archive-no.com » NO » M » MEDIALT.NO

Total: 509

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arbeid for å identifisere IKT-utdanninger med universell utforming (uu) i fagkretsen - MediaLT
  Til sammen anslås det at det dreier seg om 8 10 kurs fagplaner I tillegg arbeider Høgskolen i Gjøvik med et prosjekt om å satse tverrfaglig på universell utforming som strategisk virkemiddel for å bli et kompetansesenter på uu innen høgskole universitetsmiljøet Inntrykket etter gjennomgangen er at det er et fåtall av IKT utdanningene anslagsvis 10 20 som omtaler begrepet uu Det er i stor grad overlatt det enkelte studiet å bestemme innholdet i fagene noe som gjør kursinnholdet avhengig av interessen og kompetansen til lærekreftene på det enkelte undervisningsstedet Unntaket er Høgskolen i Gjøvik som gjennom sitt prosjekt ønsker å arbeide tverrfaglig med temaet og involvere flere utdanningsløp Europeisk undersøkelse Parallelt med undersøkelsen i Norge ble det av Middlesex University i England utarbeidet et spørreskjema for at utdanninger i Europa skulle registrere sine utdanninger med uu i fagplanene De norske utdanningene ble anmodet om å registrere sine utdanninger direkte på nett eller fylle ut et papirbasert skjema og sende som e post Dette var et relativt omfattende skjema og i tillegg ble undersøkelsen avsluttet og det nettbaserte spørreskjemaet tatt av nett kort tid etter vår anmodning Det ble muligens av disse årsakene ikke registrert utdanninger fra Norge i denne undersøkelsen Opptellingen fra Middlesex University sin undersøkelse viser at det bare kom inn 36 svar fra utdanninger i Europa noe som sikkert er en underrapportering Likevel er det nærliggende å anta at det er behov for ytterligere kunnskap på området ikke minst med tanke på de politiske føringene som ligger i EU og i de enkelte landene Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne

  Original URL path: http://www.medialt.no/arbeid-for-aa-identifisere-ikt-utdanninger-med-universell-utforming-uu-i-fagkretsen/281.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Forslag til temaoversikt - MediaLT
  Tilgjengelighet er et stikkord for alle emner og derfor brukes ikke dette ordet i hvert enkelt emne nedenfor Bakgrunn Bevistgjøring hvorfor er tilgjengelighet viktig Lovverk Politikk og handlingsplaner Retningslinjer for tilgjengelighet WCAG etc Prosess og brukermedvirkning i utviklingsprosjekter Nytteverdien av tilgjengelige løsninger Hjelpemiddelteknologi Standarder Spesielle grensesnitt til generell teknologi Teknologi for funksjonshemmede Ergonomi Teknologi og ulike anvendelser Operativsystemer Windows Linux Mac Server miljøer Tynne klienter Brukerprogrammer Dataspill og underholdning Mobilt utstyr Fri programvare Andre relevante IKT områder selvbetjening forbrukerelektronikk transport Presentasjon av informasjon Strukturerte dokumenter Web og andre internett tjenester Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i

  Original URL path: http://www.medialt.no/forslag-til-temaoversikt/233.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Ressurssamling (MIKT) - MediaLT
  W3C Authoring Tool Accessibility Guidelines ATAG http www w3 org WAI intro atag php Web Accessibility Web Standards and Regulatory Compliance Andrew Kirkpatrick Richard Rutter Christian Heilmann Jim Thatcher Cynthia Waddell http www amazon com gp product 1590596382 WebAIM Articles http www webaim org articles WebAIM Screen Reader Simulation http www webaim org simulations screenreader php Web andre nyttige ressurser The W3C CSS Validation Service http jigsaw w3 org css validator The W3C Markup Validation Service http validator w3 org W3Schools Online Web Tutorials http www w3schools com Nyttig informasjon og veiledere Accessible Digital Media http ncam wgbh org publications adm IBM Academic Initiative Accessibility Getting started http www 304 ibm com jct09002c university scholars skills accessibility index html NBF Diverse brosjyrer om universell utforming http www blindeforbundet no CDA storypg aspx id 1516 zone 46 parentzone 44 Ver 1 NBF Teksten slik vi vil ha den Når skrift skal gjøres tilgjengelig for synshemmede http www blindeforbundet no nbf publikasjoner brosjyrer teksthefte Teksten htm SHDIR Selvbetjening for alle tilgjengelige automater http www shdir no publikasjoner veiledere selvbetjening for alle tilgjengelige automater 55724 UI Access ressurssamling http www uiaccess com accessucd resources html UN Enable http www un org esa socdev enable Universell utforming begrepsavklaring Miljødepartementet http www universell utforming miljo no artikkel shtml id 668 UW Madison videos podcasts Accessibility http www doit wisc edu accessibility video Se også ressurssamlingen til nettverket Universell IKT for mer nyttig informasjon om universell utforming samt SMUDI prosjektets ressurssamling på Brukergrupper og deres spesifikke behov og eksempler på Fleksibel Teknologi Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og

  Original URL path: http://www.medialt.no/ressurssamling-mikt/235.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Referat prosjektgruppemøte 07.05.2007 - MediaLT
  Delta senteret har et oppdrag knyttet til IKT og høyere utdanning EDeAN har etablert en database som skal samle erfaringer knyttet til universell design og IKT 3 Kartlegge og avgrense innholdet i kurset Hva er gjort tidligere i Norge UMB NTNU kurs Enkelte utdanningsmiljøer har kurs emner innen tilgjengelighet Hovedinnhold hovedtemaer i kurset Strukturerte dokumenter er viktig for tilgjengelighet Prosess og brukermedvirkning Server miljøer applikasjoner og distribusjon Det universelle må ha et grensesnitt mot det spesielle Sertifisering av produkter 4 Kartlegge internasjonale erfaringer Hva er gjort internasjonalt EDeAN nettverk kartlegger blant annet utdanning Rudolph Brynn sjekker med EDF IBM ECDL foundation vi skriver en kort tekst på engelsk Frank SIKTE inviteres for å fortelle om CSUN sertifisering 5 Litteratur Hva finnes av litteratur Delta senteret hefter om web tilgjengelighet WAI WCAG Alle sender info som samles i en referanseliste skrive egen bok Vi trenger norsk litteratur 6 Kursgjennomføring og sertifisering Type kurs Fordel å kunne tilby kurs også utenfor universitets og høyskolesystemet Antakelig en fordel med nettbaserte kurs med fysiske samlinger Sertifisering Vise praktisk bruk av hjelpemidler ECDL kan mye om måling av fagkompetanse knyttet til en kravspesifikasjon Ofte vil tre aktører være med på utviklingen av nye temaer kursleverandør utviklere av læremateriell og sertifiseringsinstans Prosjektoppgave kan være aktuell i kombinasjon med test 7 Eventuelt Neste møte 20 juni kl 12 15 30 Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM

  Original URL path: http://www.medialt.no/referat-prosjektgruppemoete-07052007/234.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Referat prosjektgruppemøte 20.06.2007 - MediaLT
  behov informasjonssamfunnet utviklingsprosjekter og anskaffelser 2 Kartlegge internasjonale erfaringer Håkon aspelund Delta senteret har gått gjennom listen med IKT relaterte opptak og spurt institusjoner om de har gjort noe eller er interessert i universell utforming 11 læresteder deltok i en workshop Det virket som om samarbeid rundt dette temaet satt langt inne Spørreskjema er distribuert til de som deltok Vanskelig å vite når om det kommer inn svar Denice Leahy er interessert i å diskutere et mulig kurs innen ECDL systemet Rudolph Brynn Politikk handlingsplaner I EU er det signaler om at IT skal brukes for å bygge bro over barrierer og hindre nye barrierer Tilløp til lovgivning men foreløpig ingen helt konkrete resultater Rudolph sender et notat om historikken i EU Frank SIKTE inviteres for å fortelle om CSUN sertifisering 3 Litteratur Alle sender inn det de har av ressurser Vi tar også med generelle ressurser som validatorer mm Mye tyder på at vi trenger egenutviklet læremateriell 4 Kursgjennomføring og sertifisering Maks pris for kurset bør være 10000 men her kan ulike leverandører gi ulike tilbud ½ år er maksimal kursvarighet Fysiske samlinger er viktig for å lykkes med den praktiske målsetningen med kurset 5 Hovedprosjekt Finansiering FAD Delta senteret dok senteret Nonite NUH KUF KS AID Vurdere å ta med andre nordiske miljøer i hovedprosjektet 6 Eventuelt Neste møte 11 09 kl 12 00 Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til

  Original URL path: http://www.medialt.no/referat-prosjektgruppemoete-20062007/245.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Referat prosjektgruppemøte 13.09.2007 - MediaLT
  annet av instituttenes interesse Definisjon av begrepet Begrepet tilgjengelighet er brukt om kurset dvs ikke universell utforming Rudolph sender dokument som oppsumerer universell utforming og tilgjengelighet Bakgrunn bevisstgjøring Hjelpemiddelteknologi standarder Teknologi og ulike anvendelser fri programvare Alle går gjennom temalisten og sender tilbakemeldinger 2 Kartlegge nasjonale og internasjonale erfaringer Håkon aspelund skriver om status når det gjelder det nasjonale og internasjonale kartleggingsarbeidet i forhold til utdanning Bernt Nilsen har sendt tilbakemeldingene fra ECDL Svarene omhandler i hovedsak hvordan ECDL kan tas av funksjonshemmede Bernt følger opp OCG MediaLT følger opp Denise Leahy Rudolph Brynn har hørt med EDF nettverket og han lager et notat ang dette awareness raising sentrale foretaksspesifikke metoder 3 Litteratur Pris for en egen bok vil være ca 250000 et foreløpig estimat basert på erfaring med utvikling av teknisk læremateriell En løsning kan være å lage en egnet oppgavesamling Alle skal gå gjennom ressurssamlingen og komme med forslag til tillegg 4 Kursgjennomføring og sertifisering Jfr tidligere referater 5 Hovedprosjekt Ingen spesifikke søknadsfrister for hovedprosjektet Det er helt vesentlig å definere målgruppen for kurset Innhold Fagplan litteratur Sertifisering tester Tenke internasjonalt marked 6 Eventuelt Ingen saker Referent Morten Tollefsen Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul

  Original URL path: http://www.medialt.no/referat-prosjektgruppemoete-13092007/278.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Fagplan - MediaLT
  handlingsplaner for IKT og funksjonshemmede 1 4 Lovverk 1 4 1 Kjenne hovedinnholdet i DTL Diskriminerings og tilgjengelighetsloven 1 4 2 Kjenne hovedinnholdet i Lov om offentlige anskaffelser 1 4 3 Kjenne hovedinnholdet i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om IKT 1 4 4 Ha en overordnet forståelse av internasjonal lovgivning vedrørende IKT og funksjonshemmede 1 5 Retningslinjer og standarder for tilgjengelighet 1 5 1 Kjenne til hovedinnholdet i Web Content Accessibility Guidelines WCAG 1 5 2 Kjenne til innholdet i Deltasenterets veiledere om web og tilgjengelighet 1 5 3 Ha oversikt over andre relevante retningslinjer og standarder slik som ARIA ATAG UAAG ISO9241 20 1 6 Prosess og brukermedvirkning i utviklingsprosjekter 1 6 1 Vite hva som ligger i begrepet brukermedvirkning 1 6 2 Forstå fordeler og ulemper med brukermedvirkning 2 Hjelpemiddelteknologi 2 1 Hjelpemidler for bevegelseshemmede 2 1 1 Kjenne til alternativt pekeutstyr 2 1 2 Kjenne til ulike typer tastaturer og alternative løsninger 2 1 3 Vite hva skanning og brytersystemer er 2 1 4 Kjenne til hva omgivelseskontroll er 2 2 Hjelpemidler for hørselshemmede 2 2 1 Ha en overordnet forståelse av hva tegnspråk er 2 2 2 Vite om alternativer til akustisk informasjon 2 2 3 Ha overordnet kunnskap om teleslynger og FM utstyr 2 3 Hjelpemidler for synshemmede 2 3 1 Kjenne til hva en skjermforstørrer er og vite hva som er de vanligste produktene i Norge 2 3 2 Kjenne til hva skjermlesere og leselister er og hva som er de vanligste produktene i Norge 2 3 3 Ha overordnet kunnskap om tekst til tale samt norske talesynteser 2 3 4 Vite hva tegngjenkjenning OCR er 2 3 5 Vite hva DAISY er og kjenne til ulike avspillingsalternativer 2 4 Hjelpemidler for mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne 2 4 1 Kjenne begrepet pedagogisk programvare samt noen av de norske produktene på området 2 4 2 Ha overordnet kunnskap om bliss og andre symbolspråk 2 4 3 Kjenne til ulike kommunikasjonshjelpemidler 2 5 Hjelpemidler for mennesker med lese og skrivevansker 2 5 1 Ha overordnet kunnskap om tekst til tale samt norske talesynteser 2 5 2 Kjenne til ulike verktøy for skrivestøtte 2 5 3 Vite hva DAISY er og kjenne til ulike avspillingsalternativer 3 Teknologi og ulike anvendelser 3 1 Operativsystemer 3 1 1 Ha kjennskap til tilpasningsmuligheter for funksjonshemmede i Microsoft Windows 3 1 2 Ha kjennskap til tilpasningsmuligheter for funksjonshemmede i Mac OS 3 1 3 Ha kjennskap til tilpasningsmuligheter for funksjonshemmede i Linux 3 2 Server miljøer 3 2 1 Vite hva tynne klienter er og forstå hva bruk av slik teknologi innebærer mht datatekniske hjelpemidler 3 2 2 Forstå hvilke utfordringer sikkerhetspolicy kan skape i forhold til teknologi for funksjonshemmede 3 2 3 Forstå hvilke utfordringer Automatiske oppdateringer kan skape i forhold til hjelpemidler for funksjonshemmede 3 3 Brukerprogrammer 3 3 1 Ha kunnskap om vanlige tilpasninger og hvordan disse kan identifiseres 3 3 2 Skjønne viktigheten av muligheter for alternative fremgangsmåter verktøylinjer menyer hurtigmeny hurtigtaster oppgaveruter osv 3 4 Dataspill og

  Original URL path: http://www.medialt.no/fagplan/695.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Lenker/referanser - MediaLT
  interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet Sammendrag Prosjektgruppe Blogg Dokumenter Lenker referanser Lukket område Kontakt prosjektansvarlig Sluttrapport

  Original URL path: http://www.medialt.no/lenkerreferanser/458.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive