archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Turistkontor
  Areal og samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Næring Turistkontor Turistkontor Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Næring Informasjonskontor rettet mot turister Tilbyr oversikt over overnatting turistattraksjoner aktiviteter serveringssteder og arrangement Nettressurser Visitnorway Alternative navn Turistinformasjon Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og fritid Natur og miljø Næring Omsorg

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/turistkontor (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Universell utforming
  Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Bygging Universell utforming Universell utforming Opprettet 20 09 11 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Innbyggerrettigheter Kommunal planlegging Samfunnsplanlegging Utforming av bygg produkter og områder utført på en slik måte at alle så langt det er mulig kan benytte dem uten behov for tilpasning Det er et mål at bygg produkter og områder tar hensyn til menneskets variasjoner alder som funksjonsevne I henhold til plan og bygningslovens formål skal universell utforming tas hensyn til allerede under planlegging Det er tre forhold som man bør ta i forbindelse med universell utforming Barn unge voksne og eldre er brukere Brukerne har ulik funksjonsevne Brukerne kan benytte tekniske hjelpemidler Det vises ofte til 7 prinsipper for universell utforming Disse er Like muligheter for bruk Fleksibel i bruk Enkel og intuitiv i bruk Forståelig informasjon Begrense skade Lav fysisk anstrengelse Størrelse og plass for tilgang og bruk Nettressurser Universell utforming Universell utforming og tilgjengelighet i bygg Temaveileder Universell utforming og planlegging etter plan og bygningsloven Aktuelle lover og forskrifter Plan og bygningsloven 1 1 om universell utforming Alternative navn eiendom

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/universell-utforming (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vaksine
  Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Vaksine Vaksine Opprettet 20 09 11 Sist endret 24 02 15 Tema Folkehelse Helsetjenester Vaksinasjon omhandler både mennesker og dyr Helsetjenesten i komnmunen skal tilby vaksinasjon og den skal informere om dette Kommunen har egen smittevernlege Lokal beskrivelse Ansvarlig enhet Lokal beskrivelse Helsetjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer Du kan også få reisevaksiner Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder barnevaksinasjoner til alle barn i førskole og grunnskolealder årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt vaksinasjon mot pandemisk influensa andre vaksiner til visse risikogrupper f eks pneumokokkvaksine hepatittvaksiner BCG Kriterier Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt Ansvarlig enhet Helsesøstertjenesten Nettressurser Vaksine Pandemi Aktuelle lover og forskrifter Lov om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven Alternative navn Vaksinasjonskort Vaksinasjonssertifikat Vaksinering Tweet Relaterte artikler Helsestasjon for barn Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/vaksine (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vannforsyning
  veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Tekniske tjenester Vannforsyning Vannforsyning Opprettet 20 09 11 Sist endret 24 02 15 Tema Emneord Tekniske tjenester Transport rensing og fordeling av vann til privat og offentlig forbruk Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Ansvarlig enhet Vann og avløp Skjema Dokumenter Tilknytning til kommunale VA ledninger nybygg søknad VA tiltak som er søknadspliktig i henhold til plan og bygningsloven søknad Installering av vannmåler søknad Vannmåleranmeldelse skjema Rekvisisjon for uthenting av vannmåler Nettressurser Drikkevann og vannhygiene Drikkevann Aktuelle lover og forskrifter Forskrift om vannforsyning og drikkevann Drikkevannsforskriften Alternative navn Drikkevann

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/vannforsyning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vassdrag
  og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Natur og miljø Vassdrag Vassdrag Opprettet 20 09 11 Sist endret 07 01 15 Tema Emneord Natur og miljø Forvalting av vassdrag fra vannskillet til sjøen Vannforurensning er eget emneord Nettressurser Klima og forureiningsdirektoratet tidligere SFT Miljøstatus no Aktuelle lover og forskrifter Lov om vassdrag og grunnvann vannressursloven Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag Alternative navn Eutrofiering Fallrettigheter

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/vassdrag (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Veivedlikehold
  Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Vei og samferdsel Veivedlikehold Veivedlikehold Opprettet 20 09 11 Sist endret 27 01 15 Tema Emneord Vei og veitrafikk Vei og samferdsel Vedlikehold av vei skal sikre et trygt veinett i henhold til miljø og samfunnsinteressene Vedlikeholdsansvaret ligger på veieier Renhold klipping av vegetasjon brøyting og strøing ligger innenfor vedlikeholdsansvaret Ansvarlig enhet Dokumenter Ansvarlig enhet Samferdsel Dokumenter Norm for kommunale vei vann og avløpsanlegg Aktuelle lover og forskrifter Veglova kap III Alternative navn Asfaltering Asfaltlapping Feiebil Grusing Kantklipping Kosting Privat

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/vegvedlikehold (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Barnevern - Alarm- og kontakttelefoner
  Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnevern Barnevern Alarm og kontakttelefoner Barnevern Alarm og kontakttelefoner Opprettet 20 09 11 Sist endret 06 10 15 Tema Barnevern Her er liste over mulige kontakttelefoner og nettsteder når det gjelder bekymringsmeldinger eller annet som har med barn og ungdom å gjøre Alarm og kontakttelefoner Barn og unge Barnevernsvakten i Askøy Mandag torsdag kl 13 23 409 19 480 Barnevernsvakten i helger og høytider Fjell fra 01 11 2015 Fra fredag kl 15 30 til mandag kl 08 00 samt alle høytidsdager 55 09 71 20 974 00 773 For akutte hendelser på dagtid Enten sentralbordet 56 15 80 00 eller 902 38 545 Alarmtelefon for barn og unge Tlf 116 111 SMS 477 46 111 epost alarm 116111 no Senter mot incest og seksuelle overgrep Mandag og torsdag 10 21 onsdag 10 13 tirsdag og fredag 10 15 30 55 90 49 90 www smih no Overgrepstelefon Hele landet og døgnåpen 800 57 000 Røde Kors Telefon for barn og unge 800 33 321 Bekymringstelefon Voksne for barn 810 03 940 23 10 06 10 Homofiles ungdomstelefon 810 00 277 Nettressurser KRIPOS tipsmottak Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 gratis Temaside om

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/barnevern-2 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kommunal planstrategi
  tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Kommunal planlegging Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi Opprettet 19 02 13 Sist endret 27 08 15 Tema Kommunal planlegging Samfunnsplanlegging Kommunal planstrategi er en drøfting av utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon Planstrategien skal være et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov Les mer Aktuelle lover og forskrifter Plan og bygningsloven 10 1 kommunal planstrategi Tweet Relaterte artikler Kommuneplan

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/kommunal-planstrategi (2016-02-10)
  Open archived version from archive •