archive-no.com » NO » M » MEDIALT.NO

Total: 509

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fagplan Datakortet Modul 3: Tekstbehandling, ekspertnivå - MediaLT
  merknader 3 1 4 2 Endre merknader 3 1 4 3 Spore endringer i dokumenter 3 1 4 4 Godta eller forkast endringer i dokumenter 3 2 Sideoppsett 3 2 1 Hoveddokument 3 2 1 1 Opprette hoveddokument 3 2 1 2 Opprette et deldokument i et hoveddokument 3 2 1 3 Legge til eller fjern deldokumenter i et hoveddokument 3 2 2 Innholdsfortegnelse 3 2 2 1 Opprette en innholdsfortegnelse 3 2 2 2 Oppdatere en innholdsfortegnelse 3 2 2 3 Bruke formateringsvalg på en innholdsfortegnelse 3 2 3 Inndelinger 3 2 3 1 Legge til inndelingsskift i et dokument 3 2 3 2 Fjerne inndelingsskift i et dokument 3 2 4 Spalter 3 2 4 1 Lage spalter 3 2 4 2 Endre spalteoppsett 3 2 4 3 Endre spaltebredde og spalteavstand 3 2 4 4 Legge til spalteskift 3 2 4 5 Fjerne spalteskift 3 3 Dokument organisering 3 3 1 Referanser 3 3 1 1 Legge til og fjerne bokmerker 3 3 1 2 Opprette og endre stikkordsregister 3 3 1 3 Opprette og fjerne kryssreferanser 3 3 2 Feltkoder 3 3 2 1 Sette inn en feltkode 3 3 2 2 Redigere og oppdatere feltkoder 3 3 2 3 Låse og låse opp en feltkode 3 3 2 4 Fjerne feltkoder 3 3 3 Fotnoter og sluttnoter 3 3 3 1 Opprette og slette fotnoter og sluttnoter 3 3 3 2 Redigere eksisterende fotnoter og sluttnoter 3 3 3 3 Endre format og plassering av fotnoter og sluttnoter 3 3 4 Sikkerhet 3 3 4 1 Bruke passordbeskyttelse på dokumenter 3 3 4 2 Fjerne passordbeskyttelse på dokumenter 3 4 Dokument elementer 3 4 1 Tabeller 3 4 1 1 Slå sammen og dele celler i en tabell 3 4 1 2 Konvertere tabulatorseparert tekst til en tabell 3 4 1 3 Sortere data i en tabell alfabetisk numerisk stigende synkende 3 4 1 4 Utføre kalkulasjoner i en tabell summering 3 4 2 Skjemaer 3 4 2 1 Opprette og redigere et skjema 3 4 2 2 Bruke skjemafelt 3 4 2 3 Fjerne skjemafelt 3 4 2 4 Beskytte felt i et skjema 3 4 3 Tekstbokser 3 4 3 1 Legge til og fjerne tekstbokser 3 4 3 2 Redigere flytte og endre størrelse på tekstbokser 3 4 3 3 Bruke kantlinjer på tekstbokser 3 4 3 4 Koble tekstbokser 3 4 4 Regneark 3 4 4 1 Endre et innebygd regneark i et dokument 3 4 4 2 Opprette diagram fra et innebygd regneark i et dokument 3 4 4 3 Endre diagram laget fra et innebygd regneark 3 4 4 4 Plassering av et diagram i et dokument 3 4 5 Grafikk Tegning 3 4 5 1 Endre kantlinjer på grafikk eller bilder 3 4 5 2 Lage en tegning med tilgjengelig tegneverktøy 3 4 5 3 Bruke forhåndsdefinerte figurer 3 4 5 4 Plassere et objekt fremst eller bakerst 3 4 5 5 Plassere et objekt foran eller bak

  Original URL path: http://www.medialt.no/fagplan-datakortet-modul-3-tekstbehandling-ekspertnivaa/73.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Fagplan Datakortet modul 4: Regneark - MediaLT
  eller flere celler til en annen del av regnearket arbeidsboken eller mellom åpne arbeidsbøker 4 2 5 4 Slette innholdet i celler 4 2 6 Søk og erstatt 4 2 6 1 Bruke søkefunksjonen for å søke etter innhold i celler i regnearket 4 2 6 2 Bruke erstattfunksjonen for å erstatte innhold i celler i regnearket 4 2 7 Sortere data 4 2 7 1 Sortere et celleområdet Stigende synkende alfabetisk numerisk 4 3 Regneark 4 3 1 Behandle regneark 4 3 1 1 Sette inn et nytt regneark i arbeidsboken 4 3 1 2 Endre navn på et regneark i arbeidsboken 4 3 1 3 Slette et regneark i arbeidsboken 4 3 1 4 Kopiere et regneark i en arbeidsbok mellom åpne arbeidsbøker 4 3 1 5 Flytte et regneark i en arbeidsbok mellom åpne arbeidsbøker 4 4 Formler og funksjoner 4 4 1 Aritmetiske formler 4 4 1 1 Lage formler med bruk av cellereferanser og aritmetiske operatorer addisjon subtraksjon multiplikasjon divisjon 4 4 1 2 Gjenkjenne og forstå vanlige feilmeldinger forbundet med formler 4 4 2 Cellereferanser 4 4 2 1 Forstå og bruke relative og absolutte cellereferanser i formler 4 4 3 Arbeide med funksjoner 4 4 3 1 Benytte funksjonene Summer Gjennomsnitt Minst Størst Antall 4 4 3 2 Benytte Hvis funksjonen for en eller to verdier 4 5 Formatering 4 5 1 Tall og datoer 4 5 1 1 Formatere celler for å vise tall med spesifikt antall desimaler antall nuller bak desimaltegnet med eller uten skilletegn for tusen 4 5 1 2 Formatere celler for å vise ulike datoformat 4 5 1 3 Formatere celler for å vise ulike valutaformat 4 5 1 4 Formatere celler for å vise tall som prosent 4 5 2 Innhold 4 5 2 1 Endre skrifttype og størrelse 4 5 2 2 Endre skriftstil Fet kursiv understreket dobbelt understreket 4 5 2 3 Bruke forskjellige farger på celleinnhold bakgrunn 4 5 2 4 Kopiere formatet fra en celle celleområde til en annen celle celleområde 4 5 2 5 Bruke tekstbryting på innholdet i en celle 4 5 3 Justering kantlinjer 4 5 3 1 Justere innholdet i en celle celleområde Venstre midtstilt høyre topp bunn 4 5 3 2 Slå sammen og midtstil celleinnhold over et celleområde 4 5 3 3 Justere retningen på celleinnholdet 4 5 3 4 Legge til kantlinjer på celle celleområde 4 6 Diagram graf 4 6 1 Bruke diagram graf 4 6 1 1 Lage forskjellige typer diagrammer ut fra tallserie i regnearket f eks kakediagram linjediagram kolonnediagram og stolpediagram 4 6 1 2 Legge til tittel etikett på et diagram Fjerne tittel etikett på et diagram 4 6 1 3 Endre bakgrunnsfargen til et diagram 4 6 1 4 Endre stolpe kolonne kake linjefarge i et diagram 4 6 1 5 Endre diagramtypen 4 6 1 6 Kopiere flytte et diagram i et regneark arbeidsbok eller mellom arbeidsbøker 4 6 1 7 Endre størrelsen slette et diagram 4 7 Utskrifts

  Original URL path: http://www.medialt.no/fagplan-datakortet-modul-4-regneark/69.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Fagplan Datakortet Modul 4: Regneark, ekspertnivå - MediaLT
  med passord 1 3 2 Beskytte Oppheve beskyttelse av celler i et regneark med passord 1 4 Sikkerhet 1 4 1 Legge inn passordbeskyttelse på en arbeidsbok 1 4 2 Fjerne passordbeskyttelse på en arbeidsbok 2 Databehandling 2 1 Sortering 2 1 1 Sortere data etter flere kriterier 2 1 2 Utføre egendefinerte sorteringer 2 2 Vilkår Filtrering 2 2 1 Lage et vilkår med en eller flere kriterier 2 2 2 Bruke avanserte vilkårs filtreringsfunksjoner 2 3 Koblinger 2 3 1 Koble data i et regneark 2 3 2 Koble data mellom regneark 2 3 3 Koble data mellom arbeidsbøker 2 3 4 Koble data til et tekstbehandlingsdokument 2 3 5 Konsolidere data i tilstøtende regneark ved bruk av 3D formler 2 4 Maler 2 4 1 Bruke maler 2 4 2 Redigere maler 2 5 Diagrammer og grafer 2 5 1 Endre diagramakser tykkelse og stil 2 5 2 Formatere diagramakser nummerering skala tekst 2 5 3 Sette inn flytte og endre størrelsen på diagramtitler etiketter og forklaringer 2 5 4 Trekke ut sektorer i sektordiagrammer 2 5 5 Fjerne en dataserie i et diagram 2 5 6 Endre diagramtype for en dataserie 2 5 7 Øke avstanden mellom stolpene i et 2D stolpediagram 2 5 8 Sette inn et bilde i et 2D diagram 3 Funksjoner 3 1 Bruke funksjoner 3 1 1 Bruke dato og tidsfunksjoner TODAY DAY MONTH YEAR 3 1 2 Bruke matematiske funskjoner SUMIF SUMPOSITIVE ROUND 3 1 3 Bruke statistiske funksjoner COUNT PURECOUNT COUNTA COUNTIF 3 1 4 Bruke tekstfunksjoner PROPER UPPER LOWER CONCATENATE 3 1 5 Bruke finansielle funksjoner FV NPV PMT PV RATE 3 1 6 Bruke oppslag og referanse funksjoner HLOOKUP VLOOKUP 3 1 7 Bruke logiske funksjoner IF AND OR ISERROR 3 1 8 Bruke tilgjengelige databasefunksjoner DSUM

  Original URL path: http://www.medialt.no/fagplan-datakortet-modul-4-regneark-ekspertnivaa/74.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Fagplan Datakortet modul 5: Database - MediaLT
  5 2 2 Definere nøkler 5 2 2 1 Definere en primærnøkkel 5 2 2 2 Definere en indeks med eller uten dubletter tillatt 5 2 3 Tabell utforming 5 2 3 1 Endre feltegenskaper Feltstørrelse datatyper feltformat tall dato 5 2 3 2 Forstå konsekvensene av å endre feltstørrelse i en tabell 5 2 3 3 Lage enkle valideringsregler for tall tekst dato tid valuta 5 2 3 4 Endre kolonnebredde i en tabell 5 2 3 5 Flytte kolonner i en tabell 5 2 4 Relasjoner 5 2 4 1 Opprette en en til en en til mange relasjon mellom tabeller 5 2 4 2 Slette relasjoner mellom tabeller 5 2 4 3 Lage regler i relasjonen slik at nøkkelfelt ikke slettes så lenge det er en relasjon til en annen tabell 5 3 Skjema 5 3 1 Arbeide med skjema 5 3 1 1 Åpne et skjema 5 3 1 2 Opprette og lagre et skjema 5 3 1 3 Bruke et skjema for å legge til endre og slette poster 5 3 1 4 Bruke skjema for å gå til neste post forrige post første post siste post en bestemt post 5 3 1 5 Legge til og endre topp og bunntekst i et skjema 5 3 1 6 Slette et skjema 5 3 1 7 Lagre og lukke et skjema 5 4 Informasjons innhenting 5 4 1 Basisoperasjoner 5 4 1 1 Bruke søkekommandoen for et bestemt ord tall eller dato i et felt 5 4 1 2 Bruke filter i en tabell skjema 5 4 1 3 Fjerne filter fra en tabell skjema 5 4 2 Spørringer 5 4 2 1 Opprette og lagre en spørring med en eller to tabeller med bruk av søkekriterier 5 4 2 2 Legge til et søkekriterie som inneholder en av følgende operatorer And Or 5 4 2 3 Redigere en spørring ved å legge til eller fjerne søkekriterier 5 4 2 4 Redigere en spørring Legge til flytte fjerne skjule vise felter 5 4 2 5 Kjøre en spørring 5 4 2 6 Slette en spørring 5 4 2 7 Lagre og lukke en spørring 5 4 3 Sortere poster 5 4 3 1 Sortere data i en tabell skjema spørring Stigende synkende numerisk alfabetisk 5 5 Rapport 5 5 1 Arbeide med rapporter 5 5 1 1 Opprette en rapport basert på en tabell spørring 5 5 1 2 Endre plassering og utseende på felter overskrifter i en rapport 5 5 1 3 Gruppere og sortere data i en rapport 5 5 1 4 Presentere oppsummeringsverdier i en gruppert rapport Sum gjennomsnitt minimum maksimum antall 5 5 1 5 Legge til endre topp og bunntekst i en rapport 5 5 1 6 Slette en rapport 5 5 1 7 Lagre og lukke en rapport 5 6 Utskrifts behandling 5 6 1 Utskriftsforberedelser 5 6 1 1 Forhåndsvise en tabell skjema rapport 5 6 1 2 Endre papirretning stående liggende og papirstørrelse 5 6 2 Utskriftsalternativer 5

  Original URL path: http://www.medialt.no/fagplan-datakortet-modul-5-database/70.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Fagplan Datakortet Modul 5: Database, ekspertnivå - MediaLT
