archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Legevakt
  Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Legevakt Legevakt Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Emneord Alle kommuner skal ha legevakt Dette for å dekke behovet for øyeblikkelig hjelp utenom fastlegens åpningstider Legevaktordningen er organisert på ulike måter Noen kommuner har egen legevakt mens andre inngår i en interkommunal ordning Øyeblikkelig hjelp på dagtid ivaretas normalt av fastlegene Andre steder er legevakten fast bemannet hele døgnet Det er egenandel ved bruk av legevakt Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral AMK kontaktes i nødsituasjoner Telefonnummer til AMK er 113 Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Lokal beskrivelse Askøy kommune skal sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor og oppholder seg i kommunen I dette ligger tilgang på allmennlegetjenester og øyeblikkelig hjelp legevaktordning som strekker seg over 24 timer i døgnet Legevakten skal ta seg av akutt sykdom skade eller forverring av sykdom som gjør at nødvendig undersøkelse og behandling ikke kan vente Som hovedregel kontaktes legevakt pr telefon Her treffer du en sykepleier som vil kunne gi råd og veiledning i medisinske spørsmål Alle henvendelser blir logg ført og rådgivning foregår i samarbeid med vakthavende lege Dersom det blir nødvendig med undersøkelse på legevakt avtales tid for dette Du skal kontakte din fastlege dersom du Skal fornye resept eller forlenge sykemelding Undersøkelse for diverse helse og legeattester Utstedelse av resepter på vanedannende medisiner Oppfølgende kontroller og henvisninger til utredninger LEGEVAKTSENTRALEN for øyeblikkelig hjelp 56 14 14 00 NØDTELEFON 113 ADRESSE Kleppeveien 17 5300 Kleppestø

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/legevakt (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Leirskole
  selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Skole Leirskole Leirskole Opprettet 20 09 11 Sist endret 30 12 14 Tema Skole Emneord En leirskole tar imot skoleklasser elevgrupper for en kortere periode og den legger til rette for undervisning i leirskolens nærmiljø Kommunen har etter 2 15 i opplæringsloven ikke lov til å kreve noen former for egenbetaling egenandel i forbindelse med leirskoleopphold reise kost og losji Ansvarlig enhet Ansvarlig enhet Fagavdeling Skole Nettressurser Fortsatt lov med skoleturer Rett til gratis grunnskoleopplæring rundskriv Aktuelle lover og forskrifter Lov om

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/leirskole (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Luftkvalitet
  NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Natur og miljø Luftkvalitet Luftkvalitet Opprettet 20 09 11 Sist endret 20 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Kvaliteten av uteluften karakterisert ved mengden av partikler og gasser i luften Nettressurser Klima og forureiningsdirektoratet tidligere SFT Miljøstatus no Informasjon om luftkvalitet og luftforurensing Aktuelle lover og forskrifter Forskrift om lokal luftkvalitet Alternative navn Benzen Eksos Forurensing Luftforurensing Luftforurensning Luftureining Miljøvern Nitrogenoksider NOx O3 Ozon SO2 Svevestøv Svoveldioksid Tweet Tema Barnevern Barnehage

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/luftkvalitet (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Matombringing
  Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Omsorgstjenester Matombringing Matombringing Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Omsorgstjenester Emneord Tilbud til hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av høy alder eller andre årsaker ikke er i stand til å lage mat For nærmere informasjon om tilbudet ta kontakt med kommunen Maten skal være tilpasset mottakerens kultur religion Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse I Askøy kommune inngår tjenester som bestilling av varer og tilberedning av måltider i Tjenester for hjemmebaserte omsorg hjemmesykepleie Søknadsskjema sendes Forvaltningsavdelingen som fatter vedtak om slike tjenester

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/matombringing (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Midlertidig brukstillatelse
  Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Bygging Midlertidig brukstillatelse Midlertidig brukstillatelse Opprettet 20 09 11 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Midlertidig brukstillatelse er en tillatelse gitt av kommunen før et nybygg tilbygg er ferdigstilt og har mottatt Ferdigattest Med en midlertidig brukstillatelse gis det tillatelse til at et bygg kan benyttes før Ferdigattest skrives ut En midlertidig brukstillatelser må angi hvilke restarbeider som må utføres innen en gitt tidsfrist Når disse restarbeidene er utført kan kommunen utstede en ferdigattest Det er oftest ansvarlig søker som rekvirerer en midlertidig brukstillatelse av kommunen Tillatelse til å ta en bygning helt eller delvis i bruk gis av kommunens bygningsmyndighet For mer informasjon om midlertidig brukstillatelse se plan og bygningsloven 21 10 og byggesaksforskriften SAK kapittel 8 Ansvarlig enhet Ansvarlig enhet Byggesak og private planer Aktuelle lover og forskrifter Plan og bygningsloven 21 Alternative navn byggesak Bygging eiendom Ombygging Utslippstillatelse Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/midlertidig-brukstillatelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Miljøsertifisering
  Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Miljøsertifisering Miljøsertifisering Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 04 13 Tema Emneord Ekstern verifisering av en virksomhets miljøsystemer Skal sikre at virksomheten arbeider med å redusere egen påvirkning på det ytre miljøet Nettressurser EMAS registeret Alternative navn Eco Management and Audit Scheme EMAS Miljøfyrtårn Miljømerking Miløregistrering Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/miljosertifisering (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Mobbing
  og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Tiltak i barnehage og skole Mobbing Mobbing Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Psykisk helse Emneord Tiltak i barnehage og skole Mobbing er når en person gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger fra andre Det kan dreie seg om trakassering plaging utfrysing og lignende Mobbing finner sted alle steder i samfunnet i alle aldersgrupper I Norge er det vedtatt et Manifest mot mobbing Lokal beskrivelse Ansvarlige enheter Lokal beskrivelse Mobbing er negativ eller ondsinnet atferd som gjentas og foregår over tid i et forhold som er preget av ubalanse i styrkeforholdet mellom partene den som blir utsatt har vanskelig for å forsvare seg I Askøy kommune samarbeider flere fagavdelinger for å bekjempe mobbing Sammen med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest psykisk helse og barnevern RKBU har kommunen utviklet en handlingsplan mot mobbing Askøy kommune har egne handlingsplaner mot mobbing i skolene og barnehagene Du kan laste dem ned her Felles pilotprosjekt om mobbing i skolen Handlingsplan mot mobbing i barnehagen For øvrig finner du den enkelte skoles eller barnehages tiltak mot mobbing på deres egne hjemmesider Lenker til andre aktuelle webportaler Atferdssenteret Informasjon om PALS Positiv atferd støttende læringsmiljø og samhandling Skoleprogram om aktiviteter og trygghet i friminuttene Trivselsprogrammet Utdanningsdirektoratet har mye informasjon om mobbing Mobbing angår alle i dagens

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/mobbing (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Motorferdsel i utmark
  Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Natur og miljø Motorferdsel i utmark Motorferdsel i utmark Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Vei og samferdsel Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy som er motordrevet Med utmark menes udyrket mark Motorferdsel i utmark er generelt ikke lov For nærmere bestemmelser ta kontakt med kommunen Utmark innbefatter strender svaberg vatn myr hei skog og fjell I lov om motorferdsel i utmark blir også setervoll hustomt engslått kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark regnet som utmark Nettressurser Veiviser i miljølovverket Motorferdsel i utmark Aktuelle lover og forskrifter Lov om motorferdsel

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/motorferdsel-i-utmark (2016-02-10)
  Open archived version from archive •