archive-no.com » NO » L » LHMS.NO

Total: 193

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  seg Det må presiseres at dette ikke er noen godkjenning av gården For de som avholder Åpen Gård på fellesdatoen 25 august må bestilling av gjennomgang skje innen 1 august Bestilling av HMS gjennomgang vernerunde rettes til distriktslederne i LHMS Nord Norge Halle Arnes tlf 975 80 053 halle arnes lhms no Trøndelag Møre og Romsdal Per Olav Rian tlf 992 98 451 per olav rian lhms no Sør Vestlandet Charlotte Joys tlf 411 24 222 Charlotte joys lhms no Østlandet Per Joleik Obrestad tlf 915 30 608 per obrestad lhms no Arrangører som avholder Åpen gård på andre datoer og er interreserte i gjennomgang av gården må ta kontakt med lederen i Landbrukets HMS tjeneste for sitt distrikt og høre hvor vidt det er mulig HMS kurs Når det gjelder praktisk HMS kurs for lokallag arrangementskomiteen så kan vi stille på kort varsel med lærer dersom noen ønsker kurs Henvendelsen må komme fra det enkelte lag komite Pris for kurset vil være lik det vi tilbyr øvrige kursdeltakere Kurset koster kr 1 850 for medlemmer og kr 2 950 for ikke medlemmer Deltager nr 2 fra samme virksomhet betaler kr 1 250 Dersom noen ønsker å melde seg inn

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/hms-tilbud-for-apen-gard-arrangrer (2016-01-03)
  Open archived version from archive


 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  av eksplosjonsfarlige områder i tillegg til store forekomster av brannfarlige materialer Konsekvensene ved en brann på gården er store både materielt og emosjonelt Det er derfor spesielt viktig at det er riktig elektrisk utstyr som installeres og at installatøren er bevisst på bestemmelsene hvor man må ta hensyn til omgivelsene ved installasjon av utstyr og materiell NEK 400 inneholder skjerpende og presiserende bestemmelser for installasjoner i landbruks og hagebruksområder Driftsbygninger for svineproduksjon er et godt eksempel på et av de mest krevende driftsmiljøer man har i landbruket Dette må prosjekterende og utførende ta hensyn til i sitt arbeid I motsatt fall vil anlegget ha kort levetid og kan gi brannfare Installatørens ansvar Regelverket slår tydelig fast krav til fagmessig prosjektering og utførelse av elektriske anlegg En installatør som ikke har installert et anlegg som er egnet for den forutsatte bruk vil raskt kunne lastes for følger av dette Det er en situasjon ingen er tjent med og som man bør gjøre alt for å unngå Du som bonde er ansvarlig for å utføre periodiske kontroller av anlegget Les hele artikkelen fra standard no her Arkiv 2015 januar februar juli august 2014 januar februar mai juli september oktober 2013 januar februar

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/elektrisk-utstyr-i-landbruket (2016-01-03)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  gjenstander drukning og kvelningsfare sykdom forårsaket av smitte fra dyr brann og farlige stoffer Husk at barn kan bli alvorlig skadet eller drept av hendelser som kanskje ikke ville føre til alvorlig skade på voksne Det er lett å bli blind for de farer du ser hver dag Står det f eks en løs jernport som skal repareres lent opp mot en vegg Har du rundballer stablet i høyden som kan falle ned Når du skal vurdere hva som kan være en fare på din gård kan det være lurt å be HMS rådgiver bedriftshelsetjenesten en nabo eller avløser om å være med på en vurdering av risikoene Det er utrolig hva friske øyne kan se Det kan være lurt å starte med å se på bygninger og maskiner for deretter å vurdere ulike arbeidsoperasjoner Hektiske arbeidsperioder dom silolegging kornhøsting o l faller ofte sammen med skoleferier Det er aldri trygt å ha barn usikret i førerhuset Husk at barn har begrenset bevissthet om risiko og at de er mer utsatt for belastninger da de er både fysiske og mentalt umoden Sørg for et trygt inngjerdet lekeområde som har nok aktiviteter til å holde barna opptatt Gården er arbeidsplass ikke

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/tenk-pa-barns-sikkerhet (2016-01-03)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  Uwaga er et nytt kurs utviklet for deg som har utenlandsk arbeidskraft Kursets varighet er 4 timer det omfatter Regelverk angående arbeidstid ansettelser og oppsigelse Kulturforskjeller Kommunikasjonsmetoder Ideer og råd for bedre kommunikasjon Kurset er utviklet av Landbrukets HMS tjeneste og MTT Agrifood Research Finland Utviklingen av kurset er finansiert av KIL midler og midler fra Finnish Work Environment Fund Det er gjennomført arbeidsmøter med bl a representanter fra grøntnæringen Gartnerhallen og BAMA Etter tilbakemeldinger fra disse arbeidsmøtene er det utarbeidet brosjyre med viktig informasjon til utenlandske arbeidstakere samt råd til arbeidsgivere om hva som kan fremme god kommunikasjon Informasjonen vil bli oversatt til flere språk Det gjennomføres nå to pilotkurs gjennomføres i Frosta og Lier Norsk Gartnerforbund ønsker å stå som arrangør for ytterligere kurs i løpet av april Ta kontakt med Anne Marie Heiberg fagsjef HMS for mer informasjon på e post anne marie heiberg lhms no mob 909 63 813 Arkiv 2015 januar februar juli august 2014 januar februar mai juli september oktober 2013 januar februar mars april juni juli september oktober november desember 2012 august september oktober november desember Norsk Landbruksrådgiving HMS Osloveien 1 1430 Ås Tlf 90 20 33 17 nlr nlr no En del

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/har-du-utenlandsk-arbeidskraft (2016-01-03)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  landbruket andre og tredje samling nyutviklet 5 studiepoeng Samlingene er lagt til Universitet i Nordland Bodø Elektronisk søknad til Universitetet i Nordland Søk opptak Søknadsfrist 1 september 2015 Kursavgift for hele studiet kr 8000 Semesteravgift Universitetet i Nordland totalt ca kr 1500 Informasjon om datoer for samlingene overnattingsmuligheter og annen praktisk informasjon kommer Nyttig og framtidsrettet kompetanse Landbruksnæringa består både av tradisjonelt landbruk med små og store enheter samt salg av tjenester produkter og aktiviteter av mange ulike slag Dette skaper mange utfordringer både for gården som arbeidsplass og for familien som bor på gården I tillegg er næringa i rask utvikling gårdene blir større og mange tilbyr tjenester og aktiviteter som medfører at flere ansatte blir involvert i driften HMS kompetanse er viktig i alle næringer for å gjennomføre systematiske forebyggende tiltak og skape en positiv utvikling Vi ønsker at arbeidsmiljø kurset skal bidra til økt forståelse for HMS som gjenspeiler seg i forebyggende og helsefremmende arbeid i bedriften God HMS styring bidrar til reduksjon av ulykker og nestenulykker lavere sykefravær mindre turnover effektive og motiverte medarbeidere hester og stor aktivitet Foto Ingvild Sekse Norges Bondelag har gitt følgende uttalelse Det er bred enighet om at det er behov for økt innsats for å redusere omfanget av skader branner ulykker og yrkeslidelser i landbruket Tiltak som kan bidra til økt kompetanse om helse miljø og sikkerhet arbeidsmiljø og risiko i næringa er i denne sammenheng viktig Utviklingen av HMS studiet ved Universitetet i Nordland Bodø er kommet i stand med hjelp av KIL midler fra Matmerk Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms I utviklingen av studietilbudet legger vi vekt på og bygger videre på Det er ønskelig at studentene har gode kunnskaper om Kvalitetssystemet i landbruket KSL og har gjennomført kurset Praktisk HMS arbeid nettbasert og samlingsbasert

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/nytt-universitetsstudium-om-hms-i-landbruket (2016-01-03)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  du ønsker å starte opp din egen Inn på tunet bedrift eller allerede er i gang kan veien til godkjenning virke vanskelig Norsk Landbruksrådgiving HMS tilbyr kurs som gjør prosessen lettere Samtidig får du hjelp til å jobbe med akkurat din idé og det tilbudet du ønsker å gi på gården din Les mer Arkiv 2015 januar februar juli august 2014 januar februar mai juli september oktober 2013 januar februar

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/nytt-kurstilbud-for-inn-pa-tunet-garder (2016-01-03)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  kan forebygges og håndteres Det holdes kveldsmøte på Sjøholt tirsdag 17 februar og dagmøte på Skarstua ved Molde og kveldsmøte i Surnadal onsdag 18 februar Mye står og faller på bonden Ansvaret er stort og ofte er marginene små I tillegg er det mange krav fra ulike hold Hva gjør bonden når det presser på som verst Hvordan håndterer bonden stresset Og hvordan kan vi avlaste når bonden blir satt ut av drift Sjøholt Systra Kafe tirsdag 17 februar kl 20 00 Molde Fræna Skarstua onsdag 18 februar kl 11 00 Surnadal Thon Hotel Vårsøk onsdag 18 februar kl 20 00 Program Jeg så veggen men møtte han ikke v Odd Christian Stenerud melkeprodusent på Godøya Mentalt treningsprogram form bønder v Arild Hoksnes motivator og kåsør Hvordan takle med og motvind v Eva Sande Midtnorsk HMS senter i Surnadal Påmelding Møtene er gratis og åpent for alle interesserte Men av hensyn til matservering påmelding innen fredag 13 februar 2015 til Arnar Lycke arnar lycke bondelaget no telefon 414 18 871 Se også www bondelaget no moreogromsdal Arkiv 2015 januar februar juli august 2014 januar februar mai juli september oktober 2013 januar februar mars april juni juli september oktober november desember

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/mteserie-om-sunt-bondevett-ot-mental-trening (2016-01-03)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  Nygård Nils Andre Reinfjord og Iver Reinfjord Foto Bård Pedersen Brønnøysund Avis Mats Holand 8 fra Sømna på Helgeland var en av tre vinnere i Norsk Landbruksrådgivings kunnskapstest under landbruksmessa Agrisjå i Stjørdal i august Nå har han fått premien sin tre timer skreddersydd HMS rådgiving Etter samtaler med den unge vinneren laget HMS rådgiver Tom Okan et skreddersydd HMS opplegg for barn på gård på Felleskjøpet i Brønnøysund lørdag

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/skreddersydd-premie-til-verdig-vinner (2016-01-03)
  Open archived version from archive