archive-no.com » NO » M » MEDIALT.NO

Total: 509

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Teknologi for utvikling av en norsk barnestemme - MediaLT
  er bakt inn i modellen som kan sees på som en form for komprimert lydbank Dette medfører fordeler og ulemper når man sammenligner med konkatenativ syntese Modellen har et svært lite fotavtrykk i størrelsesorden noen få megabyte Konkatenativ syntese har et fotavtrykk på opptil flere hundre megabyte Modellen har vist seg godt egnet til å generere svært naturlig intonasjon det vil si at den er i stand til å gjøre en god tilnærming av den faktiske taleren Modellen generaliserer Det er mulig å generere glatte lydoverganger det vil si overganger uten sjenerende lydartifakter Synteseteknologien oppnår en jevn og forutsigbar lydkvalitet Dette er for mange en viktig egenskap til den oppfattede totalkvaliteten Konkatenativ syntese har på sin side større variasjon i kvaliteten På sitt beste snakker vi om avspilling av et faktisk lydopptak noe som kan sies å tilfredstille perfekt kvalitet men generelt må man skjøte sammen lyder Lydskjøting kan føre til svært variabel kvalitet Den veldefinerte matematiske beskrivelsen muliggjør manipulering av talerkarakteristikk Ved hjelp av matematiske transformasjoner kan man endre for eksempel talerens stemmeleie humør eller kjønn På 10 kan man finne demonstrasjoner av hvordan HMM baserte syntetiske stemmer kan manipuleres Denne egenskapen gjør teknologien interessant i forbindelse med barnestemmer Det store problemet med å lage en barnestemme er at man vanligvis trenger store mengder lydopptak av tildels komplisert tekst Dette er krevende selv for voksne erfarne innlesere og antageligvis umulig for et ungt barn Løsningen i kontekst av HTS syntese er i stedet å gjøre en mindre mengde barneopptak og bruke dette for å manipulere en eksisterende voksenstemme i retning av barnet Vår hypotese er at dette vil fungere bedre enn å endre parametre for en eksisterende voksenstemme 6 Taleboka Normedia har utviklet Taleboka 6 Dette er en samling med lydfiler ca 100000 Lydfilene inneholder hele ord Bokstaver tegn og tall er også lest inn Ord som ikke er innlest kan staves Siden hvert ord i Taleboka er lest inn er kvaliteten svært god Brukes Taleboka for å lese opp hele setninger hører du imidlertid at det er enkeltord som leses Setningsrytmen blir med andre ord ikke riktig Det er laget et SAPI5 grensesnitt mot taleboka og dermed kan den benyttes av et bredt utvalg programvare for eksempel sammen med SymWriter Programsnekker og Textpilot 7 Barns ordforråd Språkforskere ved Universitetet i Oslo har kartlagt små barns språkutvikling 7 opp til 36 måneder Jenter snakker normalt før gutter og små barn skjønner flere ord enn de klarer å si De fleste snakker ganske mye før de er to år gamle De første ordene barnet lærer i denne rekkefølgen er mamma pappa hei nam nam brr billyd nei ha det borte i forb med lek bæææ grrr voff voff ja Denne tidligste språkutviklingsfasen varer opp til ca 3 år og kalles systeminnlæringsfasen Ordforrådet varierer naturligvis mye Hos 24 måneder gamle barn er antall produktive ord fra 19 til 615 7 11 Mens 50 prosent av jentene kan si 200 ord allerede når de er 20 måneder gamle kan 50 prosent av guttene bare si halvparten så mange ord på samme alderstrinn Forskjellene jevner seg gradvis ut og ved 36 måneders alder har guttene nesten tatt igjen jentenes forsprang Tabell 1 viser norske barns ordforråd Av tabellen ser vi at ordforrådet til tre år gamle barn er fra 600 til 700 ord Eldre barn har naturligvis et større ordforråd Etter den første systeminnlæringen kommer en systemstabiliseringsfase 4 6 år og til sist en tekstutviklingsfase fra 6 års alder 12 Man regner med at en gjennomsnittlig norsk 4 åring har ca 2000 ord i aktivt språk pluss ca 8000 i passivt ordforråd 17 En 5 åring kan ca 2000 3000 ord og mestrer de vanligste ordene i språket vårt 11 Alder Kan si antall ord Kan forstå antall ord 8 mnd Ingen 0 50 12 mnd 0 20 20 160 16 mnd 5 80 60 260 20 mnd 30 250 140 370 24 mnd 170 420 30 mnd 450 650 36 mnd 600 700 4 år Ca 2000 5 år ca 2000 3000 Tabell SEQ Tabell ARABIC 1 Norske barns ordforråd Danske 13 18 og svenske 14 15 16 studier viser liknende resultater Danske barn bruker noe lenger tid på å knekke språkkoden men fra 2 års alder er antall begreper i ordforrådet ganske likt for de tre skandinaviske språkene Tabellen under viser danske og svenske data til sammenlikning Alder Dansk ordforråd Svensk ordforråd 2 2 2 300 300 2 3 800 1000 3 Nærmer seg 1000 3 4 1500 4 5 1500 2000 1500 2000 5 6 Ca 2200 ca 2200 2500 Tabell SEQ Tabell ARABIC 2 Danske og svenske barns ordforråd Alderen 6 12 kjennetegnes av sterk språklig utvikling med skolestart og utvikling av lese og skriveferdigheter En typisk norsk 6 åring vil ved skolestart ha rundt 10 15 000 ord i sitt ordforråd 11 17 19 Det passive ordforrådet er imidlertid større enn det aktive og barn i alderen 2 6 år har gjerne ikke et stabilt begrepsinnhold på alle ordene 11 Til sammenlikning har vi som voksne et ordforråd på mellom 50 000 og 250 000 ord 19 Barn som trenger syntetisk eller innlest tale for å kommunisere vil sannsynligvis ofte ha et mindre ordforråd og rent praktisk vil det også være begrensninger mht å få brukt et omfattende ordforråd på en hensiktsmessig måte for barna For barn uten språk men med god språkforståelse er utfordringen å finne egnede brukergrensesnitt mot talesystemet dersom dette er omfattende For barn med nedsatt kognitiv funksjonsevne vil et begrenset ordforråd være aktuelt 8 Bruk av talesynteser i hjelpemidler for barn Alternativ Supplerende kommunikasjon ASK hjelpemidler kan ha tre typer funksjoner som uttrykksmiddel som støttespråk gjerne ved forsinket språkutvikling ikke varig behov eller som språkalternativ morsmål 22 Det eksisterer en rekke ulike grafiske tegnsystemer som kan brukes i ASK hjelpemidler i tillegg til standard skrifttegn for eksempel Pictogram BLISS PCS WLS og Symbolstix Disse kan referere til ord fraser eller setninger Ofte brukes også fotografier i ASK grensesnitt Tegnsystemene kan brukes i utskrevne formater

  Original URL path: http://www.medialt.no/teknologi-for-utvikling-av-en-norsk-barnestemme/1000.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Lenker/referanser - MediaLT
  and Other Developmental Disabilities 16 no 3 2001 170 178 Sage Publications Stern Stephen Computer Synthesized Speech and Perceptions of the Social Influence of Disabled Users Journal of Language and Social Psychology 27 no 3 2008 254 265 Sage Publications Watts Oliver HMM Based Synthesis of Child Speech Proc of The 1st Workshop on Child Computer and Interaction ICMI 08 post conference workshop Kreta Hellas 2008 Tekst og vokabular Tekstkorpus barneordbøker Min første blå ordbok 300 ord 3 9 år Nordli Min første ordbok 300 ord 3 9 år Spektrum oversatt fra eng Barnas store blå ordbok 2000 ord 6 12 år Nordli Vokabular oversikter for typisk barnespråk Stephen von Tetzchner Brenda Addington For Nonverbal Children Functional Vocabulary Kit http www therapybookshop com page2 123865 html UiO undersøkelse Tidlig språkutvikling hos norske barn http www hf uio no iln forskning prosjekter spraakutvikling index html Barns språktilegnelse CASTL http castl uit no index php option com content view article id 14 Itemid 72 Slik er barnets språkutvikling http www klikk no foreldre dinbaby utvikling article508854 ece Oppvekst Kommunikasjon og samhandling Bente Vetland Thorkildsen Kap 3 Språk identitet og personlighetsutvikling s 70 115 Gyldendal 2007 ISBN EAN 9788205374072 Generelt om barns språkutvikling Høgskolen i Østfold fra Barns språkutvikling av Anne Høigård http www fag hiof no bk F C3 B8rskolen Høigårdkap1 ppt Den sproglige udvikling hos det normalthørende barn i alderen 0 5 år Aalborgskolen 2006 B H Klausen N Holst Hansen T Søby og P Solhoft www ci info dk documents 00061 pdf Barns språkutveckling GoBoken http www goboken se Artiklar om barn Om sprak och lasning Barns sprakutveckling Barns språkutveckling Språkfakta http www ling gu se projekt sprakfrageladan svenska sprakfakta sv lang dev html Barns språkutveckling i förskoleåldern 1 6 år fra Förskoleålderns psykologi av Ulla Brita Bruun http www

  Original URL path: http://www.medialt.no/lenkerreferanser/846.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Sluttrapport - MediaLT
  er utfordringer knyttet til konsentrasjon jevn intensitet ønsket grad av emosjonalitet stemmekontroll etc I forlengelsen av dette kan også spørsmålet stilles I hvor stor grad kan det lempes på de kravene som stilles til en voksen innleser og hva kan det i så fall lempes på Hvor gammelt må et barn være før det har nytte glede av en barnestemme Vil en barnestemme kunne brukes av barn i alle aldre Hvis ikke hvilke aldersgrupper bør ulike barnestemmer deles inn i Hvor mye tale må vi spille inn fra et barn Hvor mye tale er barn i forskjellige aldersgrupper i stand til å lese inn Hvilke karakteristikker egenskaper bør et barn inneha for at opptakene skal ha tilstrekkelig kvalitet Hvordan bør manuskriptet designes med tanke på at det skal leses inn av et barn og med utgangspunkt i at det skal gjenspeile et barns ordforråd Er det mulig å bruke stemmemodeller fra voksenstemmer for å underlette arbeidet med å lage barnestemmer dvs anvende adapsjonsteknikk for å ta fram barnestemmer Hvis adapsjonsteknikk benyttes er det da tilstrekkelig å ta utgangspunkt i en voksenstemme eller må vi først lage en ungdomsstemme for å få et tilfredsstillende resultat Hvordan vil det påvirke kvaliteten på barnestemmen at adapsjonen forutsetter en matching av barnets talerstil og akustiske kvalitet Hva er en akseptabel kvalitet på en barnestemme og i forlengelsen av dette Hvordan bør brukertesting legges opp for å kunne måle dette på best mulig måte I tillegg til dette vil også forsknings og utviklingsarbeidet stå overfor de samme forskningsutfordringene som vi møter generelt sett på dette fagfeltet Fortsatt gjenstår mye arbeid før talesynteseteknologien klarer å ta fram helt naturtro og kontekstuavhengige stemmer Etablere internasjonalt samarbeid for å utvikle syntetiske barnestemmer Vi har vært i kontakt med aktuelle leverandører av talesynteser og interessen for et samarbeid knyttet til å ta fram en kunstig barnestemme har vært diskutert med dem Kommersielle aktører som tilbyr norske stemmer er Acapela Loquendo Nuance Lingit og Normedia Acapela ser ikke noe kommersielt potensial i barnestemmer generelt og absolutt ikke for små språk som norsk Heller ikke Loquendo har utviklet spesifikke barnestemmer Både Acapela og Loquendo foreslo å benytte voksenstemmer og endre parametre på disse som teknikk for å simulere barnestemmer Nuance selger ikke synteser til sluttbruker Disse syntesene bundles med ulike produkter Talks Jaws for Windows osv I Barnestemme prosjektet har vi derfor ikke tatt kontakt med Nuance De to norske selskapene Lingit og Normedia var langt mer imøtekommende mht å finne gode løsninger for barnestemmer Av denne grunn ønsker vi å samarbeide med disse to selskapene om å utvikle norske barnestemmer Legge grunnlaget for et hovedprosjekt Med bakgrunn i forprosjektet er det lagt et grunnlag for to hovedprosjekter Disse to prosjektene bygger på samarbeid med henholdsvis Lingit og Normedia Årsaken til at forsknings og utviklingsarbeidet er skilt ut i to hovedprosjekter er at ingen ennå har utviklet en kunstig barnestemme og det knytter seg derfor forholdsvis stor usikkerhet til om vi vil lykkes med å ta fram en kunstig barnestemme med

  Original URL path: http://www.medialt.no/sluttrapport/1018.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Smidige mikrofon og bryterløsninger (SMIDIG) - MediaLT
  prosjektet 31 01 2012 Testversjon av Norges første kunstige barnestemme 14 12 2011 invitasjon til brukertesting av talegjenkjenning på smarttelefoner 05 12 2011 Masteroppgave om retningsbestemt lyd 29 11 2011 Presentasjoner fra seminaret Snakkis 18 11 2011 På snakkis med teknologien 18 10 2011 Masteroppgave om talegjenkjenning i smarttelefoner 13 10 2011 Disse hadde FLAX 13 09 2011 Barn vil ikke høres ut som voksne 08 09 2011 Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Universal User Competence UUC Projisert Interaktiv PC styring PIP Tynne klienter

  Original URL path: http://www.medialt.no/smidige-mikrofon-og-bryterloesninger-smidig/966.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Sammendrag - MediaLT
  utfordringer for brukergruppen Eksempelvis vil forprosjektet ta opp problemstillinger knyttet til påvirkning av arbeidsstilling avstand bevegelse og posisjonering av mikrofon gode ikke kablede bryter og mikrofon alternativer og mulighet for montering av mikrofoner og brytere på rullestol og strømforsyning fra rullestolen Særlig vil fokus være rettet mot bryterbrukere personer med sterkt nedsatt motorikk i armer og hender og rullestolbrukere Prosjektgruppen vil inkludere produsenter og leverandører av bryter og mikrofonløsninger kompetanse på tilrettelegging for bevegelseshemmede og representanter for brukergruppen Utredninger analyser og tester fra forprosjektet vil dokumenteres i en statusrapport som vil beskrive typiske utfordringer ved valg av mikrofon og bryterløsninger for mennesker med bevegelseshemminger og skissere mulige løsninger vurderinger og anbefalinger på basis av funn Med basis i identifiserte problemområder vil mulige forsknings og utviklingsprosjekter bli vurdert og grunnlag for mulige hovedprosjekter vil bli lagt Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint

  Original URL path: http://www.medialt.no/sammendrag/967.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Prosjektgruppe - MediaLT
  brukertester rapport Lasse Barthel Uloba Brukerbehov og behovsanalyse brukertesting Andreas Henden Uloba Brukerbehov og behovsanalyse brukertesting Tomas Brusell BRUSELL DENTAL Teknisk kompetanse brytere Kirsti Cath Dahle Brukerbehov og behovsanalyse brukertesting Geir Musum Benum Teknisk kompetanse mikrofoner Leif Ringstad Normedia AS Teknisk kompetanse brytere analyse rapport Jon Erik Kjelland ETAC Teknisk kompetanse rullestoler Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Universal User Competence UUC Projisert Interaktiv PC styring PIP Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi Lydstyring Barnestemme Smidige mikrofon og bryterløsninger SMIDIG Sammendrag Prosjektgruppe Blogg Dokumenter Lenker referanser Lukket

  Original URL path: http://www.medialt.no/prosjektgruppe/968.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Blogg - MediaLT
  Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer

  Original URL path: http://www.medialt.no/blogg/969.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Dokumenter - MediaLT
  for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Universal User Competence UUC Projisert Interaktiv PC

  Original URL path: http://www.medialt.no/dokumenter/970.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive