archive-no.com » NO » K » KVERNEVIK-BATFORENING.NO

Total: 194

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Priser
  Kvernevik Båtforening Nyheter Album Kalender Kalender Liste Båthavna Oversikt Reglement Vakt Priser Gjester Om oss Historie Foreningsdrift Vedtekter Kontakt Kontakt Styreoversikt Innmelding Priser Kvernevik Båtforening Løsning StyreWeb

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/havna/priser/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Gjester
  Kvernevik Båtforening Nyheter Album Kalender Kalender Liste Båthavna Oversikt Reglement Vakt Priser Gjester Om oss Historie Foreningsdrift Vedtekter Kontakt Kontakt Styreoversikt Innmelding Gjester Kvernevik Båtforening Løsning StyreWeb

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/havna/gjester/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Historie
  Båtforening Nyheter Album Kalender Kalender Liste Båthavna Oversikt Reglement Vakt Priser Gjester Om oss Historie Foreningsdrift Vedtekter Kontakt Kontakt Styreoversikt Innmelding Historie Kvernevik Båtforening ble etablert i 1971 Kvernevik Båtforening

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/omoss/historie/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Foreningsdrift
  Priser Gjester Om oss Historie Foreningsdrift Vedtekter Kontakt Kontakt Styreoversikt Innmelding Foreningsdrift Foreningen har omlag 150 medlemmer og disponerer 88 båtplasser på flytebrygge samt omlag 15 jolleplasser langs land Flytebryggeanlegget ble bygget i 2007 og er finansiert gjennom innskudd fra

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/omoss/foreningsdrift/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vedtekter
  årsmøtet 4 8 Alle styremedlemmer plikter å kontrollere at alle tillitsvalgte utfører sine verv og skal om nødvendig bistå til dette Alle styremedlemmer skal ha tilsyn med at foreningens eiendeler oppbevares tilfredsstillende De skal også se til at det ikke begås hærverk eller skadeverk mot foreningens eiendeler hus slipp eller opplagsplass 4 9 Revisor skal føre kontroll med foreningens regnskaper Han kan uten varsel og til ubestemte tider be om å få mulighet til å gjennomgå kassererens regnskaper og ettertelle kontantbeholdningen og avgi rapport til styret 4 10 Ethvert medlem har plikt til å ivareta foreningens interesser og eiendeler og eventuelt bortvise uvedkommende fra hus slipp og opplagsplass 4 11 Alle medlemmer plikter å sette seg inn i og følge bestemmelsene i gjeldende vedtekter for Kvernevik Båtforening Medlemmene skal dessuten respektere og rette seg etter vedtak fattet av foreningens årsmøte og styre og følge de anvisninger og pålegg som gis av foreningens tillitsvalgte 4 12 Alle tillitsvalgte skal gjennom sine verv arbeide for medlemmene og foreningens interesser Ethvert medlem som påtar seg tillitsverv plikter å sette seg inn i instruksene for vervet og dets oppgaver og utføre disse på en samvittighetsfull måte 5 Pliktarbeid 5 1 Medlemmer av Kvernevik Båtforening pålegges å utføre arbeid uten direkte vederlag etter de regler som til enhver tid gjelder og som er vedtatt av Årsmøtet Dette gir foreningens styre fullmakt til å praktisere følgende bestemmelser 5 2 Ethvert medlem har plikt til å utføre forekommende arbeid på foreningens Anlegg Gebyr for ikke utført pliktarbeid settes til kr 500 5 3 Styret innkaller den nødvendige arbeidshjelp blant foreningens medlemmer og kan utpeke lagbaser for de aktuelle arbeider Arbeidsoppgaver som medlemmer pålegges skal ha felles interesse og falle sammen med foreningens formål slik dette er uttrykt i foreningens vedtekter 5 4 Medlemmers fagkunnskap skal på frivillig basis kunne utnyttes vederlagsfritt innenfor det gjennomsnittlige omfang av pålagt arbeid Styret skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne alle forhold ved eventuelle arbeid som medlemmer skal utføre mot betaling 5 5 Den som ikke respekterer disse reglene forsømmer sine plikter eller som ikke betaler pålagt gebyr mister sine rettigheter i Kvernevik Båtforening og kan ekskluderes av styret 6 Havnereglementet 6 1 Medlemmer som har båt liggende i havnen må til enhver tid rette seg etter de vedtekter og bestemmelser som gjelder for havnen og de anvisninger som blir gitt av havnesjefen Havnesjefens anvisning kan innankes for styret 6 2 Båter som bruker foreningens havn skal være registrert og nummer påsatt Videre skal båtene være ansvarsforsikret 6 3 fortøyninger og fortøyningsutstyr må være slik at det ikke oppstår skader på andre båter Det må sørges for at det er skikkelig avfendring mellom båtene og mellom båter og utliggere Det tillates ikke brukt av bildekk som avfendring Båter som ligger på flytebryggene skal ha rykkdemper av gummi på samtilge fortøyninger 6 4 Båteieren skal holde orden på og utenfor flytebryggene Det er forbudt å kaste enhver form for avfall spillolje eller liknende i havneområdet 6 5 Hvis styret finner at båteier ikke

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/omoss/vedtekter/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kontakt
  Kalender Liste Båthavna Oversikt Reglement Vakt Priser Gjester Om oss Historie Foreningsdrift Vedtekter Kontakt Kontakt Styreoversikt Innmelding Kontakt Navn Kvernevik Båtforening Addresse Postboks 901 4049 Hafrsfjord E postaddresse Send e

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/kontakt/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Styreoversikt
  Telefon 99205137 Send e post Roger Arntsen Nestleder Telefon 97780131 Send e post Tom Svennevig Sekretær Telefon 46402248 Send e post Terje Stensvåg Kasserer Telefon 91356793 Send e post Ole B Kvamme Havnesjef Telefon 97100306 Send e post Svein Gjesteland

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/styreoversikt/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Innmelding
  Kvernevik Båtforening Nyheter Album Kalender Kalender Liste Båthavna Oversikt Reglement Vakt Priser Gjester Om oss Historie Foreningsdrift Vedtekter Kontakt Kontakt Styreoversikt Innmelding Innmelding Kvernevik Båtforening Løsning StyreWeb

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/kontakt/innmelding (2016-02-10)
  Open archived version from archive •