archive-no.com » NO » M » MEDIALT.NO

Total: 509

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lydstyring - MediaLT
  Noen dokumenter fra SMUDI prosjektet 31 01 2012 Testversjon av Norges første kunstige barnestemme 14 12 2011 invitasjon til brukertesting av talegjenkjenning på smarttelefoner 05 12 2011 Masteroppgave om retningsbestemt lyd 29 11 2011 Presentasjoner fra seminaret Snakkis 18 11 2011 På snakkis med teknologien 18 10 2011 Masteroppgave om talegjenkjenning i smarttelefoner 13 10 2011 Disse hadde FLAX 13 09 2011 Barn vil ikke høres ut som voksne 08 09 2011 Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Universal User Competence UUC Projisert Interaktiv PC

  Original URL path: http://www.medialt.no/lydstyring/836.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Sammendrag - MediaLT
  de vanskelig kan uttale ord eller ikke kan uttale ord så systematisk tydelig at et talebasert interaksjonssystem kan oppfatte dem Målgruppen i dette prosjektet er alle de som ikke vil kunne uttale kommandoordene på en gjenkjennbar måte Vi har valgt å kalle dette lydstyring av teknologi Prosjektets mål er å undersøke hvilke mulige løsninger for lydstyring av PC som finnes samt å legge grunnlaget for et utviklingsprosjekt av et lydbasert interaksjonssystem Det vil undersøkes hvilke funksjonelle brukerbehov som eksisterer med definering av ulike basisprofiler etter funksjonsbehovet hos typiske brukertyper Gjennom dette arbeidet vil sentrale funksjonalitetskrav nøkkelfunksjonalitet til et tenkt lydbasert interaksjonssystem bli identifisert På basis av dette vil deretter ulike teknologiske løsninger for utvikling av et lydstyringssystem vurderes Forprosjektets hovedmål er å undersøke mulighetene for lydstyring av PC og legge grunnlaget for et utviklingsprosjekt dersom dette er mulig og hensiktsmessig Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker

  Original URL path: http://www.medialt.no/sammendrag/837.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Prosjektgruppe - MediaLT
  behovsanalyse basisprofiler og nøkkelfunksjonalitet Eva Buschmann CP foreningen Brukerbehov og behovsanalyse basisprofiler og nøkkelfunksjonalitet Kjersti Falch Sunnaas spesialpedagogiske senter Brukerbehov og behovsanalyse basisprofiler Torill Melfald Frambu Brukerbehov og behovsanalyse basisprofiler og nøkkelfunksjonalitet Alexander Seward Veridict Teknisk kompetanse Jo Herstad UiO Institutt for Informatikk Forskningssamarbeid hovedprosjekt formidlingstiltak Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Universal User Competence UUC Projisert Interaktiv PC styring PIP Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi Lydstyring Sammendrag Prosjektgruppe Blogg Dokumenter Lenker referanser Lukket område Kontakt prosjektansvarlig Sluttrapport Barnestemme Smidige mikrofon og bryterløsninger SMIDIG ProMed for

  Original URL path: http://www.medialt.no/prosjektgruppe/841.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Blogg - MediaLT
  pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film

  Original URL path: http://www.medialt.no/blogg/843.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Dokumenter - MediaLT
  Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Universal User Competence UUC Projisert

  Original URL path: http://www.medialt.no/dokumenter/845.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Oppsummering Spørreundersøkelse Lydstyring - MediaLT
  åpent lagt ut på MediaLTs nettsider som en nyhetssak med oppfordring til besvarelse På tross av gjentatte oppfordringer ble likevel kun 9 besvarelser mottatt hvorav 2 er fra personer i prosjektgruppen Det er betenkelig at så få personer besvarte undersøkelsen Oppsummering av besvarelser I alt var 5 av de 9 respondentene svært positive og kun 3 respondenter var svært skeptiske til videre satsing på løsningen 1 person var usikker Respondentene ble bedt om å gi en vurdering av tenkt lydstyringsløsnings behovs og nyttestørrelse der 1 tilsvarer ikke behov unyttig 2 lite behov litt nyttig 3 middels behov nokså nyttig og 4 stort behov svært nyttig Resultatene oppsummeres i Tabell 1 under Respondentene hadde ulike grader av erfaringer og kunnskap for å kunne gi en vurdering om behovet for og nytten av en slik løsning Dette fremgikk av respondentens beskrivelse av sin utdannelse stilling arbeid i innledende spørsmål Basert på denne informasjon ble respondentene derfor kategorisert i to relevanskategorier der Begrenset henviser til manglende konkret erfaring kunnskap mens Høy tilsvarer dyptgående erfaring med og kunnskap om målgruppen Blant de 6 med høy kompetanse på målgruppen var 2 personer skeptiske og 4 positive til videre utvikling Tabell 1 Oppsummerte besvarelser fra respondentene Stilling bakgrunn Relevans Behov Nytte Kommentar forkortet I alt Resp 1 Spesialpedagog kompetansesenter Begrenset 3 4 Vurderer antallet aktuelle brukere som begrenset Usikker Resp 2 Person med parkinson Begrenset 4 4 Mangel på kommunikasjon skaper isolasjon Positiv Resp 3 Person med parkinson Begrenset 1 1 Personlig ikke interessert Skeptisk Resp 4 Ergoterapeut og seniorrådgiver NAV SIKTE Høy 2 2 Vurderer antallet aktuelle brukere som begrenset Skeptisk Resp 5 IT rådgiver NAV HMS Høy 4 4 Bruk av tale lyd er effektiviserende betjeningsmetode Positiv Resp 6 Spesialpedagog tilpasset opplæring Høy 4 4 Betjeningsmetoden har potensial Positiv Resp 7 Spesialfysioterapeut ASK og data habiliteringstjeneste Høy 2 3 Vurderer antallet aktuelle brukere som begrenset Skeptisk Resp 8 Arbeid med ASK barn Høy 4 4 Betjeningsmetoden har potensial Positiv Resp 9 Arbeid med ASK brukere og læremiddelutvikling kompetansesenter Høy 3 4 4 Betjeningsmetoden har potensial Positiv To hovedargumenter går igjen i besvarelsene ett mot utviklingen av en lydstyringsløsning og et annet for Det største motargumentet henspiller på det svært begrensede antallet potensielle brukere av løsningen Personer med større bevegelseshemminger og problemer med motorisk kontroll har ofte også mangel på stemmekontroll Dette medfører at lyder kommer spontant og derfor vil kunne være problematiske å skulle benytte lyd så målrettet og konsistent som det kreves i en betjeningssituasjon I tillegg kommer problemet med stemme og uttalevariasjon Til sist er det også et åpent spørsmål om kognisjons og koordineringsvansker i målgruppen vil kunne gjøre at lydstyringsformen blir for komplisert slik at andre betjeningsmetoder uansett lydgjenkjenningsmuligheter vil foretrekkes Det tyngste argumentet for å utvikle en slik løsning er at løsningen tross overnevnte utfordringer har et potensial til å være en effektiviserende betjeningsmetode for de brukere den passer for mennesker med store behov for nyvinninger hva gjelder kommunikasjon og forenklet betjeningsformer Refleksjon og konklusjon Det var vanskelig å få

  Original URL path: http://www.medialt.no/oppsummering-spoerreundersoekelse-lydstyring/982.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Statusrapport - MediaLT
  non verbal vocalizations Tokyo Institute of Technology Japan 2005 http portal acm org citation cfm id 1090801 dl GUIDE coll GUIDE CFID 74694324 CFTOKEN 80985362 3 Igarashi et al Voice as sound using non verbal voice input for interactive control Brown University USA 2001 http portal acm org citation cfm id 502372 dl GUIDE coll GUIDE CFID 74697509 CFTOKEN 45969910 4 R Patel et al Automatic landmark analysis of dysarthric speech 2008 http www highbeam com doc 1G1 191480544 htm 5 Kent et al Acoustic studies of dysarthric speech Methods progress and potential 1999 http www sciencedirect com science ob ArticleURL udi B6T85 3WMK3VF 2 user 10 coverDate 05 2F06 2F1999 rdoc 1 fmt high orig search sort d docanchor view c searchStrId 1263010325 6 E Rosengren et al How does automatic speech recognition handle severely dysarthric speech Sverige 1995 http books google com books id eNpiStR kcYC pg PA336 lpg PA336 dq Rosengren How does automatic speech recognition handle severely dysarthric speech 3F source bl ots IULLMfKmSD sig vZa8MV9Chs2Ww0vg4uYcNDiTFjA hl en ei w95fTPPDH8uQsAaQ5sWNCA sa X oi book result ct result resnum 1 ved 0CBIQ6AEwAA v onepage q Rosengren 20How 20does 20automatic 20speech 20recognition 20handle 20severely 20dysarthric 20speech 3F f false 7 Thomas Stonell et al Computerized Speech Recognition Influence of Intelligibility and Perceptual Consistency on Recognition Accuracy ISAAC 1998 http www cs toronto edu gpenn csc2518 thomasstonelletal98 pdf 8 B Blaney et al Acoustic variability in dysarthria and computer speech recognition 2000 http www informaworld com smpp content db all content a713805127 9 Wikipedia Hva er dysartri http sv wikipedia org wiki Dysartri 10 J M Mangan og J H Mangan Using Recognition Software to Improve Computer Usability for a Student with Cerebral Palsy Canada USA 2008 http www editlib org noaccess 28428 11 C Havstam et al Speech recognition and dysarthria A single subject study of two individuals with very severe impairment of speech and motor control Sverige 2003 http www informaworld com smpp 1602521371 696256 content db all content a713789253 12 Plaza Aguilar et al A Voice Recognition System for Speech Impaired People Mexico 2004 http www computer org portal web csdl doi 10 1109 ICECC 2004 1269566 13 F Hamidi et al CanSpeak A Customizable Speech Interace for People with Dysarthric speech York University Canada 2010 http www springerlink com content xw6748h3j844852t 14 M Hawley et al A speech controlled environmental control system for people with severe dysarthria Journal Medical Engineering Physics Elsevier 2007 http www medengphys com article S1350 4533 06 00138 X abstract 15 Demo Vocal Command http www efaktum dk default efact pid 4284 mid 2201 hid 2215 sub 2215 main 2201 16 Dr Ing Torsten Feltzer Institut für Mechatronische Systeme im Maschinenbau Technische Universität Darmstadt Vedlegg 1 Personas Navn Knut Alder 16 år Mål Å beherske My Tobii system med øyestyring som skrivehjelpemiddel og kommunikasjonshjelpemiddel Kunnskap Utdanning Knut sin funksjonshemming har gjort at det ikke har vært mulig å sikkert slå fast hans kognitive evner Kan blir oppfattet som en nokså umoden gutt med sammensatte lærevansker men med normalt evne potensiale Knut kan lese og skrive enkeltord og korte setninger Han går nå på videregående skole i en klasse for elever med multifunksjonshemming Egenskaper holdning Knut kan ikke gå stå snakke eller klare seg selv med eller uten hjelpemidler og er totalt avhengig av hjelp til alle gjøremål også til å kommunisere Dette er han klar over og han virker komfortabel med det Dersom han ikke blir forstått har han ikke stor utholdenhet i å få frem budskapet sitt Knut vegrer seg ofte for utfordringer som stiller krav til hans selvstendighet selv om det blir lagt opp til oppgaver det skal være mulig for ham å mestre Dette er et fenomen som har undret mange oppigjennom årene Miljø livssituasjon Foreldrene til Knut er skilt og han bor vekselvis hos mor med lillesøster og stefar far og på avlastning I tillegg har han skole SFO som sosial arena Knut skal flytte i egen omsorgsbolig når han blir 18 år Funksjonshemming og begrensninger Knut har alvorlig grad av Cerebral Parese som omfatter hele kroppen Han har redusert funksjon i både armer og ben torso bekken Han har kraftige spasmer Knut kan ikke kontrollere hverken musklene eller spasmene Han har ingen funksjonelle viljestyrte bevegelser som kan benyttes til kommunikasjon bortsett fra et raskt blikk opp for Ja og dreie hodet til siden for Nei Han klarer å sparke seg frem på spasmer når han står i Pony Meywalk eller lignende Når han får noe i hånden kan han delvis viljestyrt skyve denne opp mot munnen Knut har svært store kommunikasjonsvansker både med og uten hjelpemidler og tolk Knut kommuniserer hovedsaklig med blikkpeking og kan skrive ved hjelp av en blikkpeketavle dersom han må Bruk av lyder Han har noen udifferensierte lyder og ofte er disse knyttet til emosjonell påvirkning Styringsmuligheter pr i dag Knut bruker My Tobii med øyestyring Museklikket foregår med dwell klikk trigges ved hover over mus Behov oppgaver Man kan i høyden tenke seg at Knut kan klare å bruke en udifferensiert lyd til for eksempel venstre museklikk Knut bruker PCen til med hjelp Kommunikasjon Facebook MSN Gjøre lekser skolearbeid Se på bilder Finne og laste ned musikk Harry Potter klubb Navn Bjørn Alder 25 år Mål Å beherske en PC bl a som skrivehjelpemiddel Kunnskap Utdanning Bjørn fullførte barneskolen før han fikk hjerneslag og har siden det fortsatt å utvikle seg kognitivt om enn i et noe langsommere tempo Han får vist frem personligheten sin og at han har humor ved hjelp av lyder mimikk lightwriter TTS og gester Egenskaper holdning Bjørn er en ung mann med mye stå på vilje Han tåler motgang og orker å kjempe for å få frem budskapet sitt Miljø livssituasjon Bjørn bor hjemme hos foreldrene sine men er i ferd med å flytte i egen omsorgsbolig Funksjonshemming og begrensninger Bjørn fikk hjerneslag da han var bare 12 år gammel Dette medførte redusert funksjon i armer torso bekken og ben og spasmer i hendene Bjørn ufrivillige

  Original URL path: http://www.medialt.no/statusrapport/1001.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rapport ICCHP - MediaLT
  de hadde involvert ikke bare brukeren selv men familie lærere og pleiepersonell og tale spesialister Å kun basere seg på brukeren selv i definisjonen av hensiktsmessige fraser ga svært liten bedring Å få med miljøet rundt brukerne doblet gjenkjenningsraten Foad anbefalte oss på det varmeste å se om vi kunne få informasjon om vurderinger av uttalevansker fra talespesialister som input Han er veldig interessert i å følge vårt prosjekt og evnt bistå med råd Han mente det å se på intra speaker variation i forprosjektet vil være en veldig verdifull analyse Han skulle også ta kontakt med Dr Ing Torsten Felzer som selv sitter i rullestol og har store talevansker for å teste CanSpeak med ham Felzer er fra Technische Universität Darmstadt og jobber med å forbedre keyboard input for mennesker med store bevegelseshemminger Han hadde forsøkt Dragon men da opplæringsprogrammet ikke gjenkjente hans taleinput og dermed ikke slapp ham videre klarte han aldri å få opprettet brukerprofil og ta Dragon i bruk Dette er nok noe Daniel Scheidegger har glemt å ta i betraktning når han snakker om hvor tolerant Dragon er i sin gjenkjenning Eldre parkinson Colin Machin fra Loughborough university tok kontakt med meg og ønsker et samarbeid ang forskning på PD Han arbeider på SUS IT prosjektet som bla a søker semi automatisert metode for å fange opp endringer i brukerkapasitet og tilby passende tilrettelegging til eldre brukere over tid En av keynotene var også om kognisjon eldre her om automatisert oversettelse til lettlestversjoner Målgruppen var først og fremst mennesker med Afasi Softwaren het Fips den er noe testet med gode ok resultater Jaqueline Stark jobber med rehabilitering av mennesker med afasi og fortalte blant annet om suksess med virtuell virkelighet for pasientene med nettbasert terapi og virtuelle terapirom De hadde hatt suksess med en virtuell lærer for en gruppe mennesker med Parksinson som skulle lære å snakke høyere Digital tilgjengelighet og DAISY Det var et ganske sterkt fokus på haptisk taktil interaksjon i grensesnitt Det var også noe fokus på tilgjengelighet til matematikk men kanskje noe mindre enn for 2 år siden Ellers syntes jeg det var et urovekkende lavt nivå på forskningsartiklene om tilgjengeligheten i ulike e bøker e bok systemer og portaler Et paper på pdf accessibility dokumenterer at pdf som regel ikke er tilgjengelige Her sammenliknes pdf er laget frau like authoring tools Typisk mangler de tagging overskrifter indikasjon om lese rekkefølge tabell overskrifter og layout skjemafelt bildebeskrivelser etc Se paper A Flexible Software Architecture Concept for the Creation of Accessible PDF Documents for litt status quo info på pdf tilgjengelighet Simon Ball har i paperet e Books and Inclusion dream come true or nightmare unending sett på ulike eBok systemer og vist at de fleste ebøker er nokså tilgjengelige men at det er vanskelig å finne frem til dem og åpne dem Once we got into the book most books were accessible Most testers needs help with at least 1 step in the process to get to the book Jan Engelen

  Original URL path: http://www.medialt.no/rapport-icchp/1002.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive