archive-no.com » NO » M » MEDIALT.NO

Total: 509

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lenker/referanser - MediaLT
  method of computer access for two individuals with cerebral palsy including severe motor dysfunction and dysarthria Single subject design was used and measures of computer access system effectiveness and speech production were used before during and after intervention The users original switch access system was compared to a combination of their switch access system and speech recognition by counting the number of correct entries Adding speech recognition increased the number of correct entries by 40 for one of the participants The other participant did not complete the intervention protocol An independent judge rated speech production No changes in speech were observed Dragon Dictate is time consuming to learn and demands a high level of motivation but can be beneficial to a person who has profound dysarthria and great difficulties in accessing the computer Kent et al Acoustic studies of dysarthric speech Methods progress and potential http www sciencedirect com science ob ArticleURL udi B6T85 3WMK3VF 2 user 10 coverDate 05 2F06 2F1999 rdoc 1 fmt high orig search sort d docanchor view c searchStrId 1263010325 rerunOrigin google acct C000050221 version 1 urlVersion 0 userid 10 md5 6ceaac50ff8d86b12cc3c6b0a3761551 1999 Educational Objectives 1 The reader will be able to describe the major types of acoustic analysis available for the study of speech 2 specify the components needed for a modern speech analysis laboratory including equipment for recording and analysis and 3 list possible measurements for various aspects of phonation articulation and resonance as they might be manifest in neurologically disordered speech Thomas Stonell et a Computerized Speech Recognition Influence of Intelligibility and Perceptual Consistency on Recognition Accuracy http www cs toronto edu gpenn csc2518 thomasstonelletal98 pdf 1998 publisert i ISAAC Utdrag VoiceType s recognition accuracy was significantly greater for speakers in the control group than the speakers with moderate and severe dysarthria There was no significant difference between the control group and speakers with mild dysarthria The acquisition curves for the control and dysarthria groups across the first four sessions had differing elevations but were parallel and not significantly different This result supports the findings of Ferrier et al 1992 who concluded that the DragonDictate speech recognition system could be successfully used by speakers with mild to moderate dysarthria Information is not yet available on whether dysarthric speakers could eventually achieve recognition accuracy levels of normal speakers given additional use of a speech recognition system or whether acquisition curves plateau The difference in the acquisition curves of the control and dysarthria groups between the fourth and fifth sessions suggests however that dysarthric speakers may plateau at lower recognition levels E Rosengren et al How does automatic speech recognition handle severely dysarthric speech http books google com books id eNpiStR kcYC pg PA336 lpg PA336 dq Rosengren How does automatic speech recognition handle severely dysarthric speech 3F source bl ots IULLMfKmSD sig vZa8MV9Chs2Ww0vg4uYcNDiTFjA hl en ei w95fTPPDH8uQsAaQ5sWNCA sa X oi book result ct result resnum 1 ved 0CBIQ6AEwAA v onepage q Rosengren 20How 20does 20automatic 20speech 20recognition 20handle 20severely 20dysarthric 20speech 3F f

  Original URL path: http://www.medialt.no/lenkerreferanser/847.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Kontakt prosjektansvarlig - MediaLT
  ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket

  Original URL path: http://www.medialt.no/kontakt-prosjektansvarlig/851.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Sluttrapport - MediaLT
  typisk bruker er i stand til å lage samt om hun han vil klare å reprodusere disse lydene godt nok til at systemet makter å skille lydene fra hverandre Siden brukergruppen er svært differensiert er det ikke mulig å gi noe klart svar på dette spørsmålet men det ble vurdert som hensiktsmessig å gjøre opptak av lyder fra typiske brukere for å kunne vurdere de teknologiske mulighetene for lydgjenkjenning Lydopptak ble derfor planlagt Parallelt fortsatte imidlertid arbeidet med å kartlegge internasjonalt arbeid på området og som et ledd i dette arbeidet deltok prosjektleder Miriam Nes Begnum på konferansen International Computer Conference for Handikapped People ICCHP i juli 2010 Her ble kontakt etablert med Foad Hamidi fra universitetet i Yorku i Canada På konferansen presenterte Hamidi paperet CanSpeak A Customizable Speech Interface for People with Dysarthric Speech Siden Hamidi og hans kollegaer allerede hadde gjennomført lydopptak ble resultatene fra hans arbeid vurdert som tilstrekkelige for vårt formål og de planlagte lydopptakene ble skrinlagt Testene ved Yorku University ble gjort med fire personer og et vokabular på 47 ord Uten tilpasning av vokabularet lå gjenkjenningen mellom 30 og 56 Blant personer uten talevansker var resultatet 94 prosent Med tilpassing økte gjenkjenningsraten radikalt til 84 3 De desidert beste resultatene ble oppnådd der familie lærere pleiepersonell eller talespesialister ble involvert Det å kun basere seg på brukeren selv ved definering av hensiktsmessige fraser ga minimal bedring Derimot ble gjenkjenningsraten doblet ved å få med miljøet rundt brukerne Ved individuelle tilpasninger av systemet vil derfor vurderinger av uttalevansker fra talespesialister kunne være verdifull input Brukertestene i SMUDI prosjektet viste at funksjonshemmedes utfordringer knyttet til mikrofonbruk var langt større enn vi hadde forutsett På grunn av at en lydstyringsløsning rettet seg inn mot bevegelseshemmede med talevansker forsterket dette utfordringene ytterligere og av denne grunn fant vi det nødvendig å inkludere mikrofontesting i de teknologiske vurderingene av løsningen Resultatene fra testingen er samlet i rapporten Test av mikrofoner i prosjektene SMUDI og Lydstyring http www medialt no test av mikrofoner i prosjektene smudi og lydstyring 1003 aspx Denne testingen viste tydelig at det var behov for ytterligere arbeid på fagfeltet og prosjektet Smidige mikrofon og bryterløsninger http www medialt no smidig smidige mikrofon og bryterloesninger 966 aspx prosjektnr 208103 ble derfor startet den 1 september 2010 I prosjektet prøvde vi å finne en eksisterende lydgjenkjenner men ut fra de undersøkelsene vi har foretatt nasjonalt og internasjonalt tyder mye på at hensiktsmessige løsninger ikke finnes Funnene fra undersøkelsen er oppsummert i statusrapporten http www medialt no statusrapport 1001 aspx Vår konklusjon er derfor at Skal det lages en løsning for lydstyring av teknologi må det utvikles en spesifikk lydgjenkjenner Gjennom vårt samarbeid med det svenske selskapet Veridict ble kontakt etablert med det svenske selskapet Hørselsbroen I samarbeid med Hørselsbroen ble både kostnader og oppgaver i et utviklingsprosjekt av en lydgjenkjenner definert og dermed var det teknologiske grunnlaget lagt for et hovedprosjekt Etablere internasjonalt samarbeid Med bakgrunn i analysen av den internasjonale FOU situasjonen på fagområdet utkrystalliserte to

  Original URL path: http://www.medialt.no/sluttrapport/1014.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Barnestemme - MediaLT
  Sammendrag Prosjektgruppe Blogg Dokumenter Lenker referanser Lukket område Kontakt prosjektansvarlig Sluttrapport Artikler Rapporter fra KUBA prosjektet 05 10 2012 Noen dokumenter fra SMUDI prosjektet 31 01 2012 Testversjon av Norges første kunstige barnestemme 14 12 2011 invitasjon til brukertesting av talegjenkjenning på smarttelefoner 05 12 2011 Masteroppgave om retningsbestemt lyd 29 11 2011 Presentasjoner fra seminaret Snakkis 18 11 2011 På snakkis med teknologien 18 10 2011 Masteroppgave om talegjenkjenning i smarttelefoner 13 10 2011 Disse hadde FLAX 13 09 2011 Barn vil ikke høres ut som voksne 08 09 2011 Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul

  Original URL path: http://www.medialt.no/barnestemme/838.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Sammendrag - MediaLT
  Det er bred støtte i internasjonal forskning for at å kunne uttrykke seg ved en barnestemme fremfor en voksenstemme vil være gunstig for målgruppen Det kan bedre sosial fungering og i tillegg ha stor kommunikativ og atferdsmessig gevinst for ulike sjikt av målgruppen I forprosjektet Barnestemme skal det analyseres hvilke utfordringer og muligheter som finnes i utviklingen av en norsk syntetisk barnestemme Prosjektet vil Vurdere hvilke tekniske løsninger som vil være best egnet for generering av en norsk barnestemme Identifisere FoU utfordringer i utviklingen av en syntetisk barnestemme for eksempel relatert til stemmemodell genereringsmetode datakvalitet og utfordringer ved barn som innlesere Legge rammene for et hovedprosjekt hvor en norsk barnestemme utvikles dersom konklusjonen er at dette er mulig og hensiktsmessig teknisk og økonomisk Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM

  Original URL path: http://www.medialt.no/sammendrag/839.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Prosjektgruppe - MediaLT
  Hoelseth Haukåsen skole Brukerkompetanse og brukerkontakt Britt Johnsen Haukåsen Skole Brukerkompetanse og brukerkontakt Torbjørg Breivik Språkrådet Kompetanse på tilgjengelig språkdata Liv Andlem Harnæs UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier Forskningssamarbeid hovedprosjekt formidlingstiltak Jo Herstad UiO Institutt for informatikk Forskningssamarbeid hovedprosjekt formidlingstiltak Alexander Seward Veridict Teknisk kompetanse Terje Myhre Falck Igel Brukerkompetanse kundekontakt og produktkompetanse Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Universal User Competence UUC Projisert Interaktiv PC styring PIP Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi Lydstyring Barnestemme Sammendrag Prosjektgruppe Blogg Dokumenter Lenker referanser Lukket område Kontakt

  Original URL path: http://www.medialt.no/prosjektgruppe/840.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Blogg - MediaLT
  og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet

  Original URL path: http://www.medialt.no/blogg/842.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Dokumenter - MediaLT
  med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Universal User Competence UUC Projisert Interaktiv PC styring PIP

  Original URL path: http://www.medialt.no/dokumenter/844.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive