Grunnskole Grunnskole Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Skole Emneord Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig og barna starter på skolen når de er 6 år Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle Grunnskoleopplæringen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen Grunnskoleopplæringen er gratis Det gjelder også alt undervisningsmateriell Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Lokal beskrivelse Det er vel 4000 elever i Askøyskolene fordelt på 17 skoler hvorav 3 ungdomsskoler 1 kombinert skole og 13 barneskoler Det er opprettet en voksenopplæringsenhet på Florvåg og kommunen har en godt utbygget SFO ordning Fauskanger barne og ungdomsskule og Træet skule har nynorsk som opplæringsmål widgetkit id 34 Ansvarlig enhet Fagavdeling Skole Nettressurser Fortsatt lov med skoleturer Rett til gratis grunnskoleopplæring rundskriv Skolebiblioteket Temaside om grunnskolen Den kulturelle skolesekken Foreldreutvalget for grunnskolen Statlig spesialpedagogisk støttesystem Statped Skoleporten no Aktuelle lover og forskrifter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker forvaltningsloven Alternative navn Barneskole Barnetrinn Elevråd Foreldreråd Foreldreutvalg

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/grunnskole (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Grunnskoleopplæring for voksne
  Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Skole Grunnskoleopplæring for voksne Grunnskoleopplæring for voksne Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 02 15 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Grunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne kan handle om hele fag deler av fag eller grunnleggende ferdigheter Voksne med rett til grunnskoleopplæring har også rett til rådgivning for å kartlegge sitt opplæringsbehov og rett til en opplæring som er tilpasset deres kompetanse og behov for progresjon Lokal beskrivelse Kontakt Lenker Lokal beskrivelse Voksne kan også ha behov for spesialundervisning Det kan dreie seg om lærevansker eller sykdom skade ulykke Det må søkes om dette til voksenopplæringen og PPT må gi sakkyndig vurdering Askøy voksenopplæringssenter har ansvar for all opplæring av voksne på grunnskoleområdet Kontakt Navn Ingunn Alver Stilling Rektor Askøy voksenopplæringssenter E postadresse ingunn alver askoy kommune no Telefon direkte 56 15 53 86 Mobil 970 51 878 Lenker Askøy voksenopplæringssenter PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Aktuelle lover og forskrifter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa opplæringslova kap 4A Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/grunnskoleopplaering-for-voksne (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Habilitering og rehabilitering
  levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 03 15 Tema Helsetjenester Emneord Habilitering er hjelp til enkeltpersoner med sammensatte behov Rehabilitering er hjelp til personer med sammensatte behov som har årsak i nye skader Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser Det er kommunen som har primæransvaret for rehabilitering og habiliteringstilbudet til den enkelte Spesialisthelsetjenesten er et supplement Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse I Askøy kommune er det en koordinerende enhet KE av syv representanter fra ulike avdelinger som tar seg av alle henvendelser om habilitering og rehabilitering Ansvarlig enhet Forvaltningsavdelingen Skjema Dokumenter Habilitering og rehabiliteringskatalog Individuell plan brosjyre Henvendelsesskjema Individuell plan Nettressurser Frikort for helsetjenester Helse og omsorgstjenester i kommunene Aktuelle lover og forskrifter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m m helse og omsorgstjenesteloven Alternative navn Audiopedagog Barnehabilitering Basseng Behandlingsreise Logoped Rehabiliteringsopphold Terapibasseng Voksenhabilitering Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/habilitering-og-rehabilitering (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Havn
  familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Vei og samferdsel Havner og kommunale kaier Havn Havn Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 04 13 Tema Havner og kommunale kaier Emneord Skjermet sjøområde der fartøy kan laste og losse Nettressurser Klima og forureiningsdirektoratet tidligere SFT Kystinfo kartløsning Alternative navn Havneavgift Havnevesen Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/havn (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Helsestasjon for barn
  veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Helsestasjon for barn Helsestasjon for barn Opprettet 20 09 11 Sist endret 10 06 15 Tema Helsetjenester Helsestasjons og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn unge og deres foresatte Helsestasjon for barn gir tilbud til barn 0 5 år og deres foresatte Programmet Kontakt Nyttige lenker Programmet Innen 14 dager etter fødsel Hjemmebesøk helsesøster 2 4 uker vektkontroll helsesøster 6 uker helsesøster og lege vaksine Rotavirus drikkevaksine 2 måneder helsesøster 3 måneder helsesøster vaksiner Rotavirus drikkevaksine og Difteri stivkrampe kikhoste Hib infeksjon Poliomyelitt og Pneumokokk infeksjon 2 sprøyter 4 måneder helsesøster 5 måneder helsesøster vaksiner Difteri stivkrampe kikhoste Hib infeksjon Poliomyelitt og Pneumokokk infeksjon 2 sprøyter 6 måneder helsesøster og lege 8 måneder helsesøster 10 måneder helsesøster 12 måneder helsesøster lege vaksiner Difteri stivkrampe kikhoste Hib infeksjon Poliomyelitt og Pneumokokk infeksjon 2 sprøyter 15 måneder helsesøster vaksine Meslinger Kusma Røde hunder MMR 1 sprøyte 18 måneder helsesøster ved behov 2 år helsesøster og lege 4 år helsesøster kontroll av språk og syn 5 6 år Førskoleundersøkelse med skolehelsesøster og lege hørsel Kontakt Fellesnummer 56158309 her kan du bestille avbestille endre timer Telefonen er åpen mandag torsdag 08 30 15 00 Du kan også sende en e post til aida trengereid askoy kommune no På Askøy har vi 4 helsestasjoner Kleppestø helsestasjon Cecilie Ljosnes tlf 90538778 Hilde Bøyum Knudsen tlf 97051720 Besøksadresse Kleppeveien 17 inngang ved Fenring legesenter Florvåg helsestasjon Kjersti Helen Bognøy tlf 95290366 Kine Brakstad tlf 40914039 Besøksadresse Florvåg senter inngang med legesenter tannklinikk Strusshamn helsestasjon Anita Furnes Himle tlf 95290314 Anne Linn Haugland Knudsen tlf 97051750 Besøksadresse Lyngneset 4 inngang ved Strusshamn legesenter Ravnanger helsestasjon Ragnhild Fjæreide Fyllingen tlf 95290316 Kristin Occhipinti tlf 95290318

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/helsestasjon (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Hjelpemidler
  veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Avlastning og støtte Hjelpemidler Hjelpemidler Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Tekniske hjelpemiddel til personar som er funksjonshemmet er utsatt for skade opererte eller som har redusert funksjonsevne på grunn av sykdom Formålet er å gi enkeltmennesker en lettere hverdag Hjelpemiddel kan lånes for en kortere eller lengre periode NAV bistår i saker av lengre varighet Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse Har du behov for å låne tekniske hjelpemidler en kort periode så har kommunen et kommunalt hjelpemiddellager Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode men dog ikke ut over 3 mnd Du kan ta direkte kontakt med servicemennene i kommunen eller benytte det elektroniske henvisningsskjemaet som du finner under Skjema dokumenter Når det er avtalt utlån av hjelpemidler kan disse hentes i underetasjen på Omsorgsboligene på Helsetunet Hjelpemidler ved varig behov over to år dekkes av folketrygden Disse må det søkes på til NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland Fysio og ergoterapeutene i kommunen er behjelpelig med søknad Du kan ta kontakt direkte eller benytte det elektroniske henvisningsskjemaet Tildeling av hjelpemidler blir vurdert på bakgrunn av en kartlegging av dine hjelpebehov Normalt vil terapeutene komme på hjemmebesøk For tildeling av hjelpemidler til varig bruk skal det fattes enkeltvedtak I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke sammen med en begrunnelse for tildelingen eller avslaget Opplæring i bruk av hjelpemidler montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen Dersom du ikke lenger har behov for hjelpemidlene skal disse leveres tilbake Servicemennene har ansvaret for all logistikk av både det kommunale hjelpemiddellageret

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/hjelpemidler (2016-02-10)
  Open archived version from archive •