archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hjemmehjelp
  kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Omsorgstjenester Hjemmehjelp Hjemmehjelp Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Tilbud om praktisk hjelp i hjemmet Tilbudet gjelder for personer som på grunn av sykdom funksjonshemming rusmiddelbruk alder eller andre årsaker trenger hjelp til daglige gjøremål Det er kommunen som administrerer tilbudet om hjemmehjelp Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse I Askøy kalles denne tjenesten praktisk bistand Praktisk bistand skal bidra til at pleie og omsorgstrengende innbyggere i kommunen skal kunne bo lengst mulig i eget hjem Samtidig er målsettingen at bruker skal klare mest mulig selv slik at han hun opprettholder sitt aktivitets og funksjonsnivå og blir minst mulig avhengig av hjelp av andre i det daglige Tjenestene som ytes tilmåles i vedtak etter søknad til Forvaltningsavdelingen Det kan innvilges vedtak på hjelp til rengjøring av de rommene som er i daglig bruk samt sengeskift vask av tøy og lignende som er nødvendig for at bruker skal kunne bo hjemme Tjenestene omfatter ikke rundvask boning av gulv innvendig vask av kjøkkenskap lufting av store tunge tepper flytting av store tunge gjenstander møbler og lignende Vask og stryking av duker gardiner o l og pussing av sølvtøy messing eller kobber inngår heller ikke Ei heller hagearbeid kjøring til lege apotek butikk o l vask av matter hjelp til flytting snømåking vindusvask innvendig og utvendig vask av fellesgang trappegang eller andre fellesoppgaver i borettslag I de hjemmene det foreligger vedtak om praktisk bistand bes pårørende og besøkende å rydde opp etter seg De ansatte som utfører praktisk bistand skal ikke utføre huslige oppgaver

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/hjemmehjelp (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Hjemmesykepleie
  Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Hjemmesykepleie Hjemmesykepleie Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Hjemmesykepleie er et tilbud til pasienter som bor hjemme Tjenesten gis ved behov for hjelp til medisinering stell av sår personlig hygiene og lignende Tjenesten utføres av sykepleier eller annen helsearbeider Tjenesten er gratis og det er ingen egenandel på tjenesten Det må søkes om tjenesten Kommunen skal fatte vedtak basert på en vurdering av hver enkelt person og behov denne har I vedtaket skal det fremkomme om søknaden innvilges helt eller delvis Hvis søknaden avslås skal klagefrist og klageinstans hvor klagen skal sendes angis For ytterligere opplysninger om tjenesten ta kontakt med kommunen Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Lokal beskrivelse Hjemmesykepleie kalles i Askøy kommune hjemmebasert omsorg Hovedmålet for tjenestene er at du skal kunne bo lengst mulig i eget hjem Hjemmesykepleie kan gis til deg som har et midlertidig eller varig hjelpebehov grunnet sykdom nedsatt funksjonsnivå eller funksjonshemming og der hjelpebehovet kan ivaretas i hjemmet Hjemmebasert omsorg har personale tilgjengelig for å yte tjenester 24 timer i døgnet året rundt Når du skal ta i mot tjenester i hjemmet er det viktig at du er villig til at hjemmet ditt blir tilrettelagt på en slik måte at hjelp kan ytes uten at pleiepersonalet utsettes for belastninger som strider mot Arbeidsmiljøloven Dette betyr at det bl a må være gode nok plassforhold der hjelpen skal ytes og at du samtykker til anskaffelse og bruk av nødvendige hjelpemidler Ditt hjelpebehov vil til enhver tid bli vurdert av fagpersoner i hjemmetjenestene og tilbudet kan reduseres eller økes utfra endringer i hjelpebehovet Hjemmebaserte tjenester kan inneholde hjelp til følgende personlig hygiene tilrettelegging av og hjelp til inntak av måltider tilrettelegging og hjelp til å ivareta

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/hjemmesykepleie (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Hjemmeundervisning
  Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Skole Hjemmeundervisning Hjemmeundervisning Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Skole Emneord Foreldre Foresatte underviser selv egne barn Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen og den kan også innkalle barnet ungdommen til prøver Hvis lovens krav til undervisning i hjemmet ikke oppfylles må kommunen kreve at barnet begynner på ordinær skole Retten til spesialundervisning hjelder ikke for elever som mottar hjemmeundervisning Hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon og kommunen plikter heller ikke å holde elevene med undervisningsmateriell Ansvarlig enhet Ansvarlig enhet Fagavdeling Skole

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/hjemmeundervisning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Individuell plan
  flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Avlastning og støtte Individuell plan Individuell plan Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 08 15 Tema Avlastning og støtte Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Tiltak i barnehage og skole En individuell plan er en rettighet et verktøy og en arbeidsmetode og det innebærer samarbeid og samhandling mellom de ulike tilbyderne av helsetjenester omsorgstjenester og sosialtjenester Formålet med individuell plan er tredelt Den skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren Tjenestemottakerens mål ressurser og behov for tjenester skal avklares Videre skal det foretas en vurdering og tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakers bistandsbehov skal koordineres Den skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse Alle fagpersoner innenfor helsetjenesten sosialtjenesten og PPT som kommer i kontakt med personer med langvarige og sammensatte behov har en plikt til å informere om ordningen og gi tilbud om opprettelse av individuell plan Selv om du ikke ønsker en individuell plan kan du likevel be om å få oppnevnt en fast koordinator for tjenestene dine Du har også rett til å påvirke selv hvem du ønsker som

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/individuell-plan (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Innbyggerinitiativ
  AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Individ og samfunn Politikk og valg Innbyggerinitiativ Innbyggerinitiativ Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 04 13 Tema Emneord Politikk og valg Med innbyggerinitiativ menes at innbyggerne i en kommune eller et fylke har rett til å sette en sak på den politiske dagsorden i kommunen eller fylket initiativrett Det er i loven satt visse minimumsvilkår for at det skal oppstå en plikt for kommunestyret eller fylkestinget til å behandle forslaget Lokal beskrivelse Lokal beskrivelse Meld inn til Min sak Nettressurser Innbyggerinitiativ Nettressurser Innbyggerinitiativ Aktuelle lover

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/i (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Introduksjonsprogram for innvandrere / Flyktningetjenester
  Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Innvandring og integrering Introduksjonsprogram for innvandrere Flyktningetjenester Introduksjonsprogram for innvandrere Flyktningetjenester Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15 Tema Emneord Innvandring og integrering Målet med introduksjonsprogrammet er å gi grunnleggende ferdigheter i norsk grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og eller utdanning Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Lokal beskrivelse Flyktningtjenesten i Askøy kommune har ansvar for å gi tilbud om introduksjonsprogram for alle dem med rett og plikt og behov for grunnleggende kvalifisering Målet med introduksjonsordningen er å kvalifisere deltakere til arbeid eller ordinær utdanning I denne perioden hvor den enkelte flyktning kvalifiseres er deltakelse i introduksjonsprogrammet deres jobb For deltakelse utbetales det introduksjonsstønad Stønaden er skattepliktig Introduksjonsprogrammet er helårlig og på fulltid og kan bestå av ulike tiltak som norskopplæring for voksne samfunnskunnskap språkpraksisplass grunnskoleopplæring for voksne arbeidspraksis m m Introduksjonsprogrammet skal være individuelt tilpasset den enkelte deltaker For at den enkelte deltaker skal nå sine mål i introduksjonsprogrammet er blant annet voksenopplæringen NAV og næringslivet i kommunen viktige samarbeidspartnere Ansvarlig enhet Flyktningtjenesten Nettressurser Introduksjonsordning for innvandrere Aktuelle lover og forskrifter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/introduksjonsprogram-for-innvandrere (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Karakterer
  Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Skole Karakterer Karakterer Opprettet 20 09 11 Sist endret 30 12 14 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Vurdering av en elev eller av en prestasjon ved eksamen eller på skolen Til dette hører også karakterer Det er klagerett på alle karakterer som skal stå på vitnemålet Ansvarlig enhet Ansvarlig enhet Fagavdeling skole Nettressurser Nasjonale prøver Skoleporten no Aktuelle lover og forskrifter Forskrift til opplæringslova Alternative navn Eksamenskarakter Standpunktkarakter Vitnemål Tweet Tema Barnevern

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/karakterer (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kommunal bolig
  psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Botilbud Kommunal bolig Kommunal bolig Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Botilbud Emneord Leie og utleie Boliger eiet av kommunen Boligene kan leies For mer informasjon ta kontakt med kommunen Boligsosial handlingsplan definerer hvordan kommunen vil utvikle og drive de kommunale boligene fremover Les Boligsosial handlingsplan her Ansvarlig enhet Ansvarlig enhet Bygg og bolig Alternative navn Kommunal leilighet Kommunal utleiebolig Midlertidig bolig Midlertidig botilbud Midlertidig husvære Tweet

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/kommunal-bolig (2016-02-10)
  Open archived version from archive •