archive-no.com » NO » M » MEDIALT.NO

Total: 509

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 05.02.2008: Prosjektgruppemøte - MediaLT
  bli gjennomført med bakgrunn i en forhåndsdefinert testtplan Utviklingen av testplanen skal baseres på litteratursøk og innhenting av nettbasert informasjon Både nasjonalt og internasjonalt vil det bli gjennomført søk med hensyn til å samle kunnskap og erfaringer om fagfeltet Systematisering av MediaLTs kunnskap og erfaringer Med bakgrunn i MediaLTs omfattende nasjonale og internasjonale forskning opplæringsaktivitet og tilretteleggingsoppdrag bl a i forhold til nett og tilgjengelighet vil kunnskap og erfaring med relevans for fagområdet bli systematisert Intervjuer med brukere og fagfolk Gjennom målrettet informasjon til brukere og fagfolk på området vil det bli oppfordret til å gi innspill tilbakemeldinger om problemer utfordringer med interaktive læremidler I tillegg vil det bli gjennomført intervjuer med et begrenset antall brukere og fagfolk for å få fram de sentrale utfordringene Det presiseres at prosjektet skal konsentrere seg om interaktivt læremateriell der IKT er tema Med interaktivt menes at materialet legger opp til en eller annen respons fra leseren i det minste at leseren må velge en eller flere lenker Daniel Scheidegger refererte fra et foredrag han hadde den 23 januar 2008 Workshop om tilgjengelighet i elektroniske læremidler http www sikte no kurs l laering tilgjengelighet pdf Her finnes programmet og innleggene i presentasjonen http www sikte no kurs l 5Flaering Cathy Kalvenes redegjorde for det forarbeidet MediaLT har gjort i forhold til utvikling av en testplan Forslag til testplan er vedlagt prosjektgruppemedlemene bes om å gi tilbakemelding på forslaget til testplan Videre bes alle om å sende informasjon til MediaLT om erfaringer funksjonshemmede har med bruk av interaktivt læremateriell Videre ble følgende nettadresser nevnt som aktuelle www Utdanning no webadr ferdighetsmål for datakunnskap for alle årstrinn www skedsmo kommune no IKT Skoleforum 2008 web www messe no skoleforum tlf 21548450 eller 66939100 Videre kan det være interessant å se på kravspesifikasjonen til Uniflex som er et arbeid i regi av Utdanningsdirektoratet 4 Gjennomføre brukersentrerte tester Målsetningen med uttestingen er å dokumentere i hvilken grad interaktive læremidler tilfredsstiller kravet om universell utforming samt å avdekke hvilke forskningsmessige oppgaver som bør prioriteres på området Uttestingen vil konsentrere seg om interaktivt IKT læremateriell Videre vil testene bli gjennomført i tre hovedgrupper Mennesker med lese og skrivevansker Sterkt bevegelseshemmede synshemmede Følgende spørsmål ble drøftet Forslag til interaktivt IKT læremidler som kan brukes i testene MediaLT har utarbeidet en ressurssamnling http www medialt no pageId 357 MediaLT foreslår at Datapowers interaktive læremateriell for Office 2007 brukes som hovedmateriell for testing Det er imidlertid viktig at alle prosjektgruppedeltakerne nå sender tilbakemeldinger til MediaLT om hva som finnes av interaktivt IKT læremateriell Videre bør det ses på om utdanning no kan inneholde aktuelle ting Oddvar Øian ved Tambartun kompetansesenter kan være en aktuell person å kontakte for å få informasjon samt fylkessynspedagogene Hvem av prosjektgruppemedlemmene kan være med å gjennomføre tester Bretvet Sikte og huseby var positive til å samarbeide med MediaLT om testene En ide er å gjennomføre testene samtidig mens man har brukere inne På Bredtvet skal det være et kurs i april MediaLT har knyttet til seg en student

  Original URL path: http://www.medialt.no/05022008-prosjektgruppemoete/373.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • 26.03.2008: Prosjektgruppemøte - MediaLT
  osv og til å rapportere til Magne når slike informasjonstiltak er gjennomført Laila har informert om prosjektet på Byskogen barneskole og på kurs Digitale hjelpemidler for lærere Hun skal videre informere om prosjektet på seminaret Dysleksivennlig skole i Bergen samt på Landsmøte for Dysleksiforbundet Miriam og Trond har informert om prosjektet på messen Digitale hjelpemidler for spesialundervisning og språkundervisning i regi av Activium 2 Testplan Testene av interaktive læremidler er gjennomført med bakgrunn i en forhåndsdefinert testplan Miriam har nylig sendt ut en revidert utgave med bakgrunn i gjennomføring av to tester Miriam orienterte om erfaringene med testplanen og endringene som er gjort Hovedendringene er Beslutning ble tatt om å gå for den tredje muligheten for forberedelse til test kort gjennomgang med testperson i forkant Metoden for forberedelse til testene gjør at det er nytten ved førstegangsbruk som testes For å supplere dette har MediaLT også en tester som tester læremateriellet friere over lenger tid mer selvstendig Kompetansesentrenes tester vil også kunne supplere hva som testes Testene tok lenger tid enn beregnet og det ble derfor bestemt å la testene gå så lenge utover fastsatt testtid som testdeltaker og observatør ønsker og har mulighet for samt å notere a hvor langt i oppgavesettet man kom og b hvor lang tid dette tok Endre Gulbrandsen er student ved HiO IU og vil skrive en studentoppgave i tilknytning til prosjektet Endre jobber som lærer Han har blitt opplært i testplan og gjennomføring av denne Han vil gjennomføre testene med dyslektikere og bevegelseshemmede MediaLT vil gjennomføre testene med synshemmede men Endre er her med som observatør Testene vil foregå i MediaLTs lokaler slik at MediaLT kan bistå endre ved behov Datapower sitt interaktive IKT læremateriell er valgt ut som testmateriell Yngvar sjekker om Gyldendal har interaktivt IKT læremateriell og gir beskjed til MediaLT om resultatet Utenom IKT faget har imidlertid Gyldendal mye interaktivt læremateriell DAISY online og erfaringer fra bruk av dette læremateriellet bør innlemmes i prosjektet http www gyldendal no rm En del av det interaktive læremateriellet fra Gyldendal reiser andre problemstillinger mye tekstlig og lite visuell læring 3 Gjennomføre brukersentrerte tester To tester er gjennomført i UTIN begge med blinde brukere Bjørn orienterte om erfaringene så langt Testene har gått fint Fokuset er på innhold er det mulig for brukeren å benytte læremateriellet Erfaringene er at det er vanskelig for en blind bruker med middels IKT kompetanse å bruke læremateriellet at navigasjonsstrukturen er vanskelig lagt opp og at ikke alt innhold er tilgjengelig Videre orienterte Miriam om planlagt testing framover Her må referansegruppen hjelpe til med å skaffe deltakere Laila kommer med forslag på dyslektiske testere Cathy ringer Daniel i SIKTE for hjelp til å skaffe bevegelseshemmede testere Sverre Fuglerud kommer med forslag til to sterkt synshemmede som bruker forstørrelsesprogram Elise Kringen sender kontaktpersoner i forhold til gruppen med CP Cathy MediaLT ringer Tor Ulland og gir dem tilgang til DataPowers lisens slik at Huseby kan starte tester Cathy ringer også SIKTE og Tone Finne i Bredtvet og gjør avtaler om

  Original URL path: http://www.medialt.no/26032008-prosjektgruppemoete/397.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • 05.06.2008: Prosjektgruppemøte - MediaLT
  fra dette møtet 6 Hovedprosjekt Ut fra FoU utfordringen kom det frem at det kan være hensiktsmessig å utarbeide retningslinjer for tilgjengelighet og videre at det kan være hensiktsmessig å demonstrere disse Det vil si en praksis implementasjon av veiledende retningslinjer og krav til interaktive digitale læremateriell som demonstrerer hva retningslinjene innebærer Dette gjelder også eksisterende retningslinjer som det kan være vanskelig å få et praktisk grep om slik som ARIA En slik demonstrator vil kunne utforske forskningsspørsmål som I hvilken grad er det mulig å lage universelt utformet læremateriell Tilgjengelighet for flest mulig men for hvor mange og hvor interaktivt får man det Hva må man gjøre med det som ikke er mulig å gjøre tilgjengelig Man kan velge å legge vekten på å utvikle retningslinjene og samle relevant kunnskap til dette formålet eller man kan legge vekten på å demonstrere tilgjengelighetsprinsipper i praksis Man kan også ha sterkere fokus på å utvikle en interaktiv tilgjengelig demonstrator Daniel har en nettside med innebygget skanning som kan være nyttig innspill her En slik demonstrator vil også ha mulighet for å bli innlemmet i en større setting slik som i et LMS system eller på en e læringsplattform Da kan også ivaretakelse av retningslinjer for IMS standard for overføring demonstreres It sLearning er et aktuelt LMS da det har en stor markedsandel sammen med Fronter og reklamerer for å være tilgjengelig Et LMS med mulighet for at læreren tilpasning av type materiell og innhold som blir fremvist til den enkelte elev kan være svært nyttig Dette kan gi mulighet for å håndtere kompleksitet versus multimodalitet samt hva man kan gjøre med de delene av læremateriellet der universell utforming ikke er mulig eller ønskelig Flash er for eksempel et bra format for mange grupper kognitivt lesevansker etc men gjerne et uhensiktsmessig format for synshemmede Dette kan gjøres ved at passende løsninger for den enkelte elev prekonfigureres defineres av læreren for eksempel oppgaver tilpasset elevens nivå og funksjonshemming Videre kan man tenke seg et samarbeid med et forlag som Gyldendahl og gjerne også en produsent av LMS eller e læringssystem for å utvide en demonstrator til å også være et læremateriell som vil være i faktisk bruk for eksempel i grunnskolen Til et slikt prosjekt vil samarbeid med et forlag være en essensiell faktor Yngvar gjør research og sjekker aktuelle læremidler som er under utvikling og som det kan være interessant å lage et pilotprosjekt på i sammen med Gyldendal I et eventuelt samarbeid kan man for eksempel se for seg at prosjektgruppen utvikler retningslinjer for tilgjengelighet i interaktivt læremateriell som en første fase Deretter kan et standard læremateriellet lærebok fra et forlag tilrettelegges videre ved en interaktiv modul Man kan også se for seg at prosjektgruppen gir innspill til forlagets utforming av standard læremateriell Gyldendal har mye interaktivt læremateriell DAISY online og erfaringer fra bruk av dette læremateriellet bør innlemmes http www gyldendal no rm En del av det interaktive læremateriellet fra Gyldendal reiser andre problemstillinger mye tekstlig og lite visuell læring

  Original URL path: http://www.medialt.no/05062008-prosjektgruppemoete/432.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • 28.08.2008 Prosjektgruppemøte - MediaLT
  ønsket seg matriser som viser funksjonshemning mestring av funksjonalitet Elise forsøker å systematisere resultatene 3 Søknad Utdanningsdirektoratet Det er sendt en søknad til UDIR fra DigLib Vi har fått signaler om at søknadsbehandlingen avsluttes relativt raskt men tidligere erfaring tilsier at svaret kommer i oktober Søknaden er delt i 2 moduler DAISY som online bøker Religion og livssyn som pilot interaktiv del ItsLearning Mulige påbyggingsprosjekter retningslinjer og eller standarder fleksibel presentasjon tekst bilder film lyd Komplekst innhold matte universell pedagogikk Andre aktuelle finansieringskilder kan være Nonite Vox Deltasenteret IT Funk BLD 4 Informasjon om prosjektet Alle bør informere om prosjektet Nyhetsbrevet til Universell IKT Sende rapport til departementer med ansvar for UU Fagblader 5 Eventuelt Ingen saker Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare

  Original URL path: http://www.medialt.no/28082008-prosjektgruppemoete/469.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Sluttrapport UTIN-prosjektet - MediaLT
  i oppgaven Autokorrektur Er oppgaven forståelig Deltakeren må også navigere mellom Word og programmet Hvordan går dette Hvis du ikke vet hvordan du skal løse en oppgave se om du kan finne svaret i oppskrift og introduksjon i emnet oppgaven hører til Hvis du ikke har oppe rett emne gå til menyen og finn riktig emne Hvis du likevel ikke finner emnet eller svaret søk etter det du leter etter i Søk Til oppgave 3 Installering av oppgavefiler Det er en knapp på menylinjen På forhånd ble det satt opp følgende tips som kunne være nyttige å gi i forbindelse med oppgaveløsning dersom observatørene følte at testeren sto fast Av disse ble det første og det siste rådet flittig brukt Det første rådet ble særlig viktig i tilknytning til oppgave 4 I tillegg tipset vi ofte deltakerne om å se i Hjelp funksjonen 2 5 Testskjema Observatøren fylte ut følgende testskjema TEMA UNDERTEMAER JA NEI Innhold Får brukeren tilgang til innhold Forstår brukeren innholdet Er språket forståelig Forståelig Samhandling Får brukeren oversikt over strukturen i grensesnittet Får brukeren oversikt over mulighetene i grensesnittet Dvs hva han kan gjøre Er det lett å fornye brukere å bruke systemet Kan brukeren forutse konsekvensene av en handling Kan brukeren forstå effekten fra en handling Har input og output til systemet en sammenheng Er systemet familiært Hjelper tidligere kunnskap fra andre systemer brukeren Hjelper kunnskap fra andre sammenhenger brukeren Er systemet konsekvent Oppfører det seg likt i liknende situasjoner Er måten input og output blir presentert på konsekvente Kan systemet brukes uten stor fysisk anstrengelse Er størrelser og plassering passende Knapper mellomrom grafikk ikoner menyer tekst etc Fleksibilitet Får brukeren tilgang til innholdet Er innholdet presentert på en fullstendig måte Er det alternativ tekst til grafisk innhold Er andre behov tatt hensyn til Er oppgavene godt tilpasset brukeren Har brukeren mulighet til å få tilpasset system eller grensesnitt Systemet tilpasser seg eller Brukeren tilpasser systemet Kan tekst forstørres på en god måte Kan farge og kontrast justeres Kan andre visuelle tilpasninger gjøres Kan lyden justeres For eksempel lydstyrke og hastighet Kan brukeren gjøre flere ting på en gang For eksempel å høre på en lydfil mens man navigerer i en innholdsfortegnelse Finnes det støtte for alternative styringsenheter Musebruk tastatur og annet Kan du enkelt komme til innholdet også ved hjelp av alternative styringsenheter Navigasjon Kan brukeren enkelt flytte seg til de ulike delene av systemet Kan du enkelt komme til innholdet også ved alternative interaksjonsmuligheter Robusthet Kan brukeren forstå alle tilstander systemet befinner seg i Feiltoleranse Kan brukeren gjøre feil uten at alt blir ødelagt For eksempel at systemer henger seg krasjer etc fordi man bommer med en hurtigtast Kan brukeren rette opp feil han har gjort Kan man gjøre forover gjenoppretting For eksempel hoppe til feil side i et dokument og så hoppe derfra til riktig sted Kan man angre og gå tilbake Er systemet responsivt Får man gode tilbakemeldinger fra systemet Kommer tilbakemeldingene med en gang 2 6 Intervjuskjema Etter gjennomføringen av testene ble det gjort et kort intervju Intervjuet var uformelt og selv om spørsmålene var fastsatte var det åpnet for å stille eventuelle oppfølgingsspørsmål og å la deltakeren snakke fritt 1 Spørsmål 1 Hvordan opplevde du å bruke programmet Spørsmål 2 Var det noe du syntes var spesielt bra eller spesielt dårlig 3 Utprøving at Testplan med Hjelpemiddelteknologi Før selve brukertestene ble gjennomført var det nødvendig å kvalitetssikre testplanen opp mot DataPowers grensesnitt En så reell test som mulig ble gjennomført med aktuelle hjelpemidler av observatørene Bakgrunnen var å avklare hvor vanskelig lett det ville være for brukeren å gjennomføre testplanen på egen hånd og å kunne bistå og på forhånd identifisere utfordringer ved eventuell bruk av de aktuelle hjelpemidlene Dette var nødvendige utprøvinger for at observatørene skulle kunne veilede brukeren gjennom testplanen også når hjelpemiddelteknologi ble benyttet Konklusjonen var en hypotese om at et såpass komplisert grensesnitt som DataPowers ville være vanskelig for brukere å håndtere uten veiledning Det var derfor alltid til stede minst en observatør som kjente til de spesifikke hjelpemidler som testeren kom til å benytte Utprøvingene var også nyttige som ekspertvurderinger av grensesnittet med hensyn på en spesifikk brukergruppe Under er resultatene fra disse utprøvingene kort beskrevet Merk at utprøvingene er relaterte til den oppsatte testplanen og basert på erfaringene fra fortestene og at hele applikasjonen således ikke kan sies å være systematisk gjennomgått 3 1 Utprøving for blinde med Jaws 2 Jaws er en av de mest vanlige skjermleserne i Norge per i dag og ble derfor valgt i utprøvingen Jaws ble senere i brukertestene benyttet av to blinde testere Én av observatørene benyttet Jaws Måten ekstern søkefunksjonalitet fra Jaws fungerte i DataPower applikasjonen var ikke konsekvent av ukjent årsak Dette var et alvorlig problem også i forhold til å finne frem til effektiv navigering Hovedmeny Emnemeny For å komme til hovedmenyen få en oversikt over kurs og så videre til venstre i vinduet grensesnittet krevdes mye tabbing Det fantes ingen hurtigtast som fungerte sammen med Internet Explorer 7 Mer om problemer med hurtigtaster er beskrevet under delen om Hovedvindu Innhold Ved å klikke på valget kurs i hovedmenyen fikk brukeren oversikt over hovedemnene Ved klikk på hovedemne fikk brukeren en introduksjon til hovedemne og del emner ble vist i menyen Hurtigtaster Aktivere emnemeny Alt W Merk neste emne Pil Ned Merk forrige emne Pil Opp Viser skjuler del emne Pil høyre venstre Aktiverer emne Enter For å kunne navigere emnemenyen var enkleste metode å trykke Alt W Denne hurtigtasten virket noen ganger men ikke alltid for eksempel ikke fra testresultat siden Hurtigtaster for å bla til neste forrige emne fungerte ikke Ctrl Pil høyre venstre Starte kurs Kurstabell Det var ikke enkelt å finne knappen for å starte ønsket kurs i kurstabellen uten visuell input og dette tok derfor lang tid Alle knappene hadde samme navn Start kurs og eneste mulighet var derfor å tippe hvilken knapp som var riktig basert på de nærliggende elementene Søk Søk funksjonen lå i egen fane ved siden av emnemenyen Ved hjelp av denne funksjonen var det mulig å søke etter og i bestemte emner Søk funksjonen var kun tilgjengelig ved hjelp av hurtigtast kunne ikke tabbes til og den var ikke synlig i grensesnittet for blinde kun visuelt Dette betydde at dersom blinde og sterkt svaksynte skulle kunne oppdage funksjonen på egen hånd måtte de først inn å lese alle hurtigtastene Testerne i brukertestene ble derfor senere eksplisitt opplyst om at det fantes en søke funksjonalitet i grensesnittet til oppgave 4 Hovedvindu Innhold Hvert emne i hovedvinduet besto som nevnt av fanene Introduksjon Oppskrift og Oppgave Disse fanene ble regnet som tilhørende innholdsdelen i grensesnittet Oppskriftsfanen ga trinnvise beskrivelser av funksjoner ved hjelp av tekst Oppgavene i Oppgavefanen var også beskrevet ved hjelp av tekst I Introduksjonsfanen fantes for hvert emne med innhold en introduksjonsvideo eller valgmulighet for tekst og grafikk istedenfor video Disse lå i 2 underfaner inne i Introduksjonsfanen Den ene fanen inneholdt en animasjon videosnutt og den andre fanen beskrev funksjoner og begreper med eksempler både med noe tekst og noe grafikk I Animasjonsfanen besto video innholdet av mye informasjon som kun var visuell ikke i lydsporet Det var ikke mulig å bruke hurtigtaster for å velge hvilket format innholdet i Introduksjonsfanen skulle ha altså om brukeren ønsket animasjon video eller beskrivelse med tekst bilde Noen innholdssider hadde en overskrift med heading tag Dette var positivt og gjorde at det var enkelt å komme seg til innholdet på disse sidene Ofte manglet imidlertid tagging av overskrifter Hurtigtaster Aktiverer første fane Introduksjon Ctrl 1 Aktiverer andre fane Oppskrift Ctrl 3 Aktiverer tredje fane Oppgave Ctrl 4 Bla et trinn fremover i undervisning Ctrl Pil høyre Bla et trinn tilbake i undervisning Ctrl Pil venstre Det viste seg at det var tungvint å komme til innholdsfanene fra emnemenyen Hurtigtaster fungerte dårlig Hurtigtastene Ctrl 1 4 krasjet med valg av fane i Internet Explorer og fungerte derfor ikke i DataPowers applikasjon Hurtigtasten Ctrl 2 skulle gått til en fane som het Teori Denne fanen fant vi ikke under testingen På samme måte som for fanene i innholdsdelen virket ikke hurtigtastene for å bla til neste emne Det ble derfor veldig tungvint å navigere til neste emne Brukeren måtte først navigere tilbake til emnemenyen deretter tilbake til innhold Det å bla trinn frem og tilbake i undervisningen fungerte noe uheldig i Jaws i likhet med ZoomText forstørrelsesprogram De to hjelpemidlene hadde samme utfordring fokus i programvinduet fulgte ikke med den visuelle forflytningen Det vil si at for blinde brukere med Jaws merket ikke brukeren at noe skjedde Skjermleseren gikk ikke dit du visuelt forflyttet deg til den hadde fremdeles fokuset der du sto da du trykket på hurtigtasten Til sammen utgjorde problemene med hurtigtastene det resultat at fanene i innholdsdelen ikke kunne åpnes ved hjelp av tastatur bortsett fra ved hjelp av tabbing Det tok imidlertid veldig lang tid og mange tastetrykk å komme til innholdsdelen eller fanene ved å tabbe gjennom hele menyen og andre elementer Alternativt kunne virtuelt søk brukes det vil si søk via Jaws For eksempel kan man søke på Introduksjon for å komme til denne fanen En slik framgangsmåte krever imidlertid at brukeren kjenner brukergrensesnittet svært godt og husker fanenavn emnenavn et Brukeren måtte derfor kjenne grensesnittet veldig godt for å komme seg rundt dette for eksempel ved hjelp av virtuelt søk Konklusjonen var derfor at blinde må vite en del om hvordan grensesnittet er lagt opp dersom de skal være i stand til å anvende løsningen Videre bør de ha memorisert fane og elementnavn på forhånd Oppgaveløsing Tester Hurtigtaster Bla til neste oppgave Ctrl Pil Høyre Bla til forrige oppgave Ctrl Pil Venstre Viser fasit i emne test Ctrl Q Avslutt og lagre testresultat Ctrl Z For oppgaver hvor alternativer skal velges Merker neste alternativ Pil ned Merker forrige alternativ Pil opp Merk eller fjern merking Mellomrom For kombinasjonsoppgave Bytt til høyre kolonne Tab Bytt til venstre kolonne Shift Tab Kombinere de merkede alternativer Enter Ved gjennomføringen av emnetestene ble en testprogresjons meny vist sammen med testen i innholdsvinduet Denne menyen ble lagt foran spørsmål og svaralternativer og ble dermed lest opp av Jaws før spørsmål og svaralternativer Dette var uheldig fordi brukeren forventet å få se en test og ikke en menylinje Det tok i tillegg lang tid å navigere gjennom hele denne menyen for å komme til selve oppgaveteksten Bruk av sidemerke med Jaws fungerte bra for å komme raskt til oppgaveteksten men denne funksjonen krever langt høyere brukerkompetanse enn det som kan forventes av en person Testprogresjonsmenyen hadde valg som blant annet å gå til neste spørsmål og å sjekke om svaret på nåværende spørsmål var korrekt Hurtigtaster for å utføre menyvalg fungerte ikke slik at tastaturbrukere var avhengige av å tabbe seg til riktig menyvalg Mye grafikk var brukt for menytastene Dette virket forstyrrende Valg av svaralternativer i emnetestene ved bruk av tastatur var i utgangspunktet uproblematisk Det var imidlertid brukt en del grafiske elementer i grensesnittet uten alternativ tekst og med lange uforståelige filnavn Dette gjorde valg av svaralternativ mer komplisert Tilbakemeldinger på om svaret på en emnetestoppgave var riktig eller ikke ble kun gitt i form av grafisk informasjon illustrerende bilde av grønn hake eller rødt kryss Illustrasjonene hadde ikke fornuftige filnavn eller beskrivelser og tilbakemeldingen var derfor ikke tilgjengelig for blinde Tilbakemeldingen på det totale testresultatet og muligheten for lagring av emnetesten var derimot begge tilgjengelige Innholdet i flere av oppgavene både i emnetester og i andre typer oppgaver var beskrevet ved hjelp av illustrasjoner Et typisk eksempel var Hva skjer når du velger alternativet vist i illustrasjonen Det anslås at omtrent 50 av emnetest oppgavene ikke var tilgjengelige på grunn av dette Videre var innholdet ofte ikke relevant Et eksempel var en oppgave med ordlyden hvilken knapp skal brukes for å maksimere vinduet Bilder av knappene ble vist som supplement Manglende hensyn til alternative løsningsmetoder og fremgangsmåter var gjennomgående i oppgavene 3 2 Utprøving for svaksynte med ZoomText og Supernova 3 ZoomText og Supernova er begge svært vanlige forstørrelsesprogrammer Én observatør benyttet ZoomText Én tester i brukertestene benyttet Supernova Med Supernova var det problematisk å skrive inn passord i passordfeltet ved innlogging i DataPowers grensesnitt Dette var mest sannsynlig et Supernova problem Hovedmeny Emnemeny Det oppsto problemer med å museklikke på lenker ved bruk av ZoomText Det var ikke mulig å klikke med musen direkte på den forstørrede skjermen og i stedet måtte Enter tasten brukes for å åpne lenker Videre var det problematisk å detektere lenker funksjonaliteten lenkeliste i ZoomText meldte ingen gjenstander funnet Ved åpning av en lenke i emnemenyen til venstre i grensesnittet ble fokus flyttet til innholdsdelen Dermed var det ingen enkel måte å komme seg tilbake til emnemenyen på i ZoomText Starte kurs Kurstabell Kurstabellen ble oppfattet som rotete og det var problematisk å finne riktig rad i tabellen Dette var vanskelig både ved bruk av tastatur og mus Hovedvindu Innhold Som tidligere beskrevet i 3 1 var det mulig å velge i Introduksjonsfanen om innholdet skulle presenteres ved animasjon eller ved tekst og bilder Disse valgmulighetene var representert ved to ekstra faner innad i Innholdsfanen Del emner i emnemenyen viste først en presentasjon av det temaet som ville bli presentert med tekst i Animasjonsfanen Det kan stilles spørsmålstegn med hensiktsmessigheten av at animasjonsfanen startet med at brukerne måtte lese en slik introduksjonstekst Knappen for å starte animasjonen lå i slutten av tekstfeltet Alternativt kunne en start knapp en standard start pil i nedre høyre hjørne i Animasjonsfanen benyttes Begge måter å starte animasjonen på var vanskelig å finne på grunn av uhensiktsmessig størrelse og kontrast Kontrollene for styring av animasjonen i nedre høyre hjørne av Animasjonsfanen inkludert start pil ble aldri oppdaget av testende synshemmet observatør Hovedemnene i emnemenyen hadde ingen slik innledende tekst i animasjonsfanen og animasjonen startet dermed automatisk ZoomText hadde tilsvarende problemer med å bla trinn frem og tilbake i undervisningen som Jaws Utsnittet i skjermbildet var det samme selv om det egentlige fokuset var et annet sted I tillegg fikk ikke brukeren tilbakemelding som lyd Brukeren fikk ikke flyttet programfokus slik at det virket som om hurtigtastene tilsynelatende ikke fungerte sterkt svaksynt ZoomText utprøver var overbevist om at hurtigtastene ikke fungerte og så ikke at noe skjedde visuelt Hurtigtaster for menynavigering og fanevalgene i hovedvinduet fungerte ikke eller kom i konflikt med Internet Explorer 7 De kunne derfor ikke nyttiggjøres i verken Supernova eller ZoomText En ekstra test viste at hurtigtaster fungerte bra for ZoomText med Internet Explorer 6 men altså ikke med nyere versjoner av nettleseren ZoomText brukere måtte derfor visuelt lete etter elementer i den forstørrede flaten Dette gjorde det problematisk å finne både faner og menyer Fanebladene ble vurdert som vanskelige å legge merke til og nokså vanskelige å finne igjen Også andre elementer slik som å finne en bestemt lenke innad i emnemenyen var svært vanskelig og tidkrevende Grunnen var at størrelser på og avstander mellom elementer ikke var optimale for synshemmede For eksempel hadde emnemenyen en lang liste lenke elementer med tett skrift og lite avstand mellom elementene såkalt white space I Supernova gikk det ikke an å bruke rammer slik det var mulig med Jaws For de to forstørrelsesprogrammene var eneste alternativ til visuell leting i forstørret flate bruk av tabbing gjennom elementer på siden Navigeringen ble derfor svært tungvinn og langsom Oppgaveløsing Tester Ingen spesielle merknader 3 3 Utprøving for bevegelseshemmede med hodemus og bryterstyring 4 Skjermtastaturet i Windows Vista sammen med en Hodemus Tracker Pro én bryter ble brukt i utprøvingen Utprøvingen kunne imidlertid også hatt gyldighet i forhold til andre typer hodemus siden de fleste kravene til brukergrensesnittet fra denne brukergruppen er generelle uavhengig av type alternativt pekeutstyr Noe vurdering ble også gjort av hvordan løsninger med to eller flere brytere ville kunne fungert Til innlogging ble nettleseren Mozilla brukt Dette fungerte ikke sammen med DataPowers grensesnitt Dermed ble også Opera og Firefox testet men heller ikke disse kunne brukes som nettlesere Det kunne med fordel ha vært en henvisning til informasjon om alternative styringsmuligheter tilpasning av skjermutseende skriftstørrelser kontraster og fargevalg på startsiden Dette kunne enten vært en del av hjelpefunksjonen på lik linje med oversikten over hurtigtastene eller i tillegg til hjelpefunksjonen Hovedmeny Emnemeny Det å følge med på hvor fokuspunktet var kunne tidvis være vanskelig Det burde vært enklere å se dette med andre ord burde fokuspunktet vært tydeligere merket 5 Dette ville vært nyttig ikke bare for svaksynte men også for mennesker som bruker styringsformen Tab pluss Enter Denne styringsformen vil si at Tabulatoren brukes til å flytte markøren til ønsket posisjon og deretter at Enter trykkes for å klikke der markøren står f eksempel på et menyvalg en knapp eller en lenke Med uklart fokuspunkt ble det vanskelig å få oversikt over strukturen i grensesnittet og over hvilke muligheter grensesnittet tilbyr Det ble også vurdert som vanskelig å forutse konsekvensene av en handling Starte kurs Kurstabell Start kurs knappen var for liten Med slike små klikkpunkter står grensesnittet i fare for å bli svært fysisk anstrengende da det krever høy presisjon med musepekeren Høye krav til presisjon kan være problematisk for mange brukere både avhengig av brukerens fysikk pekerens teknikk og brukerens kompetanse i bruk av pekeren For å bruke DataPowers grensesnitt med hodemus krevdes det høy grad av nøyaktighet Vurderingen ble at applikasjonen ikke kunne brukes uten delvis stor fysisk anstrengelse da klikkpunkter flere steder var for små for brukere som benytter alternative musestyringer som hodemus eller øyestyring Det er i tillegg vært å merke seg at selv for brukere som ikke opplever grensesnittet som fysisk anstrengende pga små klikkpunkter eller liten avstand mellom klikkpunkter vil den høye presisjonen som kreves likevel bidra til en mindre effektiv bruk av applikasjonen En enkel løsning i dette spesifikke tilfellet kunne vært og gjort om hele kursraden til en lenke i stedet for knappen Alternativt kunne et større knappe ikon vært benyttet Hovedvindu Innhold Grensesnittet hadde liten mulighet til tilpasning spesielt hva gjelder valg av større ikoner knapper og lenker Tekst kunne bare delvis forstørres på en god måte Det samme gjaldt for justering av farge og kontrast Styring med Tabulator pluss Enter fungerte ikke overalt i grensesnittet Denne typen styring anvendes av mennesker som bare kan betjene 2 brytere Blant annet fungerte ikke Tabulator pluss Enter styringen i Flash animasjonene i Introduksjonsfanen Disse tilgjengelighetsfunksjonene kunne vært programmert i Flash se for eksempel http www adobe com resources accessibility flash8 Generelt ble grensesnittet vurdert som lite familiært og med et innhold og språk som ikke alltid var forståelig Likevel var systemet ryddig sammenlignet med mange andre e læringssystemer med en gjennomgående synlig emnemeny som også visuelt viste på hvilket emne man befant seg Oppgaveløsing Tester Avkrysningspunktene klikkpunktene i emnetesten i form av radio buttons var veldig små I tillegg var det ikke mulig å bruke Tabulator for å flytte fra et svaralternativ til neste i emnetesten Det hadde også vært hensiktsmessig om det ble gitt auditive tilbakemeldinger ved valg av svaralternativ i emnetesten for eksempel et pling Auditiv respons på rett og galt svar kunne også vært hensiktsmessig som tillegg til de visuelle ikonene 4 Testresultater fra Brukertesting av DataPower Word 2007 Hovedarbeidet i UTIN prosjektet var å gjennomføre brukertester av DataPowers læremateriell Testgruppen besto av 3 synshemmede 3 bevegelseshemmede og 2 dyslektiske testdeltakere Av de synshemmede brukerne var 2 helt blinde kvinne i 40 årene og mann i 20 årene og 1 sterkt svaksynt mann i 30 årene Den ene av de bevegelseshemmede testerne mann i 30 årene var skadet i 6 7 ryggvirvel og var derfor lam fra brystet og ned med redusert motorikk og muskelstyrke i armer og fingre samt hadde mild dysleksi Den andre bevegelseshemmede kvinne i 20 årene var helt lam fra nakken og ned 2 3 ryggvirvel og den siste bevegelseshemmede testeren mann i 50 årene manglet armer det vil si brukte armproteser og var i tillegg fremmedspråklig hørselshemmet og svaksynt De to dyslektiske deltakerne var begge over 60 år en kvinne og en mann Kvinnen var lett svaksynt 4 1 Oppsummering av testresultater Testerne i alle brukergruppene hadde problemer med DataPowers grensesnitt Det gjennomgående hovedproblemet var et manglende familiært og intuitivt grensesnitt Dernest var problemet en uklar navigasjonsstruktur Dette gjaldt særlig synshemmede Med unntak av de unge seende testerne hadde alle til dels store problemer ved førstegangsbruk Kun de to unge seende testerne ble selvstendige i utførelsen av testene De resterende testerne var avhengige av god tid en del veiledning og at struktur og termer ble gjennomgått med nøyaktighet og i et rolig tempo Flere ble usikre og redde for å gjøre feil Dette forfulgte dem i vekslende grad gjennom testene Med andre ord viste testene at de som er mindre kjente med bruk av data og som kan føle seg usikre i møte med teknologi fikk store problemer med å bruke grensesnittet Videre synliggjorde testene at grensesnittet er utviklet med tanke på seende brukere og synshemmede hadde derfor spesielle barrierer og vansker Nedenfor er disse funnene utdypet 4 2 Seende brukere Forenkling av grensesnitt Oppsummering av tester med seende brukere 4 av de 6 seende brukerne strevde med og kommenterte negativt det grafiske grensesnittet Dette gjaldt på tvers av gruppene synshemmede bevegelseshemmede og dyslektikere Felles for alle de seende testerne som strevde mest med grensesnittet var alder de var alle over 50 år 3 av 6 Disse opplevde forvirring usikkerhet redsel for å gjøre noe feil og irritasjon over ikke å forstå hva som skulle gjøres Deltakerne gjenkjente ikke grensesnittet og visste ikke hvordan de skulle gå frem Jeg føler at man må kjenne systemet for å kunne bruke det Jeg vil trenge opplæring på forhånd ellers blir jeg redd Og det tror jeg andre vil bli også Det virker komplisert ved første øyekast Folk er redde for å gjøre noe galt I tillegg brukes det ord som ikke er vanlig for den vanlige mannen i gata 1 Jeg synes systemet var vanskelig å bruke Det var mye å sette seg inn i og vanskelig å finne veien videre Jeg trenger litt tid på å finne ut hvordan ting virker 2 For de to unge seende brukerne begge bevegelseshemmede og den svaksynte testeren fungerte grensesnittet langt bedre Likevel var det kun én av disse som ikke hadde problemer med å forstå fanebruken Alle tre syntes begrepsbruken omkring ulike oppgavetyper var merkelige 5 av de 6 testerne ble forvirret over det uklare skillet mellom MS Word og applikasjonen i spørsmålsordlyden Opprett nytt dokument Den svaksynte brukeren var den eneste av testerne som ikke ble forvirret over dette noe som kan skyldes at denne brukeren var den eneste som hadde erfaring med liknende oppgaver fra Datakortopplæring Intuitiviteten i grensesnittet burde ha vært bedre Løsninger var vanskelig å finne og forstå når man møtte det for første gang men med en gang testerne kjente igjen funksjoner eller deler av grensesnittet familiaritet gjenkjennbarhet gikk testene mye bedre Det samlede inntrykket var at grensesnittet var for komplekst Grensesnittet kan med fordel bli mer ledende familiært og generaliserbart Nedenfor følger mer detaljert informasjon om de samlede resultatene for den seende brukergruppen Til sist presenteres forslag til forbedringsområder for denne gruppen Testskjema Karakter Ikke bestått 1 Innhold 4 av 6 testere måtte ha veiledning gjennom emnetestene på en eller annen måte Alle testerne uavhengig av språklig bakgrunn synshemming og dysleksi hadde problemer med å se at illustrasjonene brukt i emnetestene var bilder For brukeren med forstørrelsesprogram var det i tillegg vanskelig å finne illustrasjonene De fleste av testerne forsøkte å museklikke på illustrasjonene Det var også problematisk å tolke illustrasjonene og således forstå spørsmålene Den fremmedspråklige testeren hadde særlige problemer med å tolke mye av det tekstlige innholdet mens for de andre testerne var det for det meste spørsmålsformuleringer som var uklare I minst ett spørsmål var det en direkte formuleringsfeil Følgende sentrale betingelse ble vurdert som ikke oppfylt Forstår brukeren innholdet Er språket forståelig 2 Forståelig Samhandling Testerne hadde relativt god oversikt over menystrukturene med unntak av ikonene på knapperaden i øvre menylinje Det virket som om mange av testerne ikke oppfattet denne knapperaden som en menylinje Emnemenyen til venstre fikk derimot skryt av alle seende testere For de testerne som ikke gjenkjente knapperaden som meny virket det vanskelig å skille mellom emnemenyen og menyvalg for mulig funksjonalitet i grensesnittet Presentasjonen av mulig funksjonalitet i grensesnittet burde derfor ha vært bedre I tillegg ble de fleste av ikonene på knapperaden vurdert som lite meningsbærende og eller vanskelige å tolke Unntakene var spørsmålstegnet for hjelpefunksjon og huset for gå hjem funksjon Mouse over beskrivelsene på knapperaden var imidlertid gode og reddet i stor grad uklar ikonbruk På innstaller oppgavefilene knappen var mouse over beskrivelsen særlig god Likevel kunne det med fordel vært brukt tekst i stedet eller i tillegg til ikonene Dette ville kunne gjort knapperaden mer gjenkjennelig som en menylinje Antakelig ville dette også gjort de mulige funksjonene i grensesnittet mer synlige for brukerne Når funksjonene ikke umiddelbart var synlige for de to unge testerne brukte de en fra toppen og ned metode for å finne menyvalgene for funksjonalitet Med utgangspunkt i spørsmålsordlyden hadde de en ide om den eller de mulighetene de ønsket å finne De gjenkjente også den øvre knapperaden som en menylinje Derfor startet de med å føre musepekeren over ikonene på denne knapperaden og lese mouse over beskrivelsene Her fant de ofte det de lette etter fordi denne knapperaden hadde de fleste direkte funksjonene i grensesnittet mens emnemenyen til venstre i hovedsak var en oversikt over emner innhold Denne fra toppen og ned fremgangsmåten var derfor logisk passende med hvordan grensesnittet var lagt opp Alle de andre testerne hadde derimot store problemer med å få oversikt over informasjonsstrukturen Dette gjaldt spesielt struktureringen av informasjon om hvert valgte emne ved faner i hovedvinduet Sistnevnte fanestruktureringen var problematisk for alle seende testere men i varierende grad Kun én tester forsto fanestrukturen i Innholdsdelen og kun én tester fant søkefanen Det var lite luft og kontrastforskjell mellom elementer og mange elementer å forholde seg til visuelt Dette skapte visuell forvirring for de eldre testerne og særlige problemer for svaksynte brukere Alle de mange små elementene i grensesnittet kombinert med dårlig kontrast og dårlig syn gjorde visuelle søke og navigasjonsprosesser i forstørret skjermbilde problematiske og tidkrevende for den svaksynte testeren Med forstørret skjermbilde ble det spesielt vanskelig for testeren å finne frem til fanene i grensesnittet Det samme gjaldt for andre visuelle små elementer samt elementer testeren skulle finne et stykke fra det opprinnelige fokuspunktet Fokuspunktet ble lett mistet De samme erfaringene hadde den svaksynte observatøren Testerne hadde problemer med å orientere seg i informasjonen tolke informasjonen rett og skille mellom begreper Spesielt begrepene oppgaver emnetester og ekstraoppgaver skapte frustrasjon og forvirring I tillegg klarte de ikke å få oversikt over informasjonen i fanene og i underpunktene Få mestret derfor å skifte mellom ulik informasjon på ulike steder faner menypunkter programmer Konklusjonen ble derfor at informasjonsstrukturen var spesielt problematisk Det var vanskelig for flere av brukerne å skille mellom MS Word og Word i eLearning Dessuten var det et problem for flere å forstå skillet mellom eLearning grensesnittet og Internet Explorer Totalinntrykket var at det ble for mye informasjon å forholde seg til for testerne og at testerne oppfattet det visuelle grensesnittet som rotete Grensesnittet var lite intuitivt og med en høy terskel for første gangs bruk men flere av testerne trodde det ville vært greit å bruke hvis de hadde kjent til det på forhånd Følgende sentrale betingelse ble vurdert som ikke oppfylt Får brukeren oversikt over strukturen i grensesnittet Får brukeren oversikt over mulighetene i grensesnittet Hvor lett kan nye brukere bruke systemet Kan brukeren forstå effekten fra en handling Kan brukeren forstå konsekvensene av en handling Er systemet familiært Er systemet konsekvent 3 Fleksibilitet Farger og kontraster var for dårlige og var ikke mulig å endre Skriften var for liten og sto for tett Språket i oppgavene var komplekst spesielt i emneoppgavene og virket lite gjennomarbeidet Spørsmålene var rett og slett klønete og vanskelig formulert Minst ett av spørsmålene innholdt feil Søkefunksjonaliteten tillot kun søk på identiske tekststrenger søkefunksjonaliteten ble kun testet av én bruker fordi denne ene testeren var den eneste som fant denne funksjonen Som en følge av dette førte skrivefeil eller feilstavelser til at brukeren ikke fikk treff på liknende ord f eks ga autokorrektur 0 treff Bruken av illustrasjoner var ikke alltid heldig som tidligere nevnt I tillegg var dårlig oppløsning på illustrasjonene et problem for den svaksynte testeren som brukte forstørring Verken den bevegelseshemmede testeren med astigmatisme synshemming eller den lett svaksynte dyslektiske brukeren benyttet egen programvare for å forstørre tilpasse De hadde problemer med å bruke grensesnittet uten tilpasninger De fikk begge behov for tilpasning av skjerm skriftstørrelse i tillegg til sine respektive briller Det var ikke mulig å tilpasse skriftstørrelsen i nettleseren på grunn av DataPowers koding av tekststørrelse Dette var negativt Disse to brukerne måtte derfor få alternative skjermjusteringer den ene ved større skjerm og den andre ved lavere oppløsning på opprinnelig skjerm Følgende sentrale betingelser ble derfor vurdert som ikke fullstendig oppfylt Er innholdet presentert på en fullstendig måte NB Også oppgaver Er oppgavene godt tilpasset brukeren Kan oppgaver være tvetydige Hvor viktig er det å ha korrekt formulering Har brukeren mulighet til å få tilpasset system eller grensesnitt Kan tekst forstørres på en god måte Kan farge og kontrast justeres 4 Navigasjon Den sterkt synshemmede brukeren anvendte Supernova brukte grensesnittet over tid men hadde likevel problemer med navigering og informasjonsstruktur Spesielt var navigering i innholdsdelen problematisk Dette indikerer at bruken av faneblader som informasjonsstrukturerende element fungerer dårlig over tid også når brukeren har blitt kjent med strukturen Navigeringen ble unødvendig komplisert for denne brukeren fordi lenker ikke var brukt på en hensiktsmessig måte Situasjonen ble ytterligere forverret av at hurtigtaster ikke virket samt av at det ikke gikk å bruke rammer i Supernova og eneste mulighet var da å tabbe seg gjennom grensesnittet Elementene på sidene var ikke lagt opp med tanke på tab rekkefølge for tastatur brukere noe som gjorde denne typen navigering tidkrevende For eksempel måtte Supernova brukeren først tabbe seg gjennom hele emnemenyen til venstre for å kunne komme til hovedvinduet med innhold Utover dette var det ikke navigeringen som utgjorde hovedproblemet for seende brukere men forståelsen av elementene i grensesnittet strukturen på menyer og informasjon 5 Robusthet Systemet var robust Testerne var derimot ofte usikre på grensesnittet og de tilbakemeldingene de fikk Dette gjaldt i særlig grad de eldste testerne Formuleringer og forklaringer ble ofte oppfattet som uklare Oppførselen til programmet var ikke alltid forutsigbar og forståelig for testerne for eksempel skjedde det ingenting ved valgt alternativ i emnetesten Her hadde de aller fleste brukerne en klar forventning om at museklikket ville trigge noe men ingenting skjedde Responsen som ble gitt fra applikasjonen burde alltid ha vært oppklarende beroligende og entydig noe de seende testerne ikke alltid opplevde at den var Følgende sentrale betingelser var ikke helt oppfylt Kan brukeren forstå alle tilstander systemet befinner seg i Får man gode tilbakemeldinger fra systemet Forbedringsområder for seende brukere Vi foreslår å redesigne grensesnittet for å gjøre det familiært Testene med seende brukere viste at følgende forbedringspunkter var viktigst Fokus bør ligge på at grensesnittet skal forenkles Det må klargjøres hva de ulike elementene i grensesnittet er Dette gjelder både a Menystrukturering innholdet på menylinjene b Informasjonsarkitektur Informasjonsstrukturering innad i menyer i flater og mellom flater c Informasjonsstruktur utad synlig strukturell logisk oppbygging Særlig bruk av nåværende fanesystem bør gjennomgås og faner innad i faner i hovedvinduet bør antakelig unngås Det bør ryddes opp i begrepsbruken a Særlig bør det bli klarere begrepsbruk omkring termene test emnetest oppgave og ekstraoppgave Tydeliggjør skillet mellom MS Word og menyvalgene i Word 2007 i DataPowers applikasjon Tydeliggjør skillet mellom DataPowers applikasjon og Internet Explorer Med tanke på alle seende brukere er det spesielt viktig å ta tak i de tre første punktene i listen over For mindre datakyndige brukere er også det fjerde punktet svært aktuelt samt at alvorlighetsgraden av alle punktene øker betydelig Intervjureferatene kan leses for å se i detalj hvilke uklarheter som oppsto 4 2 Blinde testere Navigeringsproblematikk Oppsummering av tester med blinde Den ene av de to blinde testerne må regnes som en uredd ekspertbruker mens den andre kan sees på som en gjennomsnittsbruker Likevel var det svært problematisk for begge to å benytte DataPowers grensesnitt Testene viste at De 2 blinde testerne hadde problemer med å forstå navigering og struktur Kun den ene testeren klarte å få en god oversikt over strukturen selv om de begge systematisk utforsket og tolket informasjonen de fant resultatene fra handlinger og den informasjonen observatørene ga Begge testere møtte innhold de ikke fikk tilgang til på grunn av grafikk Begge testerne møtte spørsmål som ikke var relevante for hvordan de utførte oppgaver i Word Begge testerne hadde problemer med å få tilgang til informasjonen i applikasjonen Dette formidlet henholdsvis forvirring usikkerhet og frustrasjon hos testerne Det var ikke lett på egen hånd å finne ut av hvordan grensesnittet oppførte seg med hensyn til navigering og struktur og grensesnittet ble oppfattet som ulogisk og forvirrende Ukjent navigeringsstruktur og manglende tagging skapte uforutsette hopp og usikkerhet hos testerne Brukerne ble fort desorienterte i grensesnittet og hadde problemer med å finne frem til det de lette etter For blinde testere var det helt avgjørende å ha god kjennskap til Internet Explorer og hurtigtaster i denne nettleseren siden DataPowers applikasjon kjørte i Internet Explorer Nedenfor følger mer detaljert informasjon om de samlede resultatene for den blinde brukergruppen Avslutningsvis presenteres forslag til forbedringsområder for denne gruppen Testskjema Karakter Ikke bestått 1 Innhold Oppbyggingen av applikasjonen var slik at blinde brukere vanskelig kunne komme til alt innholdet dersom de ikke allerede visste at det var der og hadde fått beskjed om hvordan de kunne komme seg til det Logisk struktur er viktig for å få rask tilgang til innhold for eksempel er riktig bruk av overskrifter avgjørende Innholdet var sjelden presentert i alternative formater F eks var illustrasjoner brukt i spørsmål svaralternativer eller redegjørelser uten annen forklaring Innholdet var derfor vanskelig å tolke for brukeren Språket var heller ikke alltid godt Følgende sentrale betingelse var derfor ikke oppfylt Får brukeren tilgang til innhold Forstår brukeren innholdet 2 Forståelig Samhandling Testbrukere hadde til dels store problemer med å få oversikt over strukturen i GUI blant annet fordi rammer ble brukt mens bruken av overskrifter og lenker var uhensiktsmessig Videre var deler av innholdet skjult for blinde på grunn av grensesnittets struktur Brukerne måtte gjette seg til fremgangsmåte og i stor grad bruke prøve og feilemetoden for å få utført de handlingene de ønsket Dette gjaldt selv om målet for handlingene var kjent og brukeren hadde oppfattet oppgaven rett vet hva man vil men hvordan få til Gikk brukeren til et rammeelement ved hjelp av en lenke var det uforutsigbart hvor hun han havnet i rammen Noen ganger var fokuset i toppen av rammen andre ganger midt i eller i bunnen Av denne grunn var det vanskelig for testerne å vite om de var kommet til rett sted I tillegg manglet ofte overskrifter En av testerne følte seg så usikker på konsekvensene av sine handlinger at han hver gang valgte å skifte ramme for å være sikker på at han kom til rett sted Videre var det vanskelig å holde orden på menynivåene Dessuten hadde flere valg i emnemenyen nøyaktig det samme navnet men henspilte på forskjellige ting avhengig av hvor i hierarkiet brukeren sto Det var derfor vanskelig å holde oversikten Følgende sentrale betingelser var ikke oppfylt Får brukeren oversikt over strukturen i grensesnittet Får brukeren oversikt over mulighetene i grensesnittet Hvor lett kan nye brukere bruke systemet Kan brukeren forstå effekten fra en handling Kan brukeren forstå konsekvensene av en handling Hjelper tidligere kunnskap fra andre systemer brukeren 3 Fleksibilitet De samme problemene i forhold til fleksibilitet i innhold som ble beskrevet tidligere under punkt 1 om Innhold gjorde at følgende sentrale betingelser ikke ble oppfylt Får brukeren tilgang til innholdet Kan brukeren enkelt komme til innholdet også ved alternative styringsenheter 4 Navigasjon

  Original URL path: http://www.medialt.no/sluttrapport-utin-prosjektet/485.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • KJEMI - Scientific education for people with visual disabilities - MediaLT
  The project will focus on Chemistry a subject central to many of the sciences and a software framework will be developed to present molecular structures and chemical reactions The software framework and methodology developed in this project should also be useful in presenting others forms of technical information The results of the project will be made available free of charge Partners Brailcom Tsjekkia State Technical Library Tsjekkia Institute of chemical technology Prague Tsjekkia Media Lunde and Tollefsen AS Norway Portuguese National Association of the Blind and Partially Sighted Portugal Faculty of Science and Technology Portugal Slovakian Blind and Partially Sighted Union Slovakia Norwegian Contact For more information about the project please contact Morten Tollefsen morten medialt no Phone 47 21 53 80 14 Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM

  Original URL path: http://www.medialt.no/kjemi---scientific-education-for-people-with-visual-disabilities/942.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • HEM/web - MediaLT
  Sluttrapport HEM web Lukket område Artikler Suksess med WCAG 06 08 2014 Skjermleserundersøkelse 2014 06 03 2014 Bok om web og universell utforming 10 10 2013 WCAG brukt på ikke webinnhold 07 09 2013 Eksempelsamling om web og universell utforming 06 06 2013 I Universitetsforlagets hender 15 05 2013 Ønsker å bli best på universell utforming 08 04 2013 Gratistilbud til funksjonshemmedes organisasjoner 05 03 2013 Gode nettsider med universell utforming endagskurs 13 mars 06 02 2013 Vant enda et anbud Evaluering av innloggingstjenesten FEIDE 23 10 2012 Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Prosjektomtale Testplan Utvalgte nettsteder Kontakt HEM web prosjektet Prosjektgruppe Sluttrapport HEM web Lukket område

  Original URL path: http://www.medialt.no/hemweb/459.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Prosjektomtale - MediaLT
  bruk for alle uten behov for spesialtilpasning eller ekstrautstyr Dessverre er IKT ofte ikke universelt utformet og fungerer dårlig med tekniske hjelpemidler Det er derfor interessant å undersøke i hvilken grad IKT i Norge er utformet på en måte som muliggjør bruk for flest mulig og hvorvidt eksisterende IKT løsninger fungerer sammen med tekniske hjelpemidler Behov for mer kunnskap For å prøve å besvare disse og beslektede spørsmål gjennomfører Deltasenteret i løpet av 2008 prosjektet Hjelpemidler eller mainstreaming Ja takk begge deler På Deltasenterets nettsider kan du lese et sammendrag av prosjektskissen Gitt internetts stadig viktigere rolle å våre liv rommer prosjektet en delaktivitet som består av en tilgjengelighetsvurdering av populære internett tjenester MediaLT vil gjennomføre evalueringen på oppdrag fra Deltasenteret Hensikt og vurdering av tilgjengelighet Hovedhensikten med delprosjektet er å få et inntrykk av hvor tilgjengelige populære internettbaserte tjenester er Det er valgt ut 12 13 nettsteder som vil bli vurdert De ulike tjenestene vil bli vurdert opp mot følgende kriterier Anerkjente standarder og retningslinjer for tilgjengelighet de syv prinsippene for universell utforming hvor godt de fungerer sammen med de mest vanlige tekniske hjelpemidlene som skjermleser med leselist og eller syntetisk tale skjermforstørring alternativt betjeningsutstyr m fl Rapportering av resultater og nytteverdi Resultatene fra vurderingen vil bli dokumentert i en egen rapport samt hovedfunnene vil bli innlemmet i rapporten til hovedprosjektet Rapportene skal være klare i løpet av november 2008 Forhåpentligvis vil evalueringen bidra med nyttig kunnskap som kan benyttes i arbeidet med å lage IKT løsninger som er tilgjengelige og brukbare for alle Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske

  Original URL path: http://www.medialt.no/prosjektomtale/465.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive