archive-no.com » NO » M » MEDIALT.NO

Total: 509

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Prosjektgruppe - MediaLT
  Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul

  Original URL path: http://www.medialt.no/prosjektgruppe/1151.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Blogg - MediaLT
  og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet

  Original URL path: http://www.medialt.no/blogg/1152.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Dokumenter - MediaLT
  UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web

  Original URL path: http://www.medialt.no/dokumenter/1153.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Lenker/referanser - MediaLT
  php Loomis Jack 1985 Digital Map and Navigation System for the Visually Impaired http www geog ucsb edu pgs papers loomis 1985 pdf Loomis M Jack Golledge G Reginald Klatzky Roberta L 2001 GPS Based Navigation Systems for the Visually Impaired http www psych ucsb edu loomis loomisgolledgeklatzky01 pdf Loomis M Jack Golledge G Reginald Klatzky Roberta L 1998 Navigation System for the Blind Auditory Display Modes and Guidance http www recveb ucsb edu pdfs LoomisGolledgeKlatzky 98 pdf NAVTEQ 2012 Discover Cities http corporate NAVTEQ com products data advanced discover cities htm NSF 2008 Høydekurver http www speiderbasen no vis id 797 OpenStreetMap 2012 Karlsruhe Schema http wiki openstreetmap org wiki Proposed features House numbers Karlsruhe Schema OpenStreetMap 2012 NO Main Page http wiki openstreetmap org wiki NO Main Page OpenStreetMap 2012 OSM for the blind http wiki openstreetmap org wiki OSM for the blind Prost Jean Baptiste Godefroy Baptiste Terrenoir Stéphane 2008 Improving GPS Accuracy for Urban Pedestrians http www gpsworld com lbs personal navigation city walk 1836 page id 1 Rasmussen Mick 2010 Topo Premium ny topografisk kartserie for Garmin http gps no 2010 05 topo premium ny topografisk kartserie for garmin Sarjakoski Tiina Ylirisku Salu Flink Hanna Marika Weckman Suvi 2009 E XPLORATIVE USER STUDY APPROACH FOR LBS INNOVATION FOR HIKERS http icaci org files documents ICC proceedings ICC2009 html refer 17 12 pdf Spirent 2008 Playing Nice LBS and Hybrid Location Technologies http www spirent com media Articles EE Times Article Hybrid Location Technologies on Mobile D evices 1109 ashx Statped 2011 GPS og nedsatt syn http www statped no Tema Syn Publikasjoner GPS og nedsatt syn Store norske leksikon 2012 Geografisk informasjonssystem http snl no geografisk informasjonssystem Store Norske Leksikon 2012 Geodata http snl no geodata Talking Signs 2009 Talking Signs Installations as of 2009 San Francisco Bay Area Installations http www talkingsigns com recentactivities htm Talking Signs 2012 Talking Signs Remote Infrared Audible Signage System RIAS http www talkingsigns com tksinfo shtml thefreedictionary 2012 ephemeris http www thefreedictionary com ephemeris Thoresen Jan 2010 TESTGARMIN TOPO PREMIUM Her er Norges beste kart http www klikk no helse dinkropp trim article601480 ece USCB 2012 UCSB Personal Guidance System PGS http www geog ucsb edu pgs main htm Wikipedia 2012 List of devices with Assisted GPS http en wikipedia org wiki List of devices with Assisted GPS Zahradnik Fred 2012 Almanac http gps about com od glossary g GPS Almanac htm Zahradnik Fred 2012 Time to First Fix TTFF http gps about com od glossary g GPS first fix htm Aktuelle artikler fra ICCHP 2012 Enhancing Audio Description A Value Added Approach Jack Sade Komal Naz and Malgorzata Plaza Acce Play Accessibility in Cinemas Alexandre Paz Mari Luz Guenaga og Andoni Eguluz Assistive Photography Ludˇek B artek og Ondˇrej Lap aˇcek Mobile Vision as Assistive Technology for the Blind An Experimental Study Roberto Manduchi Camera Based Signage Detection and Recognition for Blind Persons Shuihua Wang og Yingli Tian The Crosswatch Traffic Intersection Analyzer A Roadmap for the

  Original URL path: http://www.medialt.no/lenkerreferanser/1154.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Kontakt prosjektansvarlig - MediaLT
  og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene

  Original URL path: http://www.medialt.no/kontakt-prosjektansvarlig/1156.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Sluttrapport - MediaLT
  hatt begrensede muligheter til å teste støtteteknologier App er for iPhone kombinerer GPS med kompass akselerator og wlan triangulering men vi har i liten grad kunnet vurdere hvor mye disse teknologiene utnyttes I prosjektet er det gjennomført en masteroppgave der 3D lyd ble brukt for å guide den synshemmede på en rute med relativt mange svinger Dette fungerte overraskende bra og i enkelte områder f eks over åpne plasser kan 3D lyd være et velegnet supplement til guiding med stemme Dette bør utredes i mer detalj Definere behov i forhold til kartkvalitet I forprosjektet er det gjennomført en bacheloroppgave for å utrede hvilke geodata synshemmede har behov for Vi har også vurdert hva som gjøres internasjonalt spesielt arbeidet i en gruppe for synshemmede og OSM Open Street Map Ulike fagmiljøer ble samlet til en workshop der temaet var fotgjengerkart Resultatene i prosjektet dvs hvilke geodata synshemmede har behov for er et veldig godt grunnlag for å gjøre et grundigere arbeid i et mulig hovedprosjekt Den største mangelen med dagens kart er at ikke gangveier turveier og fotgjenger områder gangbruer underganger osv er med Kartene er laget for bilkjøring og de kommersielle kartleverandørene fokuserer i all hovedsak på bilkart Pr i dag er Open Street Map best for fotgjengere men der finnes det foreløpig hverken frittstående GPSer eller app er som kan brukes av blinde og sterkt svaksynte Synshemmede har tilleggsbehov for geodata Eksempler på dette er skifte i underlag asfalt grus brostein asfalt osv type lyskryss f eks knapp for å få grønt lys topografi statiske hindringer bommer steiner for å hindre bilkjøring osv Legge grunnlaget for et hovedprosjekt I forprosjektet har vi avdekket et stort behov for videre forskning og utvikling Forbedret GPS for synshemmede krever Bedre brukergrensesnitt Mer detaljerte kart nye geodata Økt presisjon bedre posisjonering Støtte for annen teknologi videotelefoni sporing innendørs navigering mm Siden behovet for forskningsinnsats er stort ønsker vi å arbeide for å få på plass et eller flere hovedprosjekter Utfordringene er både lokale og internasjonale Det kan derfor ligge godt til rette for både norske og internasjonale prosjekter Prosjektgjennomføring og ressursbruk Prosjektet ble ledet av MediaLT som også har hatt hovedansvaret for gjennomføringen av alle aktivitetene i prosjektet Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold har gjennom studentoppgaver gjort et omfattende arbeid i forhold til henholdsvis støtteteknologier og kartkvalitet Huseby kompetansesenter og NAV senter for tilrettelegging og deltakelse har bidratt med testing av ulike GPSer for synshemmede Prosjektet er med små justeringer gjennomført i tråd med oppsatt framdriftsplan På grunn av det gode samarbeidet med Høgskolen i Østfold og Universitetet i Oslo og det omfattende arbeidet som er utført i forbindelse med vurderingen av kartkvalitet og støtteteknologier er ressursbruken langt høyere enn budsjettert Dette er finansiert gjennom økt egeninnsats Betydning nytteverdi GPS prosjektet har vært nyttig av flere grunner Vi har fremskaffet kunnskap om bruk av GPS for fotgjengere generelt og synshemmedes spesielle behov Denne kunnskapen vil være verdifull i det videre arbeidet med utvikling av gode navigeringshjelpemidler Prosjektet har ført til økt

  Original URL path: http://www.medialt.no/sluttrapport/1186.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • SE (videotelefoni for synshemmede) - MediaLT
  utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP

  Original URL path: http://www.medialt.no/se-videotelefoni-for-synshemmede/1141.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Sammendrag - MediaLT
  gruppene besto av tilfeldig valgte synshemmede De fleste har mobiler som kan benyttes til videotelefoni men ingen hadde mye erfaring med bruk av video Potensielt kan videotelefoni brukes til å hjelpe synshemmede Dette ble tydelig identifisert i brainstormingen om bruksområder i fokusgruppene Ideene som kom frem ble delt inn i ulike kategorier observere objekter i bevegelse observere statiske objekter ta bilder video lesing og navigering mobility En deltaker oppsummerte bruksområdene slik Videotelefoni kan brukes til alt man må se for å gjøre Elleve av tolv svarte ja på om de trodde videotelefoni kunne være nyttig i enkelte situasjoner Andre viktige ting som kom frem i fokusgruppene var Brukergrensesnittet til øyetelefonen må være enkelt Alle ønsket seg en bemannet øyetelefonsentral Utfordringer med videosamtaler etikk vær lysforhold dekningsgrad WLAN mobilt bredbånd stabilitet holde telefonen stille objektlokalisering og pris De fleste vil ringe kjente hvis samtalen omhandler smak og behag Deltakerne har forskjellig holdning til hvem de vil kontakte angående sensitive spørsmål Mange poengterer at bruk av videotelefoni må læres Sterkt synshemmede har utviklet teknikker for å løse ulike utfordringer Videre har de vent seg til å ikke få til alt Selv om ny teknologi kan redusere ulempene ved en funksjonshemning kan det derfor ta tid å etablere helt nye vaner Analysere teknisk løsning Med bakgrunn i Øyetelefon prosjektet fokusintervjuene og prosjektgruppens ekspertvurderinger ble det satt opp ulike brukerscenarier Hovedkonklusjonen fra testingen er at synshemmede kan få hjelp til veldig mye bortsett fra å få tak i informasjonen på objekter i bevegelse Testingen avdekket også andre utfordringer telefonkompatibilitet objektlokalisering behov for handsfree samtale vær regn snø kulde lysforhold støy batteritid dekningsgrad og at telefonens øvrige funksjoner ikke kan brukes under samtalen Med FoU kan mange av disse utfordringene løses Vurdere mulige tjenester Synshemmede vil ha en bemannet øyetelefonsentral Andre løsninger vurderes kun som

  Original URL path: http://www.medialt.no/sammendrag/1142.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive