archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Grensejustering / makeskifte
  en grensejustering økes eller reduseres med inntil 5 prosent maksimalt 500 m2 Mer om Skjema Lover Gebyr Mer om Grensejustering makeskifte For å rette opp ulagelige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering Av hensyn til panterett er det kun mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene jf matrikkelloven 16 og matrikkelforskriften 34 Arealet for involverte eiendommer kan ved en grensejustering økes eller reduseres med inntil 5 prosent maksimalt 500 m2 Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp 1G Dersom ikke disse kriteriene er oppfylt må det i stedet søkes om arealoverføring fradeling etter plan og bygningsloven lenke til beskrivelse av arealoverføring I tillegg til å vurdere størrelsen på arealene må også reguleringsmessige forhold vurderes Dersom det ved justeringen oppstår forhold som strider mot disse eller andre krav i plan og bygningsloven kreves det dispensasjon Søknad om grensejustering må da behandles etter plan og bygningsloven Med makeskifte menes gjensidig overføring av areal mellom to eiendommer Arealene skal være noenlunde like i størrelse og verdi En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen Panterett faller bort i areal som avstås fra en eiendom ved grensejustering og panterett i eiendom som får tillagt areal utvides til også å omfatte dette Ved grensejustering trenger det ikke utferdiges skjøte Partene må underskrive egen avtale om grensejustering i forbindelse med oppmålingsforretningen Hvem kan rekvirere Grensejustering kan rekvireres av hjemmelshaver fester advokater kommune fylkeskommune stat eller andre som har fullmakt jf matrikkelloven 9 I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato Rekvisisjonen skal inneholde Søknaden sendes kommunen og skal i tillegg til rekvisisjonsskjema inneholde situasjonskart med inntegnet justering av grense og eventuelt

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/grensejustering (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Klarlegging og nymerking, grensepåvising
  Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Eiendom Klarlegging og nymerking grensepåvising Klarlegging og nymerking grensepåvising Opprettet 27 01 15 Sist endret 27 01 15 Tema Eiendom Påvisning nymerking av grense etter målebrev matrikkelbrev Dette gjelder grenser som er koordinatbestemt i tidligere kart og delingsforretning eller oppmålingsforretning Mer om Skjema Lover Gebyr Mer om Grensepåvisning Påvisning nymerking av grense etter målebrev matrikkelbrev Dette gjelder grenser som er koordinatbestemt i tidligere kart og delingsforretning eller oppmålingsforretning Hvem kan rekvirere Påvisning nymerking av eksisterende grenser kan rekvireres av hjemmelshaver fester advokater kommune fylkeskommune stat eller andre som har fullmakt jf matrikkeloven 17 I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato Rekvisisjonen skal inneholde På rekvisisjonsskjema kysses det av for Nymerking av eksisterende grensepunkt tidligere Kart der det tydelig fremgår hvilke punkt som skal nymerkes eller kopi av målebrev der punkt som skal nymerkes er markert Saksgang Etter at kommunen har mottatt rekvisisjonen blir varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning sendt til rekvirent og naboer til den aktuelle grensestrekningen Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt jf matrikkelforskriften 37 Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt må disse ha skriftlig fullmakt til dette Det vises til bestemmelsene i matrikkelforskriftens 36 klarlegging av eksisterende grense Under oppmålingsforretningen påviser landmåler de grensepunkter som i følge rekvisisjonene skal påvises nymerkes Nye grensemerker blir eventuelt satt ned

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/klarlegging-og-nymerking-grensepavising (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Klarlegging av eksisterende grense som ikke er koordinatbestemt
  på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Eiendom Klarlegging av eksisterende grense som ikke er koordinatbestemt Klarlegging av eksisterende grense som ikke er koordinatbestemt Opprettet 27 01 15 Sist endret 27 01 15 Tema Eiendom Når en har behov for å få målt og merket grenser for en eiendom eller grensestrekning som tidligere ikke er koordinatbestemt benyttes denne sakstypen Mer om Skjema Lover Gebyr Mer om Klarlegging av eksisterende grense som ikke er koordinatbestemt skylddelte eiendommer Når en har behov for å få målt og merket grenser for en eiendom eller grensestrekning som tidligere ikke er koordinatbestemt benyttes denne sakstypen Hvem kan rekvirere Klarlegging av eksisterende grenser kan rekvireres av hjemmelshaver fester advokater kommune fylkeskommune stat eller andre som har fullmakt jf matrikkeloven 17 I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato Rekvisisjonen skal inneholde På rekvisisjonsskjema kysses det av for Klarlegging av eksisterende grenser Det må legges ved et kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som kreves kartlagt samt kopi av grensebeskrivelse f eks skyldskifte Dersom ikke eiendommen er inntegnet i matrikkelkartet må søker selv tegne inn eiendommen på kartet som legges ved rekivsisjonen Saksgang Etter at kommunen har mottatt rekvisisjonen blir varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning sendt til rekvirent hjemmelshaver samt naboer til den aktuelle grensestrekningen Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt jf matrikkelforskriften 37 Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt må disse ha skriftlig fullmakt til dette Det avholdes oppmålingsforretning over eiendommen hvor partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med grensebeskrivelser skylddelingspapirer og merker i marka Eventuell grensemerker blir satt ned til erstatning

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/klarlegging-av-eksisterende-grense-som-ikke-er-koordinatbestemt (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Sammenslåing av eiendommer
  og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Eiendom Sammenslåing av eiendommer Sammenslåing av eiendommer Opprettet 27 01 15 Sist endret 27 01 15 Tema Eiendom Flere eiendommer som ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver kan kreves sammenslått til en eiendom jf matrikkellovens 18 og pbl 21 4 vilkår satt av kommunen Som hovedregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre Mer om Skjema Lover Gebyr Mer om Sammenslåing av eiendommer Flere eiendommer som ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver kan kreves sammenslått til en eiendom jf matrikkellovens 18 og pbl 21 4 vilkår satt av kommunen Som hovedregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere Ved sammenslåing utvides panterett til hele den sammenslåtte eiendom eller festerett Hvem kan rekvirere Sammenslåing kan kreves av den som har grunnbokshjemmel ved at hjemmelshaver ne undertegner på skjemaet Krav om sammenslåing Saksgang Kommunen kontrollerer at vilkårene for sammenslåing er til stede og kravet videresendes til tinglysing På samme måte kan flere festeretter sammenslås dersom de ligger på samme grunneiendom Sammenslåing av festerettigheter kan kreves av hjemmelshaver eller fester som sender kopi av kravet til andre hjemmelshavere som gis en frist på 2 uker til å uttale seg Alternativt kan både fester og hjemmelshaver undertegne krav om sammenslåing Sammenslåing av festerettigheter kan bare skje dersom festekontraktene for grunnstykkene er likelydende og festerettighetene ligger på samme eiendom For sammenslåing av eierseksjoner vises til informasjon om seksjonering og reseksjonering Matrikkelføring og tinglysing Er

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/sammenslaing-av-eiendommer (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Forhåndskonferanse
  og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Bygging Forhåndskonferanse Forhåndskonferanse Opprettet 27 01 15 Sist endret 08 06 15 Tema Bygging Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som byggherre tiltakshaver og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for tiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan og bygningsloven For tiltak som er søknad uten ansvarsrett kan du møte kommunen alene For søknadspliktige tiltak som krever ansvarsrett bør tiltakshaver og ansvarlig søker delta i konferansen Du bør ha med deg firmaet du har engasjert til å ta seg av hele søknadsprosessen ansvarlig søker Konferansen avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen Målgruppe og kriterier Kontakt Skjema Målgruppe og kriterier Målgruppe Alle som skal sette i gang tiltak etter plan og bygningsloven Kriterier vilkår Kommunen plikter å avholde forhåndskonferanse dersom du som byggherre tiltakshaver eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker ønsker det Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede kon feransen Dette er som regel basiskart tegninger av tiltaket og eventuell skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjoner Kontakt Har du generelle henvendelser eller spørsmål om byggesak kan du få hjelp av vår servicevert på Kundetorget i Kleppestø senter 2 etasje Serviceverten er å treffe mandager tirsdager og onsdager Mandag og onsdag mellom 10 00 og 14 00 Tirsdagene fra kl 10 00 13 00 Det er ikke nødvendig å forhåndsbestille avtale Du kan eventuelt kontakte byggesaksvakten på tlf 952 90 380 alle dager mellom kl 09 00 14 00 tirsdag

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/forhandskonferanse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Nødnummer / Vakttelefoner
  gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Vei og samferdsel Nødnummer Vakttelefoner Nødnummer Vakttelefoner Opprettet 28 01 15 Sist endret 24 02 15 Tema Helsetjenester Eiendom Vei og samferdsel Kundetorget sentralbordet tlf 56 15 80 00 betjenes mellom kl 08 00 15 30 Byggesaksvakten tlf 952 90 380 betjenes alle dager kl 09 00 14 00 tirsdager 09 00 13 00 FiksGataMi nettsted for rapportering av feil og problemer med tagging søppel hull i veien ødelagte gatelys Mørklagte veilys i BKK området feil på veilys meldes direkte til BKK Politiet direktenummer 02800 nødnummer 112 Askøy lensmannskontor dagtid 56 15 21 60 Askøy nett servicetelefon 02 357 dagtid 08567 døgnbemannet vaktsentral Nasjonale nødnummer Nummer Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Teksttelefon nødnummer 1412 Kommunens alarmtelefoner Nummer Askøy legevakt 116117 56 14 14 00 Barnevernsvakten i Askøy Mandag torsdag Kl 13 00 23 00 For akutte hendelser på dagtid Enten sentralbordet 56 15 80 00 eller mobil Barnevernvakten i helger og høytider Fjell fra fredag kl 15 30 til mandag kl 08 00 samt alle høytidsdager 409 19 480 902 38 545 55 09 71 40 974 00 734 Svikt i vannforsyning ras flom Dagtid 56 15 80 00 Svikt i vannforsyning ras flom Kveld Helg 55 31 15 00 Svikt i strømforsyning Dagtid 02357 Svikt i strømforsyning Kveld Helg 56 14 05 64 982 86 320 Vaktmestertjenester i kommunale bygg 970 51 817 Askøy Brann Redning 55 31 15 00 930 13 100 Andre alarm krise og informasjonstelefoner Alarmtelefon for barn og unge 116 111 SMS 477 46 111 epost alarm 116111 no Krisesenteret for kvinner 55 31 50 50 Hele døgnet Krise og rådgiving for menn 22 41 90 16 Redningsskøytene Rogaland

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/nodnummer-beredskap (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Ungdomskultursenteret Ungflimmer
  Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Kultur idrett og fritid Ungdomskultursenteret Ungflimmer Ungdomskultursenteret Ungflimmer Opprettet 03 02 15 Sist endret 03 02 15 Tema Kultur idrett og fritid Ungflimmer holder til i egne lokaler i Florvågveien 79 på Florvåg Askøy Ungflimmer er et aktivt kulturhus der ungdom mellom 13 og 25 år kan utfolde seg kreativt i trygge rammer Her møtes ungdom på tvers av kulturelle sosiale og fritidsinteresser Alternative navn fotostudio konsert kultur musikk scene teater ungdomskultur Tweet Tema

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/ungflimmer-ungdomskultursenter (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Den kulturelle skolesekken
  Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Kultur idrett og fritid Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken Opprettet 03 02 15 Sist endret 04 03 15 Tema Kultur idrett og fritid Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag Elevene og skole skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve og gjøre seg kjent med profesjonell kunst og kultur I Askøy kommune er det Fagavdeling kultur og idrett som er ansvarlig for det lokale tilbudet i Den kulturelle skolesekken Kontaktopplysning Nina Mathisen

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/den-kulturelle-skolesekke (2016-02-10)
  Open archived version from archive •