archive-no.com » NO » L » LOKALHISTORIEWIKI.NO

Total: 1104

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bolette Berg - lokalhistoriewiki.no
  moderne atelier ble innredet i tredje etasje Ved folketellinga 1900 bodde de samme i Storgata 79 og var begge fotograf med egen forretning I oktober 1903 solgte de dette til Carl Lind og flyttet til Kristiania hvor de vesentlig drev med brevkortproduksjon I folketellinga 1910 finner vi Bolette Berg og Marie Høeg i Linstows gate 4 Begge er oppgitt å være kunstforleggere Kilder Bolette Berg i Preus museums register over norske fotografer Bonge Susanne Eldre norske fotografer 1980 Digital utgave på bokhylla no Pedersen Endre Litt om de eldste fotografer i Vestfold Vestfoldminne 1986 Upublisert materiale i Preus museum 2014 Bolette Berg i folketellinga 1900 for Horten ladested fra Digitalarkivet Bolette Berg i folketellinga 1910 for Kristiania kjøpstad fra Digitalarkivet Eksterne lenker Bolette Berg i Historisk befolkningsregister Bolette Berg er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider Artikkelen er lagt ut under lisensen cc by sa Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten Hentet fra https lokalhistoriewiki no index php title Bolette Berg oldid 742405 Kategorier Personer Fotografer Nannestad kommune Horten kommune Oslo kommune Fødsler i 1872 Dødsfall i 1944

  Original URL path: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bolette_Berg (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Nannestad kommune - lokalhistoriewiki.no
  gardene og slik har gardsnavnet blitt soknenavn og seinere betegnelse på hele bygda Gardsnavnet Nannestad kommer ifølge Oluf Rygh Sandsynlig af et Mandsnavn Nanni der lader til at have været alm brugt i Danmark i MA og hvortil vi mulig have et Spor ogsaa i Norge i Nannæson i DN V 327 1409 Rygh ser imidlertid ikke ut til å utelukke at forleddet Nann kan være et elvenavn Paa et andet Sted findes Nann som Elvenavnstamme Nannaraa i Hedrum RB 207 der maa betegne den korte Elv fra Farris til Fjorden og være 1ste Led i Gaardnavnet Nanset En person fra Nannestad kalles nannestadsokning Befolkningsutvikling Området rundt Nannestad kirke i 1964 I bakgrunnen til venstre Nannestad prestegard til høyre kommunehuset hvitt hus og sparebanken gult hus Helt bakerst ser vi Nannestad ungdomsskole under oppføring Foto Akershusbasen Digitalt Museum I etterkrigstida har Nannestad hatt sterk befolkningsvekst På grunn av nærheten til arbeidsmarkedet i Stor Oslo økte folketallet fra 5160 i 1951 til 8451 i 1998 En del av Oslo lufthavn ligger i Nannestad og etter at flyplassen åpna i 1998 har befolkningsveksten tiltatt ytterligere I 2012 bor det 11 362 personer i Nannestad Fem kommuner som ligger mellom Oslo og Gardermoen

  Original URL path: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Nannestad (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Fil:Tor Jonsson 1950 alpelue.jpg - lokalhistoriewiki.no
  Dato 1950 Opphavsperson Ukjent Lisens er ar Se nedenfor Lisensiering Dette dokumentet har blitt utgitt i public domain av dokumentets rettighetshaver eller kopirettighetene har blitt foreldet Dette gjelder på verdensbasis Det betyr at du fritt kan gjenbruke og modifisere dokumentet Opphavspersonen skal krediteres så fremt denne er kjent Det er også god skikk å kreditere arkiv eller samling Filhistorikk Klikk på et tidspunkt for å vise filen slik den var på det tidspunktet Dato tid Miniatyrbilde Dimensjoner Bruker Kommentar nåværende 14 nov 2014 kl 11 11 938 1 533 308 KB Hans P Hosar diskusjon bidrag Filinformasjon beskrivelse Tor Jonsson 1916 1951 forfattar frå Lom person Tor Jonsson tagg kilde Sparre Olsen Tor Jonsson minne Noregs boklag 1968 dato 1950 opphavsperson Ukjent lisens Du kan ikke overskrive denne filen Filbruk Følgende 6 sider har lenker til denne filen 1916 1951 Tor Jonsson lokalhistoriewiki no Hovedside Ukas artikkel 2016 19 lokalhistoriewiki no Ukas artikkel 2016 Forside Lom kommune Hentet fra https lokalhistoriewiki no index php title Fil Tor Jonsson 1950 alpelue jpg oldid 562790 Navigasjonsmeny Personlige verktøy Opprett konto Logg inn Navnerom Fil Diskusjon Varianter Visninger Les Vis kilde Vis historikk Handlinger Søk Om wikien Nybegynnerbrosjyre Hjelpesider Samtalesider Tilfeldig artikkel Siste

  Original URL path: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Fil:Tor_Jonsson_1950_alpelue.jpg (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Tor Jonsson - lokalhistoriewiki.no
  statsråd Lars Moen Jonssons stykke heitte Siste stikk Det er ein ein aktar eit stilisert og minimalistisk kammerspel utløyst av trugsmålet om atomkrig og menneskeleg øydeleggingsevne Tidlegare hadde Jonsson gjort utkast til nokre høyrespel med tema som fattigdomsriset og fredssaka men desse kom aldri til oppføring 6 Han etterlet seg også eit upublisert skodespel med tittelen Attergangarar der temaet er ætteskam og fedranes synder ein openberr og sikkert tilsikta parallell til Ibsens Gjengangere Tor Jonsson nytta eit normalisert nynorsk og med yttarst få innslag av dialekt arkaiske uttrykk og sjølvlaga ord Truleg var dette delvis valt i medviten distanse til Olav Aukrust som nettopp eksellerte i slikt Jonssons dikt er reinskorne og nakne i forma utan overflødig ordbruk og vanskelege metaforar Også dette til skilnad frå Aukrusts flaum og geislar av ord med målande ofte uventa biletbruk og symbolikk Essayisten journalisten og polemikaren Etter krigen vart Tor Jonsson også vidkjend som samfunnsdebattant og essayist I løpet av 4 5 år publiserte han om lag 60 artiklar dei aller fleste i aviser og tidsskrift Avisene var fyrst og fremst Dagbladet og Arbeiderbladet og dei to han sjølv arbeidde i Dølabladet og Hallingdølen Kontakt og Kvinnen og Tiden var blant tidsskrifta Frå 1949 hadde han ei fast spalte Kulturspegelen i bladet Bygdeungdommen der redaktøren Elling Tjønneland hadde gjeve Jonsson frie tøyler Det vara berre eit års tid da det var krefter blant eigarane av bladet i Felleskjøpet Bøndernes Salgslag og Norges Skogeierforbund som var misnøgde med innhaldet i desse petitane 7 Artiklane var for det meste i kortform Blant hovudemna er flukta frå landsbygda som han forklarte og forsvara ut frå si analyse av det stagnerte og bakstreverske bygdesamfunnet som ikkje med god rett kunne halde ungdommen attende Idyllisering og romantiske oppfatningar av det gamle bondesamfunnet er blant hovudmåla for hans krasse og satiriske utfall Dårlege bustadtilhøve elendige hygieniske forhold og manglande kulturtilbod i Bygde Noreg er tilbakevendande emne Kvassare kontrovers skapte Jonssons haldning til landssvikoppgjeret som han stilte seg sterkt kritisk til Fyrst og fremst ved at han var sterk motstandar av dødsstraffa Fredssaka og utviklinga i den kalde krigen er også blant emna som engasjerte han sterkt Ideologi og haldningar Tor Jonsson var frå sin tidlege ungdom overtydd sosialist og sokna til Arbeidarpartiet Det var motivert ut frå sosial rettferdstrong og ut frå behovet for modernisering aller mest på landsbygda Han var likevel ikkje aktiv som politikar men uttrykte sine meiningar i fri form i artiklane sine Han var konsekvent pasifist og antimilitarist og var sterkt mot Arbeidarpartiets og Noregs tilslutning til NATO Trass sin sosialistiske og fundamentalt antifascistiske ståstad var ikkje Jonsson blant dei som utmerka seg i aktiv motstandskamp under okkupasjonen Han såg mange ulike sider ved måten folk tok stilling på Han hadde nære vener som stod i NS deriblant ein fortruleg ven alt frå skuledagane Det gjorde nok sitt til at Jonsson stilte seg så sterkt kritisk til landssvikoppgjeret som han meinte bringa for dagen mykje inhuman hemngjerugskap og innholen kraftpatriotisme I avveginga mellom silkefront og isfront i haldninga til nazistane ser Tor Jonsson ut til å ha hatt noko andre meiningar enn sin nære ven og diktarkollega Jan Magnus Bruheim 8 Med si djupt pasifistiske og ikkjevaldelege innstilling tok Tor Jonsson i det heile sterk avstand frå krigersk og politisk heroisme Eg ofrar aldri livet for ei sak Eg høyrer alltid dyreskriket bak Å leva livet det er større mål enn offerdøden på eit martyrbål Det står ikkje til å nekte at Tor Jonssons oppførsel i heimbygda under krigen ved eit par høve gjorde at folk ikkje riktig visste kva dei skulle tru Ein ting er at han i fylla ein sommarkveld i 1943 hadde uttala seg så høgrøysta nedrakkande om nazistane i Lom at han vart køyrt heim att av lensmannen og underkasta forhøyr etterpå I ettertid skapte jo dette berre godvilje ved den nasjonale haldninga han slik hadde utvist Vanskelegare å tolke vart det da Jonsson og Andreas Brunes eigar av Uppigard Andvord syskenbarn og god ven ein kveld dukka opp hjå den lokale NS føraren for å melde Jonsson inn i partiet Dei to var rett nok i ein slik tilstand at NS føraren berre bad dei kome att når dei vart edruge att I følgje Sletten Kolloen ligg det føre to versjonar av bakgrunnen for dette besøket Tor Jonsson skal ha uttrykt seg så kraftig mot Heimefronten under ein fest at Andreas Brunes tok han på ordet og reiste sporenstreks til NS føraren med han Den andre versjonen går ut på at besøket var meint som ein litt provoserande fleip 9 Ei rimeleg tolking synest å vere at det slett ikkje er usannsynleg at Jonsson hadde uttala seg provoserande om Heimefronten og at det er mest sannsynleg at partiinnmeldinga var ein fleip Men under rettsoppgjeret så seint som i 1947 vart det reist ny tvil om Tor Jonssons nasjonale haldning var heilt patent under okkupasjonen I arkivet etter landssvikoppgjeret hjå politimeisteren på Lillehammer ligg det ei sak på han 10 Han hadde i brev til Kultur og Folkeopplysningsdepartementet 31 mars 1942 bede om opplysningar om vilkår for å kunne starte reisekino for Gudbrandsdalen Det springande punktet synest å ha vore at han underteikna brevet med Heil og sæl Men vedlagt saka er det vitnefråsegner som avviser at Jonsson hadde vore NS sympatisør Ei slik fillesak gjorde neppe sitt til å dempe Tor Jonssons kritiske haldning til rettsforfølgjingane etter krigen Tor Jonssons bilete av bygda Tor Jonsson var sterkt oppteken av bygdekulturen og bygdesamfunnets verknad på enkeltmennesket Han var interessert i lokalhistorie og ættegransking med eit kritisk sanningssøkjande utgangspunkt Han polemiserte mot Olav Aukrust og andres nasjonalromantiske strev etter å finne den ekte norske folkeånd i kulturovringar som særleg skal ha vore teke vare på i innlandske fjellbygder som nettopp Lom Jonsson seier om dette Dei bygdenorske talar om mystiske ting som folkesjel Denne folkesjela var det visstnok som skapte alle barnesullane og rosekrullane Men kva var det for ånd som skapte ukulturen og sosial urett 11 Han meinte at ved røyndomsnær

  Original URL path: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Tor_Jonsson (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • lokalhistoriewiki.no:Ukas artikkel 2016 - lokalhistoriewiki.no
  annet elektrisitetsutbygging Her turbinen ved Hakavik kraftverk på Fiskum i Øvre Eiker 1921 Mellomkrigstida er betegnelsen på perioden mellom første og annen verdenskrig og i norsk sammenheng vil det si tida fra 1918 til 1940 Men uttrykket mellomkrigstid er ikke primært og i alle fall ikke alene en kronologisk betegnelse Meningen med uttrykket ligger på et annet plan Ofte har mellomkrigstida blitt brukt nærmest synonymt med ei økonomisk krisetid i åra mellom første og annen verdenskrig Hvis vi på denne måten legger vekten på den økonomiske utviklinga kan vi si at mellomkrigstida egentlig startet i 1920 for det var da den økonomiske etterkrigskrisa satte inn og på tilsvarende vis kan vi si at den sluttet noen år før annen verdenskrig for da begynte en rekke økonomiske variabler på nytt å peke i positiv retning Med utgangspunkt i de økonomiske krisene kan vi altså argumentere for ei kortere mellomkrigstid enn den kronologiske Berge Furre har gjort det Forutsetningen for at det skal være interessant å bruke uttrykket slik er selvsagt at det er de økonomiske krisene som gir perioden mening som historisk periode Andre historikere som Hans Fredrik Dahl har i stedet argumentert for ei lengre mellomkrigstid men da med utgangspunkt i mellomkrigstidas ideologi og politikk Les mer Uke 7 Veke 7 Christian Frederik Michelet rundt 1860 Christian Frederik Michelet født 7 desember 1792 i Fyresdal død 13 mai 1874 på Asak ved Halden var generalmajor og kommandant på Fredriksten festning Han hadde en lengre militær karriere deltok i krigen i 1814 og holdt nesten på å delta på Danmarks side under begge de slesvigske krigene Han var over lengre tid bosatt på Blaker skanse og var første ordfører i Aurskog herred i åra 1837 1839 Christian Fredrik Michelet ble født på Moland prestegard i Fyresdal og var sønn av sokneprest Johan Wilhelm Michelet og Sophie Amalie Tuchsen Onkelen var generalmajor Jørgen Michelet 1742 1818 Broren Simon Themstrup Michelet 1793 1879 ble stiftamtskriver i Trondhjems stift Les mer Uke 8 Veke 8 lokalhistoriewiki no Hovedside Ukas artikkel 2016 8 Uke 9 Veke 9 lokalhistoriewiki no Hovedside Ukas artikkel 2016 9 Uke 10 Veke 10 lokalhistoriewiki no Hovedside Ukas artikkel 2016 10 Uke 11 Veke 11 lokalhistoriewiki no Hovedside Ukas artikkel 2016 11 Uke 12 Veke 12 lokalhistoriewiki no Hovedside Ukas artikkel 2016 12 Uke 13 Veke 13 lokalhistoriewiki no Hovedside Ukas artikkel 2016 13 Uke 14 Veke 14 lokalhistoriewiki no Hovedside Ukas artikkel 2016 14 Uke 15 Veke 15 Marie Høeg 1866 1949 var fotograf forlegger og kvinnesaksforkjemper Foto Ukjent Marie Caroline Ludvikke Høeg født 15 april 1866 i Langesund død 22 februar 1949 i Oslo var fotograf forlegger og kvinnesaksforkjemper Foreldrene til Marie var fisker og fraktmann Hans Jacob Høegh f 1827 i Langesund og Nielsine Bolette Nordby f 1829 i Tønsberg Marie Høeg var som ung fotografelev i Brevik Hun tok fotografutdannelse i Finland Etter læretiden hadde hun egne fotoatelierer i Ekenäs og Hangö i Finland Det var også i Finland hun møtte sin partner og livsledsager Bolette Berg

  Original URL path: https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=lokalhistoriewiki.no:Ukas_artikkel_2016&oldid=671041 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Kategori:Utvalgte artikler 2014 - lokalhistoriewiki.no
  artikkel 2016 Hentet fra https lokalhistoriewiki no index php title Kategori Utvalgte artikler 2014 oldid 421121 Kategori Artikkelmaler Navigasjonsmeny Personlige verktøy Opprett konto Logg inn Navnerom Kategori Diskusjon Varianter Visninger Les Vis kilde Vis historikk Handlinger Søk Om wikien Nybegynnerbrosjyre Hjelpesider Samtalesider Tilfeldig artikkel Siste endringer Kontakt oss Avdelinger Allmenning Norsk historisk leksikon Bibliografi Kjeldearkiv Galleri Metode og rettleiing Forsider Geografi Emner Verktøy Lenker hit Relaterte endringer Spesialsider Utskriftsvennlig versjon

  Original URL path: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kategori:Utvalgte_artikler_2014 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Opprett konto - lokalhistoriewiki.no
  passord E postadresse Virkelig navn Virkelig navn er påkrevd og vises i artiklers og bilders historikk Telefonnummer Telefonnummer er påkrevd men blir kun tilgjengelig for Norsk lokalhistorisk institutt lokalhistoriewiki no er laget av folk som deg 781 357 redigeringer 34 986 sider 75 aktive bidragsytere Hentet fra https lokalhistoriewiki no index php Spesial Logg inn Navigasjonsmeny Personlige verktøy Opprett konto Logg inn Navnerom Spesialside Varianter Visninger Handlinger Søk Om wikien

  Original URL path: http://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Spesial:Logg_inn&returnto=lokalhistoriewiki.no%3AUkas+artikkel+2016&type=signup (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Logg inn - lokalhistoriewiki.no
  meg innlogget Hjelp med innlogging Ingen konto Bli med på lokalhistoriewiki no Hentet fra https lokalhistoriewiki no index php Spesial Logg inn Navigasjonsmeny Personlige verktøy Opprett konto Logg inn Navnerom Spesialside Varianter Visninger Handlinger Søk Om wikien Nybegynnerbrosjyre Hjelpesider Samtalesider

  Original URL path: http://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Spesial:Logg_inn&returnto=lokalhistoriewiki.no%3AUkas+artikkel+2016 (2016-02-03)
  Open archived version from archive