archive-no.com » NO » M » MEDIALT.NO

Total: 509

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Brynn, Rudolph - MediaLT
  ved siden av utviklingen av EUs politikk og lovgivning overfor funksjonshemmede Om arbeidsstedet www dok no Dokumentasjonssenteret skal samle inn og utvikle ny kunnskap innenfor og på tvers av samfunnssektorer forskningsmiljøer og erfaringsbaserte arenaer Hensikten er å gi myndighetene et bedre kunnskapsgrunnlag før de fatter sine beslutninger Dokumentasjonssenteret er et selvstendig forvaltningsorgan som ble etablert i 2005 og står i direkte linje til Arbeids og inkluderingsdepartementet og har som målgrupper beslutningstakere interesseorganisasjoner forskere og andre Informasjons og kommunikasjonsteknologi er et av hovedfokusområdene for Dokumentasjonssenteret fordi universell utforming av IKT har økende betydning for funksjonshemmedes tilgjengelighet til så vel arbeid som utdannelse og andre samfunnsområder Dokumentasjonssenteret bidrar derfor til flere prosjekter for kartlegging av barrierer mot funksjonshemmedes bruk av IKT og er medlem av IT Funk Brukerforum Nasjonalt Nettverk for Universell Utforming og andre IT relevante fora Dokumentasjonssenteret fokuserer på universell utforming tilgjengelighet og standardisering innen bl a IKT både i sin statusrapportering og i formidling av kunnskap på Dokumentasjonssenterets nettside Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Sammendrag Prosjektgruppe Blogg Dokumenter Om ressursnettverk NFR Info folder PDF Presentasjon av prosjektdeltakere Aslaksen Finn Aspelund Haakon Brynn Rudolph

  Original URL path: http://www.medialt.no/brynn-rudolph/268.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Dale, Øystein - MediaLT
  ved NAV SIKTE Om arbeidsstedet www nav no sikte NAV SIKTE er en enhet hvis hovedfokus er å utvikle systematisere og spre kunnskap og kompetanse på fagfeltet IKT hjelpemidler Dette gjøres blant annet ved gjennomføring av ulike interne og eksterne prosjekter kurs og forelesningsvirksomhet og gjennom direkte brukerarbeid over hele landet De arbeider da som konsulenter for det lokale støtteapparatet i sammensatte og komplekse IKT hjelpemiddelformidlingssaker Aktivitet og deltagelse for bruker ved hjelp av IKT hjelpemidler samt spredning av kompetanse og de gode løsningene er målet med det kliniske arbeidet SIKTE er spesielt opptatt av at IKT skal være tilgjengelig for alle uansett funksjonsforutsetninger og det er særlig hjelpemiddel kompatibilitet som er NAV SIKTEs spisskompetanse inn i dette nettverket Av relevante konkrete prosjekter i forhold til universell utforming av IKT er SIKTE involvert i brytertilgjengelighet på websider utforming av tilgjengelige elektroniske dokumenter og programvare tilgjengelige IKT læremidler utdanning i utforming av tilgjengelig IKT m fl Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Sammendrag Prosjektgruppe Blogg Dokumenter Om ressursnettverk NFR Info folder PDF Presentasjon av prosjektdeltakere Aslaksen Finn Aspelund Haakon Brynn Rudolph Dale Øystein Fuglerud Kristin Skeide

