archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aktivitet: Nedbør, temperatur og vind (l
  systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser Fenomener og stoffer Energi for framtiden beskrive egne observasjoner av vær og skyer og måle temperatur og nedbør Etter 7 årstrinn Forskerspiren bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy Fenomener og stoffer Energi for framtiden foreta relevante værmålinger og presentere resultatene

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur/ln16/?vis=lareplan (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Miljolare.no: Vårtegn
  regnes som en fenologisk undersøkelse Observasjoner Velg ut arter som finnes der du bor og følg nøye med hva som skjer i vårmånedene For trærne noteres både dato for blomstring og dato for lauvsprett dvs når vinterknoppene brytes og de første grønne bladene blir synlige Stor sett kommer blomstringen først men rogn og hegg blomstrer etter at lauvet har kommet For blomsterplanter registreres første dato du ser arten i blomst For trekkfuglene insekter snegler og reptiler registreres datoen første gang arten er sett Klimaets betydning Hva som styrer starttidspunktet til de ulike fenofasene kan være både biologisk levende og ikke biologisk ikke levende Klima er en svært viktig ikke biologisk faktor som har stor påvirkning på når fenofasene inntreffer Klimaet har naturlige svingninger men økt utslipp av drivhusgasser kan føre til langsiktige klimaendringer som påvirker årstidene og dermed også plante og dyrelivet For å kunne skille mellom de tilfeldig årlige svingningene og mer langvarige klimaendringer er man avhengig av fenologiske undersøkelse som går over mange år Utbytte av registreringer Ved å registrere tidspunkt og rekkefølge for fenofaser lokalt kan man benytte observasjonene og registreringene til å vurdere endringer over tid og til å sammenligne geografisk Hvilke trær og blomster er

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/varen/vartegn (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Vanlige vårarter
  en enkel registrering av vårtegn kan konsentrere seg om noen av de vanligste artene som er listet her slik som bjørk og linerle Selv om du følger med andre arter bør du også følge med disse for å få mange observasjoner å sammenligne med Vis kun bilder artsomtaler Bjørk Hestehov Humle Hvitveis Linerle Neslesommerfugl Selje Tjeld Vipe Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er et verktøy for opplæring i bærekraftig

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/varen/artslister/vanlige (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Trekkfugler
  utover våren Først ute er vipa og sanglerka De overvintrer i Vest Europa og kommer noen ganger allerde i februar mars I milde vintrer kan enkelte til og med overvintre i sørlige deler av Norge Litt seinere på våren i april kommer fuglene som overvintrer i Midtøsten og Nord Afrika Linerler en av dem I begynnelsen av mai kommer svarthvit fluesnapper og løvsanger fra sine overvintringsplasser i det tropiske Afrika De siste trekkfuglene kommer ikke til Norge før i mai juni Det gjelder blant annet gjøk og tårnseiler som overvintrer i det sørlige Afrika Nedenfor har vi skilt mellom såkalte kortdistansetrekkere de som overvintrer i Europa og Nord Afrika og langdistansetrekkere fugler som overvintrer i tropiske strøk Vis kun bilder artsomtaler Kortdistansetrekkere Bjørkefink Brambling Bjørkefink Bokfink hann Bokfink hunn Enkeltbekkasin Enkeltbekkasin Fiskemåke voksen Fiskemåke ung Gravand Grågås Heilo Heipiplerke Jernspurv Linerle Måltrost Rugde Sandlo Sanglerke Sivspurv Snøspurv Storspove Stær Svarttrost ung hann Tjeld Tornirisk Trane Vipe Langdistansetrekkere Blåstrupe Buskskvett Gjøk Gluttsnipe Gråfluesnapper Låvesvale Løvsanger Makrellterne Munk hann Rødnebbterne Rødstilk Rødstilk Rødstjert hann Sildemåke voksen Sildemåke ungfugl Småspove Steinskvett Svarthvit fluesnapper Taksvale Tornskate Trepiplerke Tyvjo Tårnseiler Vendehals Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/varen/artslister/trekkfugler (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Vårblomster
  er blåveis som er vanlig på Østlandet og i Trøndelag og kusymre som finnes langs kysten fra Agder til Nordland Selv om det i utgangspunktet bare er viltvoksende arter som skal registreres kan du likevel ta med hageblomster som krokus og snøklokke Vis kun bilder artsomtaler Bakkesoleie Ballblom Bekkeblom Soleiehov Blåbær Blåbær Blåbær i mai Blåveis Engkarse Fjellfiol Gaukesyre Hestehov Kvitkløver Hvitveis Krokus Kusymre Liljekonvall Løvetann Maiblom Marianøkleblom Marikåpe Markjordbær

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/varen/artslister/varblomster (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Trær
  engene Hassel er tidlig ute og blomstrer allerede i mars april Hannblomstene er samlet i rakler mens hunnblomstene sitter inne i en knopp og bare de røde arrene vises Selja er også tidlig ute med sine knopper av lodne gåsunger Når blomstringen starter ser vi at de gule hannraklene og de grågrønne hunnraklene sitter på hver sine trær Også ospa er særbu med hann og hunnrakler i hvert sitt tre

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/varen/artslister/trar (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Insekter
  Andre dyr Registrering Registrer data Mine registreringer Elevkoder Resultater Resultater Insekter Vis kun bilder artsomtaler Aurorasommerfugl Dagpåfugløye Honningbie Humle Husflue Liten kålsommerfugl Neslesommerfugl Rapssommerfugl Maur Sitronsommerfugl Sitronsommerfugl Maur Stikkemygg voksen Stikkemygg larve Stor kålsommerfugl Sviknott voksen Sviknott larve Sørgekåpe Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder Observasjonene deles og kan sammenlignes Les mer Kontakt

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/varen/artslister/insekter (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Andre dyr
  Veiledning Vårtegn Vanlige vårarter Trekkfugler Vårblomster Trær Insekter Andre dyr Registrering Registrer data Mine registreringer Elevkoder Resultater Resultater Andre dyr Vis kun bilder artsomtaler Brunskogsnegl Buttsnutefrosk Hagesnegl Hoggorm Padde Piggsvin Svartskogsnegl Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder Observasjonene deles og kan sammenlignes Les mer Kontakt oss Kontaktskjema E post post miljolare no Telefon

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/varen/artslister/dyr (2016-01-26)
  Open archived version from archive