archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mandagsklubb
  tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Kultur idrett og fritid Mandagsklubb Mandagsklubb Opprettet 12 05 15 Sist endret 12 05 15 Tema Kultur idrett og fritid Fritidklubb for psykisk utviklingshemmede i ungdomskultursenteret Ungflimmer Fritidsklubb for utviklingshemmede Aktiviteten omfatter sosialt samvær og kulturaktiviteter Nedre aldersgrense er 13 år Fagavdeling for kultur og idrett er ansvarlig for Mandagsklubben Tid Mandager fra kl 17 30 til 21 00 Kontaktopplysning Helen Indrevær 56 15 81 58 eller 970 51 880 Epost helen indrever askoy kommune no

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/mandagsklubb (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Trygghetsterapeut
  idrett NAV Askøy Pedagogisk psykologisk tjeneste Samfunnsmedisin Skole Teknisk Rådmann ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Helse Helsetjenester Trygghetsterapeut Trygghetsterapeut Opprettet 20 05 15 Sist endret 20 05 15 Tema Helsetjenester Askøy har en trygghetsterapeut i 50 stilling Tjenesten er et helsefremmende og forebyggende tiltak Målgruppen er hjemmeboende eldre som ikke mottar noen form for kommunale tjenester Alle som er i målgruppen kan ta enten direkte kontakt eller benytte det elektroniske henvisningsskjemaet Trygghetsterapeuten gir også systematisk tilbud om hjemmebesøk På hjemmebesøket vil trygghetsterapeuten Orientere om de ulike kommunale pleie omsorgs og helsetjenester Ved behov hjelpe til med å fylle ut søknadspapirer om kommunal tjeneste Vurdere bolig med hensyn på fall og ulykkesforebyggende tiltak Vurdere behov for personlige hjelpemidler Vurdere egnethet på bolig ved sykdom og eller funksjonsnedsettelse Sjekke brannvarslere og bytte batteri ved behov Sjekke at det er brannslukningsutstyr i boligen og at bruker kan bruke disse Gi informasjon om tannhelse Vår trygghetsterapeut kan kontaktes direkte Navn Therese Thorsen Stilling Spesialergoterapeut voksne eldre E postadresse trygghetsterapeut askoy kommune no Telefon direkte 56 15 82 58 952 90 374 Annen informasjon Trygghetsterapeut Tweet Tema Barnevern Barnehage og skole

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/trygghetsterapeut (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Karttjenester
  AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Tjenester Bolig og eiendom Bygging Karttjenester Karttjenester Opprettet 03 06 15 Sist endret 03 06 15 Tema Bygging Kommunen har forskjellige typer kart som du selv kan få tilgang til på nettet eller du kan henvende deg til Kundetorget og få hjelp der Kartbestillinger selvbetjening Digitale grunnkart for prosjektering av tiltak produksjon av reguleringsplaner kan kjøpes her Data blir levert direkte fra kommunens originale kartbaser Kartdata leveres på sosi og eller dxf format Priser oppgis i nettbutikken Fakturering skjer via Infoland Planinnsyn Arealplaner og dokumenter Alle areal og reguleringsplaner med tilhørende dokumenter fra planarbeidet starter til planen er vedtatt Tjenesten er gratis Flyfoto og scannede arealplaner er omtrentlige men kan ha store avvik Askøy kommune er ikke ansvarlig for feil bruk av tjenestene Kommunekart Kommunekart kan også lastes ned som App for smarttelefoner og nettbrett Last ned gratis app fra Google Play eller App Store MERK For alle karttjenester gjelder følgende Flyfoto og scannede arealplaner er omtrentlige og kan ha store avvik En kan ikke legge flyfoto til grunn for plassering av eiendom i terrenget Vann og avløpsdata må ikke brukes for graving uten påvisning fra ledningseier

