archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skoleskyss
  Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Skole Skoleskyss Skoleskyss Opprettet 20 09 11 Sist endret 24 02 15 Tema Skole Emneord Vei og samferdsel Transport til og fra skolen Retten til skoleskyss gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og eller elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei Retten til skyss gjelder ikke til og fra skolefritidsordningen SFO For elever i 1 klasse er skyssgrensen 2 km For elever i 2 10 klasse er skyssgrensen 4 km Elever som har særlig vanskelig eller farlig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til avstanden mellom skole og hjem Lovdata

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/skoleskyss (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Økonomisk stønad (økonomisk sosialhjelp)
  forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV NAV Askøy Økonomisk stønad økonomisk sosialhjelp Økonomisk stønad økonomisk sosialhjelp Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Emneord NAV Askøy Økonomisk stønad skal sikre at alle har nok midler til et forsvarlig livsopphold Økonomisk stønad er i utgangspunktet en midlertidig inntektssikring og stønaden bør derfor ta sikte på å gjøre deg selvhjulpen Økonomisk stønad sosialhjelp er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen Dersom du oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen og ikke har andre muligheter til å forsørge deg har du krav på økonomisk sosialhjelp Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse som lønnsinntekter trygderettigheter sysselsettingstiltak studielån bruk av formue eller reduksjon av utgifter Størrelsen på sosialhjelpen samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har Økonomisk stønad blir for eksempel ofte gitt i kombinasjon med råd og veiledning Søknadskjema for økonomisk sosialhjelp Informasjon om økonomisk stønad fra nav no Nettressurser Standardbudsjett forbruksutgifter for ulike typer hushold Rettigheter til sosialtjenester Statlige retningslinjer for

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/sosialhjelp (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Spesialundervisning
  ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Tiltak i barnehage og skole Spesialundervisning Spesialundervisning Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Emneord Tiltak i barnehage og skole Tilrettelagt opplæring som hjelper elever med spesielle behov Med spesielle behov regnes behov som ikke blir dekket innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet Spesialundervisning blir organisert på grunnlag av en sakkyndig vurdering Det følger av vedtak om spesialundervisning at eleven også skal ha en individuell opplæringsplan Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Lokal beskrivelse I Askøy kommune er PPT sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0 16 år og voksne samt utsatt fremskutt skolestart og behov for alternativ skolehverdag PPT driver i tillegg systemrettet hjelp inn mot barnehage skole og deltar i utviklingsprosjekter Vi samarbeider også med andre tjenester for et best mulig tilbud rundt det enkelte barn Ansvarlig enhet FAGAVDELING BARN OG FAMILIE PPT PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Når du åpner lenken til fagavdelingen finner du alle skjema knyttet til Spesialundervisning Nettressurser Statlig spesialpedagogisk støttesystem Statped Aktuelle lover og forskrifter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa opplæringslova kap 5 Spesialundervisning

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/spesialundervisning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Radon og måling av radon
  For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Folkehelse Radon og måling av radon Radon og måling av radon Opprettet 20 09 11 Sist endret 27 05 15 Tema Folkehelse Emneord Natur og miljø Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er I skoler barnehager og utleieboliger som er omfattet av strålevernforskriften stilles det bindende krav til radonnivåene Når det gjelder andre bygninger anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier Tiltaksgrense er 100 Bq m 3 og øvre grense 200 Bq m 3 Bestilling av radonmåling Dersom du ønsker å få gjennomført målinger av din bolig må du selv bestille sporfilmer Målepakke fra Radonor inneholder alt som er nødvendig for å utføre en fullverdig måling og pakken består av 2 sporfilmer veiledning porto begge veier analyse og målerapport En målepakke med 2 sporfilm detektorer vil koste kr 390 inkl mva Ekstra sporfilm koster kr 130 inkl mva Bestillingsskjema hos Radonor for beboere i Askøy kommune Måling av radon Det er enkelt å måle radon og dersom radonnivåene skulle vise seg å være for høye finnes det effektive radonreduserende tiltak Askøy kommune har valgt å samarbeide med en leverandør av sporfilmer for å forenkle arbeidet med kartlegging av radon i kommunen Resultatene du får tilsendt vil også bli gjort tilgjengelig for Miljørettet helsevern og vil hjelpe kommunen til å få en oversikt over radonforholdene på Askøy Enkeltmålingene vil bli anonymisert og danne grunnlag for en

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/stralevern (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Støttekontakt
  Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Avlastning og støtte Støttekontakt Støttekontakt Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Et tilbud til personer med behov for kontakt hjelp eller veiledning i hverdagen Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og de kan bistå som følge til ulike aktiviteter Støttekontakt er en tjeneste som skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid Det er gratis å motta støttekontakt men brukeren må selv regne med å dekke sine egne utgifter mens hun han er sammen med støttekontakten for eksempel svømmehall inngangspenger bespisning etc Helsedirektoratet anbefaler kommunene å tilby Individuell støttekontakt Deltakelse i en aktivitetsgruppe Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon Søknad om støttekontakt sendes til kommunen Ønsker du å være støttekontakt ta kontakt med kommunen Du må være 16 år for å bli støttekontakt Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse I Askøy kommune tilbyr vi individuell støttekontakt og støttekontakt for gruppe Saksbehandler ved Forvaltningsavdelingen tilstreber å finne støttekontakter med samme interesseområder som søkeren Ansvarlig enhet Forvaltningsavdelingen Skjema Dokumenter Søknadsskjema Pleie og omsorgstjenester Søknadsskjema for deg som ønsker å være støttekontakt Aktuelle lover og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/stottekontakt (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Støy
  idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Folkehelse Støy Støy Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 01 15 Tema Folkehelse Emneord Natur og miljø Blir regnet som forurensing og er et av de miljøproblemene som rammar flest mennesker i Norge De fire viktigste støykildene er veitrafikk fly jernbane og industri Nettressurser Miljødirektoratet Miljøstatus no Aktuelle lover og forskrifter Lov om vern mot forurensninger og om avfall Alternative navn Støyklage Støyskjerming Trafikkstøy Tweet Tema Barnevern Barnehage og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/stoy (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Svangerskapsomsorg
  tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Svangerskapsomsorg Svangerskapsomsorg Opprettet 20 09 11 Sist endret 30 10 15 Tema Helsetjenester Svangerskapskontroll på helsestasjonen er et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet Askøy kommune tilbyr helseundersøkelser veiledning opplysningsarbeid og samlivs og foreldreveiledning Gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor Fokuset er å skape faglig individuelle gode og trygge rammer i svangerskapet forberedelse til fødsel barseltid og amming Vi tilbyr råd veiledning og oppfølgning både enkeltvis parvis og i grupper Jordmortjenesten tilbyr fødsel og ammekurs for førstegangs gravide samt ettersamtale til de som har behov For å få time hos jordmor anbefales det å ta tidlig kontakt med Jordmortjenesten Kontakt Kontakt Kleppeveien 23A 5300 Kleppestø Åpent mandag til fredag mellom kl 08 00 og 15 30 Dersom du ikke får kontakt med oss kan du sende en epost til jordmortjenesten askoy kommune no eller kontakte Kundetorget tlf 56 15 80 00 Telefonhenvendelser Du treffer oss på telefon 56 15 83 09 Mandag til torsdag mellom kl 08 30 til 12 15 og fra kl 13 00 til 14 00 Fredagene har vi stengt Nettressurser Ytelser ved svangerskap fødsel og adopsjon Foreldrepenger Graviditet og arbeidsmiljø Når du får barn under utdanningen Ung no om graviditet Ammehjelpen Kvinneklinikken Helse Bergen

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/svangerskapsomsorg (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Sykefravær
  og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Sykefravær Sykefravær Opprettet 20 09 11 Sist endret 04 04 13 Tema Arbeidsliv Emneord Fravær fra arbeid i forbindelse med sykdom eller skade Gjelder også som følge av barns sykdom Nettressurser Regler for oppfølging av sykmeldte NAV Inkluderende arbeidsliv NAV Aktuelle lover og forskrifter Lov om arbeidsmiljø arbeidstid og stillingsvern mv arbeidsmiljøloven Lov om folketrygd folketrygdloven kap 2 arbeidstakere Forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/sykefravaer (2016-02-10)
  Open archived version from archive •