archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vannprogrammet - VANDA
  300 registreringer i databasen fordelt på 152 vann Mer informasjon om VANDA prosjektet VANDA har sammen med Bekkis Hovis og Kystprogrammet dannet utgangspunkt for det nye Vannprogrammet Alle skoler som har deltatt i VANDA er automatisk også deltakere i Vannprogrammet Registreringer Kart over undersøkte områder Søk etter skole eller innsjø For å søke etter funn av arter gjort i VANDA gå til artstreet Dersom du bare ønsker finne dyr artsbestemt av eksperter må du velge utvidet søkeskjema og avgrense søket til Kilder Ekspertbestemt VANDA Ulike sammenstillinger av VANDA registreringer Graf over kjemiske parametrar Artstall mot kjemi Forekomst av art mot kjemi Aktiviteter Gamle VANDA skoler har fremdeles muligheten til å gjøre VANDA registreringer men det er ennå ikke mulig å gjøre nye registreringer direkte i VANDA over Internett og vi vil oppfordre gamle deltakere til å fortsette med de tilsvarende aktivitetene i Vannprogrammet Aktiviteter i vannprogrammet som tilsvarer aktiviteter i VANDA er Observere variasjonar i temperatur og istilhøve VN5 Skildre form og storleik på lokaliteten VN6 Pattedyr i og ved vatn VN8 Fugleliv langs kyst og vatn VN9 Amfibium og krypdyr VN10 Fisk i ferskvatn VN12 Smådyr i ferskvatn VN14 Planter i og ved saltvatn VN15 Påvekstorganismar i ferskvatn VN17

  Original URL path: http://www.miljolare.no/vanda/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • BEKKIS
  deltakere i Vannprogrammet Registreringer Nye registreringer Skoler som deltar i BEKKIS prosjektet kan nå selv registrere dataeene over Internett For å få passord til å legge inn data send en e post til database nml uib no Skolene kan selv velge om de ønsker å fortsette med BEKKIS registreringer eller om de gjøre registreringer i Vannprogrammet Det er også mulig å kombinere BEKKIS registreringer med registreringer i vannprogrammet i samme bekken Vis tidligere registreringer Kart over undersøkte områder Søk etter skole eller bekk Aktiviteter Tabellen viser en oversikt over aktiviteter i BEKKIS og hvilke aktiviteter i Vannprogrammet som tilsvarer gammel BEKKIS aktivitet Deltakerregistrering A og Bekkens navn og beliggenhet B er erstattet av tilsvarende registreringer i Vannprogrammet gir mulighet til å utføre BEKKIS aktiviteter i samme bekk BEKKIS Vannprogrammet A Deltakerregistrering Deltakerregistrering B Bekkens navn og beliggenhet Områderegistrering C Bekkens nedslagsfelt VA7 Arealtyper langs sjø vassdrag D Beliggenhet og størrelse VN6 Form og storleik E Nærområde ved målestasjonen VA7 Arealtyper langs sjø vassdrag F Bunnforhold VA6 Strandtyper G Merker etter tidligere bruk Flere aktiviteter under Vannprogrammet Kulturminner og kulturlandskap H Mennskelige inngrep langs bekken VA9 Fysiske inngrep i strandsona I Bruk av bekken VR1 Bruk av vannmiljøet tiltak VA13 Bruk

  Original URL path: http://www.miljolare.no/bekkis/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Kystprogrammet
  300 norske skoler overvåket en kyststrekning på til sammen 1 500 kilometer hvert år Gjennom registreringene får vi etter hvert et bilde av tilstanden langs Europas kyster fra Finnmark i nord til Hellas og Italia i sør Mer informasjon om Kystprogrammet Fra 1997 er Kystprogrammet slått sammen med Bekkis Hovis og VANDA og dannet utgangspunkt for det nye Vannprogrammet Registreringer Nye registreringer Skjema fra Kystprogrammet er nå tilgjengelig for innlegging

  Original URL path: http://www.miljolare.no/kyst/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • HOVIS
  registreringer Det blir ikke lenger sendt ut registreringsskjema til HOVIS men det er fortsatt mulig å registrere data i HOVIS fra de gamle skjemaene Dersom det er mulig vil vi oppfordre alle HOVIS deltakerene til å registrere data via internett Dersom det ikke er mulig kan skjemaet sendes i post til Nettverk for miljølære For å få passord til å legge inn data send e post til database nml uib no Aktiviteter HOVIS aktiviteter eller Vannprogrammet aktiviteter som kan brukes i stedet for gammel HOVIS aktivitet HOVIS Vannprogrammet A Deltakerregistrering Deltakerregistrering B Målested Områderegisterring C Tilførsler VR3 Hvem forurenser vannet VR5 Påvirkning fra bosetning VR8 Påvirkning fra landbruk VR10 Påvirkning fra industri D Meteorologiske observasjoner VN4 Observere vêr og vind E Bølger og strømforhold F Oksygenmålinger VN22 Er det nok oksygen i vatnet G Aktiviteter i området H Fangst i åleruse torskeruse VN11 Fisk og fangst i saltvatn I Fangst i garn VN11 Fisk og fangst i saltvatn J Innsamling i planktonhåvtrekk VN18 Plankton i marint miljø K Innsamling i trekantskrape enkel utgave VN13 Smådyr i fjøra VN15 Planter i og ved saltvatn L Innsamling i trekantskrape avansert utgave VN13 Smådyr i fjøra VN15 Planter i og ved saltvatn M

  Original URL path: http://www.miljolare.no/hovis/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Kartlegging av piggsvin og grevling i Trondheim
  Logg ut Kartlegging av piggsvin og grevling i Trondheim Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU gjennomførte i årene 1999 2001 et pilotprosjekt der skoler i kommmunen deltok i kartlegging av piggsvin og grevling Prosjektet dannet grunnlag for aktiviteten Har du sett piggsvin Spørrespalten der Beate Strøm Johansen svarte på spørsmål om piggsvin og grevling ble brukt av elever over hele landet Her finner du resultater fra prosjektet Bakgrunnsstoff Bli kjent med

  Original URL path: http://www.miljolare.no/prosjekter/piggsvin/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • SOLIS: Solinnstråling
  er tilgjengeleg der skulen ligg SOLIS prosjektet ble startet i 1991 Formål I prosjektet har ein hatt som utgangspunkt måling av global solinnstråling I tillegg har elevane gjennomført ulike prosjektarbeid om solenergi Gjennomføring Skulane har installert utstyr som måler solinnstråling og temperatur Målingane blir sett i samband med diskusjonar rundt energibruk og fornybar energi Målingane har vore utført i samarbeid med forskingsmiljøet på Fysisk institutt UiO Resultater Etter som tida

  Original URL path: http://www.miljolare.no/prosjekter/solis/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Radioaktivitet, livsmiljø, helse
  eit pedagogisk utviklingsprogram der uteskole med feltarbeid i naturfag og samfunnsfag har fått ein sentral plass Prosjektet kom i gang på lokalt initiativ men har fått svært god støtte både regionalt og sentralt Spesielt vil ein nemne støtta frå Kontaktutvalget for miljølære Gjennom hjelp derifrå har prosjektet vore i stand til å gi deltakarane eit fagleg tilbod ut over det vanlege Ulykka ved atomkraftverket i Tsjernobyl Ukraina den 26 4 1986 markerer eit stort skilje i miljødebatten og det allmenne synet på kva konsekvensar atomkraftindustrien kan ha for den globale miljøsituasjonen Etter kvart som nedfallsmønstret etter Tsjernobylulykka vart kjent og vi fekk vi ein ny og framand miljøsistuasjon å forholde oss til viste det seg at vi var svært dårleg førebudde på situasjonen Målingar viste ganske fort at store område særleg i Midt Norge hadde fått store mengder radioaktivt nedfall i det kraftige regnveret som kom frå søraust desse dagane Dette reiste mange spørsmål For dei aller fleste var situasjonen full av uvisse Kor farleg er nedfallet Kan vi bruke vatnet Kan vi vera ute Kva med maten Spørsmåla svirra og fagfolk var forvirra I media var det like mange synspunkt som synsarar Frå somme vart det sagt at det

  Original URL path: http://www.miljolare.no/prosjekter/radioaktivitet/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Velkommen til MEIS
  ut Velkommen til MEIS MEIS står for M iljø E nergi og I nneklima i S kolen De første delene av dette miljølæreprogrammet er nå blitt en del av den felles databasen i Nettverk for miljølære Her kan du Legge inn registreringer av temperatur og energiforbruk Se på innsendte data om energiforbruk på skoler Lese bakgrunnsstoff om energi og innekilma Finne forslag til aktiviteter Brosjyre En brosjyre om MEIS Eleven

  Original URL path: http://www.miljolare.no/meis/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive