archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kommunale avgifter og gebyrer
  for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Eiendom Kommunale avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Offentlige avgifter Eiendom Emneord Kommunale avgifter er indirekte skatter på tjenester som kommunen utøver Kommunale avgifter er vannavgift avløpsavgift renovasjonsavgift feiergebyrer Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for innkreving Kommunale avgifter kan variere mellom kommunene Har du spørsmål vedrørende avgifter eller gebyrer ta kontakt med din kommune Lokal beskrivelse Gebyr for vann avløp og feiing Ansvarlig enhet Lokal beskrivelse Mottar du tjenester fra kommunen som du skal betale for benytter du tilsendt faktura Det betales for tjenester i barnehage SFO kulturskole bibliotek idrett helse areal og teknisk Du finner lenke til alle gebyrer i høyre meny Forfall skal tydelig framkomme på fakturaen Ved betaling er det også anledning til å benytte e faktura og eller avtalegiro Selve innkrevingen utføres av Kemnerkontoret Hvis du ikke kan betale innen forfall kan du avtale eventuelle betalingsordninger med Kemnerkontoret Hvis du verken betaler innen forfall eller tar kontakt vil kravet bli tvangsinnfordret Kommunale avgifter kan tvangsinnfordres bl a ved at eiendommen avgiften gjelder tvangsselges Andre krav sendes til inkasso Aktuelle kontonumre Innbetaling av skatt til 6345 06 12474 Øvrige kommunale krav 6515 05 13949 Gebyr for vann avløp og feiing Kommunale avgifter Kommunale avgifter faktureres 4 ganger i året Forfall er 1 mars 1 juni 1 september og 1 desember Beregningsgrunnlag Vann og avløpsgebyret er inndelt i et abonnementsgebyr fastavgift og et forbruksgebyr Abonnementsgebyret er likt for alle boenheter forbruksgebyret blir fastsatt ut fra boligens areal alt som er innenfor husets fire

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/kommunale-avgifter-og-gebyrer (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Kommuneplan
  For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Kommunal planlegging Kommuneplan Kommuneplan Opprettet 20 09 11 Sist endret 16 01 15 Tema Kommunal planlegging Emneord Samfunnsplanlegging En overordnet plan for utviklingen av en kommune Bestemmelsene om kommuneplanlegging er hjemlet i plan og bygningsloven Kommuneplanen er todelt En del omhandler areal og den andre samfunn For nærmere informasjon om de ulike delene se lenker under Nettressurser nedenfor Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige planlegging Den skal samordne viktige behov for vern og utbygging slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk Etter plan og bygningsloven er det i første rekke kommunene som gjennom planleggingen former det fysiske miljø Derigjennom sikres kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger Det er videre den enkelte kommune som har ansvaret for å legge de organisatoriske forholdene til rette for den konkrete planleggingen etter loven Men kommunen må i sin planlegging følge retningslinjer og mål som statlige organer og fylkeskommunen bringer inn i planprosessen Det er opp til disse organene å sikre at nasjonale og viktige regionale hensyn til en hver tid kommer med i planvurderingene og blir ivaretatt En effektiv planlegging forutsetter tidlig kontakt og et godt samspill både med private lokale interesser og med statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen av planene Behovet for utbygging og vern vil endres over tid Det samme kan gjelde prioriteringer i arealpolitikken og behovet for å se arealbruken i sammenheng med den øvrige planleggingen i kommunen Kommunen må derfor løpende og minst en gang i kommunestyreperioden vurdere behovet for endringer i planen ut fra egne behov og ut fra nasjonale eller viktige

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/kommuneplan (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kompostering
  Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Natur og miljø Kompostering Kompostering Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Omgjøring av organisk avfall til jord Biologisk prosess der planterester og annet organisk materiale blir brutt ned Alternative navn Hjemmekompostering Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og fritid Natur og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/kompostering (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Korttidsopphold
  tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Avlastning og støtte Korttidsopphold Korttidsopphold Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Tidsbegrenset opphold i institusjon som for eksempel sykehjem Korttidsopphold tildeles hjemmeboende som har behov for kortere institusjonsopphold For nærmere informasjon om korttidstilbud og tildeling av dette ta kontakt med kommunen Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse Korttidsopphold er et klart angitt og tidsavgrenset opphold ved et av våre sykehjem som regel Kleppestø Det er Forvaltningsavdelingen s om innvilger korttidsopphold etter søknad til dem Vi skiller mellom tre forskjellige tidsavgrensede opphold ordinært korttidsopphold rehabiliteringsopphold og avlastnings rulleringsopphold I løpet av de første dagene på et ordinært korttidsopphold eller rehabiliteringsopphold vil du bli tatt med på å lage en målsetting for oppholdet og en plan for hvordan målene skal nås På sykehjemmet jobbes det tverrfaglig for at du skal nå de oppsatte målene innen hjemreise Dine nærmeste vil også bli tatt med i planlegging av din hjemkomst og Forvaltningsavdelingen kontakter hjemmesykepleien dersom det vil være behov for deres tjenester når du kommer hjem Avlastnings rulleringsopphold kan tildeles brukere med et særlig tyngende omsorgsnivå der pårørende har behov for avlastning Opphold kan gies som engangs tilbud eller som gjentatte opphold Ansvarlig enhet Forvaltningsavdelingen Skjema

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/korttidsopphold (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kulturbygg
  Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Kultur idrett og fritid Kulturbygg Kulturbygg Opprettet 20 09 11 Sist endret 06 01 15 Tema Kultur Emneord Kultur idrett og fritid Lokale og regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur som f eks nasjonale kulturbygg samfunnshus kulturbåter og lignende Kontakt fagavdeling for kultur og idrett hvis du vil vite mer om dette temaet Nettressurser Kulturbygg Alternative navn Galleri Grendehus Herredshus Kulturhus Samfunnshus Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/kulturbygg (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tilskuddsordninger /kulturmidler
  Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Kultur idrett og fritid Tilskuddsordninger kulturmidler Tilskuddsordninger kulturmidler Opprettet 20 09 11 Sist endret 25 11 15 Tema Emneord Kultur idrett og fritid Offentlig tilskudd til kulturarbeid Det finnes ulike tilskuddsordninger organisert av kommunen fylkeskommunen og departementet Retningslinjer og skjema Kontakt Retningslinjer og skjema Retningslinjer Klikk på linjen til ordningen der du vil lese retningslinjene Klikk i denne kolonnen for å åpne skjemaet Tilskudd til allment kulturarbeid pdf Skjema Driftstilskudd til idrettsskoler veiledning Skjema Driftstilskudd til private fritidsklubber for ungdom retningslinjer Skjema Driftstilskudd til private idrettsanlegg Skjema Driftstilskudd til sang og musikk ASM Skjema Ekstraordinære anleggsmidler kriterier for søknad og bevilgning Skjema Etableringstilskudd til private fritidsklubber for ungdom retningslinjer Skjema Søknad om tilskudd til lokal kultur og idrettsaktivitet Skjema Husleietilskudd retningslinjer Skjema Integreringstilskudd til aktiviteter for funksjonshemmede Skjema Istandsetning av kulturminner tilskudd til dekning av utgifter retningslinjer Skjema Kulturstipend retningslinjer Skjema Kurs og studiebidrag Skjema Oppstartningstilskudd retningslinjer Skjema Renteutgifter retningslinjer Skjema Tilskudd til idrettslag retningslinjer Skjema Tilskudd til vedlikehold og opprustning av forsamlingshus retningslinjer Skjema Tilskudd til lokale kulturtiltak for ungdom Skjema Reisetilskudd til unge talenter Skjema Idretts og kulturpriser Askøybragden statutter Skjema Frivilligprisen vedtekter Skjema Kulturprisen Kipekjerringa statutter Forslagsskjema Annet L edsagerbevis retningslinjer Skjema Tilrettelagt fritid informasjon Skjema Kontakt Fagavdeling Kultur og idrett

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/kulturmidler (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kulturminnevern
  samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Kultur idrett og fritid Kulturminnevern Kulturminnevern Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15 Tema Kultur Emneord Kultur idrett og fritid Arbeid med å ta vare på kulturminner fra nær og fjern fortid Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Aktuelle nettlenker Lokal beskrivelse Lag og enkeltpersoner kan søke kommunen om støtte til vedlikehold og istandsetting av kulturmidler Avdelingen bistår også med råd når det gjelder å søke til andre støtteordninger Last ned kommunens retningslinjer Hordaland fylkeskommunes tilskuddsordning Ansvarlig enhet Fagavdeling Kultur og idrett Aktuelle nettlenker Kart over kulturminner Velg Temadata Kulturminne Nettressurser Kulturminner og kulturmiljø Miljøstatus no Hordaland Kulturnett no DigitaltMuseum Aktuelle lover og forskrifter Lov om kulturminner kulturminneloven Lov om planlegging og byggesaksbehandling plan og bygningsloven Lov om naturvern Alternative navn Arkeologisk undersøkelse Bygningsvern Fornminne Fortidsminne Fredning Kulturlandskap Kulturvern Kystkultur Riksantikvaren SEFRAK Spesialområde bevaring Verneverdig Tweet Relaterte artikler Naturvern Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og fritid Natur og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/kulturminnevern (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Ledsager
  Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Avlastning og støtte Ledsager Ledsager Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet Målgruppen er personer som uten funksjonsnedsettelsene hadde kunnet delta på egenhånd Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse Innbyggere må søke til sin bostedskommunen om å få utstedt ledsagerbevis Ansvarlig enhet Fagavdeling kultur og idrett Skjema Dokumenter Last ned Lokale retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede pdf Åpne Askøy kommunes søknadsskjema om ledsagerbevis Formål med den statlige ordningen Å styrke organisasjoners mulighet til å gjennomføre gode velferds fritids og ferietiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Det skal legges vekt på tiltak for barn med særskilt store hjelpebehov Nettressurser Ledsagerbevis Aktuelle lover og forskrifter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker forvaltningsloven Alternative navn Ledsagerbevis Ledsagerstøtte Ledsagertjeneste Tweet Tema Barnevern Barnehage

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/ledsager (2016-02-10)
  Open archived version from archive •