archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Miljolare.no: Fugler i byer og tettsteder
  av gjødsel fra fuglene Rikt fugleliv Så godt som alle norske byer og tettsteder er anlagt i tilknytning til kystlinjen eller ferskvann I tillegg er det mange dammer som er anlagt i hage og parkområder Disse vannkildene gjør vannfuglarter som gjess og ender til et vanlig innslag i bybildet En by er ofte varmere enn omgivelsene noe som medfører mindre islegging Sammen med god mattilgang gjør dette byen til et attraktivt sted for overvintring for vannfuglartene I tillegg til vannfugler er det mange småfugler i bykjernen for eksempel spurver meiser og sangere Et relativt stort mangfold av fugler i urbane områder skyldes ikke minst deres mobilitet Fugler som kretser rundt i byen på jakt etter føde velger ofte overnattingssteder og hekkeplasser langt utenfor sentrumsområdene Av de få artene som hekker i byen er det nesten ingen som er tilpasset hekking på bakken eller i hull De fleste hekker i busker og trær eller på bygninger bruer eller lignende Blant fuglene som oppholder seg mye i byen finner vi både frøspisende og altetende arter men få som lever av insekter Store ansamlinger av små fugler og gnagere gjør at sentrumskjernen faktisk også er et attraktivt område for næringssøk for rovfugler og ugler Av disse er det bare kattugle og spurvehauk som er funnet hekkende i norske byer Flere arter kan imidlertid observeres kretsende over byen på jakt etter føde I kystbyer som Bodø ser en enkelte dager havørn på jakt etter søppel med matrester Det er imidlertid vanligere å se spurvehauk og hønsehauk Spurvehauken lever for det meste av gråspurv og finkefugler i parkene og på fôringsbrettene Hønsehauken kan operere midt i byen men den er avhengig av grønne områder der den kan finne skjul I nærheten av store kraner siloer eller tårn for eksempel over havne og bryggeområder kan en se falker som jakter på ender og tamduer Etter årtusenskiftet har det i noen av våre større byer også jevnlig blitt observert overvintrende vandrefalker som finner næring i byduer og måker Bydua vår mest typiske byfugl Bydua Columba livia var domestica finnes over hele verden unntatt i Antarktis Her i landet var det anslagsvis 10 000 par Norsk fugleatlas 1994 fra Sørlandet til Øst Finnmark Bydua er et karakteristisk innslag i bybildet året rundt på jakt etter mat på torg og i gater Den hekker gjerne i eller på bygninger og enkelte steder tar den bergvegger og klipper i bruk Enkelte steder er tettheten av byduer så stor at den oppfattes som plagsom blant annet fordi duene kan føre med seg midd og lopper Det rapporteres om til dels kraftig avskyting av byduer I begynnelsen av 1970 tallet ble det skutt ca 5000 individer årlig i Oslo På Hønefoss ble vinterbestanden på rundt 300 duer redusert til vel 100 individer i vinterhalvåret 1990 Kirkegårder og parker er viktige leveområder Dersom vi beveger oss bort fra byens sentrumsområde og ut mot hagelandskapet blir innslaget av arter større nettopp fordi vi her ofte finner større variasjon i leveområder En litt større park

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/fugler/fugler_i_byen (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Miljolare.no: Fjellfugler
  eller mindre store høyder Det er nok en tilpasning til det treløse habitatet slik at sangen når lenger enn om man sitter på bakken De tøffeste overvintrer Det mindre enn en håndfull arter som prøver å overvintre i den norske fjellheimen Det er spesielt rypene jaktfalk og ravn som prøver seg Rypene er spesielt tilpasset dette miljøet da de blant annet får en helt hvit fjærdrakt om vinteren De kan dessuten grave seg ned gå i dokk i perioder med mye kulde eller dårlig vær De lever av skudd fra busker og trær som den ofte må grave fram Jaktfalken overlever på blant annet ryper men finner også en og annen hare Ravnen er derimot en generalist som gjerne søker etter døde dyr som den kan spise Fjellet invaderes om sommeren Når våren endelig kommer i fjellet tar det ikke lang tid før det er sommer I løpet av noen få uker er alle fjellartene på plass og de begynner umiddelbart med hekkeforberedelsene Den korte sommeren må utnyttes maksimalt for at de skal klare å få unger på vingene før høsten kommer Smågnagerspesialister Fra tid til annen er det smågnagerår i fjellet Da er det enten lemen eller fjellmarkmus som blir tallrike Det gir seg utslag i at noen fuglearter som faktisk ikke hekker uten at det er smågnagere tilgjengelig blir tilgodesett i det karrige miljøet Arter som fjelljo snøugle jordugle tårnfalk og fjellvåk har gode dager og god produksjon i slike år Andre fjellfugler har det også bra i slike år da de er mindre utsatt for predasjon andre dyr spiser dem selv eller deres avkom fra rovfugler og rovdyr rever og røyskatt Arter knyttet til vann I fjellet finnes det mange vann De danner et miljø som flere fuglearter liker Storlommen hekker gjerne langs kanten eller på øyer

