archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aktivitet: Vannkvaliteten (bakgrunnstoff)
  det grøne pigmentet klorofyll a Planteplankton i sjøen Planktonalgar planteplankton i sjøen er for det meste mikroskopisk små eincella organismar som svever rundt i vatnet Dei har fotosyntese og kan med hjelp av energi frå sollyset lage nytt organisk materiale av karbondioksyd næringssalt og vatn Planter i og ved ferskvatn Sump og vassvegetasjonen er ein viktig del av det biologiske mangfaldet i innsjøar og elvar og tener som tilhaldsstad og skjul for smådyr og fiskeyngel Vassplantene er også mat for fleire vassfuglartar og fleire fuglar byggjer reir inne i sumpvegetasjonen Påvekstorganismar i ferskvatn Påvekstorganismar er festa til eit fast underlag vanlegvis steinar planter trerøter og liknande Det er lettast å få auge på påvekstorganismane i strandkanten i grunne elver og innsjøar men dei finnst i dei fleste vannførekomstar bekker elver tjern innsjøar Smådyr i ferskvatn Botndyr er alle små dyr som lever på sjølve botnen i vegetasjonen eller nedgravne i botnsubstratet Dette er ei stor og variert dyregruppe som omfattar mellom anna insektlarvar krepsdyr sniglar skjel igler og makk Vannets kretsløp Vann er en forutsetning for alt liv og vannets kretsløp i naturen utgjør er en av jordklodens viktigste egenskaper Kortsiktig bruk av vannressurser er en fellesnevner for flere av verdens store miljøproblemer Selv om vi i Norge har mer rikelig vann enn de fleste blir også vi nødt til å ta disse problemene alvorlig Våtmark og myr dei mest truga naturtypane våre Våtmarkene omfattar ei rekkje naturtypar som har høg biologisk produksjon og stort artsmangfald Våtmarkene hører til dei mest truga naturtypane vi har og dei har særleg vore utsette for utbygging utfylling og oppdyrking Lenker Miljøstatus i Norge Overgjødsling Tiltak for å redusere utslippene av nitrogen og fosfor har ført til at målsettingen om 50 prosents reduksjon av de menneskeskapte utslippene til Skagerrakkysten er oppnådd for fosfor Miljøstatus

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/ressurs/vr2/?vis=ressurser (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Aktivitet: Vannkvaliteten (l
  på Testskole Logg ut Aktivitet Vannkvaliteten Valg for denne aktiviteten Hovedside Les veiledning Legg inn data Vis resultater Bakgrunnstoff Læreplanmål Læreplanreferanser etter Kunnskapsløftet Læreplan i samfunnsfag Etter 10 årssteget Geografi beskrive og forklare natur og kulturlandskapet i lokalsamfunnet Læreplan i teknologi og forskningslære programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Teknologi og forskningslære 1 Den unge forskeren planlegge gjennomføre analysere og dokumentere systematiske målinger om støy luftforurensning inneklima og vannkvalitet og drøfte virkninger

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/ressurs/vr2/?vis=lareplan (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Påvekstorganismar i ferskvatn
  elva bekken eller innsjøen og bruke desse til å drøfte vasskvaliteten Gjennomføring Vurder grad av påvekst i området Samle data om menneskeleg påverking Resultater Legg inn informasjon om størrelsa på området grad av påvekst og diskuter om det er menneskepåverka Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen Legg inn data Her logger deltakeren seg på for

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn17/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Planter i og ved ferskvatn
  og svært viktig for dyrelivet i vatnet og verkar både som skjulestad og mat for ulike dyregrupper Vassvegetasjonen er difor avgjerande for kva dyr ein kan finna i eit vatn Plantene er ein viktig indikator på vasskvalitet og kan brukast til å avgjera kor næringsrikt vatnet er Formål Kartleggje plantelivet i og langs vatnet og drøfte kva vegetasjonen har å seia for dyrelivet i og langs vatnet eller vassdraget Gjennomføring Gå ut om seinsommaren eller tidleg på hausten når vegetasjonen er best utvikla Vel ein avgrensa del av vatnet eller elva og gjer dine registreringar der Resultater Du registrerer kva artar du har sett og korleis dei er utbreidd i vatnet Aktuelt Krypsiv skaper problemer i Sørlandsvassdragene Du kan lese mer på sidene til Miljøstatus i Vest Agder om Krypsivprosjektet Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen Legg inn data Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen Vis resultater På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene Bakgrunnstoff Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten Læreplanmål Koplinger til læreplanene Forslag til andre aktiviteter på Miljolare

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn16/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Hvem forurenser vannet?
  om forskjellige typer av forurensning og hvor forurensningene kommer fra Gjennomføring Finn ut hvilke forurensningskilder som er av betydning i området Bruk funn av vannets utseende lukt og pH verdi vannplanter og bunndyr til å vurdere hvilken type forurensning som er det største problemet Resultater Legg inn type forurensning og hvor mye som finnes av den Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/ressurs/vr3/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bruk av vannmiljøet/tiltak
  om hvilke tiltak som egner seg for ulike problemer Gjennomføring Gjennomfør en befaring i området og legg merke til om det er boliger gårdsbruk eller bedrifter i nærheten som kan bruke eller påvirke området Resultater Angi om bruken av området kan ha negativ innvirkning på vannmiljøet eller kystområdet Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen Legg

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/ressurs/vr1/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Drikkevann
  drikkevannsforbruk i forhold til miljøbelastning og ressursbruk Gjennomføring Undersøk forbruksmønsteret til elevenene i klassen Finn fram til hvilken kilde kranvannet har og undersøk hvilke tiltak som gjøres for å opprettholde en god vannkvalitet Resultater Elevenes vannforbruk og informasjon om vannkilder registreres i skjemaet og så i miljolare no databasen Sammenlign egne resultater med andre skolers resultater og drøft mulige årsaker til eventuelle forskjeller Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/ressurs/vr15/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Hvor mye vann bruker vi?
  har verdens befolkning blitt tredoblet mens det globale vannforbruk er seksdoblet Vann er ikke en uendelig ressurs En tredjedel av verdens befolkning bruker i dag mer ferskvann enn det naturen klarer å bringe tilbake gjennom vannets kretsløp Spesielt kritisk er det i områder der grunnvannet synker Hvordan er v vårt eget vannforbruk i den store sammenhengen Formål Bevisstgjøring om vannets betydning og vannforbruk Få kunnskaper om sammenhenger i produksjon og vannforbruk om de fundamentale forskjellene mellom land i nord og sør når det gjelder forbruket av ferskvann og hvilken påvirkning dette har på livsbetingelsene Gjennomføring Kartlegge eget vannforbruk og vannforbruket i nærmiljøet Elevene skal måle vannforbruk hjemme og på skolen I tillegg skal de diskutere det den enkeltes indirekte vannforbruk Resultater Resultatene fra arbeidet registreres inn i skjemaet Slik kan man gjøre sammenligninger mellom hva ulike skoler har kommet fram til Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen Legg inn data Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen Vis resultater På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene Bakgrunnstoff Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/ressurs/vr6/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive