archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Miljolare.no: Resultater
  Kjempesnelle Kjempespringfrø Kjempesøtgras Kjerringrokk Kjøttblad Klokkelyng Klovasshår Kløverslekta Knappsiv Knapptang Knereverumpe Knoppsildre Knoppurtslekta Knuldre Konvallfamilien Kornstarr Korsved Kransalger Kransrør Krasing Krattalant Krattfiol Kratthumleblom Krattlodnegras Krattmjølke Krekling Kristtorn Krokusslekta Krusflik Krushøymol Krustjernaks Krypmure Krypsiv Krypsoleie Kråkefotfamilien Kråkefotplanter Kråkefotslekta Kurvplantefamilien Kusymre Kvann Kvassbunke Kvassdå Kveinslekta Kveke Kvitmyrak Kystfrøstjerne Kystgrisøyre Kystmaigull Kystmaure Kystmyrklegg Kyststry Kysttjønnaks Laksesnøre Lappvier Lavlandsbjørk Lecanorales Legeveronika Lerkeslekta Levermoser Liljefamilien Liljekonvall Lind Linnea Lintorskemunn Liten grønndott Lodnetaum Lundhengeaks Lundrapp Lungeurt Lungeurtslekta Lusegras Lyngfamilien Lyssiv Lønnefamilien Lønneslekta Løvemunnslekta Løvetannslekta Maiblom Maigull Maigullslekta Mandelpil Margeritt Marianøkleblom Marikåpe Marikåpeslekta Marimjelleslekta Marinøkkel Marisko Markjordbær Markmalurt Marsfiol Martaum Matsyre Maureslekta Melbær Melkerot Mjukt brasmegras Mjødurt Molte Mongolspringfrø Morell Moselyng Moser Mureslekta Musøre Myk kråkefot Mykt kjerringhår Myrfiol Myrhatt Myrklegg Myrkongle Myrkonglefamilien Myrmaure Myrmjølke Myrsauløk Myrtevier Myrtistel Myrull Myrvier Myske Nattfiolslekta Nellikfamilien Nesleslekta Nordlandsstarr Norsk asal Nutkasypress slekta Nyseryllik Nøkkerose Nøkkerosefamilien Olavsstake Oreslekta Orkidéfamilien Ormetelg Osp Paddesiv Parkslirekne Perikumfamilien Perlevintergrønn Pigget rekeklo Piggknoppslekta Pilblad Pinselilje Planteriket Platanlønn Polarkarse Polarvier Pollpryd Poppelslekta Pors Porsfamilien Prestekrage Prydløk Purpurlyng Pære Påskelilje Rabarbra Rabbesiv Rabbetust Ramsløk Reinfann Reinfannslekta Reinmjelt Reinrose Rekeklo artar Reverumpe Reverumpeslekta Rhododendronslekta Ripsfamilien Risbjørk Rogn Rognasal Rome Romeslekta Rosekattost Rosenrot Roseslekta Rugl Rundsoldogg Rurlav Russeblåstjerneslekta Russekål Rusttjernaks Rusttorvmose Ryllik Ryllikslekta Ryllsiv Rynkerose Rynkevier Rypebunke Rypebær Rypestarr Rødalger Rødflangre Rødhyll Rød jonsokblom Rødkluft Rødkløver Rødknapp Rød lungeurt Rødlønn Rødsildre Rødsveve Rødsvingel Røsslyng Saftstjerneblom Sagtang Salturt Sanikel Sauetang Sekksporesopp Selje Selsnepe Sennegras Seterfrytle Setergråurt Setermjelt Setermjølke Setersmåarve Sildrefamilien Sisselrot Siv Sivaks Sivliljeslekta Sjøris Sjøsivaks Skavgras Skjermplantefamilien Skjermsveve Skjoldbærer Skjørbuksurt Skjørlok Skogburkne Skogfiol Skogforglemmegei Skoghundegras Skogkløver Skogperlevintergrønn Skogrogn Skogrøyrkvein Skogsivaks Skogsnelle Skogstjerne Skogstjerneblom Skogstjerneslekta Skogstorkenebb Skogsvever Skogsvinerot Skogvikke Skolmetang Skorpelav Skrubbær Skvallerkål Slirestarr Slyngsøtvier Sløke Slåpetorn Slåttestarr Smalkjempe Smalving Smyle Smyleslekta Smørbukk Småblærerot Småengkall Smånesle Småpiggknopp Småstarr Småsyre Småtjernaks Småvortemelk Snelleplanter Snelleslekta Snøbakkestjerne Snøklokke Snømyrull Snøsildre Snøstjerneslekta Snøsøte Snøveronika Solblom Solbær