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/karttjenester (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen
  som har rett på reduksjon i foreldrebetalingen kan også ha rett til gratis kjernetid i barnehagen Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling deretter skal det trekkes fra verdien av de 20 gratistimene Les mer om gratis kjernetid Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene men endringene i forskriften omfatter både de kommunale og ikke kommunale barnehagene Som hovedregel gjelder søknaden for ett barnehageår om gangen De som er i målgruppen for å få redusert foreldrebetaling må benytte vårt elektroniske skjema eller sende en skriftlig søknad til Askøy kommune pb 323 5323 Kleppestø Du skal sendes ett skjema for hvert barn Les mer om ordningen Klikk på ledeteksten nedenfor Hvem kan søke om gratis kjernetid Hva regnes som en husholdning Når skal en søke om reduksjon i foreldrebetaling Hvilke inntekter skal regnes med Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden Hva hvis inntekten er endret fra foregående år Unnlatt melding eller mangelfull dokumentasjon Hvis søker ikke kan legge fram selvangivelse Hvordan beregnes foreldrebetalingen for en familie som har rett til redusert foreldrebetaling Eksempel 1 Redusert foreldrebetaling Hvis barnet går i barnehage i annen kommune enn der det er folkeregistrert Hvem kan søke om gratis kjernetid 4 og 5 åringer eller barn med utsatt skolestart fra husholdninger med samlet årsinntekt under kr 405 000 Dette gjelder barnehageåret som starter i august det året barnet fyller 4 eller 5 år Hva regnes som en husholdning Eneforsørgere ektepar registrerte partnere eller samboere Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen og har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene eller har felles barn Har barnet delt bosted skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er bosatt i folkeregisteret Når skal en søke om reduksjon i foreldrebetaling Vanligvis søkes det samtidig med søknad om barnehageplass enten det skjer ved hovedopptak eller utenom hovedopptak Siste tilgjengelige selvangivelse r skal sendes med søknaden som dokumentasjon Hvilke inntekter skal regnes med Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital og personinntekt Skattepliktige kapitalinntekter er blant annet renteinntekter aksjeutbytte gevinst ved salg av eiendom og løsøre Skattefrie overføringer slik som barnebidrag kontantstøtte og barnetrygd skal holdes utenfor Selvstendig næringsdrivende skal levere oppgave over pensjonsgivende inntekt Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden Siste års selvangivelse r For søknader som gjelder barnehageåret 2015 2016 leveres selvangivelsen for 2014 Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital og personinntektene Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen er søker pliktig til å opplyse om det Hva hvis inntekten er endret fra foregående år Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt eller søke underveis i året dersom det blir vesentlige og varige endringer i inntekten til husholdningen Med vesentlige og varige endringer menes stort inntektstap som følge av utdanning langtidsledighet endring i husholdningens sammensetning eller lignende Unnlatt melding eller mangelfull dokumentasjon Eventuelle endringer i lønn eller andre inntekter som kan påvirke beregningsgrunnlaget må snarest

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/inntektsgradert-foreldrebetaling-i-barnehagen (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Gratis kjernetid i barnehagen
  hovedregel gjelder søknaden for ett barnehageår om gangen De som kan få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 4 og 5 åringer i barnehage må benytte vårt elektroniske skjema eller sende en skriftlig søknad til Askøy kommune pb 323 5323 Kleppestø Det skal sendes ett skjema for hvert barn Les mer om ordningen Klikk på ledeteksten nedenfor Hvem kan søke om gratis kjernetid Hva regnes som en husholdning Når skal en søke om reduksjon i foreldrebetaling Hvilke inntekter skal regnes med Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden Hva hvis inntekten er endret fra foregående år Unnlatt melding eller mangelfull dokumentasjon Hvis søker ikke kan legge fram selvangivelse Hvordan beregnes foreldrebetalingen for en familie som har rett til redusert foreldrebetaling Hvordan beregnes foreldrebetalingen for en familie som har rett til gratis kjernetid Eksempel 1 Redusert foreldrebetaling Eksempel 2 Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid Hvis barnet går i barnehage i annen kommune enn der det er folkeregistrert Hvem kan søke om gratis kjernetid 4 og 5 åringer eller barn med utsatt skolestart fra husholdninger med samlet årsinntekt under kr 405 000 Dette gjelder barnehageåret som starter i august det året barnet fyller 4 eller 5 år Hva regnes som en husholdning Eneforsørgere ektepar registrerte partnere eller samboere Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen og har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene eller har felles barn Har barnet delt bosted skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er bosatt i folkeregisteret Når skal en søke om reduksjon i foreldrebetaling Vanligvis søkes det samtidig med søknad om barnehageplass enten det skjer ved hovedopptak eller utenom hovedopptak Siste tilgjengelige selvangivelse r skal sendes med søknaden som dokumentasjon Hvilke inntekter skal regnes med Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital og personinntekt Skattepliktige kapitalinntekter er blant annet renteinntekter aksjeutbytte gevinst ved salg av eiendom og løsøre Skattefrie overføringer slik som barnebidrag kontantstøtte og barnetrygd skal holdes utenfor Selvstendig næringsdrivende skal levere oppgave over pensjonsgivende inntekt Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden Siste års selvangivelse r For søknader som gjelder barnehageåret 2015 2016 leveres selvangivelsen for 2014 Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital og personinntektene Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen er søker pliktig til å opplyse om det Hva hvis inntekten er endret fra foregående år Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt eller søke underveis i året dersom det blir vesentlige og varige endringer i inntekten til husholdningen Med vesentlige og varige endringer menes stort inntektstap som følge av utdanning langtidsledighet endring i husholdningens sammensetning eller lignende Unnlatt melding eller mangelfull dokumentasjon Eventuelle endringer i lønn eller andre inntekter som kan påvirke beregningsgrunnlaget må snarest mulig meldes til kommunen Unnlatt melding kan føre til krav om etterbetaling Ved mangelfull dokumentasjon blir søknaden avslått Dersom inntektsdokumentasjon leveres for sent vil det ikke bli gitt tilbakevirkende kraft Hvis søker ikke kan legge fram selvangivelse Søker kan legge frem annen dokumentasjon for

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/item/gratis-kjernetid-i-barnehagen (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Barnehage
  Les mer Barnepark Opprettet 20 09 11 Sist endret 02 01 15 Tema Barnehage Emneord En barnepark er en virksomhet med en eller flere ansatte Det er ingen krav til pedagogisk kompetanse hos personalet i en barnepark Det er begrenset åpningstid i barneparker Barneparker kan drives av kommuner og eller private Les mer Betalingsordninger i barnehage Opprettet 02 01 15 Sist endret 08 07 15 Tema Barnehage Barnehageprisene er regulert av forskrift om foreldrebetaling i barnehager som fastsetter en maksimalgrense Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak Les mer Dagmamma Opprettet 02 01 15 Sist endret 12 05 15 Tema Barnehage Hvis du ønsker å være dagmamma for tre barn eller flere og tilbyr ukentlig oppholdstid på ti timer eller mer regelmessig må du ha godkjenning av kommunen Les mer Etablering av barnehage Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Barnehage Emneord Etablering av familiebarnehage og ordinær barnehage Det er kommunen som godkjenner barnehagar Barnepark er eget emneord Les mer Gratis kjernetid i barnehagen Opprettet 08 07 15 Sist endret 08 07 15 Tema Barnehage Fra 1 august 2015 har alle 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke Ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner Gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids eller heltidsplass Les mer Inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen Opprettet 11 06 15 Sist endret 08 07 15 Tema Barnehage Fra og med 1 mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 av inntekten sin for første barn i barnehagen Dermed kan husholdninger som i 2014 hadde en samlet skattbar inntekt som er lavere enn kr 473 000 søke om at barnehagesatsen beregnes ut fra deres økonomiske evne Matpenger til barnehagen kan komme i tillegg til foreldrebetalingen Les mer Pedagogisk støtte i barnehage Opprettet 17 11 14 Sist endret 10 02 15 Tema Barnehage Tiltak i barnehage og skole Barn med nedsatt funksjonsevne og barn i en vanskelig livssituasjon skal få et godt og tilrettelagt tilbud Barn under opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp etter Opplæringsloven 5 7 Les mer Barnehagene i Askøy Kommunale barnehager Lenker til barnehagenes nettsider Ask barnehage Erdal barnehage Florvåg barnehage Furuly barnehage Hanøy barnehage og avd Askø Kleppestø barnehage Ramsøy barnehage Træet barnehage Tveit barnehage Private barnehager Bakarvågen FUS barnehage Du og jeg Krokåsfeltet no Du og jeg Krokåsfeltet sør Du og jeg barnehage Juvik Espira Stongafjellet Fridahuset Steinrusten barneha Furehaugen barnehage Gnist Skogstunet Haugen barnehage Haugland gårdsbarnehage Askø Kleppe barnehage Lykketrollet FUS barnehage Myrane Kanvas barnehage Ravnanger barnehage Skogen barnehage Soltun barnehage Hetlevik AS Strusshamn barnehage Øvre Kleppe barnehage AS Nyttige lenker Barnehagene Nyttige lenker Barnehage Tenker du på å jobbe i en barnehage i Askøy finner du aktuell informasjon her href component weblinks task weblink go id 241 Jobbe hos oss Nasjonal ressursside for foreldre til barn i

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/barnehage-og-skole/barnehage (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Skole
  09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Skole Emneord Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig og barna starter på skolen når de er 6 år Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle Les mer Grunnskoleopplæring for voksne Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 02 15 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Grunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne kan handle om hele fag deler av fag eller grunnleggende ferdigheter Voksne med rett til grunnskoleopplæring har også rett til rådgivning for å kartlegge sitt opplæringsbehov og rett til en opplæring som er tilpasset deres kompetanse og behov for progresjon Les mer Helsesøster på skolene Skolehelsetjenesten Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 06 15 Tema Helsetjenester Skole Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold Les mer Hjemmeundervisning Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Skole Emneord Foreldre Foresatte underviser selv egne barn Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen og den kan også innkalle barnet ungdommen til prøver Hvis lovens krav til undervisning i hjemmet ikke oppfylles må kommunen kreve at barnet begynner på ordinær skole Les mer Karakterer Opprettet 20 09 11 Sist endret 30 12 14 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Vurdering av en elev eller av en prestasjon ved eksamen eller på skolen Til dette hører også karakterer Det er klagerett på alle karakterer som skal stå på vitnemålet Les mer Leirskole Opprettet 20 09 11 Sist endret 30 12 14 Tema Skole Emneord En leirskole tar imot skoleklasser elevgrupper for en kortere periode og den legger til rette for undervisning i leirskolens nærmiljø Kommunen har etter 2 15 i opplæringsloven ikke lov til å kreve noen former for egenbetaling egenandel i forbindelse med leirskoleopphold reise kost og losji Les mer Nasjonale prøver Opprettet 20 09 11 Sist endret 30 12 14 Tema Skole Emneord En årlig landsomfattande kartlegging av basiskunnskapene til grunnskoleelevene etter 4 og 7 årssteg i fagene lesing skriving matematikk og engelsk Prøvene er obligatoriske Les mer Norskopplæring Opprettet 20 09 11 Sist endret 09 02 15 Tema Skole Emneord Voksenopplæring Innvandring og integrering De fleste innvandrere mellom 16 og 55 år som kommer til Norge har rett og plikt til norskopplæring Etter 1 1 2012 er det obligatorisk med 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap på deltakernes morsmål eller et språk de forstår Les mer PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Opprettet 20 09 11 Sist endret 10 07 15 Tema Skole Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT er kommunen sakkyndige instans hjemlet i Opplæringsloven 5 Målgruppen for PPT er barn i alderen 0 16 år som ikke har ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet samt voksne som har behov for spesialundervisning Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste Les mer SFO Skolefritidsordning Opprettet 20

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/barnehage-og-skole/skole-grunnskole-kulturskole-sfo (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tiltak i barnehage og skole
  og fysisk helse og sosiale forhold Les mer Individuell plan Opprettet 20 09 11 Sist endret 17 08 15 Tema Avlastning og støtte Helsetjenester Omsorgstjenester Emneord Tiltak i barnehage og skole En individuell plan er en rettighet et verktøy og en arbeidsmetode og det innebærer samarbeid og samhandling mellom de ulike tilbyderne av helsetjenester omsorgstjenester og sosialtjenester Les mer Logopedi Opprettet 18 11 14 Sist endret 03 12 14 Tema Tiltak i barnehage og skole Logopedene arbeider med vansker knyttet til uttale stemme taleflytvansker stamming løpsk tale og afasi Fagavdeling Skole har ansatt logopeder som gir et tilbud til grunnskolen og i voksenopplæringen Les mer Mobbing Opprettet 20 09 11 Sist endret 03 12 14 Tema Psykisk helse Emneord Tiltak i barnehage og skole Mobbing er når en person gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger fra andre Det kan dreie seg om trakassering plaging utfrysing og lignende Les mer Pedagogisk støtte i barnehage Opprettet 17 11 14 Sist endret 10 02 15 Tema Barnehage Tiltak i barnehage og skole Barn med nedsatt funksjonsevne og barn i en vanskelig livssituasjon skal få et godt og tilrettelagt tilbud Barn under opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp etter Opplæringsloven 5 7 Les mer PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Opprettet 20 09 11 Sist endret 10 07 15 Tema Skole Psykisk helse Tiltak i barnehage og skole Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT er kommunen sakkyndige instans hjemlet i Opplæringsloven 5 Målgruppen for PPT er barn i alderen 0 16 år som ikke har ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet samt voksne som har behov for spesialundervisning Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste Les mer Rus og kriminalitet forebyggende tiltak SLT Opprettet 02 12 14 Sist endret 03 12 14

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/tema/barnehage-og-skole/tiltak-i-barnehage-og-skole (2016-02-10)
  Open archived version from archive •