archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kampanjer og konkurranser
  kampanjer Forskningskampanjen 2012 Ta hjemmetempen Forskningskampanjen 2011 skolemat Rydd et kulturminne 2011 Forskningskampanjen 2010 Klimatoppmøte i skolen BEAGLE CO 2 nnect CO 2 på skoleveien Rydd et kulturminne 2009 Forskningskampanjen 2009 Forskningskampanjen 2008 Gå til skolen dagen 2007 18 oktober Forskningskampanjen 2007 Regnsjekken 2007 Årets danske forskningskampanje FNs miljøverndag 2007 Melting ice a hot topic Vårsjekken 2007 Regnsjekken 2006 Forskningskampanjen 2006 Regnsjekken Biodagen 2006 Forskningskampanjen 2005 Vannkvalitet i norske skoler

  Original URL path: http://www.miljolare.no/kampanjer/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Aktivitet: Vér og vind (veiledning)
  få ved den lokale vêrstasjonen Vindstyrke kan ein også måle direkte med ein enkel vindmålar ei lett kule som rører seg på grunn av vindtrykket oppover i eit rør med måleskala Vindretninga måler ein til dømes ved å halde opp ein vimpel eller vêrhane på nokre utvalde målepunkt Lufttemperatur og lufttrykk Lufttemperaturen blir målt med termometer i skuggen Måling av vasstemperatur er omtala i aktiviteten Observere variasjonar i temperatur og istilhøve Lufttrykket kan målast med barometer Eit enkelt flaskebarometer kan ein lage ved å spenne ei gummihinne over halsen på ei flaske til dømes ein bit av ein ballong og klistre fast eit halmstrå eller eit sugerør av plast på gummihinna Den frie enden av strået rører seg opp og ned med lufttrykket Høgtrykk gjer at den frie enden på strået peikar oppover medan lågtrykk gjer at han peikar nedover Nedbør Nedbørmengd kan målast med ein nedbørmålar med måleskala og stativ Nedbørsmålaren kan kjøpast frå eit læremiddelfirma eller lagast av ein målesylinder som blir festa til ein stokk Stikk stokken godt ned i bakken i ope lende i det området som blir undersøkt Set ut nedbørmålaren dagen før feltarbeidet skal gjerast Ver nøye med å notere tidspunkt for utsetjing og avlesing av nedbørmålaren La han ikkje stå ute i meir enn eitt døgn for å unngå fordamping Målinga bør gjerast samstundes med resten av feltarbeidet slik at nedbøren som blir registrert gjeld for det siste døgnet før feltarbeidet Der som nedbøren er snø ta nedbørmålaren med inn og smelt snøen før avlesing Skydekke og sikt Skydekke gjev ein opp ved å dele himmelkvelvingen inn i åttedelar og vurdere skydekkingsgraden Sikt gjev ein opp som i vêrvarslinga der god sikt tyder meir enn 10 km sikt moderat sikt mellom 4 og 10 km medan dårleg sikt er mindre enn 4 km

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn4/?vis=veiledning (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Vér og vind (bakgrunnstoff)
  hovedutgaven fra FNs miljøprogram UNEP og FNs organisasjon for utdanning vitenskap og kultur UNESCO YouthXchange inngår i FNs utdanningstiår for undervisning for bærekraftig 2005 2014 Lenker Varslingsteneste for tidevatn flo og fjære Regn ut tidevannsbevegelsene blant annet på bakgrunn av solens og månens posisjonen Meteorologisk institutt Informasjon om været inkludert statistikk og historikk Meteorologileksikon Definisjoner av ord begreper og fenomener Klimaressurser ved Direktoratet for naturforvaltning På disse sidene kan du

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn4/?vis=ressurser (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Vér og vind (l
  hjelpemidler Fenomener og stoffer Energi for framtiden beskrive egne observasjoner av vær og skyer og måle temperatur og nedbør Etter 7 årstrinn Forskerspiren bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy Fenomener og stoffer Energi for framtiden foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler Læreplan i samfunnsfag Etter 10 årssteget Geografi fortelje om

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn4/?vis=lareplan (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Værstasjoner
  størrelser og sammenhengen mellom disse på ulike tidsskalaer og lete etter forklaring på variasjonene Gjennomføring Sett opp og vedlikehold en værstasjon ved skolen som automatisk sender målinger til en sentral database Resultater Dataseriene fra værstasjonene blir samlet inn og du kan følge utvikling over tid og sammenlikne målinger fra ulike værstasjoner Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur/ln15/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Variasjonar i temperatur og is
  i temperatur og isforholda kan kome av tilfeldige svingingar i dei lokale vêrforholda men dei kan òg koma av meir langsiktige klimaendringar Aktiviteten går ut på å kartleggje forholda i ditt nærmiljø Ved å samla data over fleire år kan du følgje med på utviklinga over tid Verknadene av ein mogleg temperaturauke kan væra mange Temperaturen er viktig for veksten hjå plantar og dyr til dømes kan vatntemperaturen i stor grad styra vekstfarten til aure og laks Formål Følgje med på temperatursvingingar og kartleggje isforholda Sjå samanhengen mellom temperaturen og livet i vatnet Diskutere årsaker til og verknader av globale temperaturendringar Gjennomføring Mål temperaturen i vatnoverflata og eventuelt nedover i vatnet ved hjelp av ein vatnhentar med termometer Skriv ned tidspunktet for islegging og isgang og mål kor tjukk isen er Resultater Data for eit spesifikt år som kan samanliknast med andre år for å sjå på utviklinga over tid Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen Legg inn data Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen Vis resultater På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene Bakgrunnstoff Artikler

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn5/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Nedbør, temperatur og vind (veiledning)
  skjermede punkter Dersom det er ventet svært kraftig vind må det kanskje vurderes om nedbørmåleren bør barduneres for ikke å blåse bort Nedbørdøgn og måletidspunkt Et nedbørdøgn er tiden fra kl 06 UTC til kl 06 UTC neste dag Dette tilsvarer fra kl 07 til 07 neste dag norsk normaltid og fra kl 08 til 08 neste dag norsk sommertid Alle norske meteorologiske stasjoner måler nedbør på dette tidspunktet Noen måler i tillegg kl 00 12 og 18 UTC Prøv derfor å lese av nedbørmengden rundt kl 08 om morgenen Husk at ved overgangen til vintertid siste søndagen i oktober bør man lese av nedbørmengden klokken 07 for å få sammenlignbare verdier Dersom nedbøren kommer i form av snø eller hagl tas nedbørmåleren med inn og innholdet smeltes før avlesing De avleste verdiene og tidspunktet for målingen registreres i måleskjemaet og på nettsidene UTC står for Coordinated Universal Time og angir grunnlaget for sivile tidsangivelser i alle land UTC erstatter det tidligere GMT Greenwich Mean Time og ligger 1 time før norsk normaltid 2 timer før norsk sommertid På norsk skriver vi gjerne universell tid UTC dersom vi ønsker å presisere hva som menes med de tre bokstavene UTC Som tidsangivelse angir UTC døgnets timer fra 00 til 23 I værvarsling er bruk av UTC nødvendig bl a for å kunne arbeide med data fra land i ulike tidsoner Måling av temperatur Noter temperaturen når du leser av nedbørsmengden Til dette kan du bruke et standard utendørs termometer som mange har i vinduskarmen Pass på å ikke plassere termometeret i direkte sollys og prøv også å plassere termometeret et sted det er skjermet for den verste vinden Vurdering av vind Ved hjelp av Beaufortskalaen kan vi vurdere vindstyrken Vindretningen er også grei å finne Finn først himmelretningene nord sør øst og vest Bruk gjerne et kompass Lager du en enkel vindpose og plasserer den på et fast sted ser du hvor vinden blåser fra Vinden varier mye lokalt og påvirkes av blant annet fjell og bygninger Meteorologene måler vinden 10 meter over bakken og regner ut snitthastigheten over 10 minutter Hvis det varsles 15 m s så betyr det at vi gjerne kan oppleve vindkast på 20 m s Vurdering av værvarselet Sjekk værmeldingen for området du har undersøkt ved å sammenligne målingene dine med nedbørprognoser og værvarsler Gi værvarselet et terningkast fra 1 til 6 ut fra hvordan det stemmer 6 er best Værvarselet består av flere variabler først og fremst nedbør og temperatur men også luftfuktighet vindstyrke og retning trykkforhold skydekke og solinnstråling I denne aktiviteten måles bare nedbør temperatur og vind men prøv likevel å vurdere hele værvarselet i forhold til værobservasjonene Vurdering av egne og andres resultater fordypning Det å vurdere nedbørsmønster er en god inngangsport til å sette seg inn i hvordan vær og klima varierer Under har vi laget en liste over mulige spørsmål som elevene kan drøfte og ta stilling til i på bakgrunn av egne og andres nedbørmålingsresultater Var det forskjeller i

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur/ln16/?vis=veiledning (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Nedbør, temperatur og vind (bakgrunnstoff)
  nedbørrekorder og økende nedbør de siste tiårene og forventet menneskeskapt klimaendring Lenker NRK Newton Norsk institutt for luftforskning Instituttets arbeidsområder er miljøforskning med vekt på kilder til luftforurensning atmosfærisk transport omvandling og avsetning NILU foretar også vurdering av forurensningers virkninger på økosystemer helse og materialer Meteorologisk institutt Informasjon om været inkludert statistikk og historikk Bjerknessenteret Senter for klimaforskning Klimaressurser ved Direktoratet for naturforvaltning På disse sidene kan du lese om

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur/ln16/?vis=ressurser (2016-01-26)
  Open archived version from archive