archive-no.com » NO » M » MEDIALT.NO

Total: 509

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nr. 2 (01.12.2007) - MediaLT
  pageId 154 subId 192 Tilgjengelighet og fri programvare Regjeringen har gitt tydelige signaler om at det skal satses på fri programvare Et av tiltakene er igangsettelsen av et nasjonalt senter Fri programvare kan være positivt men hvor tilgjengelig er Linux Open Office etc Det vi merker er en økende interesse også i disse miljøene Nå inviterer NUUG blant annet til et interessant foredrag http www medialt no pageId 154 subId 194 MediaLT vil kartlegge tilgjengelighet i fri programvare Mer info om dette vil etter hvert bli lagt ut på www universellikt no Klippstoff IT funk IT Funk er tatt inn som et Real life good practice case på EU siden www epractice eu WAI WCAG 2 0 presentasjonsmateriell WAI har lagt ut presentasjonsmateriell om Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2 0 Her kan du blant annet lese om Fordeler Hvordan retningslinjene skiller seg fra versjon 2 0 Med mer http www w3 org WAI presentations WCAG20 about digi no IT tungvekter skal støtte OpenOffice org IBM skal blant annet sørge for bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede http www digi no php art php id 396287 Universell utforming Vi behøver mer forskning og høyere utdanning Om konferansen som markerte 10 års jubileet for begrepet UU http www universell utforming miljo no artikkel shtml id 683 Universell utforming Om begrepet Miljøverndepartementet og Deltasenteret har forsøkt å avklare en del sider ved begrepet UU http www universell utforming miljo no artikkel shtml id 668 Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker

  Original URL path: http://www.medialt.no/nr-2-01122007/311.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Nr. 3 (03.03.2008) - MediaLT
  i informasjonssamfunnet som et nøkkelmål for å oppnå målsettingene om en konkurransedyktig økonomi i henhold til Lisboastrategien EU vil ta initiativ i 2008 for ny lovgivning som skal sikre tilgjengelighet til IKT og til informasjonssamfunnet Det skal avholdes en offentlig høring i løpet av våren 2008 som grunnlag for å legge frem et lovforslag høsten 2008 Det er foreslått et nytt tiltak for elektronisk inkludering som består av a eInkluderingskampanjen E Inclusion be part of it som skal bidra til bevisstgjøring om disse problemene i løpet av 2008 og kampanjen avsluttes med en ministerkonferanse og b et strategisk rammeverk for gjennomføring av prinsippene fra Riga erklæringen Målene er Redusere med 50 gapet mellom gjennomsnittsbefolkningen i EU og eldre funksjonshemmede kvinner og personer med lav utdanning arbeidsløse Oppnå 90 bredbåndsdekning for EUs befolkning Redusere med 50 gapet i IKT kompetanse mellom gjennomsnittsbefolkningen og de som står i fare med å bli ekskludert Tiltakene skal bestå av Tiltak for å gjøre informasjonssamfunnet tilgjengelig for alle gjennom spredning av bredbåndsteknologi tilgjengelighet og kompetansebygging Økt deltakelse for alle som i dag er ekskludert fra informasjonssamfunnet Integrere tiltak innen elektronisk inkludering Mer om dette på http ec europa eu information society activities einclusion policy i2010 initiative index en htm Det har også vært gjennomført en studie av graden av fremgang i EU landene når det gjelder tilgjengelighet til IKT Denne viser klart at markedet i dag ikke leverer tilgjengelige løsninger og styrker tanken om at det er tid for at EU kommer med lovgivning som sikrer tilgjengelighet Rapporten viser at bare 5 av de 27 EU medlemslandenes offentlige hjemmesider oppfyller basiskravene til tilgjengelighet og at det er store forskjeller i graden av teksting av programmer fra 2 5 til 95 Det er mindre tilgang til tegnspråktolkede programmer enn til tekstede fra 0 5 til 5 Det er også store forskjeller i tilgang på bredbånd mellom by og land mens kun 57 av innbyggerne har en viss grad av kompetanse innen bruk av IKT og Internett De med minst ferdigheter er de som har lavest grad av utdannelse eldre og økonomisk inaktive Denne rapporten finnes på http ec europa eu information society activities einclusion library studies meac study index en htm Standarder for universell utforming ved offentlige anskaffelser av IKT Det er for tiden i gang et arbeid ledet av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN for å skaffe oversikt over eksisterende standarder og foreslå nye som kan benyttes av offentlige myndigheter ved anskaffelse av informasjons og kommunikasjonsteknologi Nylig ble det holdt et møte en egen eTilgjengelighetsgruppe i Brussel der representanter for USA europeisk industri og de europeiske standardiseringsorganisasjonene var til stede Standard Norge var representert ved Rudolph Brynn fra Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Gruppen skal i samarbeid med andre europeiske standardiseringsorganer gjennomføre EUs mandat til dem på området tilgjengelighet til IKT gjennom en statusrapport om metoder for testing og bekreftelse av konformitet av IKT produkter i henhold til standarder Det deltar amerikanske representanter i gruppen for å utveksle erfaringer fra amerikansk gjennomføring av standardisering

  Original URL path: http://www.medialt.no/nr-3-03032008/381.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Nr. 4 (28.03.2008) - MediaLT
  that focus on computer users with disabilities and the application of computing technology to improve access The award will recognize members of the community for long term accomplishments or those who have made a notable impact through a significant innovation http www sigaccess org assets08 Innovation och teknisk utveckling av hjälpmedel Nordiska Ministerrådet beslutade nyligen att understödja ett projekt om utveckling och innovation på hjälpmedelsområdet i de nordiska länderna I fokus står bland annat hur man ska kunna utveckla produkter enligt principerna för universell utformning http www nsh se om nsh htm innovation hjalpmedel Blogg fra Bhutan Siden mange har møtt de bhutanske lærerne som fikk opplæring hos MediaLT tar jeg med denne saken MediaLT og Normisjon står sammen om å etablere et IKT senter for synshemmede i Bhutan I 2007 fikk 5 lærere opplæring hos oss og nå skal selve senteret settes opp på blindeskolen i Khaling På skolen er alt tima og tilrettelagt for at arbeidet med IKT senteret kan starte Are Flyen og Morten Tollefsen har forberedt seg godt men vi er begge spente på om alt går etter planen Vi er selvsagt også veldig spente på hvordan landet er Det vi er sikre på er å møte hyggelige mennesker som vi kjenner fra opplæringen i Norge se artiklene om Bhutan prosjektet Målet vårt er å legge ut en blogg fra turen med både tekst bilder lyd og video Men mye avhenger av om tilgangen til internett er slik vi håper på Bloggen vil bli lagt ut på http www medialt no pageId 396 Konferanser Du finner en oppdatert konferanseliste på http www medialt no pageId 240 13 16 04 2008 CWUAAT 08 http rehab www eng cam ac uk cwuaat cwuaat08 htm 9 11 06 2008 Nasjonal konferanse om inkluderenede læringsmiljø http www universell no articleview

  Original URL path: http://www.medialt.no/nr-4-28032008/398.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Nr. 5 (18.09.2008) - MediaLT
  på generell basis at et slikt krav effektivt vil skape et fokus på universell utforming at det vil sikre at universell utforming blir ivaretatt i forskningsprosjekter innen IKT ikke bare der hvor universell utforming eller tilgjengelighet for alle er et uttrykt tema Ressursnettverket anser derfor at kravet ville være hensiktsmessig for å oppfylle Regjeringens ambisjoner om universell utforming og vil jobbe videre for aksept for en bredere vurdering av hensynet til universell utforming innen IKT Ny diskriminerings og tilgjengelighetslov Regjeringen la den 4 april fram forslag til ny antidiskrimineringslov Ot prp nr 44 2007 2008 Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne diskriminerings og tilgjengelighetsloven Loven skal gjelde på alle samfunnsområder og innfører et diskrimineringsvern knytta til manglende tilgjengelighet Loven medfører at all virksomhet som er retta mot allmennheten skal utformes etter prinsipper for universell utforming Loven omfatter også IKT og er derfor viktig for ressursnettverkets arbeid med universell utforming og IKT Fra 1 juli 2011 skal all ny informasjons og kommunikasjonsteknologi IKT retta mot allmennheten være universelt utformet For eksisterende løsninger skyves den endelige fristen fram til 1 januar 2021 Pressemelding http www regjeringen no nb dep bld pressesenter pressemeldinger 2008 vern mot diskriminering av personer med html id 506690 Rudolph Brynn har skrevet en artikkel om viktigheten av loven http www dok no index php id 4478484 IT Individualized Adaptability and Accessibility in e Learning Education and Training For en stund siden kom det en ny ISO standard ISO IEC 24751 2008 IT Individualized Adaptability and Accessibility in e Learning Education and Training også kjent som Access for All AfA Tilgjengelighet for alle Målet med denne standarden er å sikre at alle får tilgang til digitale læringsressurser Siden den ble ferdig har den allerede demonstrert sin nytte utover læringsteknologi Deler av denne standarden er allerede innarbeidet i W3C WAI WCAG2 0 kravene Vi som har utviklet standarden får stadig inn tilbakemeldinger om nye anvendelsesområder Det som er nytt med denne standarden er at vi endrer perspektivet for hvordan vi gjør informasjon tilgjengelig Frem til i dag har vi hatt et avsender perspektiv den som publiserer informasjon legger inn syntaktisk informasjon i koden som sendes til en nettleser Med håp om at den som skal bruke informasjonen har utstyr som kan tolke kodene og gjøre informasjonen mer tilgjengelig AfA endrer dette perspektivet til ett brukerperspektiv hvor brukeren har en standardisert måte å fortelle systemene hvordan informasjonen best skal presenteres for å sikre at denne er tilgjengelig for denne brukeren Det er et skifte bort fra one size fits all til en individuell tilpasning av informasjon AfA er en standard delt i flere deler hvor en del beskriver hvordan systemer skal koble en brukers behov med de muligheter en ressurs har for å møte og tilfredstille disse behovene Hvor det for hvert brukerbehov finnes en tilsvarende mulighet på nettstedet Et krav kan f eks være at jeg som bruker ønsker hjelp til å lese teksten enten ved at den oppleses eller at jeg får hjelp av

  Original URL path: http://www.medialt.no/nr-5-18092008/484.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Nr. 7 (11.12.2008) - MediaLT
  Projektet Mainstreaming af handicapområdet har utarbeidet Guiden Tilgængelig web Guiden er utviklet i samarbeide med Middelfart og Viborg Kommune Du finner guiden på http www handicapmainstreaming dk vaerktoejer handicaptilgaengelig web Kognitive funksjonshemninger og web Av Morten Tollefsen En av de virkelig store utfordringene når nettsider skal gjøres brukbare for flest mulig er å ta høyde for kognitive funksjonshemninger Foreløpig har validatorer verktøy vært til liten hjelp og reelle brukertester er sjelden aktuell pga kost tid Utfordringene er naturligvis blant annet at det er snakk om en lang rekke utfordringer og det er derfor ikke nok å teste med en bruker eller to Webaim har nå startet et spennende arbeid Det høres komplisert ut men med et miljø som vet så mye om automatisert testing og ulike behov er det grunn til å ha forhåpninger Kankje blir Wave et nyttig verktøy også for å hjelpe til med forbedrede nettsider for mennesker med kognitive funksjonshemninger selvsagt ikke for å erstatte eksperter eller brukertester men som et nyttig supplement Mer om Webaims prosjekt Interaktivt læremateriell er i liten grad universelt utformet Av Magne Lunde Dette er hovedkonklusjonen i sluttrapporten fra forskningsprosjektet Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN Hovedmålet i forprosjektet Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN var å teste om interaktivt læremateriell var universelt utformet Gjennomføringen av og resultatene fra UTIN prosjektet er oppsummert i sluttrapporten Interaktivt læremateriell er i liten grad universelt utformet Les nettartikkel og eller sluttrapporten Lyst på en talende nettleser Av Morten Tollefsen Det skjer mye innen tilgjengelighet og UU og i dette nyhetsbrevet kan vi bare ta med noen drypp Jeg anbefaler alle å bruke ulike feeder RSS for å følge med Stadig ser vi at tilgjengelighetsfunksjoner legges til i standardprodukter eller at du kan installere plug ins En slik liten sak er Fire Vox Det gir tale til FireFox og en av de bedre RSS skribentene har testet ut Les omtale av Fire Vox av Roger Johansson Et annet mye brukt program som nærmest har vært utilgjengelig for eksempel for sterkt synshemmede er iTunes Nå skal Apple m fl gjøre noe med dette og Nano har til og med fått talende menyer Om tilgjengelighet i iTunes Posten lytter til de hørselshemmede Posten installerer skrankeslynger i alle Post i Butikk og gjør det dermed enklere for hørselshemmede å få utført posttjenester Skrankeslynge i Post i Butikk blir til god hjelp for landets over 500 000 hørselshemmede Posten har inngått avtale med det norske firmaet Scandec Systemer AS og de første skrankeslyngene vil være på plass i Post i Butikk i november I løpet av 2011 skal de være på plass i alle Post i Butikk Les omtale av teleslynger i Post i Butikk Inclusive design job University of Cambridge Research Associate in Inclusive Design Department of Engineering Salary 27 183 35 469 pa A researcher is sought to work in the unique cutting edge cross disciplinary field of inclusive design The project is part of a consortium which is developing tools and methods for use by product designers to assist

  Original URL path: http://www.medialt.no/nr-7-11122008/611.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Nr. 8 (09.02.2009) - MediaLT
  Nano Lydteksting på NRK Fra og med sommeren 2010 vil NRK tilby lydteksting i alle sine kanaler tjenesten vil være gratis og tilgjengelig for alle fordi ingen behøver å kjøpe nye mottakerbokser I utgangspunktet var det meningen å få etablert tjenesten før lydtekst prosjektets slutt og senest i fjor sommer mente NRK at de ville kunne starte opp høsten 2008 På grunn av at både NRK og resten av prosjektgruppa ønsket en tjeneste som var universelt utformet måtte imidlertid oppstarten utsettes til sommeren 2010 Les mer om lydteksting Interesse for kurset Universell IKT På grunn av god interesse for vårens kurs i IKT og tilgjengelighet universell teknologi setter MediaLT opp et nytt kurs med oppstart i september Den 1 januar 2009 trådte den nye diskriminerings og Tilgjengelighetsloven i kraft og det er behov for kompetanse i alle ledd som blir berørt av loven MediaLT tror at dette kompetansebhovet er en av hovedforklaringene til den gode interessen for kurset Les mer om kurset Universell IKT Temakonferanse om universell utforming Det fylkeskommunale eldrerådet i Østfold inviterer til Temakonferanse om universell utforming Tirsdag 24 februar 2009 Påmelding til Inger Wahl Hofstad i Østfold fylkeskommune på telefon 69 11 74 05 eller på e post inghof ostfold f kommune no senest 18 februar Kl 08 30 09 00 Kaffe te og noe å bite i Kl 09 00 09 15 Velkommen v Ole Haabeth fylkesordfører i Østfold fylkeskommune Kl 09 15 09 45 Hva er universell utforming v seniorrådgiver Egil Torodd Andersen Deltasenteret Kl 09 45 10 30 Universell utforming og den nye plan og bygningsloven plandelen v seniorrådgiver Einar Lund Miljøverndepartementet Kl 10 30 10 45 Pause Kl 10 45 11 45 Universell utforming i pilotkommunene Gjøvik og Vestre Toten v prosjektleder Hans Petter Olsen Kl 11 45 12 15 Universell utforming og den nye plan og bygningsloven bygningsdelen v seniorrådgiver Pål A Frostad Lorentzen Kommunal og regionaldepartementet Kl 12 15 13 00 Lunsj Kl 13 00 14 00 Offentlige innkjøp og krav om universell utforming v Hild Kristin Morvik Hordaland fylkeskommune Bergen kommune Kl 14 00 14 15 Pause Kl 14 15 15 15 Universell utforming og informasjonsteknologi v seniorrådgiver Knut Lindelien Standard Norge Kl 15 15 15 30 Avslutning Konferanser Du finner en oppdatert konferanseliste på http www medialt no pageId 240 Tid Konferanse URL 24 2 9 Temakonferanse om universell utforming 26 02 9 Dagskonferanse levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne https www questback com sosial oghelsedirektoratet wa23gb6irq 5 3 9 Seminar om utfordringer og muligheter innen universell utforming av IKT http www medialt no news seminar om utfordringer og muligheter innen universell utforming av ikt 578 aspx 16 21 3 9 CSUN 2009 http www csunconference org 30 3 9 3d European eAccessibility Forum http inova snv jussieu fr evenements colloques mobtel Description index en php 6 8 4 9 Include 09 http include09 kinetixevents co uk 15 16 4 9 Funkas Tillgänglighetsdagar http www funkanu se Vi erbjuder Utbildning Funkas Tillganglighetsdagar 2009 20 21 4 9 International Cross

  Original URL path: http://www.medialt.no/nr-8-09022009/610.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Nr. 9 (27.04.2009) - MediaLT
  fargen grønn og en opphøyd følbar taktil sirkel Avbryt knappen er merket med fargen rød og et taktilt kryss Tilbake knappen er merket med fargen gul og en taktil hake Når det gjelder plassering av funksjonstastene bør tastaturene følge en av tre versjoner Etter mønsteret 3 x 4 tastatur som inneholder to funksjonstaster Bekreft og avbryt Disse plasseres på nederste rad med 0 i midten slik at avbryt kommer under 7 tallet 0 under 8 og bekreft under 9 Etter mønsteret 3 x 5 tastatur som inneholder tre funksjonstaster Disser tre er plassert samlet i en vannrett rad under 0 i rekkefølgen avbryt tilbake bekreft Etter mønsteret 4 x 4 tastatur som inneholder tre funksjonstaster Disse er samlet i en loddrett rad til høyre for tallene slik at avbryt kommer til høyre for 3 tallet tilbake til høyre for 6 og bekreft kommer helt nederst til høyre ved siden av raden med 0 tallet Tanken bak plasseringen av funksjonstastene på denne måten er at bekreft knappen alltid skal komme nederst til høyre Selv om layouten kan komme i tre forskjellige utgaver betyr det allikevel at antall versjoner av tastatur blir begrenset til tre og ikke langt flere versjoner som i dag selv om vi aller helst ønsker oss èn løsning for alle typer betalingstastatur Standarden kan for øvrig kjøpes hos Standard Norge under NS EN 1332 3 2008 Ingen liker nye Facebook Flere enn 9 av 10 misliker det nye designet skriver IT avisen Dette er interessant I en undersøkelse i 2008 gjennomførte MediaLT en brukertest av 12 populære nettsteder inkl Facebook http www medialt no news test av tilgjengelighet paa populaere nettsteder 579 aspx Designet ble endret etter testingen av hvor universelt utformede tjenestene var Vi fikk imidlertid inn en hel del tilbakemeldinger fra brukere om at nye Facebook var langt mindre tilgjengelig Gratulerer med et stort forbedringspotensiale både dårligere for vanlige brukere og mindre tilgjengelig er lite tidsriktig Tips Facebook kan også brukes med enklere brukergrensesnitt Prøv http m facebook com Besværlige billettautomater og nettsider Problemer med bruk av billettautomater for funksjonshemmede er et tilbakevendende tema Selv om vi vet masse om hvordan automater kan utformes selv om det har vært et fokusert tema i årevis selv om alle vel er enige om at universell utforming er viktig i forbindelse med selvbetjeningsløsninger selv om egnede løsninger ikke trenger å være dyre selv om Denne gangen er det Forbrukerrapporten som skriver om billettautomater og nettsider http forbrukerportalen no Artikler 2009 billettautomater ikke for alle Konferanser Du finner en oppdatert konferanseliste på http www medialt no pageId 240 Tid Konferanse URL 7 5 9 WCAG 2 0 and UU http www medialt no news international conference do web accessibility guidelines guarantee universal design 587 aspx 7 9 5 9 ICTA 2009 http www icta rnu tn 3 5 6 9 DSAI http dsai2009 utad pt submissions html 10 12 6 9 IWAAL http gsii usal es iwaal index php option com content task view id 10 Itemid 2 24 28

  Original URL path: http://www.medialt.no/nr-9-27042009/673.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Universal User Competence (UUC) - MediaLT
  area Contact the project administration Artikler Nytt bokprosjekt bok om universelt utformede dokumenter 14 07 2014 Invitasjon til kurset Universell utforming og hjelpemiddelteknologi 04 07 2014 Nytt kurs universell utforming og hjelpemiddelteknologi 22 08 2011 Universell utforming som prosess virkemiddel og mål i utvikling av ny programvare 21 01 2011 Interaktiv PC styringsløsning for bevegelseshemmede 29 11 2010 På nett Seminar om funksjonshemmedes erfaringer med sosiale medier 18 11 2010 MediaLT inviteres til å delta som eksperter i ny komité 13 07 2010 UniTech 2010 Vellykket konferanse i Oslo 26 05 2010 Variert og spennende program på Unitech 2010 26 04 2010 Invitasjon til workshop om brukerundersøkelser 29 03 2010 Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual

  Original URL path: http://www.medialt.no/universal-user-competence-uuc/733.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive