archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Miljolare.no: Algarheim skole
  år 2012 2009 Alle områder Algarheim skole Fonbekkhagan Skinnfellholtet Registreringer Aktiviteter Områder Kart Bilder Arter pan zoom info zoom ut Neste Tilbake Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder Observasjonene deles og kan sammenlignes Les mer Kontakt oss Kontaktskjema E post post miljolare no Telefon 55 58 22 25 Miljolare no er en tjeneste

  Original URL path: http://www.miljolare.no/resultater/deltaker/?side=kart&d_id=1397 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Miljolare.no: Algarheim skole
  skole Bente N Støverud 25 10 2009 Algarheim skole 25 10 2009 Algarheim skole 25 10 2009 Algarheim skole 25 10 2009 Algarheim skole Bente N Støverud 25 10 2009 Algarheim skole Ivar 25 10 2009 Algarheim skole Ivar Lund 25 10 2009 Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder Observasjonene deles og kan

  Original URL path: http://www.miljolare.no/resultater/deltaker/?side=bilder&d_id=1397 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Algarheim skole
  Algarheim skole Ullensaker Akershus Vis hele registreringen Type bolig Enebolig Oppholdsrom stue morgen 21 9 ºC Oppholdsrom stue kveld 20 3 ºC Soverom for voksne morgen 19 8 ºC Soverom for voksne kveld 20 2 ºC Soverom for barn morgen 20 ºC Soverom for barn kveld 20 1 ºC Bad morgen 21 4 ºC Bad kveld 20 8 ºC Utendørs morgen 0 ºC Utendørs kveld 0 ºC Strømforbruk 115 kWh Antall voksne 3 voksne Antall barn 3 barn Ta hjemmetempen Intervju av familiemedlem 30 10 2012 Algarheim skole Ullensaker Akershus Vis hele registreringen Alder 40 49 år Kjønn Jente kvinne Sparetiltak Forsøker å ikke dusje så lenge Lukker dører til kalde rom Ta hjemmetempen Intervju av familiemedlem 30 10 2012 Algarheim skole Ullensaker Akershus Vis hele registreringen Alder 10 19 år Kjønn Jente kvinne Sparetiltak Slår av lyset når jeg går ut av et rom Lukker dører til kalde rom Ta hjemmetempen Spørreskjema til familien 30 10 2012 Algarheim skole Ullensaker Akershus Vis hele registreringen Byggeår 1981 1990 Oppvarming Elektriske varmekabler Panelovner eller andre elektriske varmeovner Vedovn eller peis Størrelse 160 m² og over Fyrer 1 3 dager i uken Ta hjemmetempen 28 10 2012 Algarheim skole Ullensaker Akershus Vis hele registreringen Type bolig Enebolig Oppholdsrom stue morgen 17 2 ºC Oppholdsrom stue kveld 20 ºC Soverom for voksne morgen 17 ºC Soverom for voksne kveld 14 1 ºC Ta hjemmetempen Intervju av familiemedlem 30 10 2012 Algarheim skole Ullensaker Akershus Vis hele registreringen Alder 10 19 år Kjønn Jente kvinne Sparetiltak Slår av lyset når jeg går ut av et rom Forsøker å ikke dusje så lenge Lukker dører til kalde rom Ta hjemmetempen 25 10 2012 Algarheim skole Ullensaker Akershus Vis hele registreringen Type bolig Enebolig Oppholdsrom stue morgen 23 5 ºC Oppholdsrom stue kveld 23 2 ºC

  Original URL path: http://www.miljolare.no/resultater/deltaker/?d_id=1397&start=16&antal=15&total=213 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Algarheim skole
  Vedovn eller peis Størrelse 100 129 m² Fyrer Hver dag Rydd et kulturminne 01 11 2009 Algarheim skole Skinnfellholtet Ullensaker Akershus Skinnfellholtet Vis hele registreringen Klassetrinn 7 tr Personer 16 Dugnadstimer 28 Rydd et kulturminne 25 10 2009 Algarheim skole Fonbekkhagan Ullensaker Akershus Fonbekkhagan Vis hele registreringen Klassetrinn 6 trinn Personer 28 Dugnadstimer 25 timer første forrige 211 213 av 213 Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er et verktøy

  Original URL path: http://www.miljolare.no/resultater/deltaker/?d_id=1397&start=211&antal=15&total=213 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Resultater
  2015 Foto Jon Axel Ørjasæter Solhaug Dato 28 10 2015 Foto Jon Axel Ørjasæter Solhaug Dato 28 10 2015 Foto Grethe Djønne Dato 10 10 2015 Foto Grethe Djønne Dato 10 10 2015 Foto Grethe Djønne Dato 10 10 2015 Foto Grethe Djønne Dato 10 10 2015 Foto Grethe Djønne Dato 10 10 2015 Foto Grethe Djønne Dato 10 10 2015 Foto Grethe Djønne Dato 10 10 2015 Dato 17

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/kulturminner/rydding/resultater/?side=bilder&start=25&antal=24&total=2726 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Resultater
  2002 Dato 10 09 2002 Foto Linda Dato 10 09 2002 Foto Linda Dato 10 09 2002 Foto Linda Dato 10 09 2002 Foto Linda Dato 10 09 2002 Foto Inge Hovden Dato 24 05 2002 Foto Inge Hovden Dato 21 05 2002 Foto Inge Hovden Dato 21 05 2002 Foto Inge Hovden Dato 21 05 2002 Foto Inge Hovden Dato 21 05 2002 Foto Inge Hovden Dato 20 05

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/kulturminner/rydding/resultater/?side=bilder&start=2713&antal=24&total=2726 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Smådyr i ferskvatn (skjema)
  og bruke når du jobber med aktiviteten Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen går du til registrer data Reiskap brukt ved innsamling Artar slekter eller grupper funne i prøva Sjeldan Vanleg Dominerande Har menneska påverka

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn14/?vis=skjema&utskrift=1 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Er det nok oksygen i vatnet? (veiledning)
  kvar sprangsjiktet ligg sjå eigen aktivitet om temperatur Oksygeninnhaldet kan anten målast direkte i vatnet ved å senke ein oksygenelektrode med kabel ned i vatnet og lese av oksygeninnhaldet i ulike djupner på oksygenmeteret eller de kan ta ei vassprøve over sprangsjiktet og ei anna vassprøve godt undet sprangsjiktet eller i botnvatnet Oksygeninnhaldet i vassprøvene kan analyserast med den såkalla Winklers metode Slike analysar må gjerast same dagen eller seinast dagen etter feltarbeidet Prosedyre for Winklers metode finn de mellom anna i boka Praktisk miljøkjemi Hannisdal og Grønneberg Skolelaboratoriet i kjemi ved Universitetet i Oslo 1992 Bruk plasthanskar forklede og vernebriller når de set til kjemikalia som er sterkt etsande De kan også gjere avtale med næringsmiddeltilsynet eller vassverket om at vassprøvene kan sendast inn til analyse der Skriv resultata inn i registreringsskjemaet nedanfor Forstå samanhengen mellom oksygeninnhald og temperatur og korleis produksjon og nedbryting av organisk stoff påverkar oksygeninnhaldet Kaldt vatn inneheld meir oksygen enn varmt vatn I svært næringsfattig vatn med liten produksjon og lita nedbryting av organisk stoff kan det difor vere meir oksygen i det kalde djupvatnet enn i det varme overflatevatnet I meir næringsrike innsjøar og fjordar er som regel oksygeninnhaldet likevel mindre i djupvatnet enn i overflatevatnet ettersom algar og vassplanter i overflatevatnet produserer oksygen gjennom fotosyntesen medan bakteriar og dyr som et det vil seie bryt ned organisk stoff på botnen av innsjøar og fjordar forbruker oksygen gjennom respirasjonen Lære om kva oksygen har å seie for dyrelivet i vatnet Alle dyr treng oksygen for å puste Nokre få artar greier seg med lite oksygen medan dei fleste artane treng mykje oksygen for å overleve Døme på artar som greier seg med lite oksygen er raude fjørmygglarvar som har hemoglobin Steinflugenymfer derimot treng mykje oksygen ettersom dei manglar hemoglobin og heller ikkje har gjeller Dei får oksygen ved gassutveksling gjennom kroppsoverflata Steinflugenymfer lever difor nesten berre i rennande vatn med lite organisk stoff der oksygeninnhaldet er høgt også nær botnen Når det gjeld fisk er laksefisk mest oksygenkrevjande medan karpefisk greier seg med noko mindre oksygen Laksefisk laks aure røye sik og harr får problem dersom oksygennivået går under 5 mg l medan karpefisk åbor og gjedde greier seg bra ned mot 2 mg l Drøft korleis overgjødsling påverkar oksygeninnhaldet i overflatevatn og botnvatn Overgjødsling eller tilførsel av næringsstoff og organisk stoff aukar algeproduksjonen og dermed oksygeninnhaldet i overflatevatnet vatnet over sprangsjiktet medan oksygeninnhaldet i djupvatnet minkar på grunn av auka tilførsel og nedbryting av organisk stoff etter kvart som algemengda i overflatevatnet døyr og søkk ned i djupvatnet Under isen om vinteren er det lite algevekst så oksygeninnhaldet kan bli lågt også i overflatevatnet på seinvinteren i svært overgjødsla innsjøar Botnslammet i slike innsjøar og fjordar er som regel oksygenfritt både sommar og vinter men kan få tilført litt oksygen vår og haust når vassmassane blir omrørte Overgjødsla elvar og bekker med låg straumfart kan også få oksygenfritt botnslam og dermed ulevelege tilhøve for fisk og botndyr medan rasktflytande elvar og bekker

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn22/?vis=veiledning (2016-01-26)
  Open archived version from archive