archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Miljolare.no: Landlevende snegler
  sneglene for 40 av grovnedbrytingen mens meitemark står for 60 Bare noen få arter er kjent som skadedyr i hager og landbruk Sneglens ytre bygning Litt kjennskap til sneglenes ytre bygning er godt å ha med seg videre når en skal prøve å artsbestemme snegler I artenes faktaark nevnes ofte begrepene som blir illustrert på figuren over nakensneglen Næring Snegler spiser med en såkalt raspetunge radula Med denne rasper de i seg maten De fleste artene lever av plantemateriale enten dødt eller levende Maten kan være alt fra planter mose lav og bær til sopp og døde dyr Hvordan formerer sneglene seg Snegler er såkalte hermafroditter tvekjønnet Det trengs ofte to snegler for at de skal kunne forplante seg men flere arter kan være selvbefruktende Ved selvbefruktning er antall egg færre enn ved kryssbefruktning Hvor lenge lever snegler Noen snegler kan leve mange år men det er vanlig at de lever kun ett år Den arten vi kjenner som lever lengst av de norske er krattsneglen I fjellet er det påvist at de kan bli opp til sju år gamle I lavlandet blir den bare fire år Nakensneglene våre blir bare 1 2 år gamle avhengig av tidspunktet for eggleggingen

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/snegler/arter (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Miljolare.no: Fremmede arter
  og dyr hjem til Norge fra andre deler av verden Dette kan være planlagt eller ufrivillig Det kan være en fin plante noen ønsker å ha i hagen sin eller et insekt som har rotet seg ned i en koffert uten at eieren vet om det Slik arter kalles fremmede arter Noen av de fremmede artene kan overleve og spre seg i Norge og også ødelegge for våre norske arter og endre naturen vår på en måte vi ikke ønsker Slike arter er blitt satt opp på en liste som kalles Svartelista I norsk natur er det registrert hundre forskjellige sneglearter og flere av disse har blitt innført av oss mennesker Man regner med at ca 30 arter er innført til Norge men flere av disse innførslene stammer fra langt tilbake i tid En av disse har fått mye oppmerksomhet nemlig brunskogsneglen iberiaskogsneglen brunsneglen mordersneglen etc Den ble først påvist i Norge på slutten av 1980 tallet og har spredt seg til store deler av landet bortsett fra helt i nord og indre Østlandet Brunskogsneglen kan være meget tallrik der den finnes og skaper store frustrasjoner for bønder og hageentusiaster Den norske svartelista Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/snegler/fremmede_snegler (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Undervisning
  og kommunenivå blir regelverket utøvd Artsdatabanken har samlet informasjonen og norske arter og gjør denne tilgjengelig i artskart no Sneglene er en svært egnet gruppe for denne undervisningen Gruppen er oversiktlig med bare rundt 100 arter i to tydelige hovedgrupper de med sneglehus og nakensnegler Rundt 30 arter er innført til Norge og 9 av dem er oppført på den norske svartelisten 19 arter står på rødlisten som truet nær truet eller med usikker status Et samarbeid med kommunens og fylkeskommunens miljøforvaltning vil gi elevene en god innføring i norsk naturforvaltning med perspektiv på en art de selv arbeider med Samarbeidet mellom artsdatabanken og miljølære gjør at elevene blir medvirkende i oppbyggingen av kunnskap om dyregruppen Etter verifisering blir elevenes observasjoner eksportert til Artstkart og blir en del av nasjonens kunnskap om naturgrunnlaget Aktivitetssidene gir informasjon om tilknytningen til Artsdatabanken Deltakelse og demokrati Norges forpliktelser overfor FN og internasjonale konvensjoner Sneglekampanjen er lansert i forbindelse med FNs dag for bilogisk mangfold 22 mai 2012 er i tillegg FN året med samme tema Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs arbeid Gjennom tilslutning til Konvensjonen for biologisk mangfold har vi tatt på oss å verne om artsmangfoldet og den økologiske rikdommen vår natur bærer i seg Mer om konvensjonen den siste rapporten Global diversity Outlook 3 og den norske nasjonalrapporten på sidene til Direktoratet for naturforvaltning Miljøundervisning i Kunnskapsløftet Mangfold i naturen er et hovedområde og et bærende element i naturfagplanen I Vg1 kalles hovedområdet Bærekraftig utvikling et signal om målsettingen med å vektlegge temaet så sterkt i planen I fagplanen innledes beskrivelsen av hovedområdet slik Sentralt i dette hovedområdet står utvikling av kunnskap om og respekt for naturens mangfold For å kunne snakke sammen om dette mangfoldet må man kunne navn på noen plante og dyrearter og på

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/snegler/undervisning (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Biomangfolddagen 2012
  uke før og en uke etter selve biomangfolddagen Tema vil variere fra år til år I 2012 ønsker vi å fokusere på landlevende snegler I perioden fra 15 til 29 mai håper vi at mange skoleklasser vil delta med undersøkelser av snegler i sitt nærmiljø Etter at skolen har rapportert sine funn med bilder vil en ekspert Torstein Solhøy UiB gå gjennom materialet og kontrollere at artsbestemmingen er korrekt Skolen vil få tilbakemelding på alle funn som de rapporterer Etter at eksperten har kvalitetssikret materialet vil det bli overført til den nasjonale portalen for funn av biologisk mangfold Artsdatabankens Artskart Da blir skolens materiale tilgjengelig for forskning og forvaltning Skolens bidrag vil øke vår kunnskap om sneglene og man kan på en bedre måte forvalte artene og deres leveområder Biomangfolddagen er et samarbeid mellom Artsdatabanken og Miljolare no Artsdatabanken er en institusjon som ligger i Trondheim og som er en del av universitetet i denne byen De som arbeider i Artsdatabanken arbeider med å samle og spre kunnskap om arter og naturtyper i Norge Denne kunnskapen lagrer vi i datasystemer og sprer videre til alle interesserte på nettet For å få til dette arbeider Artsdatabanken sammen med forskere og andre

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/snegler/biomangfolddagen (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Vanlige snegler
  finnes på land i ferskvann og i saltvann De landlevende sneglene skilles lett i to grupper de med og de uten sneglehus Her er noen vanlige landlevende snegler Stylommatophora Vis kun bilder artsomtaler Med sneglehus Flekkdiskossnegl Hagesnegl Hårsnegl Krattsnegl Lundsnegl Løkglanssnegl Vinbergsnegl Uten sneglehus Boasnegl Brunskogsnegl Hvitflankeskogsnegl Nettkjølsnegl Oransjeskogsnegl Ormesnegl Svart kjølsnegl Svartskogsnegl Åkerkjølsnegl Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling Nettstedet inneholder

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/snegler/artslister/vanlige (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Pålogging
  Mine registreringer Elevkoder Resultater Resultater Pålogging E post og passord E post Husk meg Passord Glemt passord Har du en elevkode Oppgi elevkoden du har fått Elevkode Ny bruker Registrer deg nå Er du Feide bruker Logg på med Feide Problemer med Feide Få brukerstøtte Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder Observasjonene deles

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/snegler/skjema/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Resultater
  og Fjordane Sør Trøndelag Telemark Troms Vest Agder Vestfold Østfold Art Alle observerte arter Arion Bergsnegl Blekkjølsnegl Boakjølsnegl Brundiskossnegl Brunskogsnegl Brun svartskogsnegl hybrid Eksenteralabastsnegl Flekkdiskossnegl Gartnerkjølsnegl Gitterglanssnegl Glassnegl Glattkøllesnegl Gulflankeskogsnegl Gulkjølsnegl Gulperlesnegl Gulsåleskogsnegl Hagesnegl Hvitflankeskogsnegl Hårsnegl Isterglanssnegl Krattsnegl Køllesnegler Lehmannia Lundsnegl Lungesnegler Løkglanssnegl Mørkribbeglanssnegl Nettkjølsnegl Nordkøllesnegl Oransjeskogsnegl Ormesnegl Oxychilus Ravsnegler Rødskogsnegl Skogsnegler Småagatsnegl Småkrystallsnegl Snegler Storagatsnegl Storravsnegl Svartkjølsnegl Svartskogsnegl Terrestre snegler Tårnkøllesnegl Vertigo Vestpuppesnegl Vinbergsnegl Vorteskogsnegl Åkerkjølsnegl Kampanje Biomangfolddagen 2012 Snegler Registreringer Artsfunn Arter Deltakere Lokaliteter Kart Bilder 17 10 2015 Anne Line Wathne Kolstø Karmøy Rogaland Vis hele registreringen Hagesnegl Cepaea hortensis 15 08 2015 Bjørg Hovde Enenvegen 2D Molde Møre og Romsdal Vis hele registreringen Brunskogsnegl Arion vulgaris 14 08 2015 Bjørg Hovde Enenvegen 2D Molde Møre og Romsdal Vis hele registreringen Brunskogsnegl Arion vulgaris 08 08 2015 Bjørg Hovde Enenvegen 2D Molde Møre og Romsdal Vis hele registreringen Brunskogsnegl Arion vulgaris 03 08 2015 Bjørg Hovde Enenvegen 2D Molde Møre og Romsdal Vis hele registreringen Brunskogsnegl Arion vulgaris 30 07 2015 Bjørg Hovde Enenvegen 2D Molde Møre og Romsdal Vis hele registreringen Brunskogsnegl Arion vulgaris 23 07 2015 Bjørg Hovde Enenvegen 2D Molde Møre og Romsdal Vis hele registreringen Brunskogsnegl Arion vulgaris 22 07 2015 Bjørg Hovde Enenvegen 2D Molde Møre og Romsdal Vis hele registreringen Brunskogsnegl Arion vulgaris 20 07 2015 Bjørg Hovde Enenvegen 2D Molde Møre og Romsdal Vis hele registreringen Brunskogsnegl Arion vulgaris 18 07 2015 Bjørg Hovde Enenvegen 2D Molde Møre og Romsdal Vis hele registreringen Brunskogsnegl Arion vulgaris 17 07 2015 Bjørg Hovde Enenvegen 2D Molde Møre og Romsdal Vis hele registreringen Brunskogsnegl Arion vulgaris 14 07 2015 Bjørg Hovde Enenvegen 2D Molde Møre og Romsdal Vis hele registreringen Brunskogsnegl Arion vulgaris 09 07 2015 Bjørg Hovde Enenvegen 2D Molde Møre og Romsdal Vis hele registreringen Brunskogsnegl Arion vulgaris 08 07 2015

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/snegler/resultater/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Resultater
  Lars Inge Særsten Kvinnherad Hordaland 1 1 1 30 07 2014 Smedsrud Odd Re Vestfold 1 1 4 29 05 2014 Meløy videregående skole Avd Ørnes Meløy Nordland 2 2 2 26 05 2014 Skranevatnet skole Bergen Hordaland 2 2 2 22 05 2014 Frode Falkenberg Bergen Hordaland 133 29 65 17 05 2014 Arve Tønnesen Halden Østfold 1 1 1 29 05 2013 Pål Biseth Bergen Hordaland 12 7 15 07 10 2012 Vøyenenga skole Bærum Akershus 3 3 0 25 09 2012 Tarald Stein Oslo 8 5 10 14 09 2012 Ullavik skule Sykkylven Møre og Romsdal 2 2 2 21 08 2012 Sørestranda skule Sykkylven Møre og Romsdal 7 7 0 15 08 2012 Frede Thorsheim Fjell Hordaland 15 9 14 08 08 2012 Ole Kr Ruud Mandal Vest Agder 18 7 44 31 07 2012 Inger Lise Søland Våler Østfold 9 1 1 06 07 2012 Tone Jakobsen Oslo 1 1 0 06 07 2012 Bjørn Sørhøy Steinkjer Nord Trøndelag 1 1 0 05 07 2012 Joyce Meijer Flekkefjord Vest Agder 2 1 3 03 07 2012 Aurdalslia skole Bergen Hordaland 5 5 4 13 06 2012 Kari Viken Olsen Selbu Sør Trøndelag 8 6 14 12 06 2012 Charlotte Bakke Porsgrunn Telemark 14 9 29 10 06 2012 Doris Brekke Kviteseid Telemark 2 2 9 09 06 2012 Bleiker videregående skole Asker Akershus 4 4 4 07 06 2012 Båstad skole Trøgstad Østfold 6 4 8 05 06 2012 Skjønnhaug skole Oslo 22 14 43 05 06 2012 Geir Willy Woje Halden Østfold 1 1 1 04 06 2012 Rune Johansen Asker Akershus 16 2 0 04 06 2012 Høre skule Vang Oppland 4 4 4 31 05 2012 Evje barneskule Evje og Hornnes Aust Agder 11 7 31 29 05 2012 John Busk Nøtterøy

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/snegler/resultater/?side=deltakere (2016-01-26)
  Open archived version from archive