archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sykehjem
  eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Sykehjem Sykehjem Opprettet 20 09 11 Sist endret 24 11 15 Tema Helsetjenester Botilbud Omsorgstjenester Emneord Sykehjem er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie eller annet hjelp Et sykehjem er heldøgnsåpent og heldøgnsbemannet Sykehjem kan være offentlig eller privat drevet Sykehjemstjenesten innbefatter langtidsopphold korttidsopphold og avlastningsopphold For mer informasjon om sykehjemstilbudet ta kontakt med kommunen Enkelte kommuner har også sykehjemstilbud utenfor egen kommune og eller utenfor Norge Sykehjemmene gir tjenester til personer som ikke kan klare seg i eget hjem Vi har som mål å levere gode tjenester ha et aktivt miljø gi god informasjon og fremme brukermedvirkning Beskrivelse Leder Tjenester Skjema Beskrivelse Askøy kommune har i dag 149 sykehjemsplasser fordelt på Kleppestø sykehjem med 63 plasser Kleppestø sykehjem Attendo med 19 plasser Ravnanger sykehjem Attendo med 20 plasser og Ask bo og omsorgssenter med 47 plasser Tilbudet kan være korttid som avlastning opptrening rehabilitering eller langtidsopphold Tjenesten gir tilbud til både somatisk syke og personer med en demensutvikling Tilbud om tjenester ved sykehjem kan gis etter søknad til Forvaltningsavdelingen Leder Navn Anne Kjersti Drange Stilling Fagsjef Helse og omsorg E postadresse anne drange askoy kommune no Telefon direkte 56 15 82 51 Mobil 970 51 727 Navn Kjellaug Enoksen Stilling Sykehjemsoverlege E postadresse kjellaug enoksen askoy kommune no Telefon direkte Mobil Annen informasjon Tjenester Korttidsopphold Langtidsopphold Skjema Pleie og omsorgstjenester

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/sykehjem (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Særskilt norskopplæring for elever med annet morsmål
  Voksenopplæring Innvandring og integrering Opplæringsloven 2 8 omhandler elever med annet morsmål enn norsk og samisk De har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig norskkompetanse til å følge den vanlige opplæringen i skolen Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring tospråklig fagopplæring eller begge deler Mer om tjenesten Søknad og klagerett Kontakt Mer om tjenesten Skolene på Askøy gir tilbud om grunnleggende norskopplæring i egne innføringsgrupper første året Deretter går elevene over i nærskolen sin og fortsetter sin grunnleggende opplæring i norsk Elevene får tilbud om morsmålsopplæring på småskoletrinnet der vi kan skaffe kvalifiserte lærere På mellom og ungdomtrinnet kan elevene få tospråklig fagopplæring i tillegg til grunnleggende norskopplæring Det er skolene som kartlegger de nyankomne elevene og som sender samleskjema til fagavdeling skole vedr behov for tospråklig lærer Skolene skriver enkeltvedtak på grunnleggende norsk og tospråklig fagopplæring og eller morsmålsopplæring Nyankomne foreldre uten norskkompetanse skal ha god info om rettigheter vedr 2 8 i opplæringsloven Skolene får ikke lenger øremerkede midler til grunnleggende norskopplæring dette får de i rammen sin og må tildele fra egen pot Søknad og klagerett Søknad Det er skolene som kartlegger de nyankomne elevene og som sender samleskjema til fagavdeling skole vedr behov for tospråklig lærer Skolene skriver enkeltvedtak på grunnleggende norsk og tospråklig fagopplæring og eller morsmålsopplæring Nyankomne foreldre uten norskkompetanse skal ha god info om rettigheter vedr 2 8 i opplæringsloven Skolene får ikke lenger øremerkede midler til grunnleggende norskopplæring dette får de i rammen sin og må tildele fra egen pot Saksbehandlingstid Kommunen har plikt til å behandle saken så raskt som mulig Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette med opplysninger om når man mener at vedtaket vil bli gjort Klagerett Hvis kommunen avslår søknaden kan du

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/saerskilt-norskopplaering (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tilrettelagt fritid
  Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Avlastning og støtte Tilrettelagt fritid Tilrettelagt fritid Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 02 15 Tema Avlastning og støtte Emneord Kultur idrett og fritid Legge til rette for at personer med spesielle behov eller sosiale problemer kan ha de samme mulighetene som andre hva gjelder fritid og kulturliv Tilrettelagt fritid er et kulturturtilbud som driver med individuell oppfølging og tilrettelegging av fritidsaktiviteter for risikoutsatt ungdom i alderen 13 25 år Tilrettelagt fritid er et komplementært tilbud til støttekontakttjenesten i Askøy kommune Kommunen har ansvar for å yte nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester til alle som oppholder seg i kommunen Tjenestene skal ytes ut i fra individuelle behov KONTAKT KOORDINATOR Kulturavdelingen har ansatt en koordinator som skal bistå personer å starte opp i en ønsket fritidsaktivitet i samarbeid medfrivillige organisasjoner Det jobbes etter metoden Fritid med Bistand FmB Koordinator er Sølvi Folkedal tlf 952 90 281 epost solvi folkedal askoy kommune no SØKNAD I søknadsskjemaet kan du på en enkel måte beskrive dine behov for hjelp Opplysningene vil ligge til grunn for behandlingen og vurderingen av søknaden Be gjerne kommunen om hjelp ved utfylling av søknaden Søknadsskjemaet er tilrettelagt både for de som selv skulle ønske oppfølging og tilrettelegging av fritidsaktiviteter men også for andre for eksempel offentlige instanser som søker på vegne av noen som kan ha et slikt behov Kulturavdelingen vil etter mottatt søknad ta kontakt

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/tilrettelagt-fritid (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tolketjeneste
  og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Individ og samfunn Språk Tolketjeneste Tolketjeneste Opprettet 20 09 11 Sist endret 25 11 14 Tema Integrering Emneord Språk En tolk eller tolk ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende og hørselshemmede døve eller døvblinde mennesker NAV Tolketjeneste har tilbud om tolketjenester Nettressurser Skjema fra Utlendingsdirektoratet Tolkeportalen nasjonalt tolkeregister Aktuelle lover og forskrifter Forvaltningsloven 11 16 og 17 Alternative navn Oversetting Tolking Translatør Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/tolketjeneste (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tomtefeste
  og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Leie og utleie Tomtefeste Tomtefeste Opprettet 20 09 11 Sist endret 05 04 13 Tema Emneord Leie og utleie Leie av grunn til hus som festeren den som leier har på tomten Aktuelle lover og forskrifter Lov om tomtefeste Forskrift om tomtefeste m m Alternative navn Bygsel Festeavgift Festetomt Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/tomtefeste (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Trygde- og servicebolig
  Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV Botilbud Trygde og servicebolig Trygde og servicebolig Opprettet 20 09 11 Sist endret 22 01 15 Tema Botilbud Emneord Bosted for trygdede som ikke selv kan ivareta sine interesser i bostedsmarkedet Inkluderer bosteder med særskilt tilpasning og med hjelpe og eller vernetiltak for de som trenger det som følge av alder funksjonshemming eller andre årsaker Tildelingen er ikke lovhjemlet Det er kommunen som behandler søknadene etter en totalvurdering av søkerens situasjon Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse Askøy kommune tilbyr ikke denne tjenesten Det nærmeste tilbudet vi har er omsorgsboliger Ansvarlig enhet

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/trygde-og-servicebolig (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Trygghetsalarm
  og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Trygghetsalarm Trygghetsalarm Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Dette er en alarm for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner Trygghetsalarmene er knyttet til en vaktsentral som videreformidler kontakt En vaktsentral eller personell fra kommunen rykker ut dersom en alarm utløses Dette gjelder for hele døgnet Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Lokal beskrivelse Du kan bli godkjent for leie av trygghetsalarm etter søknad til Forvaltningsavdelingen Det finnes trygghetsalarmer som knyttes til ordinær telefonlinje eller til gsm nett mobilt nettverk Du vil få et apparat plassert hjemme som vi kaller alarmen I tillegg får du en knapp som du alltid bærer med deg enten som et smykke eller et armbåndsur Når du trykker på knappen opprettes det kontakt til en sentral som vil kontakte deg via alarmapparatet Hvis du er i nærheten av apparatet kan du snakke direkte med sentralen når det er opprettet kontakt eller noen som er sammen med deg kan snakke Alarmen blir i tillegg knyttet til brannvarsler og vil utløses automatisk dersom brannalarmen går Det er hjemmesykepleien som rykker ut på alarmer De får beskjed fra trygghetsalarmsentralen om hvem som trenger hjelp og evt hvilken hjelp som trengs Det kan ta noe tid før hjemmesykepleien kommer frem til deg avhengig av hvor langt unna de er Dersom alarmsentralen oppfatter situasjonen som alvorlig nok vil de ta

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/trygghetsalarm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Turisme
  og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Næring Turisme Turisme Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Næring Overnatting og aktivitetstilbud innen reiseliv og turisme Nettressurser Visitnorway Alternative navn Agroturisme Besøksgård Bygdeturisme Gårdsturisme Geoturisme Grønt reiseliv Opplevelsesturisme Økoturisme Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og fritid Natur og miljø Næring

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/turisme (2016-02-10)
  Open archived version from archive •