archive-no.com » NO » L » LHMS.NO

Total: 139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  Praktisk HMS arbeid kurs Jens Helge Holter Hovind Fetsund John Einar Berdahl Åsfjord Einar Hollgeir Nese Orre Vinnerne av 1 års gratis medlemskap Kari Tangvold Oppdal Sigrid Bakka Sundalsøra Gerd Gjørvad Haga Lunner Gratulerer så masse Arkiv 2015 januar februar juli august 2014 januar februar mai juli september oktober 2013 januar februar mars april juni juli september oktober november desember 2012 august september oktober november desember Norsk Landbruksrådgiving HMS Osloveien

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/vinnerne-fra-agroteknikk-konkurransen (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  kjennskap til og forholde deg til Fra nyttår blir de fleste av disse samlet i seks forskrifter Bakgrunnen for denne endringen er at det skal bli lettere å jobbe systematisk med helse miljø og sikkerhet HMS Det er i hovedsak fire forskrifter som omhandler HMS 1 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 2 Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 3 Forskrift om utførelse av arbeid bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 4 Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer Eks støyende aktivitet Tilnærming til nytt regelverk er at man starter med forskrift om organisering ledelse osv der man finner krav om risikovurdering opplæring bruk av personlig verneutstyr m m Deretter må man følge opp krav til utforming av arbeidsplassen lokalene I forskrift om utførelse av arbeidet finer man hvilke krav som må oppfylles med arbeid med kjemiske biologiske fysiske og andre risikofaktorer I forskrift nr 4 om grenseverdier finnes grenseverdier for f eks støy vibrasjoner kjemiske stoffer m m Les mer på Arbeidsmiljøtilsynets hjemmeside her Arkiv 2015 januar februar juli august 2014 januar februar mai juli september oktober 2013 januar februar mars april juni juli september

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/nye-arbeidsmiljforskrifter (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  HMS arbeid Dette er et kjempe bra tiltak som gjør det enklere å delta på kurs spesielt for unge bønder i oppstartfasen Les mer om Ådal Landbrukslag her Det arrangeres 5 stk PHMS kurs i Buskerud høsten 2012 Rådgiver Ingrid B Terum er lærer for kursene meld deg på i dag Arkiv 2015 januar februar juli august 2014 januar februar mai juli september oktober 2013 januar februar mars april juni

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/adal-landbrukslag-lokallag-med-fokus-pa-hms (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  kampanjen Trygghet og helse i landbruket Arrangør var LHMS Bondelaget og NAF Elevene fikk demonstrasjoner av en rekke risikomoment innen landbruket brann og brannsikring sikkerhet i skogen trygg håndtering av traktor Atle Lerpold fra NAF Sunnfjord stilte med demonstrasjonsbilen Velte Petter Med Velte Petter fikk elevene oppleve hvordan en bilvelt føles på kroppen Bruk av bilbelte redder liv både i bil og traktor Arkiv 2015 januar februar juli august 2014

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/forskjellen-mellom-liv-og-dod (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  hjelp av fargeskalaer vil bildet kunne fortelle hvilken temperatur gjenstandene har Dette er som oftest ikke synlig for det blotte øyet El kontrollen som baseres på standarden klassifiserer de feil og mangler som finnes i tre kategorier De er som følger Klasse 1 Mindre avvik Avviket overvåkes Ny kontroll avtales Den maksimale utbedringsfristen er ved neste kontroll Klasse 2 Viktig avvik Avviket utbedres snarest mulig og senest innen 1 måned etter at kontrollen er utført Klasse 3 Alvorlig avvik Avviket må utbedres omgående Det er også slik at en feil klassifisert som klasse 2 kan utvikle seg til klasse 3 I perioden 2012 til 2014 gjennomføres det en HMS kampanje i landbruket i Norge Dette er forankret i Landbruks og matdepartementet El kontroll med termografering er tatt inn som et hovedområde under brannvern for svineprodusenter i landet I tillegg til de 20 virksomhetene som er kontrollert gjennom pilotprosjektet i regi av Landbrukets brannvernkomité er det nå foretatt tilsvarende el kontroller på 15 svineproduksjoner i HMS kampanjen LHMS Resultatene fra disse 35 kontrollene viser Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Pilot 167 211 14 LHMS 72 237 47 Totalt 239 448 61 Elektrisiteten er hovedårsaken til alle brannene Ved klassifisering av brannårsaker skiller man mellom to hovedtyper I begge tilfeller er det elektrisiteten som er energikilden og som gjør at materialer antenner Den ene er feil på det elektriske anlegget som for eksempel dårlig kontakt som medfører farlig varmeutvikling Den andre årsaken er feil bruk der for eksempel en vifteovn forlates i full drift nær brennbart materiale Den varme luften som strømmer ut av ovnen er mer enn varm nok til å antenne materialer i umiddelbar nærhet En gjennomgang av de brannskadene som oversteg 5 millioner kroner i erstatningsutbetalinger for de siste 5 årene viste at årsaken til at brann oppstod

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/de-hyggpigste-brannarsaker-i-landbruket (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  var å se hvordan man jobber med praktisk HMS på norske gårdsbruk Vi i Landbrukets HMS tjeneste var ansvarlig for programmet i Norge I tillegg til å avlegge Norges Bondelag et besøk i Schweigaardsgate ble det besøkt tre ulike gårder i Akershus Arkiv 2015 januar februar juli august 2014 januar februar mai juli september oktober 2013 januar februar mars april juni juli september oktober november desember 2012 august september oktober

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/studiebesk-fra-svensk-bondeungdom (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  varslingsplikt i dyrevelferdsloven har Mattilsynet gjort det enklere å melde inn bekymring også anonymt og antall slike meldinger har økt I fjor mottok Mattilsynet ca 8600 bekymringsmeldinger om dyrehold og tilsynet bruker store ressurser på å følge opp disse Konklusjon av møtet var enighet om Informere aktivt om plikten alle har til å varsle om bekymringsfulle forhold i dyrehold plikt etter Dyrevelferdsloven Det er behov for å gi bedre informasjon om plikten og rutiner ved varsling til alle som har ærend innom gårdene Det er et ønske om å videreformidle at tidlige bekymringsmeldinger er en hjelp for bonden ikke angiveri Mattilsynet vil også opprette kontakt mot helsevesenet for å informere om varslingsretten de har etter Dyrevelferdsloven Felles støtte til kampanjen Trygghet og helse i landbruket i regi av Landbrukets HMS tjeneste Det er ønskelig å utarbeide informasjonsmateriell om varslingsplikten Det skal i regi av kampanjen også holdes en møteserie for landbruket her skal bl a psykisk helse være et tema Formål er å senke lista for å snakke om psykiske problemer I forbindelse med kampanjen er det også ønskelig å utarbeide veiledningsmateriell rettet mot næringen Bondeorganisasjonene vil løfte avløserbehovene inn i jordbruksforhandlingene Avløsere sikrer både et ekstra blikk inn i fjøset og et forebyggende tiltak for god helse Mattilsynet vil spre mer informasjon internt om hvilke muligheter for hjelp bønder i vanskelige situasjoner har slik at tilsynspersonell bedre kan bidra til at bønder med problemer finner hjelp Les hele saken hos Mattilsynet her Vi i LHMS skal sørge for å ta vår del for å ta vare på bøndene og informere om forebyggende arbeid Hvordan kan du eller noen du er glad i få hjelp når oppoverbakken blir for bratt Ta kontakt med din lokale HMS rådgiver eller ta kontakt med hovedkontoret på tlf 91 61 80 80 Les mer

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/bak-en-dyretragedie-star-en-menneskelig-tragedie (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Landbrukets HMS-tjeneste | LHMS
  tapt Mange bønder står i en fortvilet situasjon etter en brann og mange dyr lider og omkommer som følge av brann sier Oulie Elektrisiteten er en av hovedårsakene til brannene Gjennom kontroller basert på standardiserte metoder fra Norsk elektroteknisk komité er det påvist mange og alvorlige feil Feil skyldes både for dårlig vedlikehold men også direkte feil fra installatørens side Mattilsynets Hold forskrift for hold av svin sier i 16 Dyreholder skal sørge for og kunne dokumentere at det gjennomføres faglig kontroll av elektriske anlegg minimum hvert tredje år Denne ordlyden er alt for svak Hva menes med faglig kontroll Det sier forskriften ingenting om og det er en stor svakhet Landbrukets brannvernkomité mener at kontrollen må utføres etter retningslinjer gitt i standarder fra Norsk elektroteknisk komité Dette gir en pålitelig og systematisk kontroll der termografering inngår Termografering er svært viktig fordi denne metoden kan avsløre varmgang i elektriske anlegg som det er vanskelig å oppdage ellers En slik ordning medfører at kontrollørene må være sertifiserte sier Oulie Landbrukets brannvernkomité konstaterer også at mange elektriske anlegg blir levert med feil Dette gjør situasjonen svært vanskelig for bøndene Den vanlige bonden har ingen mulighet til å vurdere om det elektriske anlegget på gården er montert etter forskriftene Det er derfor svært viktig at installatøren er til å stole på Landbruksbygninger og spesielt husdyrrom representerer helt spesielle fysiske miljøer som elektrikeren må ta hensyn til I dag får alt for mange bønder levert el anlegg av feil kvalitet spesielt for miljøet i husdyrrom Dette medfører brannfare og redusert levetid på anlegget noe som påfører næringen store unødvendige kostnader Landbrukets brannvernkomité mener derfor at elektrikere som skal arbeide med landbruksbygg bør kunne dokumentere at de har kunnskap om dette Et slikt system finnes i Sverige og er populært blant både bønder og landbrukselektrikere

  Original URL path: http://www.lhms.no/nyheter/detalj/branner-i-landbruket-ma-reduseres (2016-01-04)
  Open archived version from archive