  Original URL path: http://www.medialt.no/dale-oeystein/258.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Fuglerud, Kristin Skeide - MediaLT
  fremst arbeidet med problemstillinger innen tilgjengelighet og universell utforming av IKT Hun er nå ansvarlig for fagområdet universell utforming av IKT ved Norsk Regnesentral Om arbeidsstedet http www nr no Norsk Regnesentral NR er en privat uavhengig stiftelse som utfører oppdragsforskning for bedrifter og det offentlige i det norske og internasjonale markedet NR ble etablert i 1952 og har kontorer i Informatikkbygningen ved Universitetet i Oslo NR driver anvendt forskning innen statistikk og informasjons og kommunikasjonsteknologi Innen statistikk jobbes det med svært mange forskjellige problemstillinger slik som estimering av torskebestanden finansiell risiko beskrivelse av geologien i petroleums reservoarer og overvåking av klimaendringer Innen IKT jobbes det med problemstillinger knyttet til bruk av IKT i samfunns og næringsliv De viktigste satsingsområdene for NR s IKT forskning er sikkerhet og personvern tilgjengelighet og universell utforming av IKT samt multimedia på forskjellige plattformer NRs visjon er forskningsresultater som brukes og synes Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Sammendrag Prosjektgruppe Blogg Dokumenter Om ressursnettverk NFR Info folder PDF Presentasjon av prosjektdeltakere Aslaksen Finn Aspelund Haakon Brynn Rudolph Dale Øystein Fuglerud Kristin Skeide Hellman Riitta Kvale Knut Lindelien Knut Lunde

  Original URL path: http://www.medialt.no/fuglerud-kristin-skeide/273.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Hellman, Riitta - MediaLT
  Fom begynnelsen av 2006 har hun arbeidet i Konsulentselskapet Karde AS der hennes ansvarsområde er brukeranalyser brukergrensesnitt og universell utforming av elektroniske tjenester Om arbeidsstedet www karde no Karde AS er et rådgivende flerfaglig konsulentselskap som ble etablert i januar 2004 Kardes forretningsidé er å tilby innovasjonsbasert rådgiving innen IKT til næringslivet og offentlige virksomheter Kardes ansatte har lang erfaring fra både næringsliv og forskning så vel nasjonalt som internasjonalt Karde er en sentral aktør i flere forskningsprosjekter bl a i to store europeiske prosjekter med bred norsk deltakelse Karde har nært samarbeid med forskningsinstitusjoner og avanserte utviklingsmiljøer Karde arbeider aktivt for å initiere nasjonale og internasjonale FoU prosjekter og engasjerer bedrifter og etater i framtidsrettede innovasjonsprosjekter Viktige faglige komponenter i Kardes FoU prosjekter er brukbarhet og brukervennlighet av IKT baserte løsninger Kardes ansatte arbeider også aktivt for å formidle FoU resultater i nasjonale og internasjonale fora som konferanser og tidskrifter Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Sammendrag Prosjektgruppe Blogg Dokumenter Om ressursnettverk NFR Info folder PDF Presentasjon av prosjektdeltakere Aslaksen Finn Aspelund Haakon Brynn Rudolph Dale Øystein Fuglerud Kristin Skeide Hellman Riitta Kvale Knut

  Original URL path: http://www.medialt.no/hellman-riitta/270.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Kvale, Knut - MediaLT
  avgrensa multimodalitet til å være tale sammen med å peike på skjermen Dette har vi kalt Peik og preik Kvale har siden 2003 vært prosjektleder for Konsesjonspålagte forskningsaktiviteter for funksjonshemmede og sluttbrukere med spesielle behov Dette arbeidet oppfyller avtalen mellom Staten v Samferdselsdepartementet og Telenor ASA om leveringspliktige tjenester i 2004 Avtalen er basert på den såkalte ekomloven og ekomforskriften Målet med Kvales forskning har hele tiden vært å finne den mest naturlige måten å kommunisere med datamaskinen på Taleteknologi og multimodal interaksjon kan bidra til å senke brukerterskelen både for funksjonsfriske og for folk med nedsatt funksjonsevne Om arbeidsstedet http www telenor com ri Telenor Research and Innovation R I er ett av Norges største forskningsmiljø innen IKT I november 2006 hadde Telenor R I i alt 214 ansatte derav 160 på Fornebu 17 i Tromsø 25 i Trondheim og 12 i Kuala Lumpur Telenor R I har et utstrakt samarbeid med universiteter og industrielle partnere både nasjonalt og internasjonalt På grunnlag av forskningsresultater og ekspertkompetanse innen kommersialisering kan foretaket realisere nye forretningsmuligheter på en rekke måter Dette kan gjøres gjennom Telenors eksisterende markedskanaler gjennom etablering av nye forretningsområder innen Telenor eller realisere nye ideer i nye selskaper alene eller i samarbeid med andre Dette gir stor fleksibilitet og rask oppfølging av nye initiativ Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific

  Original URL path: http://www.medialt.no/kvale-knut/259.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Lindelien, Knut - MediaLT
  virksomheter og politikk For tiden er han varaordfører i Moss kommune Om arbeidsstedet www standard no Standard Norge er norsk medlem i ISO og CEN Flere standardiseringskomiteer følger opp brukergrensesnitt universell utforming tilgjengelighet Lindelien har deltatt og deltar i det som tilhører IT området Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Sammendrag Prosjektgruppe Blogg Dokumenter Om ressursnettverk NFR Info folder PDF Presentasjon av prosjektdeltakere Aslaksen Finn Aspelund Haakon Brynn Rudolph Dale Øystein Fuglerud Kristin Skeide Hellman Riitta Kvale Knut Lindelien Knut Lunde Magne Ribu Kirsten Scheidegger

  Original URL path: http://www.medialt.no/lindelien-knut/293.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Lunde, Magne - MediaLT
  ønsket å starte et annerledes IT firma Mens de fleste i vår bransje importerte datatekniske hjelpemidler ville vi utvikle nye produkter og tjenester Fra starten definerte vi tre viktige bærebjelker for firmaets satsing opplæring utvikling og tilrettelegging Dette er fortsatt dekkende for det vi arbeider med Opplæring MediaLT har som mål å tilby funksjonshemmede opplæring med høy kvalitet Vi utvikler tilgjengelig læremateriell tilpasset ulike forutsetninger og behov og har utviklet opplæringsmodeller for grupper og enkeltpersoner Undervisningen kan gis i vårt kurslokale eller som fjernundervisning MediaLT er mest kjent for Datakort undervisning men vi jobber også med både mer avanserte emner og helt grunnleggende opplæring Utvikling MediaLT har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter Vårt undervisningsopplegg er eksempelvis resultatet av et 3 årig prosjekt Norges forskningsråd har finansiert flere av prosjektene våre Stiftelsen Helse og rehabilitering har også gjort det mulig for oss å jobbe med veldig spennende prosjekter MediaLT har deltatt og deltar i flere EU prosjekter og i de årene vi har holdt på har vi fått en stor internasjonal kontaktflate Tilrettelegging Tilgjengelige nettsteder er det viktigste området MediaLT jobber både med utviklingsaktiviteter og evaluering rådgivning Elektroniske bøker tilrettelegging av arbeidsplasser for funksjonshemmede digitale kart mm er andre eksempler på tilretteleggingsaktiviteter Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM

  Original URL path: http://www.medialt.no/lunde-magne/269.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Ribu, Kirsten - MediaLT
  blitt inkludert i flere kurs Et nytt bachelorprogram som kalles Anvendt datateknologi er startet opp på datalinjen og Kirsten har nå hovedansvaret for utvikling av fagtilbudet Sentrale fag er menneske maskin interaksjon og systemutvikling med vekt på interaksjonsdesign og universell design Studentene arbeider med reelle prosjekter for faktiske brukere Kirsten arbeider med forskning ved siden av undervisning I løpet av 2007 har hun fått antatt flere artikler om universell utforming i undervisningen på ulike konferanser bla NOKOBIT Norske organisasjoners bruk av informasjonsteknologi Icee International Conference on Engineering Education i Coimbra Portugal og Melbourne i Australia samt holdt to presentasjoner på Techshare i London om DAISY og tilrettelegging av teknologi for parkinsonrammete og eldre På datalinjen er arbeidet i gang med å bygge opp en Interaksjonslab som skal brukes i både undervisning og forskning Universell utforming og interaksjonsdesign er nå i ferd med å bli et nytt satsningsområde på Ingeniørutdanningen Laben skal brukes av lærere og studenter til forsøk brukertesting og produktevaluering Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Sammendrag Prosjektgruppe Blogg Dokumenter Om ressursnettverk NFR Info folder PDF Presentasjon av prosjektdeltakere Aslaksen Finn Aspelund Haakon Brynn

  Original URL path: http://www.medialt.no/ribu-kirsten/303.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive