archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Parkering
  stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Vei og samferdsel Parkering Parkering Opprettet 20 09 11 Sist endret 02 12 14 Tema Emneord Vei og veitrafikk Vei og samferdsel Det skal vere ett felles regelverk for all parkeringsvirksomhet Regelverket skal sørge for lik skilting og like reaksjoner ved brudd på føresegnene Det er også en obligatorisk godkjenningsordning som gjelder både for kommunar private parkeringsselskap og andre Ansvarlig enhet Ansvarlig enhet Seksjon byggesak og private planer Nettressurser Parkering for forflytningshemmede Aktuelle lover og forskrifter Vegtrafikkloven Alternative navn Avgiftsparkering Innfartsparkering Parkeringsavgift Parkeringsbot

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/parkering (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • PPT / Pedagogisk-psykologisk tjeneste
  stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Tiltak i barnehage og skole PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Opprettet 20 09 11 Sist endret 10 07 15 Tema Skole Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT er kommunen sakkyndige instans hjemlet i Opplæringsloven 5 Målgruppen for PPT er barn i alderen 0 16 år som ikke har ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet samt voksne som har behov for spesialundervisning Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste PPT er sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning samt utsatt fremskutt skolestart og behov for alternativ skolehverdag Fritak for opplæringsplikten PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det Dette gjøres ved vurdering av behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder elever i grunnskolen og for voksne med rett til grunnskoleopplæring PPT driver i tillegg systemrettet arbeid inn mot barnehage skole og deltar i utviklingsarbeid Vi samarbeider også med andre tjenester for et best mulig tilbud rundt det enkelte barn Foresatte kan henvise selv til tjenesten Ønskelig at henvisning gjøres i samarbeid med barnehage skole Er du over grunnskolealder er rette instans OT PPT Lokal beskrivelse Skjema Ansvarlig enhet Lokal beskrivelse PPT består av tre ulike team som behandler individ og systemsaker Barnehageteam Skoleteam Team for voksne Alle tjenester er frivillige og ansatte i PPT har taushetsplikt Skjema Henvisningsskjema 1 10 klasse Skal alltid fylles ut dersom barnet ikke er henvist tidligere Pedagogisk rapport 1 10 Når skolen er medhenviser med foresatte skal alltid både henvisningsskjema og pedaogisk rapport sendes inn Dersom underskrift fra foresatte mangler blir henvisning sendt i retur Henvisningsskjema for barn 0 6 år Dette skjemaet benyttes også dersom barnet ikke

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/pedagogisk-psykologisk-tjeneste (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Personlig assistent
  Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Avlastning og støtte Personlig assistent Personlig assistent Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Praktisk og personlig hjelp i hverdagslivet Tilbudet gjelder for funksjonshemmede med omfattende og sammensatte behov Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse Askøy kommune har tildelt ni ulike leverandører tjenestekonsesjon for brukerstyrt personlig assistent Det er Forvaltningsavdelingen som tar imot søknad om Brukerstyrt personlig assistent og behandler denne Bruker selv eller den som skal ivareta brukerstyringen for ordningen er arbeidsleder for sine personlige assistenter Den som styrer sin assistentordning har inngående kunnskap om arbeidsgiverrollen herunder arbeidsmiljø turnusregler opplæring trygde og sykemeldingsregler Arbeidslaget som dine assistenter utgjør må inneholde både fast ansatte og vikarer Ansvarlig enhet Forvaltningsavdelingen Skjema Dokumenter Søknadsskjema Pleie og omsorgstjenester Informasjon om HAV som tjenesteleverandør i Askøy kommune pdf Vedlegg 2 Blankett 8435 B D1 V2 pdf Informasjon til Askøy BPA AssisterMeg pdf BPA flyer Bergen Helsevikar smartbemanning pdf City Maid Personlige assistenter info Askøy 2012 pdf DIALOGUE BPA Presentasjon Askøy 23 11 12 pdf Konsesjonsgrunnlag pdf Orange Helse AS Vi stiller opp for deg BPA pdf Vedlegg 1 Blankett 8435 A D1 H pdf BPA Uloba presentasjonsside pdf Om Dedicare Assistanse informasjonsskriv

