archive-no.com » NO » L » LHMS.NO

Total: 193

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  som hovedsatsning for hele næringa gjennom Felles plan for HMS arbeidet i norsk landbruk Over 10 000 bønder har deltatt på kurset Kurset er skreddersydd i forhold til kravet i Arbeidsmiljølovens 3 5 hvor ansvarlig leder for enhver virksomhet pålegges å ta dokumentert HMS opplæring NLR HMS er et landsomfattende tilbud Landet er delt i fire distrikter med hver sin distriktsleder Hvert distrikt er delt i flere regioner det området som en bedriftshelsetjeneste tilbyr tjenester i NLR HMS har egne HMS rådgivere landbruk som har arbeidssted i den samarbeidende bedriftshelsetjeneste i deres region HMS rådgiver landbruk er en aktiv del av bedriftshelsetjenesten Hele fagteamet deltar i det forebyggende arbeidet i landbruket og god kommunikasjon mellom helse og landbruksfag er en forutsetning I tillegg stilles det til disposisjon kompetanse på blant annet arbeidsmedisin Arbeidsmed avd St Olavs Hospital Trondheim ergonomi yrkeshygiene krisehåndtering psykososialt arbeidsmiljø Dette gir et tverrfaglig helhetlig og behovstilpasset tilbud NLR HMS tilbyr tjenester til landbruket gjennom medlemskap salg av enkelttjenester som eks HMS besøk hjelp til hjelpemiddelsaker en omfattende kursvirksomhet krisebistand ved behov for alle i landbruket uavhengig av medlemskap faglig bidrag på en lang rekke arenaer som eks Landbrukets Brannvernkomite faglige utredninger forelesninger og foredrag sikkerhetsdager fagbøker for skoleverket spesielt målrettede kurs Hvem kan bli medlem gårdsbruk samdrifter og andre foretak tilknyttet primærlandbruket som produserer landbruksprodukter tjenester annen virksomhet tilknytta gårdsbruk andre foretak etter spesiell avtale mellom partene Tilbud til avløserlag og andre relevante landbruksrelaterte bedrifter Her skreddersys tilbudet slik at bedriften får den bistand de har behov for Hjelp til å bygge opp og vedlikeholde Internkontrollsystem bransjetilpasset rådgivning gjennom bedriftshelsepersonell og HMS rådgiver landbruk NLR HMS og Kvalitetsystem i landbruket KSL Helse miljø og sikkerhet HMS er en del av Kvalitetssystemer i landbruket KSL Det er under KSL s koordineringsgruppe opprettet faggrupper for HMS planteproduksjon og

  Original URL path: http://www.lhms.no/omoss/historie (2016-01-03)
  Open archived version from archive


 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  betydning for utviklingen av arbeidet med helse miljø og sikkerhet i næringa Landbrukets arbeidsmiljøpris kan deles ut hvert år Styret vurderer hvert år om prisen skal deles ut og gjør eventuelt vedtak om hvem som skal få prisen i hvilken sammenheng Administrasjonen legger fram innstilling Landbrukets arbeidsmiljøpris finansieres av midler på egen konto som forvaltes av Norsk Landbruksrådgiving HMS Tidligere vinnere Karl Torstein Torp 2008 Tom Thowsen 2007 Ole Kyrre

  Original URL path: http://www.lhms.no/omoss/arbeidsmiljopris (2016-01-03)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  close collaboration remains essential for the success of the organisation It is a non profit organisation funded by the government member fees and revenue from courses and services Organisation The head office of NLR HMS is situated in Ås about 30 km south of Oslo We have contracts with local occupational health service providers which offer services to members in their local service areas These service providers have medical doctors nurses and physiotherapists knowledgeable of agricultural exposures health outcomes and prevention NLR HMS employs about 40 health safety and environment HSE advisors They work in collaboration with the local occupational health services providers With the network of occupational health service providers and HSE advisers NLR HMS is able to offer comprehensive health safety and environment services nationwide Services for members Regular preventive health examinations Regular individual HSE advising on the farm HSE advising in small groups Rehabilitation consultation after injury Member benefits including discounts on insurance first aid equipment and courses from NLR HMS Courses E learning course online and in person parts designed to meet Norwegian agricultural quality system requirements for HSE Courses on special topics including fire protection crisis management control of dust gas and noise exposures employer

  Original URL path: http://www.lhms.no/omoss/englishsummary (2016-01-03)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  IPT Deltagere på kurset vil gjennom teoretisk og praktisk opplæring få kunnskap til å utarbeide og benytte et eget kvalitetssystem som dokumentasjons og forbedringsverktøy Et godt kvalitetssystem gir økt kvalitet på egenrevisjon avdekker avvik og lager risikovurdering og tiltaksplan i tråd med gitte krav fra KSL til IPT tilbydere Fokus på egen rolle skaper en økt bevissthet rundt eget tilbud Hovedtema for IPT kurset Motivasjon for eget arbeid med IPT KSL Etikk og moral Finne frem i krav og lovverk Kartlegging risikovurdering tiltaksplan Egenrevisjon gode rutiner Omfang 2 kursdager til sammen 12 timer Mellom kursdagene er det satt av minimum en uke til egenstudium hvor deltagerne løser en oppgave knyttet til fordypning av eget tilbud ut fra spesifikasjoner i KSL IPT kurset er egnet for IPT tilbydere rettledere og revisorer fra landbruket kjøpere av IPT tjenester og studenter på høyskolenivå Praktisk HMS kurs eller tilsvarende grunnkunnskaper om HMS systematikk er et opptakskrav Kontakt den lokale kursholder om du er usikker på tilstrekkelig grunnkunnskaper Kurset koster kr 3 100 for medlemmer og 4 000 for ikke medlemmer Kurskalender for Inn på tunet Inn på tunet 8 1 Bergen Hordaland Inn på tunet 7 Førde Sogn og Fjordane Se alle Inn på

  Original URL path: http://www.lhms.no/kurs/detalj/inn-pa-tunet (2016-01-03)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  for Uwaga kurset Regelverk angående arbeidstid ansettelser og oppsigelse Kulturforskjeller Kommunikasjonsmetoder Ideer og råd for bedre kommunikasjon Omfang 4 timer Uwaga kurset er egnet for Deg som har eller vurderer å ansette utenlandsk arbeidskraft Kurset koster kr 1 500 for medlemmer og 1 500 for ikke medlemmer Kurskalender for Uwaga Se alle Uwaga kursene Kurstyper Uwaga Inn på tunet Bonde i stress og krise Gassalarm Støyparty Tillit i markedet kvalitet

  Original URL path: http://www.lhms.no/kurs/detalj/uwaga (2016-01-03)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  sliter ikke bare på kroppen men også på toppen Kort om kurset 6 timers kurs med lærer som skal gi trygghet og kunnskap til å møte medmennesker i stress og krise Dette er et kurs for de som har arbeid eller roller i landbruket hvor de treffer og samarbeider med bønder Rådgivere ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner Kurset vektlegger drøfting og erfaringsutveksling mellom deltakerne Helsepersonell fra LHMS sin samarbeidende bedriftshelsetjeneste er med å underviser De utfører helsekontroller og god kjennskap til bøndene Mål Vite om mulige tegn til stress og krisereaksjoner Tryggere kunne møte bønder i vanskeligheter og krise Lettere kunne henvise til hensiktsmessig hjelp og bistand Tema som behandles Begrepene stress og krise Hva kan utløse stress og krise Faresignaler Fysiske og psykiske symptomer Ettervirkninger etter stress og krise Hva gjør du Praktisk hjelp Hjelpeinstanser Våre roller og muligheter for å være til hjelp Prosedyrer i og mellom landbrukets organisasjoner Kurset koster kr 2 900 Kurskalender for Bonde i stress og krise Se alle Bonde i stress og krise kursene Kurstyper Uwaga Inn på tunet Bonde i stress og krise Gassalarm Støyparty Tillit i markedet kvalitet hele veien Form din egen arbeidsplass få overskudd Ingen røyk ingen ild

  Original URL path: http://www.lhms.no/kurs/detalj/bonde-i-stress-og-krise-bisk (2016-01-03)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  for å bidra til færre gassulykker i landbruket Gjennom kurset skal deltagere kjenne til risikoen for gassforgiftning ved røring og tømming av blautgjødsel arbeid i silo og ammoniakkbehandling av fôr Det gir kunnskap til å kunne etablere faste rutiner som forebygger ulykker gjennom forebyggende tiltak og riktig utførelse av arbeidet Deltagere vil være i stand til å inkludere risikoen for gassulykker i virksomhetens beredskapsplan og det generelle helhetlige HMS arbeidet Gassalarm kurset fokuserer også på å kunne utføre riktige akuttiltak ved mistanke om forgiftning herunder hvordan håndtere en situasjon med bevisstløs person Hovedtema for Gassalarm kurset Hvordan oppstår gassfare og når er den størst Langtidseffekt helserisiko ved lavdoseeksponering Akutteffekt helserisiko ved høydoseeksponering Følgende gasser behandles Hydrogensulfid H 2 S karbondioksid CO 2 ammoniakk NH 4 metan CH 4 nitrøse gasser NO x mangel av oksygen O 2 Omfang 4 timer Gassalarm kurset er egnet for Bønder og andre som jobber med praktisk landbruk Kurset koster kr 1000 for medlemmer og 1 300 for ikke medlemmer Kurskalender for Gassalarm Se alle Gassalarm kursene Kurstyper Uwaga Inn på tunet Bonde i stress og krise Gassalarm Støyparty Tillit i markedet kvalitet hele veien Form din egen arbeidsplass få overskudd Ingen røyk ingen ild

  Original URL path: http://www.lhms.no/kurs/detalj/gassalarm1 (2016-01-03)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  halvt minutt uten beskyttelse kan skade hørselen din for alltid Det er ikke bare ørene som påvirkes av støy det skaper en stressreaksjon i flere av kroppens funksjoner Støyparty gir kunnskap om hvilke helseskader som kan oppstå ved eksponering for støy og opplæring i støydempende tiltak og verneutstyr Deltagerne får opplæring i å risikovurdere støykilder og sette dette inn i det helhetlige og systematiske HMS arbeidet på gården Støyparty skal gi motivasjon til iverksette hensiktsmessige tiltak i eget arbeidsmiljø for bedre å kunne ivareta egen helse Hovedtema for Støyparty kurset Redusert hørsel som helseproblem Andre helseeffekter Støy som fysisk fenomen Støykilder og støynivåer i landbruket Ørets oppbygning og funksjon Ørets toleranseterskel og døgndose Støydempende tiltak Hørselvern typer og vedlikehold Systematisk HMS arbeid Omfang 4 timer Støyparty kurset er egnet for Bønder og andre som jobber med praktisk landbruk Kurset koster kr 1000 for medlemmer og 1300 for ikke medlemmer Kurskalender for Støyparty Se alle Støyparty kursene Kurstyper Uwaga Inn på tunet Bonde i stress og krise Gassalarm Støyparty Tillit i markedet kvalitet hele veien Form din egen arbeidsplass få overskudd Ingen røyk ingen ild Praktisk HMS arbeid Arrangementer fagmøter Norsk Landbruksrådgiving HMS Osloveien 1 1430 Ås Tlf 90 20 33

  Original URL path: http://www.lhms.no/kurs/detalj/styparty (2016-01-03)
  Open archived version from archive