  relasjoner mellom tabeller 1 2 3 Forstå og endre mange til mange relasjoner mellom tabeller 1 2 4 Bruke indre ytre sammenføyningstyper 1 2 5 Opprette og bruke referanseintegritet 1 2 6 Bruke automatisk sletting av relaterte poster 1 2 7 Relater Sammenføy data ved utforming av spørringer 2 Utforme spørringer 2 1 Spørringer 2 1 1 Opprette og bruke en spørring for å oppdatere data i en tabell 2 1 2 Opprette og bruke en spørring for å slette poster i en tabell 2 1 3 Opprette og bruke en spørring til å lagre informasjonsresultatet som en tabell 2 1 4 Legge til poster med bruk av en spørring 2 2Beregninger i spørringer 2 2 1 Gruppere informasjon i en spørring 2 2 2 Bruke funksjoner i en spørring Sum Antall Gjennomsnitt Maks Min 2 2 3 Bruke krysstabellspørringer 2 2 4 Bruke jokertegn i en spørring 2 2 5 Bruke aritmetiske og logiske uttrykk i en spørring 2 3 Forbedre spørringer 2 3 1 Vise duplikater 2 3 2 Vise ulike unike verdier 2 3 3 Vise høyeste laveste verdi i en spørring 2 3 4 Bruke parameter i en spørring 2 3 5 Forbedre spørringer med bruk av Null og NOT verdier 3 Utforme skjema 3 1 Kontroller 3 1 1 Opprette bundet og ubundet kontroller 3 1 2 Opprette og redigere kombinasjonsbokser lister avmerkingsbokser alternativgrupper 3 1 3 Opprette kontroller med aritmetiske og logiske uttrykk 3 1 4 Sette sekvensiell rekkefølge på kontroller i et skjema 3 1 5 Sette inn datafelt i topptekst og bunntekst i et skjema 3 2 Delskjema 3 2 1 Opprette et delskjema og koble det til hovedskjema 3 2 2 Endre delskjema for å endre visningen av poster 4 Utforming av rapporter 4 1 Kalkulasjoner 4 1 1 Opprette aritmetiske

  Original URL path: http://www.medialt.no/fagplan-datakortetmodul-5-database-ekspertnivaa/75.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Fagplan Datakortet modul 6: Presentasjon - MediaLT
  Legge til tekst i en presentasjon 6 3 1 2 Redigere innhold notater ved å sette inn tekst 6 3 1 3 Endre utseende på tekst Skriftstørrelse og skrifttype 6 3 1 4 Endre format på tekst Fet kursiv understreket 6 3 1 5 Endre til store små bokstaver på tekst 6 3 1 6 Benytte forskjellig farge på tekst 6 3 1 7 Legge skygge på tekst 6 3 1 8 Justere tekst venstre høyre midtstilt 6 3 1 9 Justere linjeavstand før og etter punktmerket eller nummerert liste 6 3 1 10 Endre punktstil i punktlister og nummereringsstil i en nummerert liste 6 3 1 11 Bruke angre og gjentafunksjonen 6 3 2 Figurer bilder 6 3 2 1 Sette inn figurer i et lysbilde 6 3 2 2 Sette inn bilder i et lysbilde 6 3 3 Kopiere flytte slette 6 3 3 1 Kopiere figurer bilder og tekst i en presentasjon eller mellom åpne presentasjoner 6 3 3 2 Flytte figurer bilder og tekst i en presentasjon eller mellom åpne presentasjoner 6 3 3 3 Endre størrelsen på figur og bilde i en presentasjon 6 3 3 4 Slette tekst figur bilde i et lysbilde 6 4 Diagrammer tegnede objekter 6 4 1 Bruke diagrammer 6 4 1 1 Legge inn data for å opprette og endre innbygde diagrammer i et lysbilde Sektor stolpe linje arealdiagram 6 4 1 2 Endre bakgrunnsfarge i et diagram 6 4 1 3 Endre farge på sektor stolpe linje eller areal i et diagram 6 4 1 4 Endre diagramtype 6 4 2 Organisasjonskart 6 4 2 1 Sette inn et hierarkisk organisasjonskart med bruk av innbygd verktøy 6 4 2 2 Endre strukturen i et hierarkisk organisasjonskart 6 4 2 3 Legge til fjerne underordnet medarbeider overordnet assistent i et organisasjonskart 6 4 3 Tegnede objekter 6 4 3 1 Legge til forskjellige typer tegnede objekter i et lysbilde Linje frihåndstegning pil kvadrat rektangel sirkel oval tekstboks 6 4 3 2 Endre bakgrunnsfarge linjefarge linjetykkelse og linjestil 6 4 3 3 Endre pilstil 6 4 3 4 Bruke skygge på tegnede objekter 6 4 3 5 Rotere vende tegnede objekter 6 4 3 6 Justere et tegnet objekt Venstre høyre midtstilt topp og bunn 6 4 3 7 Endre størrelsen på tegnede objekter og diagrammer i en presentasjon 6 4 3 8 Endre rekkefølge på objekter Lengst frem lengst bak 6 4 4 Kopiere flytte slette 6 4 4 1 Kopiere et diagram tegnet objekt i en presentasjon eller mellom åpne presentasjoner 6 4 4 2 Flytte et diagram tegnet objekt i en presentasjon eller mellom åpne presentasjoner 6 4 4 3 Slette et diagram tegnet objekt 6 5 Effekter i lysbilde fremvisningen 6 5 1 Forhåndsinnstilt animasjon 6 5 1 1 Legge til animasjonseffekter på tekst og bilde i lysbilde Endre animasjonseffekter på tekst og bilder 6 5 2 Overgangseffekter 6 5 2 1 Legge til overgangseffekter mellom lysbilder Endre overgangseffekter mellom lysbilder 6 6 Forberede utskrift 6

  Original URL path: http://www.medialt.no/fagplan-datakortet-modul-6-presentasjon/71.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Fagplan Datakortet Modul 6: Presentasjon, ekspertnivå - MediaLT
  ny presentasjonsmal med egenskaper som Tilpasset bakgrunn fyll effekter logo linjeavstand i punktlister 2 1 2 Sette sammen lysbilder til en presentasjon Fra en presentasjon fra flere eksisterende presentasjoner 2 1 3 Gjøre en tekstbehandlingsdisposisjon om til en presentasjon 2 1 4 Bruke gradert bakgrunnsfarge tekstur mønster og fylleffekter på lysbilder 2 2 Eksport 2 2 1 Lagre et lysbilde i gif jpeg bmp format 3 Bilder figurer tegnede objekter 3 1 Manipulering 3 1 1 Konvertere et bilde utklipp til tegnet objekt 3 1 2 Grupper del opp gruppe på tegnede objekter 3 1 3 Endre rekkefølgen på objekter i en gruppe Lengst frem fremover bakover bakerst 3 1 4 Posisjoner bilde figur tegnet objekt horisontalt vertikalt med bruk av koordinater 3 1 5 Juster Fordel bilder figurer tegnede objekter horisontalt vertikalt i forhold til lysbildet 3 1 6 Skjul bakgrunnsgrafikk fra lysbildemalen på et lysbilde 3 2 Effekter 3 2 1 Bruk gjennomsiktighet på et bilde figur tegnet objekt 3 2 2 Bruk 3 D effekter på et tegnet objekt 3 2 3 Bruk endre plassering på en fargelagt skyggeeffekt på et bilde figur tegnet objekt 3 2 4 Bruk gradert bakgrunnsfarge tekstur mønster og fylleffekter på et tegnet objekt 3 2 5 Bruk formatet på et objekt og kopier det til et annet 3 3 Redigere bilder 3 3 1 Redusere fargene på et bilde 3 3 2 Beskjære endre størrelsen proporsjonalt på et bilde 3 3 3 Rotere snu vende et objekt 3 3 4 Bruk tilgjengelige effekter på et bilde slik som Negativ effekt gjøre skarpere kjøre mykere relieff etc 3 3 5 Konvertere et bilde til gråtone svart hvitt format 3 3 6 Konverter et bilde til bmp gif jpeg format 4 Diagrammer 4 1 Bruke diagrammer 4 1 1 Opprett linje stolpe blandet på 2 akser diagram 4 1 2 Endre diagramtype fra kolonne til linje stolpe på 2 akser diagram 1 Blir ikke fokusert i testen da dette ofte krever eget billedbehandlingsprogram 4 1 3 Endre diagramtype for en dataserie i et diagram 4 1 4 Endre skala for verdiakse y akse i et diagram Minimum maksimum hovedenhet 4 1 5 Bruk innebygd funksjon for å vise enheter på y aksen i hele hundre tusen eller million uten å endre verdier i dataarket 4 2 Flytdiagram 4 2 1 Tegn et flytdiagram med bruk av tilgjengelige figurer 4 2 2 Endre slette figurer i flytdiagram 4 2 3 Endre koblingstyper mellom figurer i et flytdiagram 5 Multimedia 5 1 Lyd Video 5 1 1 Sett inn lyd med automatisk avspilling i presentasjonen 5 1 2 Sett inn video med automatisk avspilling i presentasjonen 5 2 Animasjoner 5 2 1 Sett inn animasjon på objekter som starter ved museklikk eller ved spesifisert tidspunkt 5 2 2 Endre rekkefølgen på animasjoner i et lysbilde 5 2 3 Sette inn automatisk nedtoning av objekter punkter i en punktliste i etterkant av en animasjon 5 2 4 Legge animasjoner på elementer i et diagram 6 Administrere

  Original URL path: http://www.medialt.no/fagplan-datakortet-modul-6-presentasjon-ekspertnivaa/76.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Fagplan Datakortet modul 7: Internett og elektronisk post - MediaLT
  3 Slette et bokmerke 7 3 Websøk 7 3 1 Bruk av søkemotorer 7 3 1 1 Kjenne til og velge en søkemotor 7 3 1 2 Utføre et søk med nøkkelord eller en frase 7 3 1 3 Kombinere søkekriterier i et søk 7 3 1 4 Kopiere tekst bilder webadresser fra en webside til et dokument 7 3 1 5 Lagre en webside som en tekst html fil 7 3 1 6 Laste ned tekst bilde lyd video programvarefil fra en webside og lagre den 7 3 2 Utskrifts forberedelser 7 3 2 1 Forhåndsvise en webside 7 3 2 2 Endre sideoppsett Stående liggende papirstørrelse 7 3 2 3 Endre marger Topp bunn venstre høyre 7 3 3 Utskrift 7 3 3 1 Skrive ut en webside ved å bruke vanlige utskriftsinnstillinger Hele websiden enkelt side enkelt ramme merket tekst antall kopier Elektronisk post 7 4 Elektronisk post 7 4 1 Begreper 7 4 1 1 Forstå oppbyggingen av en e postadresse 7 4 1 2 Forstå fordelene med bruk av e post Hurtig levering lave kostnader fleksibilitet 7 4 1 3 Forstå viktigheten av nettetikk Bruk av nøyaktige beskrivelser i emnefeltet i meldinger korte svar på meldinger stavekontroll av meldinger 7 4 2 Sikkerhetsaspekter 7 4 2 1 Være oppmerksom på muligheten for å få uønskede masseutsendinger spam 7 4 2 2 Være oppmerksom på muligheten for å infisere datamaskinen med virus ved å åpne meldinger og vedlegg 7 4 2 3 Vite hva en digital signatur er 7 4 3 Komme i gang med e postprogrammet 7 4 3 1 Åpne lukke et e postprogram 7 4 3 2 Åpne en innboks for en bestemt bruker 7 4 3 3 Åpne en eller flere meldinger 7 4 3 4 Veksle mellom åpne meldinger 7 4 3 5 Lukke en melding 7 4 3 6 Bruke hjelpefunksjonen 7 4 4 Justere innstillinger 7 4 4 1 Legge til fjerne overskrifter i innboksen Avsender emne dato mottatt 7 4 4 2 Vise skjule verktøylinjer 7 5 Meldinger 7 5 1 Lese meldinger 7 5 1 1 Sette flagg for oppfølging på en melding Fjerne flagg for oppfølging på en melding 7 5 1 2 Markere en melding som ulest lest 7 5 1 3 Åpne og lagre et vedlegg 7 5 2 Svare på en melding 7 5 2 1 Bruke svar svar til alle funksjonen 7 5 2 2 Svare med eller uten opprinnelig melding vedlagt 7 5 3 Sende en melding 7 5 3 1 Opprette en ny melding 7 5 3 2 Sette inn en e postadresse i Til feltet 7 5 3 3 Sende kopi blindkopi av en melding til andre adresser 7 5 3 4 Sette inn tittel i Emne feltet 7 5 3 5 Bruke stavekontrollen og foreta nødvendige endringer 7 5 3 6 Sette inn fil som vedlegg i en melding 7 5 3 7 Sende en melding med høy eller lav prioritet 7 5 3 8 Sende en melding

  Original URL path: http://www.medialt.no/fagplan-datakortet-modul-7-internett-og-elektronisk-post/72.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive