archive-no.com » NO » K » KVERNEVIK-BATFORENING.NO

Total: 194

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyheter
  søndag 16 mars kl 13 28 Vedtekter tirsdag 22 januar kl 15 43 Ny vinsj i slipphuset tirsdag 04 desember kl 15 43 Forlengelse av C brygga Årsmøte kvernevik båtforening 10 Mars Kl 18 00 Publisert av Jan Øyvind Bing den 28 01 16 21 42 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av ordstyrer og referent 3 Årsberetning og godkjenning av denne 4 Regnskap og godkjenning av dette

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/informasjon/nyheter/vis/?ID=3220 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Nyheter
  i god stand Eventuelle mangler skal straks meldes til styret Slippformannen og slippmedhjelperen har rett til godtgjørelse for sitt arbeid etter de satser som fastsettes av årsmøtet 4 8 Alle styremedlemmer plikter å kontrollere at alle tillitsvalgte utfører sine verv og skal om nødvendig bistå til dette Alle styremedlemmer skal ha tilsyn med at foreningens eiendeler oppbevares tilfredsstillende De skal også se til at det ikke begås hærverk eller skadeverk mot foreningens eiendeler hus slipp eller opplagsplass 4 9 Revisor skal føre kontroll med foreningens regnskaper Han kan uten varsel og til ubestemte tider be om å få mulighet til å gjennomgå kassererens regnskaper og ettertelle kontantbeholdningen og avgi rapport til styret 4 10 Ethvert medlem har plikt til å ivareta foreningens interesser og eiendeler og eventuelt bortvise uvedkommende fra hus slipp og opplagsplass 4 11 Alle medlemmer plikter å sette seg inn i og følge bestemmelsene i gjeldende vedtekter for Kvernevik Båtforening Medlemmene skal dessuten respektere og rette seg etter vedtak fattet av foreningens årsmøte og styre og følge de anvisninger og pålegg som gis av foreningens tillitsvalgte 4 12 Alle tillitsvalgte skal gjennom sine verv arbeide for medlemmene og foreningens interesser Ethvert medlem som påtar seg tillitsverv plikter å sette seg inn i instruksene for vervet og dets oppgaver og utføre disse på en samvittighetsfull måte 5 Pliktarbeid 5 1 Medlemmer av Kvernevik Båtforening pålegges å utføre arbeid uten direkte vederlag etter de regler som til enhver tid gjelder og som er vedtatt av Årsmøtet Dette gir foreningens styre fullmakt til å praktisere følgende bestemmelser 5 2 Ethvert medlem har plikt til å utføre forekommende arbeid på foreningens Anlegg Gebyr for ikke utført pliktarbeid settes til kr 500 5 3 Styret innkaller den nødvendige arbeidshjelp blant foreningens medlemmer og kan utpeke lagbaser for de aktuelle arbeider Arbeidsoppgaver som medlemmer pålegges skal ha felles interesse og falle sammen med foreningens formål slik dette er uttrykt i foreningens vedtekter 5 4 Medlemmers fagkunnskap skal på frivillig basis kunne utnyttes vederlagsfritt innenfor det gjennomsnittlige omfang av pålagt arbeid Styret skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne alle forhold ved eventuelle arbeid som medlemmer skal utføre mot betaling 5 5 Den som ikke respekterer disse reglene forsømmer sine plikter eller som ikke betaler pålagt gebyr mister sine rettigheter i Kvernevik Båtforening og kan ekskluderes av styret 6 Havnereglementet 6 1 Medlemmer som har båt liggende i havnen må til enhver tid rette seg etter de vedtekter og bestemmelser som gjelder for havnen og de anvisninger som blir gitt av havnesjefen Havnesjefens anvisning kan innankes for styret 6 2 Båter som bruker foreningens havn skal være registrert og nummer påsatt Videre skal båtene være ansvarsforsikret 6 3 Fortøyninger og fortøyningsutstyr må være slik at det ikke oppstår skader på andre båter Det må sørges for at det er skikkelig avfendring mellom båtene og mellom båter og utliggere Det tillates ikke brukt av bildekk som avfendring Båter som ligger på flytebryggene skal ha rykkdemper av gummi på samtlige fortøyninger 6 4 Båteieren skal holde orden

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/informasjon/nyheter/vis/?ID=86 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Nyheter
  Den var allerede godt brukt da den ble installert Slippoperatøren hadde også dårlig oversikt under slippingen og vinsjen laget mye støy På årsmøtet i februar 2012 ble det derfor gitt klarsignal til å kjøpe ny vinsj Slippformann Svein Gjesteland betjener den gamle vinsjen Som man kan se her var det dårlig utsikt fra betjeningsplassen I tillegg var det mye støy Den gamle vinsjen like før den blir tatt ut og erstattet med en moderne vinsj 30 april Demonteringen har begynt Siste spor etter den gamle vinsjen sopes ut Ut med den Den gamle vinsjen vil bli brukt til armering i den nye bryggen langs land Midt i bildet er fundamentet for den gamle vinsjen Ny betong er lagt og det er klart til å ta i mot den nye Den nye vinsjen Den nye vinsjen kan enten betjenes med en boks koblet til vinsjen med ca 2 meter kabel eller med fjernkontroll vist til venstre Med fjernkontrollen kan vinsjen betjenes fra servicebryggen med full oversikt over hele slippingen av båtene Skinnene har en stigning på 7 grader Med 2 tonn trekkraft på vinsjen klarer den å trekke båter som veier opp til 15 tonn Vi antar da at slippvognen veier

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/informasjon/nyheter/vis/?ID=97 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Nyheter
  C brygga Forlengelse av C brygga Publisert av Sven Peder Klungtveit den 04 12 12 15 43 Årsmøtet 2010 vedtok å forlenge C brygga med et ekstra betong element på 12 meter Det ville gi 6 8 ekstra båtplasser avhengig av bredden og maksimal utnyttelse av plassen i havna Elementet ble kjøpt av samme leverandør som resten av bryggeanlegget og fraktet til Kvernvik på bil Her løftes brygga av bilen

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/informasjon/nyheter/vis/?ID=59 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Nyheter
  28 01 16 21 42 av Jan Øyvind Bing Møter Årsmøte kvernevik båtforening 10 Mars Kl 18 00 Ordinært Årsmøte for 2016 i kvernevik båtforening arrangeres i foreningens klubbhus torsdag 10 mars kl 18 00 Les mer 16 03 14 13 28 av Tom Svennevig Vedtekter KVERNEVIK BÅTFORENINGS VEDTEKTER Les mer 22 01 13 15 43 av Sven Peder Klungtveit Ny vinsj i slipphuset Slippen Ny vinsj og utvidet slippvogn

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/informasjon/nyheter/? (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Nyheter
  28 01 16 21 42 av Jan Øyvind Bing Møter Årsmøte kvernevik båtforening 10 Mars Kl 18 00 Ordinært Årsmøte for 2016 i kvernevik båtforening arrangeres i foreningens klubbhus torsdag 10 mars kl 18 00 Les mer 16 03 14 13 28 av Tom Svennevig Vedtekter KVERNEVIK BÅTFORENINGS VEDTEKTER Les mer 22 01 13 15 43 av Sven Peder Klungtveit Ny vinsj i slipphuset Slippen Ny vinsj og utvidet slippvogn

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/informasjon/nyheter/?kategori=none (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Nyheter
  Priser Gjester Om oss Historie Foreningsdrift Vedtekter Kontakt Kontakt Styreoversikt Innmelding Nyheter Kategorier Vis alle 4 Uten kategori 2 Media 1 Møter 1 04 12 12 15 43 av Sven Peder Klungtveit Media Forlengelse av C brygga C brygga ble

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/informasjon/nyheter/?kategori=media (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Nyheter
  Vedtekter Kontakt Kontakt Styreoversikt Innmelding Nyheter Kategorier Vis alle 4 Uten kategori 2 Media 1 Møter 1 28 01 16 21 42 av Jan Øyvind Bing Møter Årsmøte kvernevik båtforening 10 Mars Kl 18 00 Ordinært Årsmøte for 2016 i

  Original URL path: http://www.kvernevik-batforening.no/informasjon/nyheter/?kategori=m%C3%B8ter (2016-02-10)
  Open archived version from archive •