archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bytte skole
  stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Skole Bytte skole Bytte skole Opprettet 05 12 14 Sist endret 10 02 15 Tema Skole Du kan søke om å bytte til en annen skole enn den barnet ditt tilhører Det må søkes spesielt om skoleplass ved en annen skole enn nærskolen Askøy kommune har praksis i å innvilge slike søknader så lenge det ikke medfører ekstra kostnader for kommunen Praksis er for eksempel at ekstra skyss ikke blir dekket Fagavdeling skole behandler søknadene etter dialog med de aktuelle

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/bytte-skole-2 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Kreftsykepleie
  tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Kreftsykepleie Kreftsykepleie Opprettet 17 12 14 Sist endret 18 12 14 Tema Helsetjenester Askøy kommune har et godt tilbud innen kreftsykepleie Tjenesten er et lavterskeltilbud Målsettingen for Askøy kommune er å møte utfordringer som følge av å bli rammet av en kreftsykdom på en helhetlig og offensiv måte Kommunen ønsker å kunne tilby et godt tjenestetilbud for kreftpasienter i hele sykdomsforløpet fra diagnosetidspunkt til lindrende palliativ behandling Beskrivelse Kontakt oss Lenker Dokumenter Planer Beskrivelse Askøy kommune har to kreftkoordinatorer Koordinatorenes funksjon vil være koordinering og tilrettelegging i hverdagen for kreftsyke og pårørende samordning av tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen å være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende å bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen å drive med komptetanseheving og veiledning til annet personell Kreftforeningen delfinasierer 97 kreftkoordinatorstillinger i hele landet For Askøy kommune dekker dette 75 av den ene koordinatorstillingen i tre til fire år Kontakt oss Kontakttid alle hverdager kl 9 00 15 00 Navn Tone Steinfeld Stilling Kreftkoordinator E postadresse Tone Steinfeld askoy kommune no Telefon direkte 56 15 83 55 Mobil 905 38 786 Annen informasjon Kreftsykepleier Navn Monica Moe Stilling Kreftkoordinator E postadresse Monica Moe Askoy kommune no Telefon direkte 56 15 83 55 Mobil 905 38 786 Annen informasjon Palliativ sykepleier Lenker Kompetansesenteret for lindrande behandling Helseregion vest Nettverk av ressurssykepleiere i Helse Bergen føretaksområde Sentrale dokumenter Fagrapport Status utviklingstrekk og utfordringer på kreftområdet Helsedirektoratets innspill til nasjonal strategi på kreftområdet 2013 2017 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorg Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Sammen mot kreft Veileder Beslutningsprosesser ved

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/kreftsykepleie (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Skole - næringsliv
  Askøy næringslivsforening har inngått et fast samarbeid for å gi ungdom større innsikt i arbeids og næringslivsspørsmål Målsetting Målet er å gi elevene et bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes og utdanningsvalg og sikre rekruttering og kompetanse for næringslivet Partnerskapsavtaler Mange bedrifter på Askøy har inngått partnerskapsavtaler med skolene Samarbeidspartnerne innarbeider avtalen i sine planer og har en jevnlig dialog for å evaluere forbedre og videreutvikle samarbeidet Utdanningsvalg Faget Fagdag i bedrift Hospitering i vgs Jobb Utdanningsvalg Høsten 2008 fikk alle ungdomsskoleelever et helt nytt fag i skolen som heter Utdanningsvalg Dette faget skal gjennom teori egenstudier og praksis gjøre eleven i stand til å velge rett utdanning for en ønsket fremtidig jobb Faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap Les fagplanen for Utdanningsvalg på Utdanningsdirektoratets hjemmeside Utdanningsvalg Utdanningsdirektoratet Faget 20 av faget dreier seg om strukturen i videregående opplæring og om innholdet i de ulike utdanningsprogrammene Videre omfatter hovedområdet hvordan ulike utdannings og karriereveier kan føre fram til ulike yrker I hovedområdet inngår kunnskap om arbeidsmuligheter og framtidsutsikter herunder lokalt arbeids og næringsliv 20 av faget omfatter kartlegging av og refleksjon over egne interesser og forutsetninger knyttet til eget utdannings og yrkesvalg 60 av faget består av praktisk utprøving og fordeles slik Yrkesdager i bedrift Fagdag i bedrift Jobbskygging Hospitering i vgs Fagdag i bedrift Med Fagdag i bedrift menes at elevene får prøve ut et yrke i en bedrift i en skoledag Dagen skal innholde informasjon demonstrasjon og utprøving Målet er at alle elevene på Askøy skal få tilbud om å delta på minst en fagdag i løpet av ungdomsskolen Det blir arrangert en runde med fagdager om våren på 9 trinn og en om høsten for elever på 10 trinn Bedriftene bestemmer selv hvor mange elever de har mulighet til å gi tilbud og elevene velges ut etter skriftlig søknad Bedriftene mottar dermed motiverte elever og får anledning til å presentere yrket og bransjen sin direkte til potensielle rekrutteringskandidater Hospitering i vgs Elever på 9 trinn skal hospitere en dag på en videregående skole i nærområdet Denne hospiteringen er en del av faget Utdanningsvalg Hospiteringen i selvvalgte utdanningsprogram skal bidra til at elevene får godt kjennskap til utdanningsprogrammer og yrker slik at de er bedre rustet til å velge den videregående opplæring som passer for dem Jobb TRIGGER AS Trigger er et aksjeselskap som tilbyr et bredt spekter av varer og tjenester innen ulike driftsområder Arbeidstilbud Trigger gir mennesker en mulighet til å komme tilbake i jobb hvis de har vært ute av arbeidslivet en periode Dersom man vil benytte seg av et av Triggers arbeidstilbud må man ta kontakt med saksbehandler på det lokale NAV kontoret

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/skole-naeringsliv (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Skolens planer, lovverk og reglementer
  ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Skole Skolens planer lovverk og reglementer Skolens planer lovverk og reglementer Opprettet 31 12 14 Sist endret 17 11 15 Tema Skole Oversikt over skolens planverk Skolebruksplan strategier handlingsplaner kvalitetsmelding lovverk for grunnskolen og bruk av læringsplattform Lenke til side med planer i fagavdeling skole Lenke til side med kvalitetsmeldinger for skolen Forskrift om ordens og oppførselsreglement Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa Aktuelt lovverk for Askøyskolene Informasjon om læringsplattformen It s learning Lenk til skolenes IKT

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/skolens-planer (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Betalingsordninger i barnehage
  til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Barnehage Betalingsordninger i barnehage Betalingsordninger i barnehage Opprettet 02 01 15 Sist endret 08 07 15 Tema Barnehage Barnehageprisene er regulert av forskrift om foreldrebetaling i barnehager som fastsetter en maksimalgrense Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak Pris fra 1 januar 2016 er kr 2 655 pr mnd for hel plass i både kommunale og private barnehager Prisene er ikke MVA pliktig Informasjon om prisendring hos U dir Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter Kostpenger kan komme i tillegg Pris for reduserte plasser kan variere i kommunale og private barnehager 4 i forskriften åpner for noen få unntaksregler for å gå utover maksimalgrensen men det kreves da et samtykke fra barnehagens foreldreråd som består av alle foreldre i barnehagen Reduksjon av foreldrebetaling ut fra inntekt En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen blir innført fra 1 mai 2015 Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 av inntekten sin for en barnehageplass De som er i målgruppen for å få redusert foreldrebetaling må sende en skriftlig søknad til Askøy kommune postboks 323 5323 Kleppestø Selvangivelsen e skal legges ved søknaden som dokumentasjon Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital og personinntekter Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person eller kapitalinntekt er søker pliktig å opplyse om det ved søknad Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen Mer informasjon om inntektsgradert foreldrebetaling Informasjon om gratis kjernetid i barnehagen Søskenmoderasjon Det gis søskenmoderasjon i både kommunale og private barnehager 30 moderasjon på barn nr 2 og 50 moderasjon på barn nr 3 og videre Dersom søsken har ulike tilbud blir søskenmoderasjon

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/betalingsordninger-i-barnehage (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Dagmamma
  samfunn Barn og familie Barnehage Forvaltningsavdelingen Helse og omsorg Individ og levekår Kultur og idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Barnehage og skole Barnehage Dagmamma Dagmamma Opprettet 02 01 15 Sist endret 12 05 15 Tema Barnehage Hvis du ønsker å være dagmamma for tre barn eller flere og tilbyr ukentlig oppholdstid på ti timer eller mer regelmessig må du ha godkjenning av kommunen Dagmamma godkjenning Hvis du ønsker å være dagmamma for tre barn eller flere og tilbyr ukentlig oppholdstid på ti timer eller mer regelmessig må du ha godkjenning av kommunen Mer om Ansvarlig enhet Mer om Virksomheten skal ta hensyn til barns helse og trivsel Det stilles blant annet krav til lokalenes utfroming og innretning muligheter for aktivitet og hvile rengjøring og vedlikehold inneklima Kriterier Antall barn er tre eller flere inkludert eventuelle egne barn Ukentlig oppholdstid er ti timer eller mer Virksomheten er regelmessig Det tas betalt for tilsynet Ansvarlig enhet Miljørettet helsevern Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole Bolig og eiendom Helse Innvandring og integrering Kultur idrett og fritid Natur og miljø

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/dagmamma (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Arealoverføring
  enn hva som er mulig i form av grensejustering Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet Arealoverføring er søknadspliktig etter plan og bygningsloven Arealoverføring kan ikke omfatte punktfeste Areal som ligger som uteareal til en eierseksjon må eventuelt løses med reseksjonering før arealoverføring Hvem kan søke Søknad om arealoverføring og rekvirering av oppmålingsforretning kan søkes av hjemmelshaver fester advokater kommune fylkeskommune stat eller andre som har fullmakt I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato Søknad om arealoverføring skal inneholde 1 Søknad om deling rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknaden må underskrives av samtlige hjemmelshavere for de involverte eiendommene 2 Situasjonskart der det markeres hvilket areal som skal overføres 3 Gjenpart av nabovarsel 4 Grunngitt dispensasjonssøknad når formålet med arealoverføringen ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan kommunedelplanseller arealplan Naboliste kan bestilles via Infoland eller på Kundetorget Saksgang Når søknaden er registrert i kommunen foretar vi en enkel gjennomgang av saken Er det mangler i saken orienterer vi om dette Trenger søknaden behandling uttalelser fra andre offentlige instanser sørger kommunen for innhenting av disse Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven 12 Følgende vilkår må være oppfylt Formålet med arealoverføringen må være i samsvar med gjeldende arealplan ellers må det søkes om dispensasjon Vedtak etter plan og bygningsloven Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven Vedtaket sendes til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden Gebyr Arealoverføring er gebyrbelagt Det vil være ett gebyr for godkjenning etter plan og bygningsloven og ett gebyr for oppmålingsforretningen I tillegg kommer Tinglysingsgebyr og Dokumentavgift Videre saksgang med Oppmålingsforretning Når oppmålingsavdelingen mottar saken sender ut informasjon vedrørende krav til partene i denne type sak Disse kravene er Det må foreligge erklæring fra panthavere om pantefrafall og avklaringer i forhold til bruksretter Det må ryddes opp i eventuelle pengeheftelser slik at det ikke er prioritetskollisjon på arealene som skal føres sammen Partene må undertegne en erklæring om arealoverføring der blant annet kjøpesummen og verdien på arealet må være angitt Dette å leveres inn i 2 orginale eksemplarer Krever arealoverføringen tillatelse etter jordloven 12 konsesjon etter konsesjonsloven egenerklæring på konsesjonsfrihet eller det faller inn under bestemmelsene i forskrift om konsesjonsfrihet 3 skal dette vedlegges Rekvirent kan ikke reversere salget etter at Erklæring om arealoverføring er mottatt av kommunen Er det behov for store transaksjoner og oppretting av dokumenter som skal tinglyses anbefales det at partene lar seg bistå av en eiendomsmegler advokat eller lignende Når partene har ordnet med ovennevnte innkalles det til oppmålingsforretning Gjennomføring av oppmålingsforretning Rekvirentene og naboer rettighetshavere til eiendommen blir innkalt til oppmålingsforretningen pr brev minst to uker i forkant hvis ikke annet er avtalt jf forskrift 37 i matrikkellova Hvis noen skal møte i stedet for de som er innkalt må disse ha skriftlig fullmakt til dette Det avholdes oppmålingsforretning over eiendommen hvor partene bidrar til å påvise

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/arealoverforing (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Deling av eiendom
  eiendom fradelt opprettet som en egen eiendom ny matrikkelenhet og tildelt eget matrikkelnummer gnr bnr Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen eiendomsregister og eiendomskart Bestemmelser omkring deling av eiendom finnes i plan og bygningsloven og matrikkelloven For fradeling av et areal som skal tillegges en annen eiendom se arealoverføring For fradeling av eiendom over eller under bakken se anleggseiendom For fradeling av en eiendom som skal leies festes bort i mer enn 10 år se festetomt Hvem kan søke Søknad om deling og rekvirering av oppmålingsforretning kan søkes av hjemmelshaver fester advokater kommune fylkeskommune stat eller andre som har fullmakt I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato Søknad om deling skal inneholde 1 Skjema for deling rekvisisjon av oppmålingsforretning benyttes Skjemaet må underskrives av samtlige hjemmelshavere 2 Situasjonskart her skal det tydelig fremgå hvilket areal som søkes fradelt 3 Gjenpart av nabovarsel 4 Ved fradeling av byggetomt a Nødvendige erklæringer rettigheter til veg vann og kloakk b Søknad om avkjørsel til offentlig veg c Søknad om utslipp dersom en ikke kan tilkobles offentlig vann og avløp d Søknad om tilknytning dersom offentlige ledninger i området 5 Grunngitt dispensasjonssøknad når formålet med fradelingen ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan kommunedel plan arealplan Naboliste kan bestilles via Infoland eller på Kundetorget Saksgang Når søknaden er registrert i kommunen foretar vi en enkel gjennomgang av saken Er det mangler i saken orienterer vi om dette Trenger søknaden behandling uttalelser fra andre offentlige instanser sørger kommunen for innhenting av disse Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven 12 Følgende vilkår må være oppfylt Formålet med fradelingen må være i samsvar med gjeldende arealplan ellers må det søkes om dispensasjon Tomtens form og størrelse må være skikket til bebyggelse Dette gjelder både ny tomt og avgivertomten Ny byggetomt må være sikret lovlig atkomst og avkjørsel til offentlig vei Ny byggetomt må være sikret lovlig vannforsyning og bortledning av avløpsvann Vedtak etter plan og bygningsloven Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven Vedtaket sendes til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden Parter som har kommet med merknader i saken har klagerett på vedtaket I saker der det er innvilget dispensasjon vil fylkesmannen ha klagerett Gebyr Arbeidet med en fradelingsak er gebyrbelagt Det vil være ett gebyr for godkjenning etter plan og bygningsloven og ett gebyr for oppmålingsforretningen I tillegg kommer Tinglysingsgebyr Delingstillatelse blir videresendes saken til oppmålingsavdelingen Videre saksgang med Oppmålingsforretning Rekvirenten e naboer og eventuelle rettighetshavere til arealet som skal fradeles blir innkalt til oppmålingsforretningen pr brev minst to uker i forkant hvis ikke annet er avtalt jf forskrift 37 i matrikkellova Hvis noen skal møte i stedet for de som er innkalt må disse ha skriftlig fullmakt til dette Det avholdes oppmålingsforretning over eiendommen hvor partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med målebrev skyldelingsforretninger Ny grenser etter

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/deling-av-eiendom (2016-02-10)
  Open archived version from archive •