Soldoggslekta Sommereik Soppriket Sotmoser Sotstarr Spiraltang Spisslønn Stankstorkenebb Starr Starrslekta Steinnype Stemorsblom Stikkelsbær Stilksporesopper Stivgjøkesyre Stivstarr Stivt brasmegras Stjerneblomslekta Stjernesildre Stjernetistelslekta Storbjørnemose Storburkneslekta Storfrytle Stor grønndott Storkenebb Storkrekling Storlind Stormarimjelle Stormyrull Stornesle Stor snøstjerne Stortare Strandkjempe Strandrør Strandsmelle Strandtagl Stri kråkefot Sukkertare Sumphaukeskjegg Sumpmaure Sumpsiv Sumpsivaks Svartburkne Svarthyll Svartkluft Svartmispel Svartor Svartpoppel Svartstarr Svarttopp Svartvier Svensk asal Svenskegras Sverdlilje Sverdliljeslekta Sylblad Syreslekta Syrin Søl Sølvbunke Sølvvier Søtvierslekta Takhaukeskjegg Takrør Tang Tanglo Tannrot Tannskåring Tare Tarmgrønske Teiebær Tepperot Tettegras Tiggersoleie Timotei Tiriltunge Tjernaks Tjerngras Tjønnaks Tofrøblader Toppklokke Torvmoser Torvmoser Torvmyrull Tranebærslekta Trefingerurt Trillingsiv Trollhegg Trollheggslekta Trollnype Trådsiv Trådtjernaks Tuesildre Tuja Tunbalderbrå Tundrabjørk Tunrapp Tusenblad Tusenfryd Tveskjeggveronika Tvillingsiv Tysbast Tyttebær Ugrasløvetann gruppa Ullbakkestjerne Ullborre Ullvier Valurt Vaniljerotslekta Vanleg rekeklo Vanlig fjærehinne Vanlig grønndusk Vanlig kjerringhår Vassarve Vasshår Vasshårslekta Vasslirekne Vassmynte Vasspepper Vasspest Vasspestslekta Vassrørkvein Veitistel Veivalmue Vendelrot Veronika Vier Vierslekta Vikkeslekta Vill lin Villtulipan Vindelslirekneslekta Vintergrønnslekta Vinterkarse Vivendel Vorteflik Vårerteknapp Vårkål Vårmarihand Vårmure Vårpengeurt Vårskrinneblom Vårvikke Ørevier Østerstyv Østersurt Øyentrøstslekta Åkerforglemmegei Åkerhønsegras Åkermynte Åkersnelle Åkersteinfrø Åkersvineblom Åkertistel Ålegras Registreringer Artsfunn Arter Deltakere Lokaliteter Kart Bilder Planter 07 09 2015 Vang barne og ungdomsskule Vang Oppland Vis hele registreringen Ryllik Achillea millefolium Marikåpe Alchemilla sp Bjørk Betula pubescens Blåklokke Campanula rotundifolia Krekling Empetrum nigrum Geitrams Epilobium angustifolium Gran Picea abies Furu Pinus

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/planter_og_dyr/planter/resultater/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Miljolare.no: Resultater
  grønndott Lodnetaum Lundhengeaks Lundrapp Lungeurt Lungeurtslekta Lusegras Lyngfamilien Lyssiv Lønnefamilien Lønneslekta Løvemunnslekta Løvetannslekta Maiblom Maigull Maigullslekta Mandelpil Margeritt Marianøkleblom Marikåpe Marikåpeslekta Marimjelleslekta Marinøkkel Marisko Markjordbær Markmalurt Marsfiol Martaum Matsyre Maureslekta Melbær Melkerot Mjukt brasmegras Mjødurt Molte Mongolspringfrø Morell Moselyng Moser Mureslekta Musøre Myk kråkefot Mykt kjerringhår Myrfiol Myrhatt Myrklegg Myrkongle Myrkonglefamilien Myrmaure Myrmjølke Myrsauløk Myrtevier Myrtistel Myrull Myrvier Myske Nattfiolslekta Nellikfamilien Nesleslekta Nordlandsstarr Norsk asal Nutkasypress slekta Nyseryllik Nøkkerose Nøkkerosefamilien Olavsstake Oreslekta Orkidéfamilien Ormetelg Osp Paddesiv Parkslirekne Perikumfamilien Perlevintergrønn Pigget rekeklo Piggknoppslekta Pilblad Pinselilje Planteriket Platanlønn Polarkarse Polarvier