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/personlig-assistent (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Prevensjon
  omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Prevensjon Prevensjon Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Emneord Middel eller metode for å hindre uønsket graviditet Helsestasjonen i kommunen gir deg nødvendig informasjon og veiledning Les mer under Helsestasjon Les mer under Helsestasjon for ungdom Helsestasjoner for ungdom Nettressurser Ung no om prevensjon Alternative navn Sterilisering Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/prevensjon (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Psykisk helsevern
  Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Psykisk helse Psykisk helsevern Psykisk helsevern Opprettet 20 09 11 Sist endret 16 01 15 Tema Psykisk helse Emneord Tjenestene innenfor psykisk helsevern skal legge mestrings og brukerperspektivet til grunn og bidra til bedre levekår for mennesker med psykiske lidelser Tilbudene skal primært bygges opp og gis i nærmiljøet Spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i kommunene og gi tilbud om utredning og behandling av mer alvorlige tilstander Formålet er å fremme uavhengighet selvstendighet for den enkelte evnen til å mestre eget liv å styrke de lokalbaserte tjenestene I opptrappingsplanen for psykisk helse legges det vekt på tett samarbeid mellom de ulike aktørene innenfor fagområdet Har du spørsmål ta kontakt med din kommune Lokal beskrivelse Kontakt Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse Du kan få tilbud om følgende Individuelle samtaler oppfølging i hjemmet Aktivitetssenter Bofellesskap Sorggruppe Vakttjeneste for akutte kriser SKK gruppe Kontakt Avdeling Individ og levekår Besøksadresse Kleppeveien 23 Kleppestø Telefon 56 15 80 00 E post postmottak askoy kommune no Skjema Dokumenter Søknadsskjema psykisk helsetjeneste pdf Nettressurser Rettigheter til helsetjenester Helsedirektoratets oversiktsside Aktuelle lover og forskrifter Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern psykisk helsevernloven Alternative navn Barne og ungdomspsykiatrisk

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/psykisk-helsevern (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Regional planlegging
  omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Individ og samfunn Samfunnsplanlegging Regional planlegging Regional planlegging Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 04 13 Tema Emneord Samfunnsplanlegging Offentlige planprosesser og dokumenter som gjelder for en region Nettressurser Planlegging no Aktuelle lover og forskrifter Lov om planlegging og byggesaksbehandling plan og bygningsloven 3 4 Alternative navn Fylkesdelplan Fylkesplan Fylkesplanlegging Interkommunalt plansamarbeid Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/regional-planlegging (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Reguleringsplan
  kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Kommunal planlegging Reguleringsplan Reguleringsplan Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Kommunal planlegging En reguleringsplan er et planverk over et avgrenset område i en kommune Planen skal tydelig fremvise fremtidig utnyttelse av området Det er to typer reguleringsplan Områderegulering er i kommunal regi Detaljregulering kan være både i privat og kommunal regi Større bygge eller anleggsarbeid er ikke tillat dersom det ikke er utarbeidet en reguleringsplan Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som fastlegger bruk flerbruk og vern i bestemte områder og som gir grunnlag for avklaring av hvilke bygge og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet Utgangspunktet er at det er et kommunalt ansvar å sørge for å utarbeide reguleringsplaner der dette er bestemt i kommuneplanens arealdel jf 11 9 nr 1 og der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av tiltak Kommunen skal vurdere behovet for områderegulering i forbindelse med vedtak av kommunal planstrategi jf 10 1 Kommunen vil til en viss grad måtte bruke skjønn for å avgjøre behovet for reguleringsplanlegging ut over det som er krevd i kommuneplanens arealdel Det følger av bestemmelsen at kommunen har ansvar for å sørge for at det utarbeides reguleringsplaner også ut over det som er bestemt i kommuneplanens arealdel dersom det er behov for det jf også tredje ledd Dersom behovene endrer seg uten at dette er fanget opp i kommuneplanens arealdel kan det være nødvendig å utarbeide reguleringsplan for et område Kravet om at det skal foreligge reguleringsplan før det kan gis tillatelse til gjennomføring av større bygge og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/reguleringsplan (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Rekruttering
  Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Rekruttering Rekruttering Opprettet 20 09 11 Sist endret 04 04 13 Tema Arbeidssøking og rekruttering Emneord Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan kontakte NAV for å få hjelp til finne fram til arbeidstagere til både faste og midlertidige jobber Nettressurser Rekruttering Alternative navn Arbeidsformidling Bemanningsbyrå Engasjement Rekrutteringsbyrå Rekrutteringsfirma Stillingsutlysning Vikarbyrå Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/rekruttering (2016-02-10)
  Open archived version from archive •