archive-no.com » NO » M » MESTERKART.NO

Total: 66

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mesterkart / Diplom / Norsk ESRI brukarkonferanse 2004
  Mesterkart Produkt Skrytealbum Diplom Ordliste Om Mesterkart Norsk ESRI brukarkonferanse 2004 2 premie av fagjuryen Utbygd vannkraft i Telemark Neste diplom Mesterkart Veelsmyra 43 1634 Gamle Fredrikstad Telefon 466 67

  Original URL path: http://www.mesterkart.no/Diplom_Norsk_ESRI_brukarkonferanse_2004.htm (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Mesterkart / Diplom / Norsk ESRI brukarkonferanse 2005
  Mesterkart Produkt Skrytealbum Diplom Ordliste Om Mesterkart Norsk ESRI brukarkonferanse 2005 Folkeprisen Mjøsa Neste diplom Mesterkart Veelsmyra 43 1634 Gamle Fredrikstad Telefon 466 67 067

  Original URL path: http://www.mesterkart.no/Diplom_Norsk_ESRI_brukarkonferanse_2005.htm (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Mesterkart / Produkt / Turkart
  som 1 75 000 og 1 100 000 kan gjere kartet vanskeleg å bruke i kupert terreng Turkarta kan leverast med eller utan tekstside Tekstside er informasjon om turområdet på baksida av kartet Dette krev tosidig trykking og vil sjølvsagt fordyre kartet litt Dersom det aktuelle turområdet er stort kan det også trykkast kart på heile eller delar av side to Alle turkart frå Mesterkart har 1 x 1 km rutenett UTM lokal sone for hjelp til orientering med GPS eller kompass Turkarta kan leverast med eller utan fjellskygge Alternativet til turkart er Statens kartverk sin hovudkartserie Norge 1 50 000 M711 serien Les meir om fordelane med turkart framføre denne kartserien Tore Tonning som er innehavar av Mesterkart har erfaring frå fleire turkartprosjekt blant anna Turkart Balestrand Turkart Gloppen Turkart Tysnes Karta finn du i skrytealbumen Turkart Gloppen fekk i 2001 førsteprisen i klassen for turkart under ei stor internasjonal kartutstilling som blant kartfolk blir rekna som verdsmeisterskapen i kartografi Ei detaljert skildring av gangen i eit turkartprosjekt kan du lese meir om på eiga side Alle data frå oppdragsgjevar som er digitalisert av Mesterkart for eksempel stiar skiløyper parkeringsplassar badeplassar utsiktspunkt vil bli returnert til oppdragsgjevar når prosjektet

  Original URL path: http://www.mesterkart.no/Turkart.htm (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Mesterkart / Produkt / Temakart
  forvaltning av hjort og villrein Kart som syner landskapsvernområde og nasjonalparkar Kart over båt og ferjeruter Kart over havbotn Kart til museumsutstillingar Kart til informasjonstavler Sykkelkart Vegkart Lista kan gjerast mykje lenger men syner nokre eksempel på temakart som Mesterkart har erfaring med Temaet som skal framhevast blir normalt lagt oppå eit bakgrunnskart Kunsten i å lage eit godt temakart består i hovudsak av tydlege få fram kva som er

  Original URL path: http://www.mesterkart.no/Temakart.htm (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Mesterkart / Produkt / Topografiske kart
  Desse karta er derfor billegare å framstille enn for eksempel temakart og turkart Statens kartverk har kartdatabasar som er tilpassa kart i alle målestokkane nemnde ovanfor Eksempel på nokre topografiske kart finn du i skrytealbumen Tore Tonning som er innehavar av Mesterkart laga i 2002 eit topografisk kart over Rogaland fylke Året etter fekk dette kartet førsteprisen i klassen for topografiske kart under International Cartographic Association si kartutstilling Denne utstillinga

  Original URL path: http://www.mesterkart.no/Topografiske_kart.htm (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Mesterkart / Produkt / Kart til forskning
  svart kvitt eller fargar Mesterkart har programvare for å ta i mot det meste av datafiler Tekstfiler Excel Access og geodatafiler som for eksempel Shape ArcInfo cover og ArcGIS personleg geodatabase Målepunkta kan leverast som geodatafil eller som tekst eller Excel fil med koordinatar Både UTM koordinatar i ulike soner og geografiske koordinatar kan nyttast også i same prosjekt Mesterkart har kompetanse i handsaming av store menger data på ein

  Original URL path: http://www.mesterkart.no/Kart_til_forskning.htm (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Mesterkart / Produkt / Fjellskygge
  overgang til terreng som ligg i direkte sollys Landskap synt med høgdekotar Same landskap synt med høgdelag og med fjellskygge Kvifor må sola stå i nordvest Det har med korleis hjernen vår fungerar Set vi sola frå motsett kant i søraust vrenger landskapet seg og det som er fjellryggar blir til dalar Bruk av fjellskygge er ingen ny måte å framstille landskapet på Tidlegare vart fjellskyggen lagt på manuelt av kartkunstnarar som hadde ei fantastisk evne til å sjå føre seg landskapet Metoden var sjølvsagt svært tidkrevjande og har blitt mindre brukt etterkvart som prisen på manuelt arbeid har stige I dag kan fjellskyggen framstillast automatisk ved hjelp av ei datamaskin med rett programvare Då må det først lagast ein digital terrengmodell Denne blir belyst av ei tenkt sol frå nordvest Verdiane ein då får ut må gjerast om til fargar Det må også takst spesielle omsyn for å få fram detaljane i skyggeområda Det heile er heller komplisert og handlar meir om estetikk enn om matematikk Handteikna fjellskygge på sitt aller beste Frå National Geographic sitt kart over Mount Everest Fordelen med fjellskygge er at kartlesaren lettare får eit inntrykk av korleis landskapet ser ut Spesielt dei som ikkje er så vande med å lese kart med høgdekotar vil sette pris på fjellskygge Fjellskygge gjev også meir liv til kartet og høver godt for kart som for eksempel skal henge på ein vegg og såleis også vere litt til pynt På turkart og topografiske kart mellom 1 25 000 og 1 100 000 blir fjellskygge vanlegvis brukt i kombinasjon med høgdekotar Kartbrukarane får då med seg fordelane med begge desse måtane å syne topografien på På kart i litt mindre målestokkar som 1 250 000 og 1 500 000 kan topografien med fordel synast berre ved hjelp av fjellskygge

  Original URL path: http://www.mesterkart.no/Fjellskygge.htm (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Mesterkart / Produkt / Kva kostar det?
  for tettbygde område er dyrare pr km 2 enn kartdata i område med spreidd busetnad Storleiken på det geografiske området kartet skal dekkje har sjølvsagt betydning for kor mykje kartdata som må kjøpast Oppdrag for kundar som er med i Norge digitalt eller sjølv har kartdata blir ikkje belasta av Mesterkart for kjøp av kartdata I slike tilfelle brukar Mesterkart kunden sine kartdata Utgifter til prøvetrykking om kartet skal trykkast Fargane som kartet har på ein dataskjerm eller på ei utskrift er ofte ikkje identiske med fargane kartet får når det blir trykt For å sikre korrekte fargar på eit trykt kart er det derfor nødvendig med eitt eller fleire prøvetrykk Eit prøvetrykk kostar omlag tusen kroner Utgifter til trykking om kartet skal trykkast Storleiken på opplaget har her ein del å seie men på grunn av høg startpris hos trykkeria vil stykkprisen falle til nesten det halve om ein går frå eit lite opplag færre enn 1000 kart til eit stort opplag 3000 kart Om det skal trykkast på ei eller begge sider av papiret er også av betydning Utgifter til ustkrift av kart på storformatskrivar Det er vanleg at eit kart må skrivast ut ein eller fleire gonger

  Original URL path: http://www.mesterkart.no/Kva_kostar_det.htm (2016-02-03)
  Open archived version from archive