archive-no.com » NO » M » MEDIALT.NO

Total: 573

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nr. 27, 20.12.2013 - MediaLT
  finner den her http www medialt no eksempelsamling index html Vi takker Deltasenteret for støtten til arbeidet med eksempelsamlingen Eplekjekt Spesialutviklet programvare og tekniske hjelpemidler erstattes i økende grad av standardprodukter Eksempler på dette er Apple produkter med integrert tilgjengelighetsfunksjonalitet og app aktivert tilbehør Tilgjengelige standardprodukter gir for eksempel synshemmede mange nye muligheter men også en del utfordringer Ved tildeling av tekniske hjelpemidler får yrkesaktive og arbeidssøkende tilpasning og opplæring men ved kjøp av standardprodukter finnes det ikke slike rettigheter Det å bruke en skjermleser eller skjermforstørrer i standardprodukter er imidlertid like krevende som spesialutviklede hjelpemidler og behovet for opplæring er dermed også like stort Av denne grunn tok vi initiativet til Eplekjekt prosjektet og en av de store utfordringene for sterkt synshemmede mestre smarttelefoner I høst utviklet vi gratis læremateriell og tilbø gratis iPhone kurs Vi gjennomførte Både nybegynnerkurs og kurs for viderekommende Prosjektet viste at behovet for opplæring i bruk av smarttelefon er større enn det vi trodde Vi har lagt læremateriellet fritt tilgjengelig på web http medialt no ios Vi takker Blindemisjonen IL for støtten til Eplekjekt prosjektet Prosjektet gjør at vi nå kan tilby både indivuduell og gruppebasert opplæring i bruk av iPhone og iPad Det er bare å ta kontakt med oss hvis du har behov for slik opplæring I november gjennnomførte vi kurs for både Aust Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund og for Oslo fylkeslag av Norges Blindeforbund I følgende arttikkel kan du lese om kurset i Aust Agder http www medialt no news trauste soerlendinger aa langt i fra 876 aspx Synstolking I 2013 har vi jobbet aktivt for å få synstolking ut på teatre og kinoer I alt har vi startet tre prosjekter for å få dette til FREmtidens Synstolking FRES prosjektet http www medialt no fres fremtidens synstolking 1189 aspx Synstolk nETT SETT prosjektet http www medialt no sett synstolk nett 1214 aspx Synstolk nETT på kino SETT på kino http www medialt no news foelger opp med synstolking paa kino 875 aspx Vi har til nå synstolket ca 30 norske filmer Foreløpig har imidlertid den synstolkede versjonen kun fulgt med som et ekstra spor på DVD utgivelsen Det vil si at den synstolkede versjonen ikke er vist på kino bortsett fra på et par testforstillinger der kinovisningen av bestevenner i 2009 er mest kjent Derfor tok vi initiativet til prosjektet SETT på kino som støttes av Norges Blindeforbunds Forskningsfond Prosjektet er en oppfølger av SETT prosjektet som fikk støtte fra Deltasenteret I SETT prosjektet jobbet vi med å finne fram til og teste ut brukervennlige og rimelige løsninger for distribusjon av synstolking i teatre kinosaler og lignende Utgangspunktet vårt var at vi ønsket å bruke standardteknologi i stedet for spesialløsninger Spesielt så vi på bruk av smarttelefoner som mottakere av synstolkingen To hovedløsninger pekte seg ut Et trådløst nettverk etableres i salen som brukes til å sende synstolkingen til smarttelefonene Synstolkingen lastes ned til smarttelefonen på forhånd og når synstolkingen avspilles i kinosalen brukes avansert lydteknikk for å synkronisere synstolkingen

  Original URL path: http://www.medialt.no/nr-27-20122013/1253.aspx (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Nr. 28: 09.07.2014 - MediaLT
  ros for ønske om denne grundige tilnærmingen og vi er nå spent på videreføringen av arbeidet Vi hjelper deg gjerne hvis du har behov for bistand knyttet til universell utforming av nettsider Ta også kontakt med oss hvis du ser nettsider som har dårlig tilgjengelighet Alternativt ta kontakt med eierne av nettsiden og gjør dem oppmerksom på at de kan få hjelp av oss På dette området trengs alle gode krefter Videreføring av arbeidet i Bhutan I samarbeid med Normisjon og Norges Blindeforbund har vi denne våren tatt opp arbeidet vårt igjen i Bhutan Et meget vellykket IKT prosjekt ble avsluttet i 2011 Mer informasjon om resultatene fra IKT prosjektet finnes i følgende artikkel http www medialt no news bistandsprosjekt i bhutan sluttrapport for ikt prosjektet 794 aspx Som et resultat av prosjektet ble den første organisasjonen for funksjonshemmede etablert i Bhutan Organisasjonen har fått navnet Disabled Persons Association of Bhutan Prosjektet skal hjelpe til med å utvikle og bygge organisasjonen i Bhutan Teknologi spesielt web er viktig for å lykkes med å nå ut til ulike målgrupper og dette skal vi hjelpe til med å få til Som et ledd i dette arbeidet gjennomførte vi et webkurs i Bhutan Det er laget en blogg om arbeidet som du kan lese her http mtbhutan wordpress com På kurset ble organisasjonens nettside videreutviklet og aktuelle personer fikk en innføring i webpublisering DPABs hjemmeside finnes her http dpab org bt Vi gleder oss til å fortsette arbeidet i Bhutan Ruster synshemmede for arbeidslivet Helt siden oppstarten i 1999 har IKT opplæring av funksjonshemmede vært viktig for oss i MediaLT Fortsatt ser vi at behovene er store Derfor tok vi initiativet til Jobbklar prosjektet Prosjektet støttes av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging I prosjektet utvikler og tester vi ut en totalpakke for IKT opplæring av synshemmede som setter dem i stand til å møte de kravene arbeidslivet stiller Totalpakken er nyttig både for deg som er i arbeid og for deg som er arbeidssøkende Ta derfor kontakt med oss hvis du har behov for opplæring Vi kan tilby deg en helhetlig systematisk og kvalitetsmessig god IKT opplæring Mer informasjon finnes i følgende artikkel http www medialt no news jobbklar prosjektet totalpakke for synshemmede paa ikt omraade 881 aspx Synstolking Synstolking i Norge har inntil nylig dreid seg om synstolking av DVD film men synstolking er så mye mer Det handler om synstolking på kino TV teatre danseforestillinger sportsarrangementer internett og mer For oss i MediaLT har det derfor vært viktig å arbeide for at synstolking får gjennomslag på nye arenaer Med støtte fra Extrastiftelsen og i samarbeid med Norges Blindeforbund har vi prosjektet FREmtidens Synstolking FRES jobbet for dette Noe som har ført til både nye prosjekter og gode resultater I vår avsluttet vi prosjektet Synstolk nETT på kino SETT på kino som ble støttet av Norges blindeforbunds forskningsfond Prosjektet førte fram til en ordinær kinovisning av filmen Blind med synstolking Prosjektet var banebrytende fordi en helt ny teknologi for distribusjon av synstolking ble

  Original URL path: http://www.medialt.no/nr-28-09072014/1251.aspx (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Fagplan - MediaLT
  3 2 Kjenne til hovedinnholdet i NOU 2005 8 Likeverd og tilgjengelighet 1 3 3 Kjenne til hovedinnholdet i Stortingsmelding nr 17 2006 2007 Eit informasjonssamfunn for alle 1 3 4 Kjenne til hovedinnholdet i Handlingsplan for tilgjengelighet 1 3 5 Ha en overordnet forståelse av Internasjonal politikk og handlingsplaner for IKT og funksjonshemmede 1 4 Lovverk 1 4 1 Kjenne hovedinnholdet i DTL Diskriminerings og tilgjengelighetsloven 1 4 2 Kjenne hovedinnholdet i Lov om offentlige anskaffelser 1 4 3 Kjenne hovedinnholdet i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om IKT 1 4 4 Ha en overordnet forståelse av internasjonal lovgivning vedrørende IKT og funksjonshemmede 1 5 Retningslinjer og standarder for tilgjengelighet 1 5 1 Kjenne til hovedinnholdet i Web Content Accessibility Guidelines WCAG 1 5 2 Kjenne til innholdet i Deltasenterets veiledere om web og tilgjengelighet 1 5 3 Ha oversikt over andre relevante retningslinjer og standarder slik som ARIA ATAG UAAG ISO9241 20 1 6 Prosess og brukermedvirkning i utviklingsprosjekter 1 6 1 Vite hva som ligger i begrepet brukermedvirkning 1 6 2 Forstå fordeler og ulemper med brukermedvirkning 2 Hjelpemiddelteknologi 2 1 Hjelpemidler for bevegelseshemmede 2 1 1 Kjenne til alternativt pekeutstyr 2 1 2 Kjenne til ulike typer tastaturer og alternative løsninger 2 1 3 Vite hva skanning og brytersystemer er 2 1 4 Kjenne til hva omgivelseskontroll er 2 2 Hjelpemidler for hørselshemmede 2 2 1 Ha en overordnet forståelse av hva tegnspråk er 2 2 2 Vite om alternativer til akustisk informasjon 2 2 3 Ha overordnet kunnskap om teleslynger og FM utstyr 2 3 Hjelpemidler for synshemmede 2 3 1 Kjenne til hva en skjermforstørrer er og vite hva som er de vanligste produktene i Norge 2 3 2 Kjenne til hva skjermlesere og leselister er og hva som er de vanligste produktene i Norge 2 3 3 Ha overordnet kunnskap om tekst til tale samt norske talesynteser 2 3 4 Vite hva tegngjenkjenning OCR er 2 3 5 Vite hva DAISY er og kjenne til ulike avspillingsalternativer 2 4 Hjelpemidler for mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne 2 4 1 Kjenne begrepet pedagogisk programvare samt noen av de norske produktene på området 2 4 2 Ha overordnet kunnskap om bliss og andre symbolspråk 2 4 3 Kjenne til ulike kommunikasjonshjelpemidler 2 5 Hjelpemidler for mennesker med lese og skrivevansker 2 5 1 Ha overordnet kunnskap om tekst til tale samt norske talesynteser 2 5 2 Kjenne til ulike verktøy for skrivestøtte 2 5 3 Vite hva DAISY er og kjenne til ulike avspillingsalternativer 3 Teknologi og ulike anvendelser 3 1 Operativsystemer 3 1 1 Ha kjennskap til tilpasningsmuligheter for funksjonshemmede i Microsoft Windows 3 1 2 Ha kjennskap til tilpasningsmuligheter for funksjonshemmede i Mac OS 3 1 3 Ha kjennskap til tilpasningsmuligheter for funksjonshemmede i Linux 3 2 Server miljøer 3 2 1 Vite hva tynne klienter er og forstå hva bruk av slik teknologi innebærer mht datatekniske hjelpemidler 3 2 2 Forstå hvilke utfordringer sikkerhetspolicy kan skape i forhold til teknologi for funksjonshemmede 3 2 3

  Original URL path: http://www.medialt.no/fagplan/630.aspx (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Prosjektoppgave - MediaLT
  skaffe seg informasjon om tilbudet Hva koster det hvor og når kan tjenesten benyttes hvordan skal man søke om plass Finne og teste den elektroniske skjermdialogen som må benyttes for å søke om plass på SFO Valg av testperson vil være en som har erfaring med offentlige nettsteder og som bruker skjermleser og leselist Arendal kommune utvikler i dag sammen med Grimstad Froland og Aust Agder fylkeskommune ny Innbyggerportal Jeg ser at denne testen kan bli svært nyttig for prosjektet selv om det blir nåværende hjemmeside for Arendal kommune som blir testet Resultatet er noe jeg kan ta med meg videre inn i den lokale prosjektgruppa der jeg er medlem Timelisteregistrering på web Applikasjonen har til formål å samle inn tidsdata til bruk i månedlig lønnsutbetaling i Uloba Ett absolutt krav er universell utforming Vi ønsker å utvikle piloter og vise hvordan tilgjengelige løsninger kan lages Vi ønsker å levere oppgaven i fellesskap siden vi har ulike roller i prosjektet Vurdere tilgjengeligheten på nettsidene til magasinet selvsagt no Nettstedet er utformet med programmet Dreamweaver Dreamweaver er et WYSIWYG program for utvikling redigering og publisering av nettsider Jeg vil ta for meg det ovennevnte nettstedet som jeg i noen grad var med på å etablere for drøyt ett år siden og som jeg i jobben har ansvar for å oppdatere vedlikeholde Hovedoppgaven vil være å foreta en totalvurdering på om nettstedet er universelt utformet UU i henhold til nasjonale og internasjonale standarder Jeg vil redegjøre for de punktene som allerede er tilfredsstillende iht kravene til UU Videre vil jeg beskrive eventuelle feil og mangler og deretter beskrive tiltak for forbedringer Nettstedet skal sjekkes mot kriterier i forhold til WCAG 2 0 og så begrunne viktigheten i forhold til dette Sjekklisten for WCAG 2 0 vil benyttes Enkelte utbedringer vil umiddelbart bli utført der nettstedet ikke er iht kriteriene og jeg vil så lage en oversikt og sjekkpunktliste til bruk ved det resterende forbedringsarbeidet og for produksjon av websidene i fremtiden En målsetting er Magasinet Selvsagt visuelt sett så langt det er mulig skal beholde sitt utseende Skjemaer og tilgjengelighet En undersøkelse av NAVs skjemaer på hjelpemiddelområdet med tanke på om de er tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne Et eller flere skjemaer vil bli gjennomgått med tanke på tilgjengelighet med særlig tanke på tilgjengelighet for blinde og sterkt svaksynte Jeg vil påpeke hva som ikke er bra og komme med forslag til hva som bør gjøres for å bedre tilgjengeligheten Jeg vil også forsøke å utarbeide en enkel brukerveiledning for utformingen av fremtidige skjemaer Dagens skjemaer ligger ute i pdf format og det vil bli diskutert fordeler og ulemper ved dette Visma Travel Jeg vil sjekke hvordan Visma Travel fungerer mht tilgjengelighet basert på WCAG 2 0 Visma Travel brukes for å fylle ut reiseregninger registrere fravær og se lønnsslipper URL https travel myvisma no Jeg vil bruke VoiceOver til gjennomgang Hensikten er å få utviklere til å forstå hensikten med WCAG 2 0 og hvordan tilgjengelighet påvirker brukere i praksis Universell utforming av softwareløsninger i Visma Unique Sentrale føringer og prinsipper forslag til prioriteringer Visma Unique sine løsninger Visma Unique har et 20 talls ulike softwareløsninger rettet mot offentlig og privat sektor Denne porteføljen er fordelt på ti forskjellige produktansvarlige PM er De fleste av produktene er fagløsninger rettet mot tjenesteapparatet med formål å effektivisere arbeidsprosesser Eksempelvis journalsystemer for pleie og omsorgstjenesten helsestasjonsvirksomhet kommunalt barnevern eller systemer for budsjettoppfølging fakturabehandling og HRM Andre av løsningene er mer rettet mot publikum og ulike grupper tjenestemottakere For eksempel web baserte løsninger for individuell plan og timebestilling mv hos fastleger og tannleger via web Innen dette segmentet har vi også løsninger for sikker e post og pasientdialog mellom samarbeidende tjenesteytere og tjenestemottakere PM en sine utfordringer PM ene i Visma Unique er under kontinuerlig press i forhold til å levere versjoner til rett tid med rik og etterspurt funksjonalitet og med god nok inntjening I en slik situasjon blir det lett til at en prioriterer funksjonalitet først og ikke tenker så mye på om løsningen er lett nok tilgjengelig for personer med ulike funksjonsnedsettelser Samtidig ser den enkelte PM at krav til universell utforming kommer med i stadig flere av anbudsinnbydelsene fra kommunene Formålet med oppgaven I denne oppgaven vil jeg på bakgrunn av kurset i Universell teknologi gi en oppsummering av hvilke lovkrav som gjelder førende internasjonale standarder samt gi eksempler på hvordan en rent praktisk kan tenke i retning universell utforming i forbindelse med software utvikling i Visma Unique Jeg ønsker å produsere en kort lettlest og informativ introduksjon til området universell utforming og kanskje derigjennom pirre PM enes interesse slik at de prioriterer dette i framtidige utviklingsprosjekter Beskrivelse og utvikling av tilgjengelig Flash videoapplikasjon for Flash Interactive Media Server 3 5 Universitetet i Oslo har nettopp gått til innkjøp av FMIS 3 5 og eg ønsker å sjå nærmare på korleis løysinga rundt denne best kan tilgjengeleggjerast Her vil eg gå igjennom den innebygde tilgjengelegheitsfunsjonalitet i komponentar rundt video i Adobe Flash IDE samt vise forbedringpotensialet i desse Dessuten vil generell tilgjengeleggjering av Flashapplikasjonen bli aktuelt sidan fokus og tab index er viktig for alle også konvensjonelle brukerar Kor vidt oppfyller Episerver ATAG og WCAG Epinova sel og vidareutvikler publiseringsverktøyet Episerver samt tenester som omhandlar Episerver Denne oppgåva ønskjer å belyse ATAG og kor vidt Episerver CMS5 oppfyller ATAG 1 0 og WCAG 2 0 Retningslinjene vil i Norge mest sannsynleg bli endå viktigare i forbindelse med den nye diskriminerings og tilgjengelegheitsloven og det vil vera viktig for Epinvoa å kjenne til korleis Episerver håndterer dette Episerver har allerede publisert litt informasjon om dette tema og det er interessant å sjå kor langt dei er komt i den prosessen Det er også kjent at det i neste versjon av Episerver som er på trappene CMS6 er jobba mykje med å oppfylle ATAG og oppgåva ønskjer å undersøkje kva som er gjort og kva Episerver planlegg for framtida Veien mot tilgjengelige nettsider Det snakkes stadig mer om Universell utforming og tilgjengelighet

  Original URL path: http://www.medialt.no/prosjektoppgave/638.aspx (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Spons en synstolking - MediaLT
  nyttig denne tilretteleggingen er for blinde sterkt svaksynte og andre som har problemer med å henge med på levende bilder Hvis du lurer på hvordan synstolkingen gjøres rent praktisk kan du lese Hva vi tilbyr Dette gir vi deg som takk De som sponser en synstolking er kanskje aller mest opptatt av å gjøre noe positivt for andre Likevel vil vi gjerne gi litt tilbake De som ønsker det kan få navn firma lest inn i begynnelsen av filmen Denne synstolkningen er finansiert av Firma navn listet opp på synstolking no Dette er selvsagt helt frivillig Et eksemplar av den ferdige filmen Kostnad Tilrettelegging av en vanlig spillefilm koster normalt kr 60000 Skal det brukes profesjonelle skuespillere til innlesing koster produksjonen kr 10000 i tillegg Live synstolking Det er også mulig å tolke teater idrett og mye annet Kostnadene for dette må avtales for hvert enkelt tilfelle Vil du trå til Ta kontakt med Magne Lunde Tlf 21 53 80 10 Mobil 91 79 00 78 Epost magne medialt no Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Web og universell utforming Kurs og Opplæring Synstolking Spons en synstolking Synstolkede produksjoner Hva vi

  Original URL path: http://www.medialt.no/spons-en-synstolking/1049.aspx (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Synstolkede produksjoner - MediaLT
  hund Jeg er din Dokumentar Til ungdommen Komedie Tatt av kvinnen En ganske snill mann Kommandør Treholt Ninjatroppen Kong Curling Spenning Varg Veum Skriften på veggen Varg Veum Kalde hjerter Nokas Hodejegerne Max Manus Grøsser Fritt Vilt 3 Babycall Filmene kan kjøpes ved å henvende seg til MediaLT på telefon 21 53 80 10 eller sende en e post til trond medialt no for bestilling Et annet alternativ er å

  Original URL path: http://www.medialt.no/synstolkede-produksjoner/757.aspx (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Hva vi tilbyr - MediaLT
  utarbeidet for filmen der nøyaktige tidskoder fremkommer I forhold til DVD produksjon leverer vi et ferdig produsert spor som kan legges på DVD en Ved hjelp av menyen på DVD en kan den enkelte da velge om man ønsker å ha med synstolkingen eller ikke Vi samarbeider også med produksjonsselskaper for redigering av filmlyd og vi kan derfor også tilby levering for visning på kino Nettsider MediaLT har lang erfaring med og mye kompetanse på fagområdet nettsider og tilgjengelighet Av denne grunn er synstolking av levende bilder på nett en naturlig del av dette arbeidet Her kan vi kombinere vår kompetanse om synstolking med vår kompetanse om nett og tilgjengelighet og dermed har vi de beste forutsetninger for å yte gode tjenester på dette området Synstolking på arrangementer Våre synstolkere kan også tilby live synstolking på arrangementer Det vil si at synstolkeren er med ut på arrangementet sammen med personen eller en gruppe av personer og synstolker på stedet der og da Det beste er hvis dette kan planlegges i noe tid på forhånd slik at synstolkern kan forberede seg ved å skaffe seg kunnskap om arrangementet på forhånd Ved synstolking på et teaterstykke vil det f eks være naturlig for synstolkeren å gå på en forestilling i forkant å gjøre seg notater slik at synstolkingen blir best mulig Vårt tilbud om synstolking omfatter alle mulig slags arrangementer f eks teater revy dans konferanser idrett konserter m m Teknisk utstyr for synstolking MediaLT har brukt mye tid på å finne fram til egnet teknisk utstyr for avspilling av synstolking I forbindelse med live synstolking bruker vi dette utstyret der dette er hensiktsmessig for å gi et størst mulig utbytte av synstolkingen Utstyret består av en sender som overfører lyden til trådløse hodetelefoner MediaLT kan også leie ut utstyret men vi

  Original URL path: http://www.medialt.no/hva-vi-tilbyr/758.aspx (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kommende produksjoner - MediaLT
  og lav moral og den litt pessimistiske melankolske og forsiktige piggsvinet Ludvig De bor sammen i et luftig og frodig miljø oppe på Flåklypatoppen hvor de lever av å reparere sykler lage nye oppfinnelser og produksjon av blomsterpinner Men så en dag skjer det dramatiske ting Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Web og universell utforming Kurs og Opplæring Synstolking Spons

  Original URL path: http://www.medialt.no/kommende-produksjoner/770.aspx (2014-09-27)
  Open archived version from archive •