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/fugler/fjellfugler (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Pålogging
  Resultater Resultater Spørsmål og svar Spør en ornitolog Pålogging E post og passord E post Husk meg Passord Glemt passord Har du en elevkode Oppgi elevkoden du har fått Elevkode Ny bruker Registrer deg nå Er du Feide bruker Logg på med Feide Problemer med Feide Få brukerstøtte Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/fugler/skjema/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Resultater
  Lappmeis Lapprose Lappsanger Lappspove Lappspurv Lappugle Laverestående fluer Lavskrike Leddved Legevendelrot Legeveronika Lemen Lerkefalk Lerkefamilien Lerkespore Liljekonvall Linbendel Lind Linerle Linnea Lintorskemunn Lirype Liten kålsommerfugl Lodnegrasslekta Lodnestorkenebb Lofamilien Lom Lommer Lomvi Lunde Lundsnegl Lungeurt Lungeurtslekta Lupinslekta Lyssiv Løkurt Lønneslekta Løpebiller Løvetannslekta Løvmeis Løvsanger Løvtredreper Låvesvale Maiblom Maigull Maigullslekta Makrellterne Mandarinand Marianøkleblom Marihandslekta Marihøner Marikåpe Marikåpeslekta Marimjelleslekta Markfrytle Markjordbær Markkarse Markmus Marsfiol Matsyre Maur Maurarve Maurefamilien Maureslekta Meitemark Melbær Meldestokk Mellomskarv Mink Mjødurt Mogop Molte Mongolturteldue Morell Moselyng Moskusjordbær Moskuskattost Munk Mureslekta Mursennep Murtorskemunn Musvåk Musøre Mygg Myrfiol Myrhatt Myrhauk Myrkongle Myrmaure Myrmjølke Myrrikse Myrsanger Myrsnelle Myrsnipe Myrtistel Myrull Myske Møller Måkefamilien Måker Måker Måltrost Mår Nattergal Nattfiol Nattfiolslekta Nattpåfugløye Nattravn Nesleskjellfrø Neslesommerfugl Nettkjølsnegl Nettvinger Nikkesmelle Nikkevintergrønn Nordlig storskarv Norsk mure Nyresoleie Nyseryllik Nøkleblomslekta Nøttekråke Nøtteskrike Ochlerotatus sticticus Olavsstake Oreslekta Ormehode Orrfugl Osp Ospesommerfugl Padde Parkrhododendron Pelikanfugler Perleugle Perlevintergrønn Piggsvin Pilfink Pinselilje Pirol Planteveps Platanlønn Plomme Polarjo Polarmåke Polarsisik Polarsnipe Pors Porsfamilien Potet Prakttoppklokke Praktærfugl Prestekrage Prikkperikum Purpurlyng Pære Påskelilje Påskeliljefamilien Påskeliljeslekta Ramsløk Randmåler Rapphøne Rappringvinge Rapssommerfugl Ravn Reinfann Reinmjelt Reinrose Revebjelle Revebjelleslekta Rever Rhododendronslekta Riksefamilien Ringdue Ringgås Ringtrost Ripsfamilien Risbjørk Rogn Rome Rosenfink Rosenrot Roseslekta Rosettkarse Rovfugler Rugde Rundbelg Rundsoldogg Rustand Rustvingespinner Ryllik Rynkerose Rynkevier Rype Rypebær Rødhodevarsler Rødhyll Rød jonsokblom Rødkløver Rødknapp Rødnebbterne Rødrev Rødsildre Rød skogsmaur Rødstilk Rødstjert Rødstrupe Rødstrupesanger Rødsveve Rødtvetann Rødvingetrost Rørsanger Røsslyng Røyskatt Rådyr Salamandrer Sandarve Sandlo Sandstemorsblom Sandsvale Sanglerke Sangsvane Sanikel Sebraedderkopp Seilerfamilien Selje Setergråurt Setermjelt Sibirlerk Sibirvalmue Sidensvans Sidensvansfamilien Siland Sildemåke Sildrebergsvever Sitronsommerfugl Sivhauk Sivhøne Sivsanger Sivspurv Sjuprikket marihøne Sjøorre Skavgras Skjeand Skjeggmeis Skjellrot Skjermplantefamilien Skjermsveve Skjoldbærer Skjære Skjærpiplerke Skjørbuksurt Skjørbuksurtslekta Skogbingel Skogdue Skogfiol Skogfredløs Skoggråurt Skogkarse Skogkløver Skogsalat Skogsalatslekta Skogsmaur Skogsmaur Skogsnelle Skogsnipe Skogstarr Skogstjerne Skogstjerneblom Skogstorkenebb Skogsvever Skogsvinerot Skogsvæver Skogvikke Skolopendere Skrinneblomslekta Skrubbær Skvallerkål Skvallerkålslekta Sløke Smalkjempe Smellere Smørbukk Småengkall Smålom Småmarimjelle Småsalamander Småskogmus Småsmelle Småspove Småstorkenebb Småsyre Snadderand Snauveronika Sneglebelg Snipe Snipefamilien Snutebiller Snøbakkestjerne Snøgås Snøklokke Snøklokkeslekta Snøkrokus Snømus Snøsoleie Snøspurv Snøstjerneslekta Snøsøte Snøugle Snøveronika Solbær Soleieslekta Sommereik Sommerfugler Sommerfuglmygg Sothøne Sotsnipe Spansk kjørvel Spettefugler Spettmeis Spisslønn Spissnutefrosk Splitterne Spurvefamilien Spurvefugler Spurvehauk Spurveugle Stankelbein Stankstorkenebb Starr Steinfluer Steinnype Steinskvett Steinvender Stemorsblom Stikkelsbær Stikkemygg Stikkeveps Stilkveps Stillits Stjerneblomslekta Stjernesildre Stjerneskjerm Stjertand Stjertmeis Stokkand Stokkmaur Storarve Storfrytle Storfugl Storjo Stork Storkenebb Stor kålsommerfugl Storlom Stormarimjelle Stormyrull Stornesle Storsalamander Storskarv Storskogmus Storspove Stortveblad Storvendelrot Storvier Storvintergrønn Strandkvann Strandrør Strandsmelle Strandsnipe Strandvindel Stripegås Stripetorskemunn Stær Stærfamilien Stålorm Stålormer Sumphaukeskjegg Svalefamilien Svalerotslekta Svalestjert Svaleurt Svane Svartand Svartbak Svartflekktrost Svartglente Svarthalespove Svarthvit fluesnapper Svarthyll Svart jordmaur Svartkråke Svartmeis Svartor Svartryggerle Svartrødstjert Svartskogsnegl Svartspett Svartstork Svartstrupe Svartstrupetrost Svarttopp Svarttrost Svensk asal Sverdlilje Sviknott Svineblomslekta Svømmesnipe Syrin Syrinslekta Sædgås Sølvbunke Sølvmure Sørgekåpe Sørnattergal Sørringvinge Såerle Taffeland Taksvale Tannrot Teger Teiebær Teist Temmincksnipe Tepperot Terne Ternefamilien Terner Tettegras Timotei Tiriltunge Tjeld Tjeldfamilien Tofrøvikke Toppand Toppdykker Toppklokke Topplerke Toppmeis Toppskarv To prikket marihøne Tordivler Tornirisk Tornsanger Tornskate Torvmyrull Trane Tranefugler Trebukker Trefingerurt Trehumle Trekryper Trepiplerke Tretåspett Tringa Trollbær Trollhegg Trollnype Trostefamilien Trostesanger Tuesildre Tulipanslekta Tunbalderbrå Tunbendel Tundragås Tundralo Tungras Tunrapp Tunsmåarve Turdus Turt Turteldue Turtslekta Tusenfryd Tusseflaggermus Tveskjeggveronika Tyrihjelm Tyrkerblåstjerne Tyrkerdue Tysbast Tysk mure Tyttebær Tyvjo Tårnfalk Tårnseiler Ugrasarve Ullvier

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/fugler/resultater/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Spørsmål og svar
  rapporter om døde fugler på matbrettet Jeg kjøpte alltid sekker med solsikkefrø fra Felleskjøpet men da disse er 20 kilo og tunge å håndtere døde er gråsisik hanner Har dere flere rapporter om dette Kan det være noe i veien med foret fra Europris Mai Lahuerta 24 01 2016 11 43 Forhåpentligvis er det ikke noe galt med fugleforet men det kan være utbrudd av sykdom som f eks salmonella NOF registrerer ikke døde fugler men hvis man finner flere bør man kontakte veterinærinstituttet Roar Solheim 24 01 2016 20 15 Slekt og familie I menneskenes verden er det slik at de som biologisk står hverandre nærmest kalles familie mens slektningene står lengre unna Er det noen som vet hvorfor begrepene brukes stikk motsatt i den biologiske systematikken familie er en overkategori mens slektningene står biologisk nærmest Kanskje spørsmålet hører mer hjemme i spalten Spør en biolog Anonym 24 01 2016 18 20 Vet dessverre ikke hvorfor dette er ulikt I biologien har alle i samme slekt likt første navn i det latinske vitenskapelige navnet F eks Larus for en del av måkene Falco for falker etc Roar Solheim 24 01 2016 20 14 Duer i låven Hei Vi har en mengde duer i låven uten at vi kan se det er noe påviselig å spise Sagflis er vel dårlig kost de er lite ute men tar noen turer og spiser snø på taket67 Anonym 23 01 2016 22 34 De får kanskje beskyttelse mot rovfugler som hønsehauk og så er det kanskje også litt høyere temperatur i låven enn ute Roar Solheim 24 01 2016 20 11 Foring av småfugl Forer småfugl med egenprodusert mat laget av malte jordnøtter som blandes med Delfia fett Dette støpes i 3 dl rømmebeger og henges opp i et frukttre Brukes fra snøen kommer til ca mars Til å begynne med er det masse kjøttmeis og blåmeis som med stor iver spiser Etter en tid minker det på fuglene og hvor ofte de spiser Mitt spørsmål er da om denne ensidige kosten blir for kraftig for fuglene Kan fuglene ta skade av denne foringen og at de blir syke eller dør Einar Flood 24 01 2016 13 37 Tror ikke fuglene har noen problemer med denne kosten Men det kan minke med antall fugler utover vinteren fordi noen dør eller fordi enkelte også trekker videre Meiser kan fly videre selv om de finner et slikt matfat på høsten Roar Solheim 24 01 2016 20 11 fetteren til svarttrosten I vinter har det dukket opp et par raringer i hagen På avstand er de til forveksling lik svarttrosten både i størrelse fasong adferd og farge Men på nærmere hold viser det seg at de er jevnt mattsorte og har brunt nebb de virker også betraktelig fredeligere enn de andre trostene Finner ikke noen sånne i fuglebøkene mine Kan det være en familie med fargefeil Jette Vestergren 24 01 2016 15 18 Høres ut som unge svarttrost hanner De har mørkt nebb første leveår Roar Solheim 24 01 2016 20 09 Skadd dompap Har en dompap som hver dag besøker fuglemateren vår samtidig som han driver og banker på vinduet vårt Han har vært fast gjest daglig i flere uker Den siste uken ser jeg at han tydelig har en skade infeksjon på ved det høyre øyet Det er blitt gradvis verre Hva kan jeg gjøre Føler nesten han banker på for å få hjelp Han spiser godt og ser jo ellers ut til å klare seg Ruby Tjensvoll 23 01 2016 11 18 Ikke dompap men kjernebiter se svar under den Roar Solheim 24 01 2016 20 07 Skadd kjernebiter Har en kjernebiter hann som hver dag besøker fuglemateren vår samtidig som han driver og banker på vinduet vårt Han har vært fast gjest daglig i flere uker Den siste uken ser jeg at han tydelig har en skade infeksjon på ved det høyre øyet Det er blitt gradvis verre Fjærene står til alle retninger og det er fuktig rundt øyet hans Hva kan jeg gjøre Føler nesten han banker på for å få hjelp Han spiser godt og ser jo ellers ut til å klare seg Ruby Tjensvoll 23 01 2016 11 23 Tror dessverre at det ikke er mye annet du kan gjøre enn å tilby mat Den har nok en sykdom Har sett lignende på finkefugler i Canada Roar Solheim 24 01 2016 20 07 stjertmeis Hei hei hadde besøk av to stjert meiser her en dag jeg bor ved skogen der det er masse gran å furu er det en ful jeg kan regne med å se i gjen heller var den bare på gjenom reise Tror du lars smedsrud 23 01 2016 14 09 Stjertmeisene streifer omkring i familiegrupper om vinteren Det er absolutt mulig at du kan treffe på dem igjen i området De har en veldig karakteristisk lyd og hvis du først har lært å kjenne denne er det lett å høre når en flokk stjertmeiser er i farta Roar Solheim 24 01 2016 20 05 Svarttrost Flere svarttroster har kommet på brettet i vinter Vi legger ut brød solsikkekjerner og andre typer frø Det rare er at svarttrosten foretrekker fremfor å bare spise å titte inn gjennom vinduet og studere mennesker Det er nok mat på brettet så det er ikke tomt Vi kan bevege oss nærme brettet på innsiden av vinduet og stå og se på at de studerer oss Er det mulig å få en svarttrost til å spise fra hånda om man øver Og er svarttroster ekstra intelligente fugler Hilsen Lin Lin Marte Andorsen ved Rudolf Steinerskolen i Oslo 23 01 2016 15 43 Svarttrosten kan du forsøke å tilby litt overmodne epler og pærer eller også annen frukt eller bær det er veldig ettertraktet mat Vet ikke om det går å få dem håndtamme men det er jo mulig å prøve Roar Solheim 24 01 2016 20 04 Hvorfor hagefugltelling Hei Hvorfor har dere hagefugltelling Leita på siden her men kunne ikke finne noe Camilla 23 01 2016 19 14 Dette er et langsiktig prosjekt som fyller mange funksjoner Ved å telle på denne måten hvert år kan man se utviklingstrender for de ulike fugleartene Dernest engasjerer dette masse mennesker som er opptatt av fuglene de ser i hverdagen de som holder til rundt hus og hage Og fordi det nettopp er de vanligste artene som telles om vinteren så har mange mennesker mulighet til å vite hvilke arter de ser Det er langt vanskeligere å telle f eks sangere og vadefugler om sommeren De krever mye mer erfaring for å kunne bestemmes Slike vintertellinger driver man med i mange land Roar Solheim 24 01 2016 20 03 Tørkede einebær spiser småfugler tørkede einebær fra krydderglass om de får det på fuglebrettet og tåler de dette LIllan Bekkhus ved jobb 24 01 2016 11 09 Både grønnsisik og grønnfink spiser einerbær fra einerbusker så da tror jeg ikke de har noen problemer med å spise tørkede einerbær dersom de finner dem tiltrekkende Roar Solheim 24 01 2016 20 00 Sort og hvit trost Kommer i ny og ned en sort og hvit fugl mulig trost med pigmentfeil på fuglebrettet mitt er dette en sjeldenhet Har prøvd å ta bilde av den men den er for kjapp Geir Vestskogen 23 01 2016 09 40 Nei dette er ganske utbredt blant trostefuglene Flere har sendt inn bilder se på tidligere svar Roar Solheim 24 01 2016 19 59 Hmm ugle tro Vi bor på eik Tønsberg Inne i et boligfelt I dag oppservete vi noe som satt å sov i vinduet til naboen Alt for langt borte til at vi kunne se Kan dette ha vært en ugle Regitze 24 01 2016 18 46 Det ser absolutt ut til å være ei ugle men jeg kan ikke se sikkert om det er kattugle eller hornugle Mistenker kattugle Roar Solheim 24 01 2016 19 58 Rugde tatt av katten Hei Katten dro inn en rugde i morges og det ser ut som den mangler en del fjær Den prøvde ikke å fly vekk så vi fikk fanget den og satt den i ett kattebur Nå lurer vi på hva vi skal gjøre med den Skal vi prøve å fôre den til fjærene har vokst ut eller skal vi slippe den fri Elbjørg Kongshaug 22 01 2016 19 41 Denne ser såpass kvestet ut at den nok må fores opp fram til snøen smelter men foring av rugder er ikke enkelt De spiser mark og lignende småkryp Søk på feeding woodcock og se om du finner engelsk info om for Roar Solheim 22 01 2016 19 48 Sammensatt fòr av frukt og grønnsaker Jeg lager juice av grønnsaker og da kommer det ut en masse den siste består av Spinat eple ingefær lime agurk Kan fuglene spise dette Jeg jobber på en skole og kunne bruke disse ingrediensene i en fuglemater Anne Berit Hare ved Hammerbakken SFO 22 01 2016 19 21 Ja dette bør være helt fint til f eks trostefugler Roar Solheim 22 01 2016 19 34 Hvor er det blitt av fuglene Har drevet å matet småfuglene i ca 10 år det har vert kjøttmeis dompap gråspurv bjørkefink og grønnfink men nå fra jul har alle fuglene blitt borte ikke bare nos meg men hos alle naboer jeg har snakket med hva tror du kan ha skjedd er det kulden som har tatt dem eller kan det være sykdom Edgar K Nordheim 22 01 2016 10 59 De aller fleste småfugler er avhengig av larver og insekter for å fore opp ungene med Våren og forsommeren 2015 var den kaldeste vi har opplevd på mange år og småfuglene hadde en totalt mislykket hekkesesong Trekktellingene fra Lista fuglestasjon nå i høst viste det dårligste resultat de har opplevd i sin 25 årige historie På grunn av dette forventer vi en å se en markant nedgang på meiser og finker ved foringsplassene nå i vinter I tillegg fikk vi en brå værforandring i etter jul som fører til at fuglene blir urolige og streifer rundt om i store områder Helgen 30 31 januar er den store Hagefugltellingen over hele Norden og da får vi svar på hvordan situasjonen er for våre små fjærkledde venner Oppfordrer både deg og alle andre fuglevenner til å bli med på dette Morten Ree 22 01 2016 17 46 Døde småfugler Er gråsisik og grønnsisik spesielt utsatt i kulda Har funnet 3 døde gråsisik og 1 død grønnsisik ved foringsplassen sist uke 17 til 20 i 14 dager nå Hilde Eriksson Gjøvik 22 01 2016 15 44 Nei ikke mer enn andre Kanskje de har vært syke Salmonella er en mulig årsak men da vil trolig flere finkefugler også dø Roar Solheim 22 01 2016 17 45 Matavfall til fugler og andre dyr Hei Jeg har en mann som legger ut alt av matrester til dyra Det kan være alt mulig av middagsrester brød frukt osv Vi bor i skogen og har mye elg og rådyr rundt oss Jeg tror ikke dette er så bra men det nytter ikke si noe Det forsvinner jo etterhvert men kanskje de blir dårlige av det Anonym 22 01 2016 12 13 Tror ikke det er noe problem Trolig forsvinner mye i gapet på ulike kråkefugler som er altetere det kan jo hende at rødreven får seg en godbit av og til også Roar Solheim 22 01 2016 17 44 Reinsdyrmat Hei hvordan fanger reinen mat og hva spiser den Lea ved Skåredalen skole 22 01 2016 10 41 Dette er ikke et fuglespørsmål Roar Solheim 22 01 2016 17 43 Hvilken fugl er dette Observert på Askøy de 2 3 siste ukene i nærheten av fuglebrettet Minner om svarttrost i størrelse og oppførsel men hva er det Kjell 22 01 2016 13 18 Dette er en gammel svarttrost hann med mye hvitt i hodet Dette er et fargeavvik som er ganske ofte å se hos trostefugler Men den ser også ut til å ha veldig lyse bein og det er mer uvanlig Roar Solheim 22 01 2016 17 43 fugletelling Jeg kan bare si at her jeg bor på Tynset har det blitt betydelig mindre fugler Spettmeiser er helt borte Sen og kald vår i fjor ødela mye for formeringen Døde unger i flere kasser og reir Grete Folstad 22 01 2016 17 11 Det er dessverre lite en kan gjøre med vanskelig vær annet enn å håpe at neste sesong blir bedre Mange fuglearter svinger i antall etter årenes kvalitet Roar Solheim 22 01 2016 17 41 Hva er denne Anden Ho eller Hann Lurer på hva kjønn denne Anden har Den har fjørdrakt på kroppen som en Ho men hodeform og farge på hode er som en Hann Aldri sett en slik hybrid av to kjønn før Anonym 21 01 2016 21 54 Dette er en stokkand hann i overgangsdrakt Hos mange ender har hannene en mellomdrakt med hunnlignende farge når de bytter vingefjær Denne mellomdrakten kalles eklipsedrakt og varer ganske kort Egentlig kan man se på det som en vinterdrakt som har blitt kortet inn i varighet Roar Solheim 21 01 2016 22 00 Overvintrende stær Hei Jeg har i flere uker observert stær i området jeg bor i Bergen området rundt Brann Stadion Senest i dag var det en hel flokk i et tre i gaten jeg bor Hva lever disse av nå på vinteren I fjor hadde vi besøk av et par stærer på foringsplassen men dette var på våren Er det vanlig at stær overvintrer på vestlandet André 21 01 2016 17 02 Vet ikke sikkert hva stærene overlever på når det er snø Dersom de er nær kysten kan de gå i fjæra og plukke småkryp Ellers er nok rester av bær ettertraktet De kan også besøke forplasser Roar Solheim 21 01 2016 19 50 Har en kattugle i Hagen Hei har en kattugle i Hagen i en tja omkring ti år gammel Fuglekasse 7 8 meter oppi et tre Jeg vet ikke hvem som har satt opp kassen den er slitt og ser ut til at ingen har stelt den noensinne Den er omtrent umulig å nå med stige det blir i tillegg veldig farlig Har du noen tips tenke jeg burde fylle på med flis Den var årsforvirret i fjor å lokket i oktober november Så det ble ingen unger Den er tilbake nå Har du noen tips Har du også noen fototips Ivar ved Barneskole 20 01 2016 20 29 Dersom du ikke klarer å komme opp til kassa med en stige er det ikke så mye du kan gjøre da må du bare la den henge Men kommer du deg opp kan det nok være en ide å fylle på med noe ny flis Roar Solheim 21 01 2016 19 49 Stillits i Trøndelag Hei Bor i Bjugn kommune i Trøndelag Observerte en eller to stk Stillits på foringsbrettet i dag 21 januar 2016 Er sikker på at det var stillits da den er lett gjenkennelig med det helt røde ansiktet Den spiste solsikkefrø sammen med mange pilfinker blå og svartmeiser Thor Innstrand ved Botngård skole 21 01 2016 15 55 Stillitsen har økt i utbredelse og forekomst de siste ti årene så dette er ikke så uventet Roar Solheim 21 01 2016 19 48 Trekkfuglene Hvor mange prosent av trekkfuglene dør på veien Stine dean ved Samfundetskole 21 01 2016 18 43 Det er det nok ingen som vet dessverre og det varierer nok også fra år til år Vanskelig vær kan gi større dødelighet det samme gir dårlig mattilgang Sangere spiser f eks bær på høsten for å fete seg opp før trekket Bærproduksjon varierer enormt fra år til år Roar Solheim 21 01 2016 19 47 Bor på Ljan Registrert trostlignende fugl med gulrødt nebb Kan den skremme vekk småfuglene i matfatet Stille området men litt åpent Trodde hjemlaget fuglemat ville slå an men Turid Ravem 21 01 2016 10 28 Kan det være en svarttrost du har sett I kulden er de rimelig sosiale men når det blir mildere vil den gjerne jage litt på sine artsfrender Frode Falkenberg 21 01 2016 12 02 Har en Kattugle i Hagen vet ikke hvem som eier kassen den bor i eller hva jeg skal gjøre Hei Jeg har en kattugle i Hagen den var årstidforvirret i fjor og lokket etter hunner i november oktober Den bor i en fuglekasse 7 8 meter over bakken Fuglekasser er omkring 10 år gammel lurte på om jeg kunne gjøre noe men den er nærmest utilgjengelig og står på mose i et veldig bratt terreng Den er tilbake i år også Har du noen fototips Den er 10 12 meter fra huset mitt Ivar fugleinteressert ved Barneskolen 20 01 2016 20 15 Du trenger ikke gjøre noe som helst Hvis det er mye mus å finne starter kattuglene å rope midtvinters Roar Solheim 20 01 2016 20 26 Har en Kattugle Anonym 20 01 2016 20 02 Levende død Hva er spørsmålet Roar Solheim 20 01 2016 20 06 Dette opplevde jeg i siste sesong 2015 I denne kassen hadde først spettmeisen etablert seg Reirmaterialet var så typisk for spettmeis så det var ingen tvil om arten Tidlig til spettmeis å være kom jeg til Så hadde svart hvit fluesnapper overtatt boligen etter at spettmeisen hadde klekket sine unger Og til sist hadde utrolig nok kjøttmeisen lagt sine to egg Resultat Kassen ble forlatt og ingen levende unger Per Beverfjord Tingvoll Anonym 19 01 2016 10 55 Det var en uvanlig kassehistorie Det er ikke uvanlig at en art forsøker å ta over reirplassen i en kasse fra en annen men tre arter etter hverandre var veldig mye Roar Solheim 19 01 2016 22 02 Salmonella I barnehagen hvor jeg jobber forer vi småfuglene i det siste så har vi funnet 3 døde gråsisik Vi har forstått det slik etter å ha lest her at det mest sannsynleg skyldes salmonellasmitte og har nå vasket

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/fugler/sporsmal/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Resultater
  Mandarinand Marianøkleblom Marihandslekta Marihøner Marikåpe Marikåpeslekta Marimjelleslekta Markfrytle Markjordbær Markkarse Markmus Marsfiol Matsyre Maur Maurarve Maurefamilien Maureslekta Meitemark Melbær Meldestokk Mellomskarv Mink Mjødurt Mogop Molte Mongolturteldue Morell Moselyng Moskusjordbær Moskuskattost Munk Mureslekta Mursennep Murtorskemunn Musvåk Musøre Mygg Myrfiol Myrhatt Myrhauk Myrkongle Myrmaure Myrmjølke Myrrikse Myrsanger Myrsnelle Myrsnipe Myrtistel Myrull Myske Møller Måkefamilien Måker Måker Måltrost Mår Nattergal Nattfiol Nattfiolslekta Nattpåfugløye Nattravn Nesleskjellfrø Neslesommerfugl Nettkjølsnegl Nettvinger Nikkesmelle Nikkevintergrønn Nordlig storskarv Norsk mure Nyresoleie Nyseryllik Nøkleblomslekta Nøttekråke Nøtteskrike Ochlerotatus sticticus Olavsstake Oreslekta Ormehode Orrfugl Osp Ospesommerfugl Padde Parkrhododendron Pelikanfugler Perleugle Perlevintergrønn Piggsvin Pilfink Pinselilje Pirol Planteveps Platanlønn Plomme Polarjo Polarmåke Polarsisik Polarsnipe Pors Porsfamilien Potet Prakttoppklokke Praktærfugl Prestekrage Prikkperikum Purpurlyng Pære Påskelilje Påskeliljefamilien Påskeliljeslekta Ramsløk Randmåler Rapphøne Rappringvinge Rapssommerfugl Ravn Reinfann Reinmjelt Reinrose Revebjelle Revebjelleslekta Rever Rhododendronslekta Riksefamilien Ringdue Ringgås Ringtrost Ripsfamilien Risbjørk Rogn Rome Rosenfink Rosenrot Roseslekta Rosettkarse Rovfugler Rugde Rundbelg Rundsoldogg Rustand Rustvingespinner Ryllik Rynkerose Rynkevier Rype Rypebær Rødhodevarsler Rødhyll Rød jonsokblom Rødkløver Rødknapp Rødnebbterne Rødrev Rødsildre Rød skogsmaur Rødstilk Rødstjert Rødstrupe Rødstrupesanger Rødsveve Rødtvetann Rødvingetrost Rørsanger Røsslyng Røyskatt Rådyr Salamandrer Sandarve Sandlo Sandstemorsblom Sandsvale Sanglerke Sangsvane Sanikel Sebraedderkopp Seilerfamilien Selje Setergråurt Setermjelt Sibirlerk Sibirvalmue Sidensvans Sidensvansfamilien Siland Sildemåke Sildrebergsvever Sitronsommerfugl Sivhauk Sivhøne Sivsanger Sivspurv Sjuprikket marihøne Sjøorre Skavgras Skjeand Skjeggmeis Skjellrot Skjermplantefamilien Skjermsveve Skjoldbærer Skjære Skjærpiplerke Skjørbuksurt Skjørbuksurtslekta Skogbingel Skogdue Skogfiol Skogfredløs Skoggråurt Skogkarse Skogkløver Skogsalat Skogsalatslekta Skogsmaur Skogsmaur Skogsnelle Skogsnipe Skogstarr Skogstjerne Skogstjerneblom Skogstorkenebb Skogsvever Skogsvinerot Skogsvæver Skogvikke Skolopendere Skrinneblomslekta Skrubbær Skvallerkål Skvallerkålslekta Sløke Smalkjempe Smellere Smørbukk Småengkall Smålom Småmarimjelle Småsalamander Småskogmus Småsmelle Småspove Småstorkenebb Småsyre Snadderand Snauveronika Sneglebelg Snipe Snipefamilien Snutebiller Snøbakkestjerne Snøgås Snøklokke Snøklokkeslekta Snøkrokus Snømus Snøsoleie Snøspurv Snøstjerneslekta Snøsøte Snøugle Snøveronika Solbær Soleieslekta Sommereik Sommerfugler Sommerfuglmygg Sothøne Sotsnipe Spansk kjørvel Spettefugler Spettmeis Spisslønn Spissnutefrosk Splitterne Spurvefamilien Spurvefugler Spurvehauk Spurveugle Stankelbein Stankstorkenebb Starr Steinfluer Steinnype Steinskvett Steinvender Stemorsblom Stikkelsbær Stikkemygg Stikkeveps Stilkveps Stillits Stjerneblomslekta Stjernesildre Stjerneskjerm Stjertand Stjertmeis Stokkand Stokkmaur Storarve Storfrytle Storfugl Storjo Stork Storkenebb Stor kålsommerfugl Storlom Stormarimjelle Stormyrull Stornesle Storsalamander Storskarv Storskogmus Storspove Stortveblad Storvendelrot Storvier Storvintergrønn Strandkvann Strandrør Strandsmelle Strandsnipe Strandvindel Stripegås Stripetorskemunn Stær Stærfamilien Stålorm Stålormer Sumphaukeskjegg Svalefamilien Svalerotslekta Svalestjert Svaleurt Svane Svartand Svartbak Svartflekktrost Svartglente Svarthalespove Svarthvit fluesnapper Svarthyll Svart jordmaur Svartkråke Svartmeis Svartor Svartryggerle Svartrødstjert Svartskogsnegl Svartspett Svartstork Svartstrupe Svartstrupetrost Svarttopp Svarttrost Svensk asal Sverdlilje Sviknott Svineblomslekta Svømmesnipe Syrin Syrinslekta Sædgås Sølvbunke Sølvmure Sørgekåpe Sørnattergal Sørringvinge Såerle Taffeland Taksvale Tannrot Teger Teiebær Teist Temmincksnipe Tepperot Terne Ternefamilien Terner Tettegras Timotei Tiriltunge Tjeld Tjeldfamilien Tofrøvikke Toppand Toppdykker Toppklokke Topplerke Toppmeis Toppskarv To prikket marihøne Tordivler Tornirisk Tornsanger Tornskate Torvmyrull Trane Tranefugler Trebukker Trefingerurt Trehumle Trekryper Trepiplerke Tretåspett Tringa Trollbær Trollhegg Trollnype Trostefamilien Trostesanger Tuesildre Tulipanslekta Tunbalderbrå Tunbendel Tundragås Tundralo Tungras Tunrapp Tunsmåarve Turdus Turt Turteldue Turtslekta Tusenfryd Tusseflaggermus Tveskjeggveronika Tyrihjelm Tyrkerblåstjerne Tyrkerdue Tysbast Tysk mure Tyttebær Tyvjo Tårnfalk Tårnseiler Ugrasarve Ullvier Ulv Vadderot Vaktel Valmuefamilien Valurtslekta Vandrefalk Vanlig saksedyr Vannløpere Vannrikse Varsler Vassarve Vasslirekne Vassmynte Veihaukeskjegg Veitiriltunge Veitistel Vendehals Vendelrot Vendelrotslekta Vepsevåk Vier Vierslekta Vierspurv Villeple Vill lin Vindusfluer Vinterblomslekta Vintererle Vinterkarse Vinterkarseslekta Vintermygg Vipe Virvlere Vivendel Vrangdå Vånd Vårbarkmåler Vårblåvinge Vårkjærminne Vårkål Vårkålslekta Vårmarihand Vårmarihandslekta Vårmure Vårpengeurt Vårrublom Vårskrinneblom

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/fugler/resultater/?side=deltakere (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Fuglene våre
  fargerike karismatiske og synger vakkert Selv om dette er en godt studert dyregruppe er det fortsatt mye man trenger kunnskap om Hvordan varierer fuglebestandene i løpet av et år Eller kanskje i løpet av ti år Hvordan påvirkes fuglene av klima Finn fram kikkert og notatbok let etter fugler og rapporter dine resultater Da får du en fin dagbok over dine egne observasjoner og bilder og kan samtidig sammenligne dine resultater med andre som også undersøker fugler Er du usikker på hvilken art du har sett eller tatt bilde av Bruk våre faktaark med beskrivelser bilder og lyder av norske fugler Du kan også stille spørsmål i spalten Spør en ornitolog som du finner lenke til i venstremargen Registreringer Deltakere Bilder 26 01 2016 Lars Fivelstad Reset Stranda Møre og Romsdal Vis hele registreringen Granmeis 1 25 01 2016 Jostein Moe Hytte igeland Ibestad Troms Vis hele registreringen Kjøttmeis 12 Skjære 6 Dompap 2 Granmeis 2 Kråke 2 Blåmeis 1 26 01 2016 Paal Magnus Solvang Tjeldnes Tjeldsund Nordland Vis hele registreringen Kjøttmeis 4 Skjære 4 Stokkand 4 Havørn 2 1 til 3 av totalt 71871 Vis alle 1 til 3 av totalt 18296 Vis alle A og E Solhaug

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/fugler/.?ap_id=156&vis=reg&d_id=32064 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Resultater
  Høyerstående fluer Høyfjellskarse Høymol Hårfrytle Hårsnegl Hårsveve Insekter Isfugl Islandsvalmue Islom Issoleie Istervier Jaktfalk Jernspurv Jerpe Jonsokkoll Jordbier Jordbærslekta Jordnøtt Jordrøyk Jordugle Jordveps Jåblomslekta Kaie Kanadagås Kantkonvall Kantlungeurt Kaprifol Karve Kastanjeslekta Katt Kattefot Kattefotslekta Kattugle Keiserkåpe Kildemjølke Kildeurt Kirsebær Kirsebærslekta Kjempebladmåler Kjernebiter Kjerringrokk Kjøttmeis Klatremus Klegg Klengemaure Klokkelyng Klosterklokke Klosterklokkeslekta Klåved Knappsiv Knekkand Knollerteknapp Knoppsildre Knoppsvane Knoppurtslekta Kongeørn Konglebit Kongsspir Konvallfamilien Korallrot Kornkråke Kornspurv Kornstarr Korsknapp Korsved Kortnebbgås Kratthumleblom Krattmjølke Krattsnegl Krattspissmus Krekling Kreklingslekta Krikkand Kristtorn Krokusslekta Krykkje Krypfredløs Krypmure Krypsoleie Krypvier Kråke Kråkefamilien Kråkefotplanter Kusymre Kvartbekkasin Kvassdå Kvastsveve Kveke Kvinand Kystbergknapp Kystblåstjerne Kystgrisøyre Kystmaure Kystmyrklegg Laksand Landøyda Lappfiskand Lappiplerke Lappmeis Lapprose Lappsanger Lappspove Lappspurv Lappugle Laverestående fluer Lavskrike Leddved Legevendelrot Legeveronika Lemen Lerkefalk Lerkefamilien Lerkespore Liljekonvall Linbendel Lind Linerle Linnea Lintorskemunn Lirype Liten kålsommerfugl Lodnegrasslekta Lodnestorkenebb Lofamilien Lom Lommer Lomvi Lunde Lundsnegl Lungeurt Lungeurtslekta Lupinslekta Lyssiv Løkurt Lønneslekta Løpebiller Løvetannslekta Løvmeis Løvsanger Løvtredreper Låvesvale Maiblom Maigull Maigullslekta Makrellterne Mandarinand Marianøkleblom Marihandslekta Marihøner Marikåpe Marikåpeslekta Marimjelleslekta Markfrytle Markjordbær Markkarse Markmus Marsfiol Matsyre Maur Maurarve Maurefamilien Maureslekta Meitemark Melbær Meldestokk Mellomskarv Mink Mjødurt Mogop Molte Mongolturteldue Morell Moselyng Moskusjordbær Moskuskattost Munk Mureslekta Mursennep Murtorskemunn Musvåk Musøre Mygg Myrfiol Myrhatt Myrhauk Myrkongle Myrmaure Myrmjølke Myrrikse Myrsanger Myrsnelle Myrsnipe Myrtistel Myrull Myske Møller Måkefamilien Måker Måker Måltrost Mår Nattergal Nattfiol Nattfiolslekta Nattpåfugløye Nattravn Nesleskjellfrø Neslesommerfugl Nettkjølsnegl Nettvinger Nikkesmelle Nikkevintergrønn Nordlig storskarv Norsk mure Nyresoleie Nyseryllik Nøkleblomslekta Nøttekråke Nøtteskrike Ochlerotatus sticticus Olavsstake Oreslekta Ormehode Orrfugl Osp Ospesommerfugl Padde Parkrhododendron Pelikanfugler Perleugle Perlevintergrønn Piggsvin Pilfink Pinselilje Pirol Planteveps Platanlønn Plomme Polarjo Polarmåke Polarsisik Polarsnipe Pors Porsfamilien Potet Prakttoppklokke Praktærfugl Prestekrage Prikkperikum Purpurlyng Pære Påskelilje Påskeliljefamilien Påskeliljeslekta Ramsløk Randmåler Rapphøne Rappringvinge Rapssommerfugl Ravn Reinfann Reinmjelt Reinrose Revebjelle Revebjelleslekta Rever Rhododendronslekta Riksefamilien Ringdue Ringgås Ringtrost Ripsfamilien Risbjørk Rogn Rome Rosenfink Rosenrot Roseslekta Rosettkarse Rovfugler Rugde Rundbelg Rundsoldogg Rustand Rustvingespinner Ryllik Rynkerose Rynkevier Rype Rypebær Rødhodevarsler Rødhyll Rød jonsokblom Rødkløver Rødknapp Rødnebbterne Rødrev Rødsildre Rød skogsmaur Rødstilk Rødstjert Rødstrupe Rødstrupesanger Rødsveve Rødtvetann Rødvingetrost Rørsanger Røsslyng Røyskatt Rådyr Salamandrer Sandarve Sandlo Sandstemorsblom Sandsvale Sanglerke Sangsvane Sanikel Sebraedderkopp Seilerfamilien Selje Setergråurt Setermjelt Sibirlerk Sibirvalmue Sidensvans Sidensvansfamilien Siland Sildemåke Sildrebergsvever Sitronsommerfugl Sivhauk Sivhøne Sivsanger Sivspurv Sjuprikket marihøne Sjøorre Skavgras Skjeand Skjeggmeis Skjellrot Skjermplantefamilien Skjermsveve Skjoldbærer Skjære Skjærpiplerke Skjørbuksurt Skjørbuksurtslekta Skogbingel Skogdue Skogfiol Skogfredløs Skoggråurt Skogkarse Skogkløver Skogsalat Skogsalatslekta Skogsmaur Skogsmaur Skogsnelle Skogsnipe Skogstarr Skogstjerne Skogstjerneblom Skogstorkenebb Skogsvever Skogsvinerot Skogsvæver Skogvikke Skolopendere Skrinneblomslekta Skrubbær Skvallerkål Skvallerkålslekta Sløke Smalkjempe Smellere Smørbukk Småengkall Smålom Småmarimjelle Småsalamander Småskogmus Småsmelle Småspove Småstorkenebb Småsyre Snadderand Snauveronika Sneglebelg Snipe Snipefamilien Snutebiller Snøbakkestjerne Snøgås Snøklokke Snøklokkeslekta Snøkrokus Snømus Snøsoleie Snøspurv Snøstjerneslekta Snøsøte Snøugle Snøveronika Solbær Soleieslekta Sommereik Sommerfugler Sommerfuglmygg Sothøne Sotsnipe Spansk kjørvel Spettefugler Spettmeis Spisslønn Spissnutefrosk Splitterne Spurvefamilien Spurvefugler Spurvehauk Spurveugle Stankelbein Stankstorkenebb Starr Steinfluer Steinnype Steinskvett Steinvender Stemorsblom Stikkelsbær Stikkemygg Stikkeveps Stilkveps Stillits Stjerneblomslekta Stjernesildre Stjerneskjerm Stjertand Stjertmeis Stokkand Stokkmaur Storarve Storfrytle Storfugl Storjo Stork Storkenebb Stor kålsommerfugl Storlom Stormarimjelle Stormyrull Stornesle Storsalamander Storskarv Storskogmus Storspove Stortveblad Storvendelrot Storvier Storvintergrønn Strandkvann Strandrør Strandsmelle Strandsnipe Strandvindel Stripegås Stripetorskemunn Stær Stærfamilien Stålorm Stålormer Sumphaukeskjegg Svalefamilien Svalerotslekta Svalestjert Svaleurt Svane Svartand Svartbak Svartflekktrost Svartglente Svarthalespove Svarthvit fluesnapper Svarthyll Svart jordmaur

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/dyr/fugler/resultater/?side=bilder (2016-01-26)
  Open archived version from archive