Pollpryd Poppelslekta Pors Porsfamilien Prestekrage Prydløk Purpurlyng Pære Påskelilje Rabarbra Rabbesiv Rabbetust Ramsløk Reinfann Reinfannslekta Reinmjelt Reinrose Rekeklo artar Reverumpe Reverumpeslekta Rhododendronslekta Ripsfamilien Risbjørk Rogn Rognasal Rome Romeslekta Rosekattost Rosenrot Roseslekta Rugl Rundsoldogg Rurlav Russeblåstjerneslekta Russekål Rusttjernaks Rusttorvmose Ryllik Ryllikslekta Ryllsiv Rynkerose Rynkevier Rypebunke Rypebær Rypestarr Rødalger Rødflangre Rødhyll Rød jonsokblom Rødkluft Rødkløver Rødknapp Rød lungeurt Rødlønn Rødsildre Rødsveve Rødsvingel Røsslyng Saftstjerneblom Sagtang Salturt Sanikel Sauetang Sekksporesopp Selje Selsnepe Sennegras Seterfrytle Setergråurt Setermjelt Setermjølke Setersmåarve Sildrefamilien Sisselrot Siv Sivaks Sivliljeslekta Sjøris Sjøsivaks Skavgras Skjermplantefamilien Skjermsveve Skjoldbærer Skjørbuksurt Skjørlok Skogburkne Skogfiol Skogforglemmegei Skoghundegras Skogkløver Skogperlevintergrønn Skogrogn Skogrøyrkvein Skogsivaks Skogsnelle Skogstjerne Skogstjerneblom Skogstjerneslekta Skogstorkenebb Skogsvever Skogsvinerot Skogvikke Skolmetang Skorpelav Skrubbær Skvallerkål Slirestarr Slyngsøtvier Sløke Slåpetorn Slåttestarr Smalkjempe Smalving Smyle Smyleslekta Smørbukk Småblærerot Småengkall Smånesle Småpiggknopp Småstarr Småsyre Småtjernaks Småvortemelk Snelleplanter Snelleslekta Snøbakkestjerne Snøklokke Snømyrull Snøsildre Snøstjerneslekta Snøsøte Snøveronika Solblom Solbær Soldoggslekta Sommereik Soppriket Sotmoser Sotstarr Spiraltang Spisslønn Stankstorkenebb Starr Starrslekta Steinnype Stemorsblom Stikkelsbær Stilksporesopper Stivgjøkesyre Stivstarr Stivt brasmegras Stjerneblomslekta Stjernesildre Stjernetistelslekta Storbjørnemose Storburkneslekta Storfrytle Stor grønndott Storkenebb Storkrekling Storlind Stormarimjelle Stormyrull Stornesle Stor snøstjerne Stortare Strandkjempe Strandrør Strandsmelle Strandtagl Stri kråkefot Sukkertare Sumphaukeskjegg Sumpmaure Sumpsiv Sumpsivaks Svartburkne Svarthyll Svartkluft Svartmispel Svartor Svartpoppel Svartstarr Svarttopp Svartvier Svensk asal Svenskegras Sverdlilje Sverdliljeslekta Sylblad Syreslekta Syrin Søl Sølvbunke Sølvvier Søtvierslekta Takhaukeskjegg Takrør Tang Tanglo Tannrot Tannskåring Tare Tarmgrønske Teiebær Tepperot Tettegras Tiggersoleie Timotei Tiriltunge Tjernaks Tjerngras Tjønnaks Tofrøblader Toppklokke Torvmoser Torvmoser Torvmyrull Tranebærslekta Trefingerurt Trillingsiv Trollhegg Trollheggslekta Trollnype Trådsiv Trådtjernaks Tuesildre Tuja Tunbalderbrå Tundrabjørk Tunrapp Tusenblad Tusenfryd Tveskjeggveronika Tvillingsiv Tysbast Tyttebær Ugrasløvetann gruppa Ullbakkestjerne Ullborre Ullvier Valurt Vaniljerotslekta Vanleg rekeklo Vanlig fjærehinne Vanlig grønndusk Vanlig kjerringhår Vassarve Vasshår Vasshårslekta Vasslirekne Vassmynte Vasspepper Vasspest Vasspestslekta Vassrørkvein Veitistel Veivalmue Vendelrot Veronika Vier Vierslekta Vikkeslekta Vill lin Villtulipan Vindelslirekneslekta Vintergrønnslekta Vinterkarse Vivendel Vorteflik Vårerteknapp Vårkål Vårmarihand Vårmure Vårpengeurt Vårskrinneblom Vårvikke Ørevier Østerstyv Østersurt Øyentrøstslekta Åkerforglemmegei Åkerhønsegras Åkermynte Åkersnelle Åkersteinfrø Åkersvineblom Åkertistel Ålegras Registreringer Artsfunn Arter Deltakere Lokaliteter Kart Bilder 1 2 3 4 5 6 Deltaker Kommune fylke Ant obs Ant arter Ant bilder Siste obs Tryggheim Forus AS Sandnes Rogaland 4 3 0 30 09 2015 Ullern videregående skole Oslo 2 2 2 07 09 2015 Vang barne og ungdomsskule Vang Oppland 19 19 0 07 09 2015 Tertnes videregående skole Bergen Hordaland 97 66 56 01 09 2015 Vest Lofoten videregående skole Lofoten Fagskole Vestvågøy Nordland 1 1 1 21 06 2015 Bernt Johannes Høie Kvitsøy Rogaland 1 1 0 13 06 2015 Nordstrand skole Oslo 90 45 83 12 06 2015 Stiftinga Sunnmøre Museum avd Sykkylven Naturhistoriske

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/planter_og_dyr/planter/resultater/?side=deltakere (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Planter
  for andre organismer som trenger oksygen og mat i form av organiske forbindelser for å leve Planter kan ikke bevege seg slik som dyr kan og de kan dermed ikke flytte seg rundt for å finne mat vann eller ly og varme Likevel finner vi planter nesten overalt i verden fordi de ulike plantene er spesialtilpasset det området de lever i Registreringer Deltakere Bilder 07 09 2015 Vang barne og ungdomsskule Vang Oppland Vis hele registreringen Ryllik Achillea millefolium Marikåpe Alchemilla sp Bjørk Betula pubescens Blåklokke Campanula rotundifolia Krekling Empetrum nigrum Geitrams Epilobium angustifolium Gran Picea abies Furu Pinus sylvestris Osp Populus tremula Bringebær Rubus idaeus Selje Salix caprea Engsmelle Silene vulgaris Rogn Sorbus aucuparia Løvetannslekta Taraxacum Rødkløver Trifolium pratense Hvitkløver Trifolium repens Blåbær Vaccinium myrtillus Blokkebær Vaccinium uliginosum Tyttebær Vaccinium vitis idaea 30 09 2015 Tryggheim Forus AS Litla Myklaberget Sandnes Rogaland Vis hele registreringen Gran Picea abies Roseslekta Rosa Rogn Sorbus aucuparia 30 09 2015 Tryggheim Forus AS Litla Myklaberget Sandnes Rogaland Vis hele registreringen Gran Picea abies 1 til 3 av totalt 1429 Vis alle 1 til 3 av totalt 278 Vis alle Alexander S Svendsen Kristiansand Vest Agder Registreringer 1 vis Siste reg 28 03 2014

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/planter_og_dyr/planter/.?ap_id=162&vis=reg&d_id=31700 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Alexander Sørnes
  Alexander Sørnes Hjemsted Lillehammer Oppland Deltaker siden 19 07 2014 Registreringer Aktiviteter Områder Kart Bilder Arter Planter 01 06 2014 Alexander Sørnes Vårsætergrenda Lillehammer Oppland Vis hele registreringen Jonsokkoll Ajuga pyramidalis Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder Observasjonene deles og kan sammenlignes Les mer Kontakt oss Kontaktskjema E post post miljolare no Telefon

  Original URL path: http://www.miljolare.no/resultater/deltaker/?d_id=31871 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Alversund skule
  Røssvikdalen 55 Lindås Hordaland Vis hele registreringen 10 mm nedbør Nedbør temperatur og vind 28 09 2006 Alversund skule Vestre Valdersnes Radøy Hordaland Vis hele registreringen 2 mm nedbør Nedbør temperatur og vind 28 09 2006 Alversund skule Lindås Hordaland Vis hele registreringen 6 mm nedbør Nedbør temperatur og vind 28 09 2006 Alversund skule Knarvik Røssvikdalen 55 Lindås Hordaland Vis hele registreringen 16 mm nedbør Nedbør temperatur og vind 27 09 2006 Alversund skule Lindås Hordaland Vis hele registreringen 23 mm nedbør Nedbør temperatur og vind 27 09 2006 Alversund skule Vestre Valdersnes Radøy Hordaland Vis hele registreringen 21 mm nedbør Nedbør temperatur og vind 27 09 2006 Alversund skule Knarvik Røssvikdalen 55 Lindås Hordaland Vis hele registreringen 13 mm nedbør Nedbør temperatur og vind 26 09 2006 Alversund skule Lindås Hordaland Vis hele registreringen 1 3 mm nedbør Nedbør temperatur og vind 26 09 2006 Alversund skule Vestre Valdersnes Radøy Hordaland Vis hele registreringen 0 1 mm nedbør Nedbør temperatur og vind 26 09 2006 Alversund skule Knarvik Røssvikdalen 55 Lindås Hordaland Vis hele registreringen 3 mm nedbør Nedbør temperatur og vind 25 09 2006 Alversund skule Knarvik Røssvikdalen 55 Lindås Hordaland Vis hele registreringen 2 mm nedbør

  Original URL path: http://www.miljolare.no/resultater/deltaker/?d_id=1776 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Resultater
  Grasfamilien Grasløk Grasstjerneblom Grastjernaks Gravmyrt Greplyng Gresskarfamilien Grisetang Grisetangdokke Groblad Grov nattfiol Grøftesoleie Grønnalger Grønndott artar Grønnkurle Grønnvier Gråor Gråselje Gråstarr Gulaks Gul daglilje Guldå Gulflatbelg Gul frøstjerne Gul gåseblom Gullbladslekta Gulldusk Gullris Gullstjerne Gul nøkkerose Gulnøkkeroseslekta Gulrose Gulsildre Gulstarr Gulveis Gåsemure Hagelobelia Hagelupin Hageplomme Hagerips Hanekam Haredylle Harekløver Harerug Harestarr Hassel Hasselslekta Hasselurtslekta Havsalat Hegg Heiblåfjær Heisiv Heistarr Heivier Hengeaks Hengebjørk Hengeving Hengevingfamilien Hestehov Hestehovslekta Hestekastanje Hesterumpe Hieracium Hjertetjernaks Hornblad Hornløvetann Hornløvetann gruppa Hul lerkespore Hundegras Hundekjeks Hundekvein Hundekvekeslekta Hvitbladtistel Hvitdodre Hvit jonsokblom Hvitkløver Hvitlyng Hvitmaure Hvitmjølke Hvit nøkkerose Hvitsoleie Hvitveis Hønsegras Høyfjellskarse Høymol Hårfrytle Hårstarr Hårsveve Irsk myrklegg Issoleie Istervier Japansk drivtang Jonsokkoll Jordnøtt Jåblom Kamilleblom Kanadagullris Kantlavordenen Kantnøkkerose Karve Kastanjesiv Kattefot Kattefotslekta Kattehale Kaukasusnøkleblom Kildetjønnaks Kirsebær Kjempebjørnekjeks Kjempehøymol Kjempepiggknopp Kjempesnelle Kjempespringfrø Kjempesøtgras Kjerringrokk Kjøttblad Klokkelyng Klovasshår Kløverslekta Knappsiv Knapptang Knereverumpe Knoppsildre Knoppurtslekta Knuldre Konvallfamilien Kornstarr Korsved Kransalger Kransrør Krasing Krattalant Krattfiol Kratthumleblom Krattlodnegras Krattmjølke Krekling Kristtorn Krokusslekta Krusflik Krushøymol Krustjernaks Krypmure Krypsiv Krypsoleie Kråkefotfamilien Kråkefotplanter Kråkefotslekta Kurvplantefamilien Kusymre Kvann Kvassbunke Kvassdå Kveinslekta Kveke Kvitmyrak Kystfrøstjerne Kystgrisøyre Kystmaigull Kystmaure Kystmyrklegg Kyststry Kysttjønnaks Laksesnøre Lappvier Lavlandsbjørk Lecanorales Legeveronika Lerkeslekta Levermoser Liljefamilien Liljekonvall Lind Linnea Lintorskemunn Liten grønndott Lodnetaum Lundhengeaks Lundrapp Lungeurt Lungeurtslekta Lusegras Lyngfamilien Lyssiv Lønnefamilien Lønneslekta Løvemunnslekta Løvetannslekta Maiblom Maigull Maigullslekta Mandelpil Margeritt Marianøkleblom Marikåpe Marikåpeslekta Marimjelleslekta Marinøkkel Marisko Markjordbær Markmalurt Marsfiol Martaum Matsyre Maureslekta Melbær Melkerot Mjukt brasmegras Mjødurt Molte Mongolspringfrø Morell Moselyng Moser Mureslekta Musøre Myk kråkefot Mykt kjerringhår Myrfiol Myrhatt Myrklegg Myrkongle Myrkonglefamilien Myrmaure Myrmjølke Myrsauløk Myrtevier Myrtistel Myrull Myrvier Myske Nattfiolslekta Nellikfamilien Nesleslekta Nordlandsstarr Norsk asal Nutkasypress slekta Nyseryllik Nøkkerose Nøkkerosefamilien Olavsstake Oreslekta Orkidéfamilien Ormetelg Osp Paddesiv Parkslirekne Perikumfamilien Perlevintergrønn Pigget rekeklo Piggknoppslekta Pilblad Pinselilje Planteriket Platanlønn Polarkarse Polarvier Pollpryd Poppelslekta Pors Porsfamilien Prestekrage Prydløk Purpurlyng Pære Påskelilje Rabarbra Rabbesiv Rabbetust Ramsløk Reinfann Reinfannslekta Reinmjelt Reinrose Rekeklo artar Reverumpe Reverumpeslekta Rhododendronslekta Ripsfamilien Risbjørk Rogn Rognasal Rome Romeslekta Rosekattost Rosenrot Roseslekta Rugl Rundsoldogg Rurlav Russeblåstjerneslekta Russekål Rusttjernaks Rusttorvmose Ryllik Ryllikslekta Ryllsiv Rynkerose Rynkevier Rypebunke Rypebær Rypestarr Rødalger Rødflangre Rødhyll Rød jonsokblom Rødkluft Rødkløver Rødknapp Rød lungeurt Rødlønn Rødsildre Rødsveve Rødsvingel Røsslyng Saftstjerneblom Sagtang Salturt Sanikel Sauetang Sekksporesopp Selje Selsnepe Sennegras Seterfrytle Setergråurt Setermjelt Setermjølke Setersmåarve Sildrefamilien Sisselrot Siv Sivaks Sivliljeslekta Sjøris Sjøsivaks Skavgras Skjermplantefamilien Skjermsveve Skjoldbærer Skjørbuksurt Skjørlok Skogburkne Skogfiol Skogforglemmegei Skoghundegras Skogkløver Skogperlevintergrønn Skogrogn Skogrøyrkvein Skogsivaks Skogsnelle Skogstjerne Skogstjerneblom Skogstjerneslekta Skogstorkenebb Skogsvever Skogsvinerot Skogvikke Skolmetang Skorpelav Skrubbær Skvallerkål Slirestarr Slyngsøtvier Sløke Slåpetorn Slåttestarr Smalkjempe Smalving Smyle Smyleslekta Smørbukk Småblærerot Småengkall Smånesle Småpiggknopp Småstarr Småsyre Småtjernaks Småvortemelk Snelleplanter Snelleslekta Snøbakkestjerne Snøklokke Snømyrull Snøsildre Snøstjerneslekta Snøsøte Snøveronika Solblom Solbær Soldoggslekta Sommereik Soppriket Sotmoser Sotstarr Spiraltang Spisslønn Stankstorkenebb Starr Starrslekta Steinnype Stemorsblom Stikkelsbær Stilksporesopper Stivgjøkesyre Stivstarr Stivt brasmegras Stjerneblomslekta Stjernesildre Stjernetistelslekta Storbjørnemose Storburkneslekta Storfrytle Stor grønndott Storkenebb Storkrekling Storlind Stormarimjelle Stormyrull Stornesle Stor snøstjerne Stortare Strandkjempe Strandrør Strandsmelle Strandtagl Stri kråkefot Sukkertare Sumphaukeskjegg Sumpmaure Sumpsiv Sumpsivaks Svartburkne Svarthyll Svartkluft Svartmispel Svartor Svartpoppel Svartstarr Svarttopp Svartvier Svensk asal Svenskegras Sverdlilje Sverdliljeslekta Sylblad Syreslekta Syrin Søl Sølvbunke Sølvvier Søtvierslekta Takhaukeskjegg Takrør Tang Tanglo Tannrot Tannskåring Tare Tarmgrønske Teiebær Tepperot Tettegras Tiggersoleie Timotei Tiriltunge Tjernaks Tjerngras Tjønnaks Tofrøblader Toppklokke Torvmoser

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/planter_og_dyr/planter/resultater/?side=bilder (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Gjennomføring
  ønsker å undersøke Det kan være alt fra en hage et skoghold ei myr eller nesten hva som helst Gjør et søk i artsdatabasen for å se hvilke arter som er funnet i din kommune tidligere da har du i alle fall en pekepinn på hva du kan forvente å finne Ofte er det kjekt å ha en fast runde som man går hver gang man skal telle fugler Da blir tallene sammenlignbare fra gang til gang og en kan enkelt se variasjoner Kle deg etter været og husk alltid kikkert og notatbok Fotoapparat kan også være til stor hjelp Feltarbeid Når du er ute i naturen og leter etter fugl er det viktig å være rolig Har man et lavt lydnivå på praten vil man også høre og oppdage flere fugler Sett deg ned med jevne mellomrom og observer fuglene fra et strategisk punkt i 5 10 minutter Noter alle arter og hvor mange det er av dem Om de for eksempel synger eller leter etter mat noterer du det også Det kan også være nyttig å skrive ned værforhold og tidspunkt for undersøkelsen Rapportering Observasjonene og bildene som er innsamlet i felt skal nå rapporteres Logg deg inn

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/fugler/veiledning (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Fuglene våre
  og større næringstilgang Spesielt arter som er avhengige av insekter og småkryp som mat må trekke bort fra Norge om vinteren På samme måte som fuglene som trekker bort fra landet om høsten kommer det også en rekke vintergjester til oss En del av artene sees bare utenfor hekkesesongen hos oss Hos andre kan det være slik at de norske hekkefuglene trekker bort om høsten for å bli avløst av artsfrender som har sine hekkeområder nord eller øst for oss Vinteren er forøvrig den minst artsrike sesongen for fugler i Norge Å observere fugler Når man skal undersøke fuglene i et område trengs som regel litt forhåndskunnskap Artsbestemming av fugler kan være vanskelig i mange tilfeller og verktøy som fuglebok kikkert og fotoapparat er hendige å ha med på tur Er du usikker på hvilken art du ser på må du se nøye på de forskjellige delene av en fugl Har den langt eller kort nebb tynt eller kraftig hvilke farger har den og hvordan er fargene fordelt Er det en lang eller kortbeint fugl Hvor stor er den Prøv å samle så mye informasjon om fuglen som mulig når den observeres og noter de forskjellige kjennetegnene i ei notatbok Klarer man å fotografere den så er det veldig bra Når eksperter undersøker fuglefaunaen er fuglenes lyder og sang viktige for dem For de aller fleste artene er det mulig å avgjøre hvilken art det dreier seg om ut fra små sangstrofer eller lokkelyder Slik artsbestemming krever mye kunnskap men om man klarer å ta opp fuglens lyder med mobiltelefonen eller lignende er det mulig å sammenligne lyden med opptak som dere finner i faktaarkene våre Norges fugleliv Vår plassering helt nordvest i Europa gjør at vi har en unik kombinasjon av hekkende trekkende og overvintrende fuglearter Den store variasjonen

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/fugler/fuglene_vare (2016-01-26)
  Open archived version from archive