archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Startlån
  og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV NAV Askøy Startlån Startlån Opprettet 25 11 14 Sist endret 20 01 15 Tema NAV Askøy Startlån er en behovsprøvd låneordning til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig gjennom tradisjonell finansiering i bank eller har behov for bistand for å kunne bli boende i boligen Startlån er en behovsprøvd låneordning til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig gjennom tradisjonel finansiering i bank eller har behov for bistand for å kunne bli boende i boligen Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig Tilskudd til etablering kommer gjerne inn som en toppfinansiering Hvor mye tilskudd som blir gitt avhenger av behov husstandens økonomi og muligheten for andre offentlige støtteordninger Tilskudd til utbedring tilpassing gis til enkeltpersoner husstander med nedsatt funksjonsevne som har varig lav innteket og som ikke er i stand til å betjene lån Ordningen er sterkt behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd Boligrådgivningstjenesten er en tverretatlig gruppe som består av ergoterapeut bygningskyndig person samt representanter som administrerer Husbankens tilskudd og låneordninger Gruppen gir råd og veiledning i forhold til mulige løsninger på nødvendige tilpasninger og som behandler søknader om tilskudd lån til kostnadene knyttet til tilpasningen utbedringen Husbankens statlige bostøtteordningen administreres av Husbanken og kommunen Bostøtte kan du søke dersom husstanden din har

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/startlan (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Kvalifiseringsprogrammet
  Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV NAV Askøy Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Opprettet 25 11 14 Sist endret 02 12 14 Tema NAV Askøy Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid I bestemmelsene for programmet gjelder også følgende Programmet skal være på full tid Du får lønn og vanlig ferie Du har rett på barnetillegg hvis du har barn og kan ha rett til bostøtte hvis du har egen bolig I NAV Askøy er det avdeling Oppfølging og tiltak som følger opp de som har behov for Kvalifiseringsprogrammet Les mer om Kvalifiseringsprogrammet på NAVs egne hjemmesider Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/kvalifiseringsprogrammet (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Midlertidig botilbud
  om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV NAV Askøy Midlertidig botilbud Midlertidig botilbud Opprettet 25 11 14 Sist endret 02 12 14 Tema NAV Askøy Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner for eksempel ved brann utkastelse familie eller samlivsbrudd Midlertidig botilbud er et tilbud som ikke er ment å vare over tid men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/midlertidig-botilbud (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Økonomirådstelefonen i NAV
  og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Omsorg botilbud og NAV NAV Askøy Økonomirådstelefonen i NAV Økonomirådstelefonen i NAV Opprettet 25 11 14 Sist endret 02 12 14 Tema NAV Askøy Ring 800GJELD økonomirådstelefonen i NAV Her får du enkle råd og hjelp til sjølvhjelp Det er viktig å ta tak i økonomiske problem så raskt som mogleg før dei blir for store Økonomirådstelefonen kan hjelpe deg å finne ei løysing Rådgjevarane driv ikkje saksbehandling men gjev deg enkle råd om kva du sjølv kan gjera for å løyse situasjonen Dersom du har økonomiske problem av meir kompleks art og treng meir hjelp losar rådgjevarane deg til rett instans Det er gratis å ringje oss frå fasttelefon Ringer du frå mobiltelefon kan vi ringje deg tilbake dersom du ynskjer det Du treng ikkje seia kven du er for å få snakke med oss Du kan også sende oss e post Les mer på NAVs egne hjemmesider om økonomirådstelefonen Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/okonomiradstelefonen-i-nav (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Skoler i Askøy
  Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Skole Skoler i Askøy Skoler i Askøy Opprettet 02 12 14 Sist endret 30 12 14 Tema Skole Det er vel 4000 elever i Askøyskolene fordelt på 17 skoler hvorav 3 ungdomsskoler 1 kombinert skole og 13 barneskoler Det er opprettet en voksenopplæringsenhet på Florvåg Fauskanger barne og ungdomsskule og Træet skule har nynorsk som opplæringsmål Her er lenker til skolenes hjemmesider widgetkit id 34 Mange skoler har også facebooksider Søk på navnet til

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/skoler-i-askoy (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Rus og psykiatri- helhetlig oppfølging
  omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Tiltak i barnehage og skole Rus og psykiatri helhetlig oppfølging Rus og psykiatri helhetlig oppfølging Opprettet 02 12 14 Sist endret 03 12 14 Tema Tiltak i barnehage og skole Modellkommuneforsøket er en satsing på helhetlig og systematisk oppfølging av barn med foreldre som har problemer knyttet til rus og eller psykiatri fra svangerskap til skolealder De minste barn i risikofamilier Askøy kommune har utviklet en modell for helhetlig og systematisk oppfølging av barn 0 6 år som har foreldre med problemer knyttet til rusmisbruk eller psykiske vansker Kommunen skal ha kompetanse og kunnskap til å identifisere utsatte barn og familier og til å iverksette tiltak i en tidlig innsats Modellen inneholder oversikt over rutiner oppgaver tiltak og samhandlingsprinsipper Den samlede modellen finner du her Spørsmål om arbeidet rundt helhetlig modell kan rettes til Inger Jørgensen på mobil 941 64 145 eller på e post inger jorgensen askoy kommune no Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/modellkommune-helhetlig-modell (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Rus og kriminalitet- forebyggende tiltak SLT
  Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Tiltak i barnehage og skole Rus og kriminalitet forebyggende tiltak SLT Rus og kriminalitet forebyggende tiltak SLT Opprettet 02 12 14 Sist endret 03 12 14 Tema Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole SLT skal redusere kriminalitet blant ungdom gjennom å styrke samarbeidet mellom kommunen og politiet samordne tiltakene på de ulike forebyggingsarenaene og få mer effekt ut av allerede eksisterende tiltak gjennom at forskjellige etater og aktører støtter og utfyller hverandre i sitt arbeid SLT står for Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak og er en samhandlingsmodell for lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet SLT skal redusere kriminalitet blant ungdom gjennom å styrke samarbeidet mellom kommunen og politiet Hensikten er å samordne tiltakene på de ulike forebyggingsarenaene og få mer effekt ut av allerede eksisterende tiltak gjennom at forskjellige etater og aktører støtter og utfyller hverandre i sitt arbeid SLT modellen skal skape felles strategier for hvordan lokalsamfunnet samordner tiltak ressurser kunnskap og kompetanse mellom politiet kommunen næringsliv og frivillige organisasjoner Spørsmål om det rus og kriminalforebyggende arbeidet kan rettes til SLT koordinator Inger Jørgensen på mobil 941 64 145 på e post inger jorgensen askoy

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/slt-forebyggende-tiltak-mot-rus-og-kriminalitet (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Starte på skolen,innskriving 1.klasse,tidlig skolestart
  Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Skole Starte på skolen innskriving 1 klasse tidlig skolestart Starte på skolen innskriving 1 klasse tidlig skolestart Opprettet 05 12 14 Sist endret 11 02 15 Tema Skole En stor dag nærmer seg for 6 åringer og foreldre Skolestarten er en av de store milepælene i livet en dag mange husker resten av livet Til brosjyre om skolestart 2016 bokmål Til brosjyre om skolestart 2016 nynorsk Innskriving i 1 klasse Det brukes et skjema innskriving av elever som skal begynne i 1 klasse Opplysningene i dette skjemaet blir registrert i skolens elevregister Informasjon dere ikke ønsker å skrive i skjemaet kan gis direkte til skolen Skolen vil invitere til innskrivings og informasjonsmøte etter at fristen er utløpt Noen skoler gjør dette om våren Ta gjerne kontakt med skolen hvis dere har spørsmål Skjema Innskriving i 1 klasse Tidlig skolestart Barn som fyller 5 år i perioden 1 januar til 31 mars kan søke om tidlig skolestart Søknad sendes til skolen barnet hører til Rektor sender deretter henvisning til Pedagogisk psykologisk tjeneste for en vurdering Alternative navn

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/starte-pa-skolen (2016-02-10)
  Open archived version from archive •