archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Renovasjon
  stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Eiendom Renovasjon Renovasjon Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15 Tema Eiendom Natur og miljø Kommunen har ansvar for innsamling av husholdningsavfall Avfall fra private husholdninger regnes som husholdningsavfall Farlig avfall skal leveres på egne mottak Det eksisterer egne returordninger for bestemte typer avfall Nettressurser Miljødirektoratet Miljøstatus no Aktuelle lover og forskrifter Lov om vern mot forurensninger og om avfall Forurensningsloven kap 5 Alternative navn Avfallsbeholder Avfallsplan Boss Gjenvinning Kildesortering Miljøsanering Resirkulering Returordning Retursystem Søppeltømming VAR Tweet Relaterte

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/renovasjon (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Rusavhengighet - tiltak i NAV
  Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV NAV Askøy Rusavhengighet tiltak i NAV Rusavhengighet tiltak i NAV Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Psykisk helse Emneord NAV Askøy Regjeringen har som overordnet mål for rusmiddelpolitikken å redusere de negative konsekvensene av rusmiddelbruk for enkeltpersoner og for samfunnet Målet for den forebyggende politikken er å begrense skadelig bruk av rusmidler utsette debutalder og fange opp utsatte grupper og enkeltpersoner på et tidlig stadium Målet er helhetlige og tilgjengelige tjenester og inkludering i samfunnet Mennesker som står i fare for eller har utviklet rusmiddelavhengighet har ofte behov for sammensatte tjenester over tid Mange har somatiske og psykiske lidelser i tillegg til rusmiddelproblemer Det er derfor nødvendig å tilby et sammenhengende tjenestetilbud som omfatter forebyggingstiltak kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester Rusmiddelpolitikken er sektorovergripende og krever samarbeid på tvers av departements og etatsgrenser Rustiltakene er flere og avhengig flere variabler Det kan for eksempel være snakk behov for akutt avrusning gravide rusmiddelbrukere legemiddelassisert rusmiddeltiltak LAR m fl For fullstendig oversikt over tilgjengelige tiltak i din kommune ta kontakt med kommunen Lovverk som kommer til anvendelse er avhengig av tiltak som igangsettes Nedenfor finner du lover som kan være aktuelle Nettressurser Sette grenser Forebygging no RUStelefonen

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/rustiltak (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Seksjonering
  Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Eiendom Seksjonering Seksjonering Opprettet 20 09 11 Sist endret 27 01 15 Tema Eiendom Emneord Seksjonering hvis en eiendom har flere selvstendige enheter som hver for seg kan selges eller pantsettes samtidig som det ikke er naturlig å dele eiendommen gjennom en oppmålingsforretning tidligere kalt delingsforretning Mer om Mer om Seksjonering og reseksjonering Aktuelle lover og forskrifter Lov om eierseksjoner Alternative navn eiendom Eierseksjonering Grensejustering oppmåling Reseksjonering Tweet Tema Barnevern

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/seksjonering (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Servering
  og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Næring Servering Servering Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Næring Regelverk og krav til virksomheter som driver servering Ansvarlig enhet Ansvarlig enhet Kundetorget TUI Nettressurser Oversikt over tillatelser Servering hotell og restaurantvirksomhet regelhjelp Aktuelle lover og forskrifter Lov om serveringsvirksomhet serveringsloven Alternative navn Etablererprøven Serveringsbevilling Uteservering Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/servering (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Skogbruk
  Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Skogbruk Skogbruk Opprettet 20 09 11 Sist endret 28 04 13 Tema Emneord Skogbruk omfatter dyrking og stell av trebestand og drift og utnytting av det virke som blir produsert Jordbruk er eget emneord Nettressurser Oversikt over tillatelser Aktuelle lover og forskrifter Lov om skogbruk skogbrukslova Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer Forskrift om skogfond o a Forskrift om berekraftig skogbruk Forskrift om saksbehandling mv i kommunen i saker etter konsesjonsloven jordloven odelsloven og skogbruksloven Forskrift om skogfrø og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/skogbruk (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • SFO / Skolefritidsordning
  og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Skole SFO Skolefritidsordning SFO Skolefritidsordning Opprettet 20 09 11 Sist endret 30 12 14 Tema Skole Emneord Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning SFO før og etter skoletid for 1 4 årstrinn og for barn med særskilte behov for 1 7 årstrinn Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og den skal være noe annet enn skole og barnehage Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden gi barna omsorg og tilsyn legge til rette for lek kultur og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov Arealene inne og ute må være tilpasset den aktiviteten som drives Fagsjef skole har det overordnede faglige ansvaret for SFO sammen med rektor på den enkelte skole og SFO leder Du finner informasjon om SFO på den enkelte skoles hjemmeside widgetkit id 34 Ansvarlig enhet Fagavdeling Skole Skjema Dokumenter Fra høsten 2015 vil det være 11 måneders SFO for alle som søker om plass Man kan søke om full plass eller halv plass inntil 10 timer SFO

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/skolefritidsordning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Helsesøster på skolene / Skolehelsetjenesten
  og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Helsesøster på skolene Skolehelsetjenesten Helsesøster på skolene Skolehelsetjenesten Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 06 15 Tema Helsetjenester Skole Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold Tjenesten Faste oppgaver Kontaktinfo Nyttige lenker Tjenesten Skolehelsetjenesten tilbyr veiledning helseundersøkelser vaksinering oppfølging og henvisning videre ved behov Samarbeidet med skole gjennomføres i ressursteam Faste oppgaver 5 år Undersøkelse av lege og helsesøster på helsestasjonen Høyde vekt og hørselstest 2 trinn Vaksinering mot difteri stivkrampe kikhoste polio DTP IPV 3 trinn Vekt og høydemåling 6 trinn Vaksinering mot meslinger kusma røde hunder MMR 7 trinn Vaksinering mot HPV kun jentene får tilbud 8 trinn Vekt og høydemåling 10 trinn Vaksinering mot difteri stivkrampe kikhoste polio DTP IPV Kontaktinfo Alle skoler har tilknyttet en helsesøster Helsesøster er tilstede til faste tider Se aktuell skole sin hjemmeside for mer informasjon om skolehelsetjenesten og kontaktinformasjon Felles telefonnummer til Helsesøstertjenesten 56 15 83 09 Nyttige lenker Vaksinasjon i barne og ungdomsalder flere språk Barns miljø og sikkerhet skolestart Når barnet skader seg førstehjelp Klara klok Ung no Barnevakten no Røde kors hjelpetelefon Barneombudet Voksne for barn Barnevernvakten på Askøy Sunnere

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/skolehelsetjeneste (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Skolerute
  Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Skole Skolerute Skolerute Opprettet 20 09 11 Sist endret 05 12 14 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Kalenderoversikt over ferieavviklingen i grunnskolen I skolerutene fremgår tydelig når skolene har ferier Noen av planleggingsdagene er felles for hele askøyskolen bestemt av Fagavdeling skole mens andre er datofestet ut fra den enkelte skole sitt behov etter vedtak av rektor Skoleruten 2015 2016 Skoleruten 2016 2017 I skolerutene fremgår det når skolene har ferier Det er viktig for sammenhengen i læringsarbeidet at alle deltar og får med seg nødvendig læring og at man derfor ikke tar ut elever

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/skolerute (2016-02-10)
  Open archived version from archive •