archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tilsyn med avløp
  Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Folkehelse Tilsyn med avløp Tilsyn med avløp Opprettet 25 03 14 Sist endret 03 12 14 Tema Folkehelse Kommunen er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg og skal føre tilsyn med disse Tilsyn gjennomføres som regel på grunnlag av melding eller mistanke om kloakkforurensning eller feil på avløpsanlegg Tømmefirma som gjennomfører pålagt tømming av slamavskillere skal rapportere om forurensning eller feil som registreres ved tømming Tilsyn kan også gjennomføres områdevis f eks ved utbygging og der det er behov for å vurdere forurensningssituasjonen samlet Ansvarlig enhet Skjema Dokumenter Ansvarlig enhet Det er flere avdelinger som kan ha ansvar for problemstillinger vedr forurensing fra avløpsanlegg som avdeling for areal og samfunn og avdeling for teknikk I Askøy kommune er det avdeling for Samfunnsmedisin Miljørettet helsevern som koordinerer arbeidet Ved spørsmål om tjenesten kan du kontakte leder for Miljørettet helsvern Heidi Hole Navn Heidi Folkedal Hole Stilling Leder Miljørettet helsevern E postadresse heidi hole askoy kommune no Mobil 970 51 883 Arbeidsområde Miljørettet helsevern og tilsyn med avløp Skjema Dokumenter Skjema for avløpstilsyn Tweet Tema Barnevern

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/tilsyn-med-avlop (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Helsestasjon for ungdom
  samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom Opprettet 05 11 14 Sist endret 11 06 15 Tema Helsetjenester Helsestasjon for ungdom er en tjeneste som kommunen tilbyr sine innbyggere Helsestasjonen kan gi ungdom råd og veiledning om rus røyk alkohol seksualitet prevensjon kjønnssykdommer psykiske problemer fysisk aktivitet og kosthold Informasjon Besøk oss Nyttige lenker Informasjon Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 20 år Helsestasjon for ungdom ligger i Ungdomskontakten sine lokaler i kjelleren på Rådhuset På helsestasjonen vil du treffe helsesøster og lege Det er også mulighet for avtaler med psykolog Det er ingen timebestilling Besøk oss Kjelleren i Rådhuset Klampavikveien 1 5300 Kleppestø Telefon 56 15 80 31 Åpent mandager fra 14 30 16 30 Nyttige lenker Klara klok Ung no Barnevakten no Røde kors hjelpetelefon Voksne for barn Barnevernvakten på Askøy Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og fritid Natur og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/helsestasjon-for-ungdom (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Ungdomstjenesten
  Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Ungdomstjenesten Ungdomstjenesten Opprettet 05 11 14 Sist endret 06 01 15 Tema Helsetjenester Fritid Kultur idrett og fritid Ungdomstjenesten er et tilbud for ungdom i alderen 13 25 år Det er et frivillig tilbud så du bestemmer selv om du vil ha kontakt med oss Om oss Tjenester og tiltak Kontaktinformasjon Om oss Ungdomstjenesten holder til i Kleppestø i kjelleren på Rådhuset Med en av de ansatte kan du som ungdom trygt ta opp det du er opptatt av Dersom en ansatt vil ta kontakt med andre er det i samarbeid med deg som har kontaktet tjenesten Ungdomstjenesten jobber stort sett i grupper men tilbyr også individuelle samtaler De ansatte skal ha fokus på forebygging i kommunen og det viktigste for Ungdomstjenesten er å danne gode relasjoner og bygge tillit for å kunne påvirke til endring i en positiv retning Vil du vite mer om hva Ungdomstjenesten gjør kan du lese mer i informasjonshefte Ungdomstjenesten sin Facebookside MOT sin Facebookside Tjenester og tiltak Ungdomstjenesten har flere tjenestetilbud og tiltak for ungdommer Blant annet MOT programmet Foreldrerådgivning Hasjavvenning Ferie og fritidstilbud med mer Ungdomstjenesten er deltagende i flere systemrettede tjenester og prosjekter Her kan du lese mer om de ulike tjenester og tiltak Kontaktinformasjon Besøksadresse Klampavikvegen 1 5300 Kleppestø Telefon 56 15 80 31 E post ungdomstjenesten askoy kommune no ANSATTE Gørild Wold

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/ungdomskontakten (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kommunale havner og kaier
  Hjem Tjenester Vei og samferdsel Kommunale havner og kaier Kommunale havner og kaier Opprettet 13 11 14 Sist endret 20 01 15 Tema Kommunale kaier Vei og samferdsel Finn kommunale havner og kaier på kartet bestill kaiplass og se hvem som har bestilt kaien Askøy kommune vil tilrettelegge for en aktiv bruk av havnene både for næring og for fritidsbåter Havner Priser Retningslinjer Havner Industrihavner Mjølkevikvarden ISPS terminal Kommunale kaier og gjestehavner Herdla kirkekaien Oksnes Skråmestø Fauskangervågen Søre Erdal betongkaien Florvåg nordre betongkai Kleppestø gamle fergekai vest Kleppestøhopen Strusshamn Follese Hetlevik Vikane Hanøy kai Andre gjestehavner Askøy seilforening Kaggevik Herdlevågen Priser Kommunale kaiavgifter Avgifter for bruk av kommunale kaier Wharfage fees Uten MVA Excl VAT Inkl MVA Incl VAT Gjestehavner Enkeltanløp av grus og asfaltfartøy kt Ordinære kaier Calls gravel and asphalt vessels kt Ordinary quays per call NOK 2 000 NOK 2 500 Mjølkeviksvarden ISPS Enkeltanløp av grus og asfaltfartøy kt Calls gravel and asphalt vessels kt per call NOK 2 500 NOK 3 125 Retningslinjer Retningslinjer for kommunale kaier i Askøy kommune Fartøy over 15 m lengde skal melde sine anløp til kommunale kaier Maksimal liggetid er 24 timer dersom ikke særskilt løyve er innhentet For å melde anløp og få nødvendig løyve kontaktes Kundetorget tlf 56 15 80 00 Brukere av kaiene er ansvarlig for at fartøyene er forsvarlig fortøyd Kaiene skal rengjøres etter bruk Dersom skade på kaiene oppstår skal brukere gi kommunen melding om skaden Skadevolder er ansvarlig for skaden Det er ikke lov å bruke kaiene til oppbevaring lagringsplass dersom en ikke har innhentet særskilt løyve Retningslinjene gjelder for alle kommunale kaier i Askøy kommune følgende Herdla kirkekaien Mjølkevikvarden ISPS terminal Oksnes Skråmestø Fauskangervågen Søre Erdal betongkaien Florvåg gml fergekai Florvåg nordre betongkai Kleppestø gml fergekai vest Kleppestøhopen Strusshamn Follese Hetlevik Vikane Juvik søre

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/kommunale-havner-og-kaier (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Pedagogisk støtte i barnehage
  opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp etter Opplæringsloven 5 7 Samarbeidspartnere er Pedagogisk Psykologisk Tjeneste PPT Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som fastslår retten til spesialpedagogisk hjelp Den sakkyndige vurderingen består av en utrednings og en tilrådningsdel Vurderingen sendes til Fagavdeling Barnehage v Pedagogisk støttetjeneste som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp Før det fattes vedtak om å sette i gang den spesialpedagogiske hjelpen skal det foreligge samtykke fra foreldre foresatte Samtykke fra foreldre sendes Fagavdeling barnehage avd for pedagogiske støttetjenester v Betty Føli Postboks 323 5323 Kleppestø Tjenesten er gratis Det gis reduksjon i foreldrebetaling for barnehageplass tilsvarende omfang av vedtak om spesialundervisning Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp kan søke om å få gratis skyss til tilbudet Søknadsskjema om skyss Barnehager som inkluderer barn med nedsatt funksjonsevne kan søke om å få styrket sin grunnbemanning Det er barnehagen v styrer som søker om dette Marte Meo Dette er et tilbud til barnehagen der det er bekymring rundt barnets samspill eller sosiale utvikling I veiledningen tas det utgangspunkt i hvordan de gode øyeblikkene kan overføres til og endre det vanskelige ved samhandlingen Målet er å gi barnet og den voksne nye handlingsmuligheter i utfordrende samspillssituasjoner Barnehagepersonalet kan ta kontakt med Marte Meo veileder men alltid med samtykke fra foreldrene Kontakten opprettes enkelt ved å ringe Marte Meo veilederen og rådføre seg med henne om det kan være aktuelt med veiledning Tjenesten er gratis Kontakt vår Marte Meo veielder Nina Bruhjell på tlf 97 05 18 96 Email nina bruhjell askoy kommune no Brosjyre for Marte Meo veiledning Reisepedagog Tilbudet er rettet mot barn mellom 1 6 år som av ulike årsaker lever i en vanskelig livssituasjon eller i akutt krise I samarbeid med foreldre barnehage og evt andre instanser vil reisepedagog kartlegge behovet rundt det enkelte barn og tiltak vil bli iverksatt Tilbudet inneholder veiledning til personalet foreldre og direkte oppfølging av enkelt barn Reisepedagog har bakgrunn som spesialpedagog og har lang erfaring fra barnehage Hun er også sertifisert som Circle of Security foreldre veileder og er under utdannelse ved RKBU Vest i Klinisk teoretisk videreutdanning i spe og småbarns psykiske helse Kontakten opprettes enkelt ved å ringe reisepedagog og rådføre seg med henne Tjenesten er gratis Kontakt Anita Nordanger Gundersen Tlf 56 15 83 64 Mob 970 51 895 Email Anita n gundersen askoy kommune no Brosjyre for Reisepedagog Kontakt Navn Betty Føli Stilling Leder E postadresse betty foli askoy kommune no Telefon kontor 56 15 85 03 Mobil 970 51 870 Navn Anita Nordanger Gundersen Stilling Reisepedagog E postadresse Anita n gundersen askoy kommune no Telefon kontor 56 15 83 64 Mobil 970 51 895 Navn Nina Bruhjell Stilling Marte Meo veileder E postadresse nina bruhjell askoy kommune no Telefon kontor 56 15 83 00 Mobil 970 51 896 Navn Audhild Heimdal Stilling Spesialpedagog E postadresse audhild heimdal askoy kommune no Telefon kontor Mobil 970 51 893 Navn Britt Karin Elvsaas Stilling Spesialpedagog E postadresse britt elvsaas askoy

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/pedagogiske-stottetjenester (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Søknad
  ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Skole Skjema for grunnskolen Skjema for grunnskolen Opprettet 18 11 14 Sist endret 30 12 14 Tema Skole Her finner du skjema som er felles for alle Askøyskolene Innskriving av elever til 1 klasse Søknad om skolebytte Kontrakt mellom elev og skole om bruk av internett via skolens datamaskin Elevavtale alle trinn om bruk av skolens pc og FEIDE Nettvettsregler og bruk av elevbilder Utleie skolerom På skolenes egne hjemmesider finner du det du trenger spesielt for den

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/skjema (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Logopedi
  Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Tiltak i barnehage og skole Logopedi Logopedi Opprettet 18 11 14 Sist endret 03 12 14 Tema Tiltak i barnehage og skole Logopedene arbeider med vansker knyttet til uttale stemme taleflytvansker stamming løpsk tale og afasi Fagavdeling Skole har ansatt logopeder som gir et tilbud til grunnskolen og i voksenopplæringen Tilbudet består av en kombinasjon av direkte trening og veiledning og gis i en eller flere kortere eller lengre perioder av skoleåret Henvisning til logopedi Barn som trenger logopediske tjenester i Askøy Kommune fagavdeling skole skal alltid henvises til logoped via barnets skole Mer Om logopedi Ansatte Mer Tilbudet som gis til grunnskolelever skjer etter henvisning fra skolens ressursteam på bakgrunn av informasjon fra hjem kontaktlærer spesialpedagog og eller etter en sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT For elever ved voksenopplæringen vil tilbudet bygge på en sakkyndig uttalelse fra PTT og det er rektor som på bakgrunn av dette sender tilvisning til logopedtjenesten Om logopedi Hva jobber vi med og hvordan jobber vi Ansatte Navn Anne Straume Stilling Logoped E postadresse anne straume askoy kommune no Mobil 952 90 294 Navn Berit Minde Fagerli Stilling Logoped E postadresse berit m fagerli askoy kommune no Mobil 952 90 293

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/logopedi (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Frisklivssentral
  Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Folkehelse Frisklivssentral Frisklivssentral Opprettet 18 11 14 Sist endret 03 12 14 Tema Folkehelse Er du over 18 år bosatt på Askøy og trenger hjelp til å endre livsstil Vi har et gratis tilbud til deg Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner Vi tilbyr individuell veiledning og gruppebasert trening Aktiviteter Du får hjelp til innendørs og utendørs fysisk aktivitet Tilbudet er for deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilsrelatert lidelse eller sykdom Kurs innen livsstil røykeslutt og mestring finner du her Kontakt Ta kontakt med din fastlege for henvisning til oss Tilbudet vil være for en begrenset tidsperiode og etter endt tilbud vil Frisklivssentralen være behjelpelig med informasjon om eventuelle videre tilbud i kommunen Før oppstart av kurs eller gruppe tilbys du en individuell helsesamtale Før og etter deltakelse gjennomføres en fysisk test Fysioterapeut og leder for Frisklivssentralen Navn Åshild Wergeland Stilling Fysioterapeut voksne eldre E postadresse friskliv askoy kommune no Telefon direkte 56 15 82 57 409 14 660 Annen informasjon Frisklivskoordinator Nyttige lenker Frisklivs og meistringssenteret for Askøy Fjell Sund og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/frisklivs (2016-02-10)
  Open archived version from archive •